Anda di halaman 1dari 16

PENGURUSAN PEMBELAJARAN (KPS 3014)

TOPIK 13: Sekolah dan Persekitaran

Hubungan Sekolah dengan Ibu Bapa dan Masyarakat.


Hubungan Tiga Dimensi: Sekolah Ibu Bapa Masyarakat Dalam Mencapai Matlamat Sekolah
SEKOLAH

MATLAMAT
MASYARAKAT IBU BAPA

KPS3014

Perkongsian Pintar
Hubungan tiga dimensi antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat: mencapai matlamat atau objektif yang sama perlu ada hubungan yang mantap dan akrab gabungan strategik yang membawa faedah sinergi kepada semua pihak yang terlibat
KPS3014

Masyarakat juga akan memiliki sense of belonging dan collegiality dalam mencapai sekolah yang mempunyai ciri effectiveness, continues improvement and sustainable change.

KPS3014

Matlamat Perkongsian
a. Sekolah sebagai sebuah institusi sosial tidak wujud bersendirian. b. Sekolah sebagai sebuah institusi sosial yang kompleks, (tidak perlu timbul keraguan dan salah faham.) c. Memerlukan keprihatinan dan permuafakatan antara pihak sekolah dan masyarakat dalam mengatasinya.
KPS3014

Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 : Dan bertolong-tolonglah kamu atas kebijaksanaan dan taqwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam dosa atau permusuhan. Firman Allah dalam surah As-Saff ayat 4 : "Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berjuang untuk membela agamaNya, dalam barisan yang teratur rapi,seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh".

KPS3014

Kepentingan Perkongsian
Masyarakat dan Sekolah: Saling memerlukan Sekolah sebagai agen perubahan masyarakat Masalah masyarakat merupakan masalah sekolah juga. Budaya adalah hak masyarakat.
KPS3014

Sekolah yang selamat memerlukan penglibatan masyarakat.


Melalui penubuhan kelab Pencegahan Jenayah pula, hubungan kerjasama antara sekolah, PIBG dan pihak polis dapat dijalin untuk membanteras perbuatan jenayah seperti gengsterisme sama ada di dalam atau di luar sekolah (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1999).

KPS3014

Hubungan Sekolah & Ibu Bapa


(PIBG)
Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. Salah satu peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. Tindakan PIBG membela nasib guru: (bersemangat dan selesa ketika bertugas)

KPS3014

Hubungan yang mesra ini mampu melenyapkan prasangka antara ibu bapa dengan guru.
Perbincangan boleh diadakan dari semasa ke semasa dengan pihak sekolah demi mengatasi sebarang kelemahan dan masalah yang dihadapi.

KPS3014

Kepakaran dan pengalaman anggota masyarakat amatlah dialu-alukan. Penglibatan aktif PIBG dapat mencabar minda, menarik minat dan memberikan motivasi yang tinggi kepada pelajar. Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ) adalah sebuah organisasi yang penting terhadap perkembangan sesebuah sekolah.
KPS3014

Peranan dan tanggungjawab PIBG di sesebuah sekolah memberi kesan kepada kemajuan dan pencapaian sekolah. Pengurusan PIBG yang cemerlang akan melahirkan sekolah yang terbilang.

KPS3014

Pengurusan PIBG harus cekap dan berkesan. Sebarang perbezaan dari segi pandangan dan pendapat dalam kalangan kita bukanlah penghalang.

KPS3014

Menambahkan dana persatuan dengan inisiatif dan kerjasama pucuk pimpinan dan semua ahli persatuan.

Satu strategi yang boleh dilaksanakan ialah dengan merapatkan hubungan sekolah dengan ibu bapa melalui PIBG.

KPS3014

Hubungan dan kerjasama ini akan mewujudkan pemuafakatan yang saling memerlukan ibarat aur dengan tebing bagi menjana kecemerlangan sekolah dan melahirkan masyarakat 1 Malaysia.

KPS3014

Sekian, Terima Kasih!