Anda di halaman 1dari 16

TEORI KONSTRUKTIVISME

5E

PENGENALAN
y Di bawah konteks pembelajaran teori konstruktif

menganggap bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud diluar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar iaitu pengetahuan dibina melalui proses pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan. Menekankan pembinaan pengetahuan oleh pelajar.

PENGENALAN
y Pelajar dapat membina pengetahuan dengan

menggunakan pengetahuan yang sedia ada dalam dirinya. Pelajar akan mengaitkan pembelajaran baru dengan pembelajaran lama yang sedia ada. Perspektif konstruktivisme menitikberatkan pengalaman pendidikan yang boleh membantu kanak-kanak membina ilmu pengetahuan dan bukannya penyiaran pengetahuan.

PENGENALAN
y Konstruktivisme membawa maksud falsafah

membina. Ia digunakan dalam bidang psikologi, falsafah, teknologi, pengajaran, sains, matematik dan pendidikan moral. Tokoh-tokoh yang pernah memberi sumbangan kepada teori konstruktivisme termasuk Piaget (dari perspektif kognitif dan perkembangan ) Bruner, Vygotsky, Dewey (1933), Goodman (1984) dan Gibson (1977).

MODEL 5E
1. ENGAGE (Melibatkan) y Memberi tugasan, topik, atau penerangan konsep. y Timbulkan minat dalam setiap tugasan. y Menghasilkan ke arah perasaan ingin tahu. y Bertanya pelbagai jenis soalan.

MODEL 5E
2. EXPLORE (Penerokaan) y MEMUASKAN PERASAAN INGIN TAHU: y Penemuan @ pertanyaan untuk diteroka & disiasat. y Menjalankan eksperimen. y Galakkan kerjasama dalam kumpulan, rakan sedarjah & guru. y Tanya soalan yang meneroka yakni lebih mendalam

MODEL 5E
3. EXPLAIN (Penerangan) y PENERANGAN KEPADA KONSEP & DEFINISI: y Terangkan konsep & definisi yang diberikan. y Tanya pelajar tentang penerangan konsep yang diajar. y Dapatkan bukti tentang penerangan konsep tadi & beri penjelasan.

MODEL 5E
4. ELABORATE (Huraian) y KEMBANGKAN KONSEP ITU KEPADA BIDANG @ KONSEP LAIN: Cari hubungkait dalam subjek2 lain untuk konsep berkenaan. Cuba hubungkaitkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sebenar.

MODEL 5E
5. EVALUATE (Menilai) y MENILAI PEMAHAMAN PELAJAR: Adakan pembentangan @ persembahan sesudah proses P&P. Menilai pengetahuan & kemahiran pelajar. Tanya soalan yang terbuka. Usulkan bukti yang kukuh & membina.

IMPLIKASI 5E TERHADAP P&P


1. Engage y Murid akan melibatkan diri secara aktif dalam sesi P&P y Murid tidak segan untuk bertanya jika kurang faham berkenaan sesuatu topik y Menjalankan interaksi dua hala- tidak berpusatkan guru semata-mata. y Memberi keyakinan diri kepada murid untuk menyatakan pendapat mereka mengenai sesuatu perkara. y Murid akan mempunyai minat untuk mengkaji atau mempelajari sesuatu mata pelajaran (tidak bosan.)

IMPLIKASI 5E TERHADAP P&P


2. Explore y Capai kepuasan kerana berjaya melihat sendiri hasil eksperimen y Menerapkan nilai murni dalam kalangan murid iaitu nilai kerjasama. y Meningkatkan kefahaman kognitif murid tentang sesuatu pembelajaran. y Murid akan mempunyai inisiatif sendiri untuk belajar tanpa terlalu bergantung kepada guru.

IMPLIKASI 5E TERHADAP P&P


3. Explain y Penerangan yang diberikan merangkumi konsep dan contoh yang dekat dengan murid. y Murid akan memahami dengan lebih jelas tentang konsep yang diterangkan oleh guru. y Proses P&P berkesan dan mencapai objektif. y Murid-murid tidak akan berasa bosan semasa pembelajaran.

IMPLIKASI 5E TERHADAP P&P


4. Elaborate y Huraian dikaitkan dengan pengalaman sedia ada yang dimiliki murid y Memberikan huraian yang jelas mengenai sesuatu perkara yang berlaku dan kaitannya dengan persekitaran murid itu sendiri. y Murid akan lebih faham tentang sesuatu perkara dengan lebih jelas.

IMPLIKASI 5E TERHADAP P&P


5. Evaluate y Guru dapat menilai tahap kefahaman murid. y Guru juga boleh membuat penilaian berkenaan pengetahuan sedia ada yang dimiliki murid. y Guru dapat memperbaiki kelemahan diri dan sekali gus dapat meningkatkan kemahiran murid. y Murid akan sentiasa bersedia.

BAGAIMANA GURU MENGAPLIKASIKAN MODEL 5E DALAM P&P


y Guru melibatkan murid dalam proses P&P. y Memberi pengalaman secara hands on kepada

murid. y Memberi peluang kepada murid untuk bertanya tentang sesuatu yang mereka tidak faham. y Dalam P&P guru memberi peluang kepada murid untuk memberikan pandangan atau pendapat mereka. y Guru memberikan contoh yang menarik serta berkaitan dengan kehidupan mereka.

BAGAIMANA GURU MENGAPLIKASIKAN MODEL 5E DALAM P&P


y Guru menggunakan BBM maujud. y Guru mengutamakan kerja berkumpulan. y Guru membuat kuiz atau soal jawab terhadap murid

apabila selesai mengajar sesuatu topik. y Guru memberikan penerangan yang jelas mengenai sesuatu topik berserta dengan contoh yang tepat.

Anda mungkin juga menyukai