Anda di halaman 1dari 5

[ GMGM 3023 KEPIMPINAN DLM PENGURUSAN AWAM]

PLK UUM (S194608)

MUKASURAT KANDUNGAN BIL PERKARA 1. 2. ISI KANDUNGAN WARISAN PENJAJAHAN DAN ERA PASCA KEMERDEKAAN 3. PENUBUHAN DAN PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI (ISA) 4. TENTANGAN DARIPADA DALAM / LUAR NEGARA DAN ASAS - ASAS KRITIKAN 4.1. Penentangan Terhadap Prinsip Hak Asasi 4.2 5. Penyelewengan Tatacara Perlaksanaan 14 15 15 16 17 23 18 19 19 21 21 21 21 22 22 23 11 16 5 10 MUKA SURAT 11 24

PANDANGAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN UNTUK ISA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mengutamakan Keselamatan Negara Bersifat Mencegah Berorientasikan Pemulihan Isu Orang Tahanan Tidak Dibacarakan Efektif Bagi Menangani Ancaman Keganasan Global

6. 7. 8.

KESIMPULAN SENARAI RUJUKAN LAMPIRAN

24 26 27 - 30 31 31 M/S : 1 |

pik10890@gmail.com

[ GMGM 3023 KEPIMPINAN DLM PENGURUSAN AWAM]

PLK UUM (S194608)

pik10890@gmail.com

M/S : 2 |

[ GMGM 3023 KEPIMPINAN DLM PENGURUSAN AWAM]

PLK UUM (S194608)

6.

KESIMPULAN

Kepimpinan ialah perlakuan seseorang yang boleh menggerakkan orang lain untuk berfikir, merasa, bertindak dengan cara-cara tertentu. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mengetahui keperluan dan motif orang-orang yang berkerja dengannya dan harus menitikberatkan pencapaian matlamat kumpulan. Dia juga harus berjaya mengekalkan kekuatan yang ada pada kumpulannya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat masa depan. Walaupun kepimpinan boleh dipelajari, tapi tidak semua orang dapat menjadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang baik memerlukan kesabaran, kecekalan, pembelajaran yang berterusan, sikap cintakan ilmu, penguasaan pelbagai kemahiran, disiplin diri yang tinggi, kesediaan untuk menerima teguran juga kritikan dan sebagainya. Natijahnya seorang pemimpin organisasi yang baik bukan sahaja bergantung kepada jawatan yang disandang tetapi lebih kepada keupayaannya mengendalikan perananperanan dalam organisasi dengan berkesan serta menguasai kemahiran-kemahiran yang dinyatakan dengan baik.

pik10890@gmail.com

M/S : 3 |

[ GMGM 3023 KEPIMPINAN DLM PENGURUSAN AWAM]

PLK UUM (S194608)

7.

SENARAI RUJUKAN

7.0 RUJUKAN Aminudin Moh. Yusof (1990). Kepimpinan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Alias Mohamed. (1984). Kepimpinan, demokrasi dan tradisi. Kuala Lumpur: AMW Comunications Management. Azizan Bahari. (2009). Menjadi pemimpin. Petaling Jaya: Qarya Sdn. Bhd. Dr Robiah Sidin (1988). Asas Pentadbiran Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Putaka. Fatimah Wati Halim & Iran Herman, (1997). Hubungan Nilai Kerja, Prestasi Kerja dan Kualiti Kehidupan Bekerja di Kalangan Pekerja Sektor Awam & Swasta . Jurnal Psikologi Manusia. Bil 11:97-114
pik10890@gmail.com

M/S : 4 |

[ GMGM 3023 KEPIMPINAN DLM PENGURUSAN AWAM]

PLK UUM (S194608)

Mustafa Hj. Daud. (1996). Pemimpin Mengikut Pandangan Tokoh Barat, (Terjemahan),

Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distibutors Sdn. Bhd. Zainal Abidin Mohamad. (1998). Pengurusan Strategik. Kuala Lumpur: Utusan Distributian and Publication.

pik10890@gmail.com

M/S : 5 |