Anda di halaman 1dari 18

NOTA RINGKAS MAKROEKONOMI

Makro Ekonomi
TOPIK1 : PENGENALAN KEPADA MAKROEKONOMI
1. Apakah konsep makroekonomi mengikut pandangan Sadono
- kajian mengenai kegiatan ekonomi sesebuah negara secara menyeluruh (peringkat negara &
antarabangsa)
2. Apakah persoalan yg hendak dijawab dalam makroekonomi?
-i. Mengapakah ptumbuhan ekonomi tidak selalu stabil?
-ii. mengapakah pngangguran dan kenaikan harga sering berlaku?
3. Nyatakan skop kajian makroekonomi
- pengeluaran & pendapatan negara
- permintaan & penawaran agregat
- pergerakan tingkat harga umum
- masalah pengangguran & inflasi
4. Apakah perbezaan antara mikroekonomi & makroekonomi?
- mikroekonomi : bidang kajian hanya tertumpu kpd unit ekonomi yg lebih kecil (isi rumah & firma)
- makroekonomi : bidang ekonomi secara agregat melibatkan isi rumah, firma, kerajaan & import-eksport
5. Senaraikan pembolehubah yg dianalisis dlm makroekonomi
- pendapatan negara
- guna tenaga
- pengangguran
- inflasi
- imbangan pembayaran
- pertumbuhan ekonomi
6. Apakah maksud pendapatan negara?
- jumlah pendapatan yg diterima drpd penggunaan semua faktor yg terdapat dlm sesebuah negara, utk
tempoh setahun. (jumlah nilai pbelanjaan thdp barang & pkhdmtn yg dihasilkn oleh sesebuah ekonomi
dlm tempoh setahun)
7. Nyatakan apakah petunjuk bahawa berlakunya kenaikan pendapatan negara
- faktor pengeluaran dlm negara telah btambah
- peningkatan dlm tingkat kegiatan ekonomi negara
- jumlah keluaran barangan & pkhdmtn telah meningkat
- peluang pekerjaan btambah
- kadar pengangguran jatuh (menurun)
** ptambahan dlm pdptn negara, merupakan ptunjuk blakunya pningkatan dlm pcapaian ekonomi
negara**
8. Apakah maksud Keluaran negara kasar (KNK)?
- KNK mngukur nilai barang & pkhdmtn akhir yg dihasilkan oleh faktor pengeluran yg dimiliki pduduk
sesebuah negara dlm
tempoh setahun (pduduk berada di dlm & di luar negara)
** tidak termasuk hasil pngeluaran milik rakyat asing yg tdpt dlm negara**
9. Nyatakan perbezaan antara KNK Harga semasa, KNK harga tetap & KNK potensi
KNK harga semasa Jumlah nilai pasaran barangan akhir yg dihasilkn oleh semua faktor pngeluaran
sesebuah negara dlm tempoh setahun. (berdasarkn harga semasa pd thn berkenaan) **KNK semasa
tidak menunjukkan prestasi sebenar ekonomi sesebuah negara**
KNK harga tetap Jumlah nilai pasaran barangan akhir yg dihasilkn oleh semua faktor pngeluaran milik
sesebuah negara bdasarkan harga pd thn asas @ thn bandingan.** Merujuk kpd pendapatan negara

benar**
KNK potensi Jumlah nilai pasaran barangan akhir yg dihasilkn oleh faktor pengeluaran milik sesebuah
negara, berdasarkan bila semua faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya.
10.
Pdptn Negara
QV
pdptn benar
R
pdptn potensi
PS

T0 T1 T2 T3 T4 tahun
- P Q : harga melambung
- Q R : blaku inflasi
- R S : kemelesatan / pengangguran
- S - ... : mula pulih
- P & R : guna tenaga penuh
11. Berikan perbezaan antara Guna Tenaga & Pengangguran
- guna tenaga : tenaga buruh yg digunakan dlm kegiatan ekonomi oleh sesebuah negara utk mhasilkan
barangan @ pkhdmtn (usia 15 64 thn)
- pengangguran : tenaga buruh yg tidak bekerja dlm sesebuah Negara
Jumlah guna tenaga = jum tenaga buruh jum pengangguran
Jumlah pengangguran = jum tenaga buruh jum guna tenaga
12. Berikan takrif inflasi
- kenaikan dlm tingkat harga umum yg berterusan (harga umum = keseluruhan barangan & pkhdmtn)
- wang yg banyak mengejar barangan yg sedikit (nilai wang menurun)
13. Apakah maksud imbangan bayaran?
- penyata kewangan yg menunjukkan jumlah semua nilai urus niaga antara sebuah negara dgn negara
lain (menunjukkan aliran wang dlm sesebuah negara dlm tempoh setahun)
14. Apakah perbezaan Imbangan Bayaran Lebihan & Imbangan Pembayaran Berkurangan?
- imbangan bayaran lebihan : jumlah bayaran yg diterima dr luar negara melebihi jumlah yg dibayar ke
luar negara
- imbangan pembayaran berkurangan : jumlah bayaran yg diterima dr luar negara kurang drpd jumlah
bayaran yg dibuat ke luar negara.
- (lebihan dlm imbangan bayaran, menyebabkan rizab emas & jumlah matawang asing di bank akan
meningkat (ekonomi meningkat)
15. Apakah matlamat dasar ekonomi yg ingin dicapai oleh negara melalui analisis makroekonomi?
- guna tenaga penuh : (semua org yg ingin & boleh bekerja dlm sesebuah negara telah mdpt pekerjaan).
- Pengangguran kurang dr 4%. (tingkat pdptn negara mksimum)
- Kesejahteraan rakyat meningkat
- Kestabilan tingkat harga umum : (tiada inflasi & deflasi)
- Inflasi kenaikan tingkat harga umum yg berterusan
- Deflasi kadar pengangguran meningkat & tingkat harga umum turun secara berterusan

- pertumbuhan ekonomi : (ptambahan dlm tingkat pndptn negara)


- ptumbuhan ekonomi yg berterusan akan meningkatkn pndptn
negara & pndptn per kapita (menyediakan peluang pekerjaan kpd masyarakat)
- pembaikan imbangan pembayaran : (jumlah bayaran yg
diterima dr negara asing melebihi jumlah bayaran kpd negara asing dlm tempoh setahun)
- bekalan wang dlm ekonomi meningkat penanda kestabilan & kemantapan ekonomi
16. Nyatakan faktor yg menyumbang kpd ptumbuhan ekonomi (+)
- pertambahan sumber : ptambahan dlm faktor pengeluaran
(tanah, buruh, modal & pengusaha)
- penemuan sumber baru ( minyak, galian lain)
- peningkatan kualiti tenaga buruh
- pertambahan permintaan @ perbelanjaan agregat : (jika tingkat penggunaan, pelaburan, perbelanjaan
kerajaan & eksport
meningkat perbelanjaan agregat meningkat)
- pertambhan permintaan agregat akan meransang ptumbuhan Ekonomi
- kemajuan dlm keupayaan teknologi : menyumbang kpd
peningklatan dlm produktivti. (dpt meningkatkn keluaran negara @ pndptn negara)
- pengaruh harga : kenaikan harga akan menguntung ekonomi
(tarikan terhadap pelaburan)
- kenaikan yg keterlaluan mjejaskan ptumbuhan ekonomi
(permintaan agregat berkurangan)
17. Huraikan bentuk dasar makroekonomi
- dasar fiskal : dasar kerajaan melalui perubahan dlm kadar cukai & perbelanjaan kerajaan. (utk
mengatasi masalah inflasi & kemelesetan
- dasar fiskal budi bicara : perubahan dlm jumlah perbelanjaan kerajaan / dan kadar cukai mengikut
keadaan ekonomi. (masa inflasi kerajaan mengurangkan perbelanjaan & meningkatkn cukai)
- dasar penstabil automatik : alat kerajaan yg boleh mengecilkn
keadaan melambung-meleset ekonomi secara automatik.
- dasar kewangan : utk mengubah bekalan wang dlm ekonomi oleh Bank Pusat. (mempengaruhi kadar
bunga dlm ekonomi)
- dasar kawalan langsung : dasar kawalan harga, dasar upah, & eksport import
- dasar sebelah penawaran : utk mempengaruhi penawaran barangan dan perkhidmatan dlm ekonomi
18. Apakah perbezaan dasar kewangan kualititatif dgn dasar kewangan kuantitatif?
- dasar kewangan kuantitatif : utk mengawal penawaran wang dlm ekonomi. (peningkatan kadar bank,
kadar diskaun, kadar rizab, operasi pasaran terbuka.
- dasar kewangan kualitatif : utk mempengruhi jumlah pinjaman & pelaburan dlm ekonomi
TOPIK 2 : PENDAPATAN NEGARA
1. Nyatakan definisi pendapatan negara
- jumlah nilai keluaran barangan & pkhdmtn yg dihasilkn oleh sebuah negara bg tempoh satu tahun (dlm
sebutan nilai wang negara sdiri)
2. Nyatakan kaedah utk mengira pendapatan negara
- kaedah keluaran
- kaedah perbelanjaan
- kaedah pendapatan
3. Nyatakan konsep Keluaran dalam negara kasar (KDNK) dgn keluaran negara kasar (KNK)
- KDNK : mngukur nilai barang & pkhdmtn yg dihasilkn oleh semua faktor pengeluaran dlm sebuah
negara utk tempoh satu tahun
- KNK : mengukur nilai barang akhir & pkhdmtn yg dihasilkn oleh faktor pengeluaran milik w/negara

sesebuah negara dlm tempoh setahun. (dalam & luar negeri) & (tidak mengambilkira
sumbangan faktor asing dlm negara)
4. Apakah pbezaan antara KNK dgn KDNK?
- KNK = KDNK + (pndptn faktor yg diterima dr luar negeri pndptn faktor yg dibayar ke luar negeri)
- KNK = KDNK + PFb LN
** KNK harga pasar (KNKhp) melebihi KDNK harga pasar (KDNKhp) jika pndptn faktor bersih luar negeri
(+)**
5. Jelaskan konsep Keluaran negara bersih (KNB)
- merupakan nilai barang akhir @ KNK yg telah ditolak susut nilai modal yg telah digunakn dlm proses
pengeluaran
- KNK = KNK SUSUT NILAI
6. Berikan perbezaan antara KNKhp dgn KNK kos faktor (KNKkf)
- KNKhp : nilai barang & pkhdmtn akhir yg dihasilkn oleh faktor pngeluaran berdasarkan harga pasaran
- KNKkf : nilai barang & pkhdmtn akhir yg dihasilkan oleh faktor pngeluaran berdasarkan harga yg dibayar
oleh pengeluar kpd faktor pngeluaran (upah, sewa, bunga dll)
** KNKhp = KNKkf + cukai tak langsung subsidi
KNKkf = KNKhp cukai tak langsung + subsidi **
7. Jelaskan maksud Pbdptn psendirian, Pndptn boleh guna & Pndptn per kapita
- pndptn psendirian : semua bentuk pndptn yg diterima oleh individu dlm sebuah ekonomi dlm tempoh
tertentu di sesebuah negara
- pndptn boleh guna : pndptn psendirian yg ditolak cukai pndptn
(yg dibelanja & ditabung)
- pndptn per kapita : pndptn purata bg setiap org di sebuah negara utk tempoh satu tahun
Pndptn per kapita = pndptn negara
Jumlah penduduk
8. Bezakan KNK mengikut harga norminal (semasa) dgn KNK mengikut harga tetap (benar)
KNK harga norminal (semasa) KNK harga tetap (benar)
-nilai barang & pkhdmtn akhir dihitung mengikut harga berdasarkn harga tahun semasa / pd tahun
berkenaan - nilai barang & pkhdmtn akhir yg dihasilkn oleh faktor pengeluaran berdasarkn harga tetap pd
tahun asas / tahun bandingan
- perubahan nilai KNK semasa disebabkn oleh perubahan dlm jumlah keluaran fizikal & perubahan dlm
tingkat harga - perubahan nilai KNK tetap disebabkan perubahan jumlah keluaran fizikal shj
**Kaedah perhitungan pndapatan negara ialah menggunakan kaedah perbelanjaan, kaedah keluaran &
kaedah pndpatan.**
- perbelanjaan negara = keluaran negara = pndapatan negara
9. Nyatakan cara pengiraan menggunakan kaedah perbelanjaan
- mencampurkn semua jenis perbelanjaan ke atas barang akhir & pkhdmtn yg dibuat oleh pduduk
sesebuah negara (dlm & luar negara)
a. perbelanjaan isi rumah : pbelanjaan penggunaan (meliputi barang tahan lama)
b. perbelanjaan pelaburan : pblanjaan yg dilakukn oleh pihak swasta / kerajaan
c. perbelanjaan kerajaan : utk memenuhi kperluan ptadbiran & pkhdmtn sosial
d. perubahan stok : nilai stok / barangan yg belum dijual
e. perbelanjaan import : pbelanjaan pduduk ke atas barang yg dikelurakn oleh negara asing
f. perbelanjaan eksport : pbelanjaan negara asing ke atas barang yg dikeluarkn oleh pduduk tempatan
g. bayaran faktor bersih ke luar negeri : pbelanjaan negara asing ke atas penggunaan faktor pengeluaran
negara itu ditolak pbelanjaan negara itu ke atas penggunaan faktor pengeluaran negara asing.

10. Nyatakan cara pengiraan menggunakan kaedah keluaran negara


- menjumlahkan nilai tambah yg diwujudkan oleh plbagai sektor ekonomi.
- mhitung pbezaan antara nilai jualan sesebuah firma dgn nilai
input (kecuali faktor pengeluaran) yg dibeli dlm mjalankan kgiatan
pengeluaran
- (rujuk nota ms 31 32)
11. Nyatakan cara pengiraan menggunakan kaedah pndapatan negara
- mjumlah plbagai jenis pndptn yg diperoleh drpd mjalankan
kegiatan mngeluarkn barang & pkhdmtn oleh masyarakat.
- pndptn negara / KNKBkf merangkumi :
a. upah & gaji : pndptn tenaga buruh
b. sewa : diperoleh dr harta tetap spt bangunan & tanah yg disewa
c. bunga : pndptn modal,
d. keuntungan syarikat : spt dividen, untung tidak dibahagikn & cukai keuntungan syarikat
e. pndptn perusahaan psendirian : keuntungan perusahaan psendirian & koperasi
12. Pengiraan pndptn negara tidak mengambil kira bayaran pindahan - (pndptn yg tidak melibatkn
penggunaan faktor produktif dlm pengeluaran). Berikan contoh tersebut.
- bunga atas pinjaman kerajaan
- bunga atas pinjaman pengguna
- bayaran pencen
- bayaran biasiswa kpd pelajar
- zakat
- elaun suri rumah
- elaun penganggur
TOPIK 3 : PENGHITUNGAN PENDAPATAN NEGARA
1. Terdapat beberapa kelemahan dlm penghitungan pndptn negara. Bincangkan kelemahan tersebut.
a. Perhitungan berulang : jika nilai barang akhir & barang perantaraan dicampur bersama (nilai keluaran
negara yg diperoleh akan melebihi nilai keluaran negara sebenar)
- barang perantara harus dibezakan dgn barang akhir (nilai barang akhir shj dicampur dlm data pndptn
negara)
b. Barangan yg tidak dipasarkan : keluaran yg dihasilkn & digunakan sdiri oleh pengeluar (tidak
dimasukkan dlm pengiraan pndptn negara).
- menyebabkan pndptn negara yg dikira kurang drpd yg sebenar
c. Masalah harga, barang haram & ketidaktekalan pengumpulan data:
i. masalah harga :
- harga barang berbeza mengikut kawasan / tempat
- harga barang berubah mengikut masa (menimbulkan kesulitan menentukan harga yg dipilih utk mengira
sumbangan sesuatu sektor ekonomi)
- menimbulkan masalah menetukan nilai inventori (nilai inventori berubah bila nilai berubah)
ii. barang haram :
- tidak semua kegiatan yg produktif diambil kira (kegiatan haram spt judi, pelacuran, pjualan ganja tidak
diambil kira)
- maklumat yg haram sukar diperolehi
iii. masalah dalam pengumpulan :
- data yg diperlukan sukar didapati (pihak tertentu, swasta & kerajaan tidak menyediakan data dgnn
sistematik / tidak kemaskini)
2. Senaraikan kelemahan yg dihadapi dlm membuat pbandingan pndptn negara dr tahun ke tahun.
a. perubahan dalam tingkat harga umum : taraf hidup dikata meningkat jika jumlah barang & pkhdmtn
dinikmati rakyat btambah. Tapi, pbelanjaan negara juga btambah jika blaku perubahan dlm tingkat harga

umum & perubahan dlm kuantiti keluaran.


b. perubahan dlm jumlah pduduk: ptambahan pndptn negara diikuti ptambahan pduduk yg pesat akan
menyebabkn taraf hidup semakin rendah
c. perubahan dlm kualiti barang : nilai pndptn negara yg dibandingkan utk dua tahun yg blainan tidak
menunjukkan perubahan kualiti barang
d. perubahan dlm corak pengagihan pndptn : jika ptambahan pndptn negara hanya dinikmati segolongan
kecil org kaya shj, taraf hidup rakyat tidak meningkat.
e. perubahan lain yg mempengaruhi taraf hidup/ tingkat kebajikan rakyat ttp tidak digambarkan oleh
perubahan nilai pndptn negara
i. perubahan dlm jenis keluaran negara : ptambahan keluaran negara spt sjata api, taraf hidup tidak
meningkat
ii. perubahan dlm masa kerja & masa rehat pekerja: jika peningkatan pndptn negara akibat ptambahan
masa kerja (kurang masa rehat) tingkat kebajikan tidak naik
iii. perubahan dlm eksternaliti negatif : jika peningkatan pndptn negara mengakibatkan eksternaliti (-) spt
pcemaran, tingkat kebajikan rakyat tak meningkat
3. Nyatakan kelemahan perbandingan pndptn antara negara
a. perbezaan dlm jumlah pduduk: jika kenaikan dlm pndptn negara diikuti kenaikan jumlah pduduk yg
lebih besar (pndptn per kapita akan menurun)
b. perbezaan konsep pndptn negara : konsep phitungan pndptn negara yg blainan antara negara
menyebabkn pbandingan mjadi kurang tepat
c. perbezaan penaksiran dlm pengiraan pndptn negara : negara yg blainan mempunyai taksiran yg
blainan thdp item yg dimasukkan dlm pengiraan pndptn negara.(pelacuran di Thai adalah pndptn negara)
d. perbezaan dlm tingkat harga umum : tingkat harga barang adalah berbeza antara negara
e. perbezaan jumlah masa bekerja : masa kerja yg lebih panjang akan mempunyai pndptn per kapita yg
lebih tinggi (tidak menunjukkan taraf hidup rakyat lebih baik)
f. perbezaan dlm agihan pndptn : pndptn negara tinggi, tidak bmakna taraf hidup rakyatnya tinggi jika
agihan pndptn tidak setara
g. perbezaan dlm pola pbelanjaan kerajaan : pola pbelanjaan yg dilakukan akan mberi kesan dlm
mbandingkan pndptn negara
h. perbezaan kadar ptukaran mata wang asing : pndptn negara mengikut mata wang masing-masing
(mata wang adalah berbeza)
4. Apakah kegunaan data pndptn negara?
- pngukur pngeluaran plbagai sektor ekonomi : alat mngukur jumlah keluaran plbagai sektor ekonomi dlm
negara
- pngukur kadar ptumbuhan ekonomi : utk mengira kadar ptumbuhan ekonomi
- asas perancangan ekonomi : satu alat mbantgu kerajaan utk membuat prancangan ekonomi
- pngukur taraf hidup pduduk : utk mengukur taraf hidup rakyat sesebuah negara bg satu tempoh masa
tertentu
- ptunjuk perubahan struktur ekonomi : mberi gambaran yg blaku dlm plbagai sektor ekonomi. Corak
perubahan tahunan akan diketahui

TOPIK 4 : PENENTUAN KESEIMBANGAN PENDAPATAN NEGARA (BAHAGIAN 1)


1. Jelaskan maksud aliran pusingan & aliran pusingan pndptn
- aliran pusingan : aliran wang & barang yg berterusan dlm sesebuah ekonomi
- aliran pusingan pndptn : aliran wang antara sektor dlm sesebuah ekonomi
2. Nyatakan maksud ekonomi dua sektor & jelaskan tentang aliran pusingan pndtn ekonomi tersebut
- ekonomi dua sektor : ialah ekonomi yg terdiri drpd sektor isi rumah & sektor firma.(dikenali sbg ekonomi
tertutup tanpa peranan kerajaan)

- Aliran pusingan pndptn ekonomi dua sektor : ialah aliran barang & pndptn antara sektor firma dgn
sektor isi rumah.
3. Nyatakan dua jenis perbelanjaan yg dilakukan oleh isi rumah
- pbelanjaan barang keperluan / mudah rosak (mesti dilakukn walau tingkat pndptn isi rumah adalh sifar)
- pbelanjaan barang tahan lama / barang mewah spt kereta, perabot, phiasan dll
4. Apakah ciri utama perbelanjaan penggunaan isi rumah
- pblanjaan yg dilakukn amat bgantung kpd pndptn boleh guna yg diterima (smakin tinggi pndptn boleh
guna, smakin tinggi tingkat pbelanjaan isi rumah)
- penggunaan isi rumah adalah lebih rendah drpd pndptn (isi rumah mula menabung)
- isi rumah tetap buat pbelanjaan penggunaan (pbelanjaan autonomi) walau pndptn negara adalh sifar.
5. Apakah makna pelaburan & nyatakn jenis pelaburan
- pelaburan : pbelanjaan yg dilakukn oleh firma utk mbeli barang modal (utk mengembangkn usaha baru)
& menggantikan barang modal lama.
- utk menambahkn keupayaan sesebuah ekonomi dlm pngeluaran & pkhdmtn
- Jenis pelaburan :
a. pelaburan teraruh / teransang : dipengaruhi oleh tingkat pndptn negara.(hubungan (+) dgn tingkat
pndptn negara
b. pelaburan autonomi : dilakukn oleh firma tnpa bgantung kpd tingkat pndptn negara. (dipengaruhi faktor
kadar bunga, thp
teknologi & polisi kerajaan)
6. Apakah faktor yg mempengaruhi kadar pelaburan?
a. kadar bunga & kadar pulangan : jika kadar bunga meningkat, kos meminjam yg terpaksa ditanggung
juga meningkat
b. kadar pulangan pelaburan (kecekapan modal sut) : kadar pulangan yg tinggi akan menarik minat
pelabur utk menambah pelaburan
c. kemajuan teknologi : penggunaan komputer & peralatan lain yg canggih dpt meningkatkn hasil
pengeluaran, juga akan merendahkan kos pengeluaran
d. polisi kerajaan : spt mberi tarif plindungan, mengurangkan kadar cukai, pberian subsidi & penyediaan
tapak perusahaan
(akan meningkatkan pelaburan)
e. kenaikan kos pengeluaran : kenaikan harga barang mentah, kos buruh, akan mengurangkn pelaburan
7. Apakah definisi bocoran & suntikan?(ekonomi 2 sektor)
- tabungan adalah bocoran dlm aliran pusingan pndptn
(tabungan merupakan aliran keluar pndptn drpd aliran pusingan pndptn)
- bocoran mjadikan aliran pusingan pndptn semakin kecil & tidak seimbang
- pelaburan adalah dianggap suntikan -( pelaburan merupakan aliran masuk pndptn ke dlm aliran
pusingan pndptn)
** keseimbangan pndptn negara tercapai bila jumlah bocoran = jumlah suntikan**
8. Apakah definisi bocoran & suntikan dlm ekonomi 3 sektor?
- cukai pndptn yg dikenakan ke atas isi rumah & cukai keuntungan syarikat yg dikenakan ke atas firma
adalah merupakan bocoran dlm aliran pusingan ekonomi 3 sektor
- perbelanjaan pelaburan (I) & perbelanjaan kerajaan (G) merupakan suntikan dlm aliran pndapatan
ekonomi 3 sektor
9. Jelaskan perbezaan antara cukai sekali gus dgn cukai berkadar
- cukai sekali gus : dikenakan oleh kerajaan thdp barang tertentu.
(tidak mempengaruhi harga barang / pndptn negara)
- apabila harga barang meningkat (jumlah cukai sekaligus tidak berubah)

- cukai berkadar : kadar yg ditetapkan oleh kerajaan thdp barang tertentu / pndptn firma. (bila harga
barang & pndptn negara meningkat, cukai berkadar akan turut meningkat)
** kedua cukai ini boleh mengurangkan pndptn boleh guna,
penggunaan & tabungan**
10. Apakah kesan cukai sekali gus thdp fungsi penggunaan & fungsi tabungan?
- cukai sekaligus akan mengurangkan pndptn boleh guna & tabungan.
- (pengurangan pndptn boleh guna menyebabkan perbelanjaan penggunaan akan berkurangan & jumlah
tabungan juga akan berkurangan)
** tidak mberi kesan kpd kecenderungan mengguna sut & kecenderungan menabung sut **
11. Apakah kesan cukai berkadar thdp fungsi penggunaan & fungsi tabungan?
- cukai berkadar akan mengurangkan pndptn boleh guna & tabungan.
- ia memberi kesan kpd kecenderungan mengguna sut & kecenderungan menabung sut.
- (lebih banyak cukai berkadar dikenakan pd tingkat pndptn yg lebih tinggi)
12. Perbelanjaan kerajaan terbahagi kpd dua jenis. Huraikan
- pbelanjaan mengurus : utk membiayai kegiatan ptadbiran kerajaan & mberi pkhdmtn kpd orang ramai
- pbelanjaan pbangunan : utk menambah infrastruktur & kemampuan ekonomj utk mengeluarkn barang
pd masa depan
TOPIK 5 : PENENTUAN KESEIMBANGAN PENDAPATAN NEGARA BAHAGIAN 2.
1. Apakah maksud ekonomi empat sektor?
- Ekonomi empat sektor (ekonomi terbuka) : mengamalkn perdagangan antara bangsa
- sektor yg terlibat ialah isi rumah, sektor firma, sektor kerajaan & sektor negara asing
2. Jelaskan maksud aliran pusingan pndptn, suntikan & bocoran dlm ekonomi empat sektor
- Perbelanjaan agregat = pbelanjaan pengguna (C) + pbelanjaan
plaburan (I) + pbelanjaan kerajaan (G) + pbelanjaan eksport (X)
AE = C + I + G + X
- Bocoran : simpanan + cukai + import
- Suntikan : pelaburan + pbelanjaan kerajaan + eksport
(bocoran) S + T + M = I + G + X (suntikan)
3. Nyatakan faktor yg mempengaruhi import dan eksport sesebuah negara
- perubahan dlm cita rasa pengguna
- perubahan dlm pertukaran asing
- perubahan dlm tingkat teknologi
- tingkat inflasi & deflasi dlm sesebuah negara
- perubahan dlm dasar / polisi perdagangan sesebuah negara
4. Apakah hubungan keluk fungsi eksport dgn pndptn negara?- ms 85
- keluk fungsi eksport mendatar & selari dgn paksi pndptn negara
- pndptn negara tidak mempengaruhi / menyebabkan berlakunya perubahan dlm eksport
- keluk fungsi eksport berubah jika berlaku pertambahan / pengurangan jumlah eksport
5. Bagaimanakah hubungan keluk fungsi import dgn pndptn negara?
- keluk fungsi import mencerun ke atas dr kiri ke kanan
- menunjukkan hubungan antara import dgn pndptn negara
- pertambahan pndptn negara akan diikuti pertambahan dlm import (Dan berlaku sebaliknya)
6. Huraikan bagaimana keseimbangan pndptn negara dicapai dlm ekonomi empat sektor?
- melalaui dua kaedah :
a. kaedah penawaran agregat & kaedah permintaan agregat

b. kaedah suntikan & bocoran


a. kaedah penawaran agregat & kaedah permintaan agregat
- keseimbangan pndptn negara tercapai bila permintaan agregat =
penawaran agregat (AD = AS)
AS = AD
Y+M=C+Y+G+X
Y = C + Y + G + X + (X - M)
Y(pndptn negara), M(import), C(perbelanjaan pengguna), G(perbelanjaan kerajaan), X(eksport),
AS(pnawarn agregat), AD(pmintaan agregat)
- b. kaedah suntikan & bocoran :
- keseimbangan pndptn negara tercapai bila suntikan = bocoran
I + G + X = S + T + M I(pelaburan), T(cukai)
7. Apakah kesan perubahan perbelanjaan agregat thdp keseimbangan pndptn negara? (ms 89 93)
8. Analisis keseimbngan pndptn negara menggunakan kaedah permintaan agregat & penawaran agregat.
(ms 93 102)
- permintaan agregat : hubungan songsang antara tingkat harga umum dgn tingkat harga benar (tingkat
harga umum meningkat, KNK benar akan menunrun)
- penawaran agregat : hubungan terus antara tingkat harga umum dgn tingkat KNK benar (tingkat harga
umum naik, KNK benar akan naik)
- pertambahan permintaan agregat : pndptn negara bertambah & paras harga akan meningkat
- pengurangan permintaan agregat : pndptn negara berkurangan & paras harga juga jatuh.
- pertambahan penawaran agregat : pndptn negara bertambah & harga semakin rendah
- pengurangan penawaran agregat : pndptn negara berkurangan & paras harga meningkat
TOPIK 6 : PERANAN WANG DALAM EKONOMI
1. Berikan definisi wang & fungsinya
- definisi :sesuatu barang yg diterima oleh masyarakat umum sebagai alat perantaraan pertukaran barang
& pkhdmtn dlm kegiatan urus niaga harian.
- fungsi :
- sbg alat perantaraan pertukaran
- sbg alat pengukur nilai
2. Huraikan ciri wang dgn jelas
- barang yg diterima oleh masyarakat umum sbg alat perantaraan pertukaran
- mempunyai penawaran yg terhad & kuantitinya tidak boleh ditambah dgn mudah
- mempunyai nilai yg stabil (tidak mengalami turun naik yg kerap & besar)
- mempunyai sifat yg tahan lama (tanpa kerosakan & susut nilai)
- mudah dikenali, sukar dipalsukan & mudah dibawa, dipindah dan disimpan.
- mempunyai kualiti yg seragam & kesetaraan (boleh dibahagikan kpd unit yg lebih kecil
3. Jelaskan tentang nilai kuasa beli
- nilai kuasa beli ialah keupayaan wang utk mbeli barang (perkhidmatan) dgn sejumlah wang yg tertentu.
- semakin rendah tingkat harga, semakin tinggi nilai wang (kuantiti yg dpt dibeli dgn sejumlah wang
tertentu bertambah)
- Wujud hubungan sonsang antara tingkat harga umum dgn nilai wang
4. Formula utk mengira indeks nilai wang
Indeks nilai wang = indeks harga tahun asas X 100
Indeks harga tahun semasa

5. Apakah definisi Wang M1 & M2?


- bekalan wang : jumlah plbagai jenis wang yg wujud dlm sesebuah ekonomi pd suatu masa tertentu.
- wang yg sempit (M1) : tdiri drpd syiling, wang kertas & deposit semasa di bank perdagangan
*(M1 = wang tunai + deposit semasa)*
- wang yg luas / wang yg secara luas (M2) : tdiri drpd syiling,
wang kertas & semua deposit (deposit semasa, deposit tetap & deposit tabungan)
- (deposit tetap & deposit tabungan ditakrif sbg wang hampir yg sempit)
*( M2 = M1 + wang hampir yg sempit)*
6. Bezakan antara bekalan wang M1 dgn M2 di Malaysia
- *(M1 = wang tunai + deposit semasa)*
- *( M2 = M1 + wang hampir yg sempit)*
7. Beri perbezaan antara bank pusat dgn bank perdagangan
- bank pusat : badan kewangan dimiliki oleh kerajaan, mengendali operasi kewangan kerajaan &
mengawal kestabilan kegiatan badan kewangan, (badan kewangan menyokong & selaras dgn
dasar ekonomi kerajaan)
- di Malaysia BANK NEGARA MALAYSIA
- bank perdagangan : institusi kewangan yg terlibat dlm aktvt memberi pinjaman jangka pendek kpd
sektor perindustrian & perniagaan.
- satu kump institusi kewangan terbesar & terpenting dlm sesebuah ekonomi.
- menerima deposit drpd sektor swasta & pemberian pinjaman
8. Senaraikan aktvt & fungsi bank negara
a. mengeluarkan mata wang:
- menentukan jumlah wang yg perlu diedarkan pd sesuatu masa tertentu
- menentukan jumlah wang yg perlu ditambah dr semasa ke semasa
- (tidak boleh mcetak wang sesuka hati; wang yg dicetak mpunyai
sandaran minimum sebanyak 80.59% dlm bntuk emas & mata wang asing)
b. jurubank kpd kerajaan :
- i. Pentadbir akaun kerajaan menerima semua hasil yg diperoleh oleh kerajaan & mbuat pembayaran
bg pihak kerajaan
-ii. pentadbir hutang negara menguruskan hutang negara, mengeluarkan sekuriti kerajaan & bil
perbendaharaan
- memberi nasihat kpd kerajaan mengenai rancangan pinjaman
(syarat & masa yg sesuai bg pinjaman keluaran sekuriti baru)
- membantu kerajaan mdapat pinjaman drpd pasaran modal antarabangsa
iii. memberi pendahuluan kpd kerajaan bila kerajaan mengalami defisit dlm hasil belanjawan, BNM
menyediakan pendahuluan sementara kpd kerajaan
iv. mengekalkn kestabilan nilai mata wang semua mata wang tempatan mempunyai sandaran
simpanan minimum sebanyak 80.59% dlm bentuk emas & mata wang asing
-v. Menguruskan hal ehwal antara bangsa - bertukar pendapat berhubung hal kewangan dgn pakar
Tabung Kewangan Antarabangsa, Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dsbnya.
- membincangkn isu ekonomi & kewangan yg berkaitan demi kpentingan bersama
c. jurubank kpd bank perdagangan & institusi kewangan :
-i. Perlesenan bank & syarikat kewangan BNM memproses permohonan lesen bank perdagangan &
institusi kewangan lain
(memastikan spy semua keperluan perundangan dipenuhi)
-ii. penjaga rizab & penyelesaian hutang antara bank semua bank perdagangan dikehendaki membuka
akaun rizab wajib & akaun penjelasan di BNM

- Akaun rizab wajib (tujuan pengawalan kewangan)


- akaun penjelasan (membolehkn penyelesaian hutang-piutang antara bank perdagangan dilakukan)
iii. pengagih & penyerap wang tunai BNM bertanggungjawab menyediakan wang tunai yg mencukupi
bg bank perdagangan & menyerap lebihan wang tunai drpd mereka
iv. pengawas bank & institusi kewangan lain BNM mjadi pemerhati / pengawas bank perdagangan &
institusi kewangan lain. (mengawasi operasi bank tersebut)
- memeriksa kedudukan harta, dasar pelaburan & pinjman, kesempurnaan rekod, mutu pengurusan
dsbnya.
-v. Pemberi pinjaman terakhir kpd bank mberi kemudahan pinjaman terakhir kpd bank perdagangan
bila mereka tidak mempunyai wang tunai yg cukup utk memenuhi keperluan
pelanggan.
- pinjaman termasuk mendiskaunkn bil jangka pendek, pinjaman langsung dsbnya.
d. menjalankan dasar kewangan : mjaga & mengekalkan kestabilan kewangan. (mengawal bekalan wang
& kredit yg wujud dlm ekonomi)
- Dasar kewangan BNM ialah Dasar kewangan kuantitatif & Dasar kewangan kualitatif.
- Dasar kewangan kuantitatif langkah BNM utk mempengaruhi & mengawal jumlah bekalan wang dlm
ekonomi
- Dasar kewangan kualitatif langkah BNM utk mengawal bentuk & corak pinjaman & pelaburan bank
perdagangan
9. Nyatakan fungsi bank perdagangan :
i. menerima deposit drpd org ramai dlm tiga bentuk (deposit tetap, deposit tabungan & deposit semasa)
- deposit tetap / deposit bermasa simpanan wang tunai bg satu tempoh tertentu
- deposit tabungan simpanan wang tunai & boleh dikeluarkn bila-bila masa (menggunakan buku akaun)
- deposit semasa simpanan wang tunai tanpa menerima bunga (diberi kemudahan menggunakan buku
cek)
ii. penyimpan deposit semasa boleh membuat pembayaran tanpa menggunakan wang tunai
iii. memberi pinjaman kpd pelanggan dgn tiga cara (melalui akaun semasa, akaun pendahuluan
/overdraf & dgn mendiskaunkn bil pertukaran)
iv. mengeluarkan draf bank bg tujuan mengirim, memesan @ membeli barangan. Tidak mempunyai risiko
v. mengeluarkan cek kembara utk pelanggan yg melawat ke luar negeri. Kehilangan cek kembara boleh
ditebus balik.
10. Apakah faktor yg membataskan proses pciptaan kredit?
a. kebocoran wang tunai : sebahagian wang yg sepatutnya dimasukkan ke dlm akaun bank masih
dipegang pemiliknya.
(wang yg dikeluar / di pinjam dr bank tidak dimasukkan semula ke bank lain kmampuan bank utk
mencipta kredit berkurangan)
b. keinginan utk mjamin keteguhan bank : bank memegang rezab tunai yg lebih tinggi (lebih dr 10%).
Memberi pinjaman secara berhati utk mjaga kewibawaan bank, spy kepercayaan
org ramai bertambah. langkah ini mengurangkan keupayaan bank mencipta kredit
c. kemampuan utk mcari peminjam yg sesuai : bank sukar mendapat peminjam utk diberikan pinjaman bg
semua rezab yg ada. (pinjaman diberi kpd yg berkemampuan bayar balik shj).
Menyebabkn lebihan rizab tunai & kredit yg dicipyakan terbatas
d. kekurangan minat utk meminjam : keadaan ekonomi & kadar bunga mempengaruhi org ramai utk
meminjam. Kurang minat meminjam menyebabkn lebihan rizab yg besar.(penciptaan
kredit terbatas)
11. Apakah faktor yg menyekat proses penciptaan kredit?
- keperluan rizab tunai : sekiranya bank pusat menaikan keperluan rizab tunai, kredit yg dpt dicipta oleh
bank perdagnagan akan berkurangan

- keperluan rizab wajib : Apabila bank pusat menaikan keperluan rizab wajib, keupayaan bank
perdagangan utk mencipta kredit akan berkurangan
- bekalan wang dlm ekonomi : bekalan wang dlm ekonomi dikawal oleh bank pusat. Dasar pengurangan
wang oleh bank pusat akan mengurangkan keupayaan bank perdagangan mencipta kredit.
- arahan-arahan khas : BNM menjalankan dasar kewangan Kementerian kewangan Msia, (bank
perdagangan dikehendaki melabur suatu peratusan tertentu drpd depositnya dlm bntuk pinjaman
perumahan & surat jaminan kerajaan. Ini akan mengurangkan penciptaan kredit oleh bank perdagangan.
12. Teori kewangan Keynes
- menerangkan 2 pkara tujuan masyarakat memegang wang & kesan perubahan bekalan wang ke atas
tingkat kegiatan ekonomi & tingkat harga umum.
- Kekayaan masyarakat boleh dibahagikan kpd aset kewangan (wang tunai, bon & bil) aset modal (aset
tetap & saham)
13. Jelaskan permintaan wang dlm teori keynes
- jumlah aset kekayaan yg ingin dipegang oleh oleh org ramai dlm bntuk wang tunai.
- Permintaan wang adalah untuk urusniaga, awasan & spekulasi
14. Bezakan tujuan urus niaga, tujuan awasan & tujuan spekulasi mengikut teori keynes
a. tujuan urusniaga : org ramai meminta wang utk membayar perbelanjaan yg dilakukan setiap hari.
Bergantung pd tingkat pndptn negara. (Semakin tinggi ntingkat pndptn negara, semakin
tinggi permintaan wang utk urus niaga)
- permintaan wang tidak dipengaruhi oleh kadar bunga
b. tujuan awasan : adalah utk menghadapai keadaan ketidak pastian yg bakal blaku, terutama masa
kesusahan / kemelesetan. (masyarakat akan memegang sebahagian wang utk tujuan ini)
- permintaan wang utk awasan bgantung pd tingkat pndptn negara (tidak dipengaruhi kadar bunga)
- (semakin tinggi tingkat pndptn negara, semakin besar pmintaan wang utk tujuan awasan)
c. tujuan spekulasi : bertujuan mencari keuntungan. Org ramai meminta wang utk mdpt keuntungan dgn
melabur dlm pasaran saham / sekuriti.
- membeli saham / bon ketika harga rendah & mjual pada tingkat harga yg lebih tinggi pd masa hadapan
- pmintaan wang utk spekulasi ditentukan oleh kadar bunga
(hubungan songsang antara harga saham/bon dgn tingkat kadar bunga) & tidak dipengaruhi oleh pndptn
negara.
15. Kesan perubahan bekalan wang terhadap tingkat kegiatan ekonomi boleh dibahagikn kpd 3
peringkat :
- perigkat ptama : menggambarkan kesan perubahan bekalan wang thdp tingkat kadar bunga
- peringkat kedua : menunjukkan kesan perubahan kadar bunga thdp tingkat pelaburan yg dilakukn dlm
negara
- peringkat ketiga : mengkaji kesan perubahan pelaburan thdp perbelanjaan agregat & seterusnya tingkat
pndptn negara
TOPIK 7 : MASALAH MAKROEKONOMI
1. Berikan definisi bagi pendapatan negara, pendapatan negara potensi & guna tenaga penuh
- pndptn negara : jumlah nilai barangan & pkhdmtn yg sebenar diperolehi oleh sebuah negara dlm
tempoh setahun
- pndptn negara potensi : jumlah nilai barangan & pkhdmtn yg mungkin dicapai oleh sebuah negara utk
tempoh setahun
- guna tenaga penuh : berlaku apabila semua / hampir semua faktor pengeluaran telah digunakan dgn
sepenuhnya
2. Berikan perbezaan antara lompang deflasi & lompang inflasi
- lompang deflasi : berlaku bila jumlah perbelanjaan agregat kurang drpd jumlah penawaran agregat pd
tingkat guna tenaga penuh (penawaran melebihi permintaan)

- lompang inflasi : apabila perbelanjaan agregat yg dilakukan melebihi penawaran agregat pd tingkat
guna tenaga penuh
3. Berikan definisi inflasi
- keadaan apabila berlaku kenaikan tingkat harga umum secara berterusan (terlalu banyak wang
mengejar barang & pkhdmtn yg sedikit
4. Jelaskan jenis inflasi
- inflasi tarikan permintaan : berpunca drpd pertambahan dlm permintaan agregat yg berterusan dlm
sebuah ekonomi yg mencapai tingkat guna tenaga penuh. (lebihan permintaan
agregat menyebabkan kenaikan tingkat harga umum secara berterusan)
- inflasi tolakan kos : disebabkan kenaikan kos pengeluaran
(kenaikan tingkat upah & harga input / kenaikan untung berterusan)
- berlaku ketika ekonomi melambung (tingkat pengangguran pd paras yg sangat rendah)
- inflasi yg diimport : berpunca kenaikan harga barang yg diimport.
(ekonomi menghadapi masalah inflasi & pengangguran yg serius secara serentak) stagflasi.
5. Apakah maksud inflasi merayap & inflasi melampau
- inflasi merayap : proses kenaikan tingkat harga umum yg berterusan secara perlahan
- inflasi melampau / hiperinflasi : proses kenaikan tingkat harga umum yg sangat cepat (tingkat harga
umum naik dua / beberapa kali ganda)
6. Nyatakan kesan inflasi
- terhadap jumlah keluaran : dlm jangka pendek, menggalakan pertambahan keluaran negara dgn lebih
banyak. (kenaikan harga membolehkan pengusaha memperoleh keuntungan yg banyak)
- terhadap tabungan & pelaburan : tabungan akan berkurangan, nilai wang jatuh (jumlah wang yg sama
hanya dpt membeli barangan dlm kuantiti yg lebih kecil)
- terhadap pengagihan pndptn & kekayaan :
a. kenaikan tingkat harga menyebabkan nilai wang jatuh, pekerja menerima jumlah pndptn yg tetap sama
(pekerja mempunyai kuasa beli yg kecil)
b. ahli perniagaan akan mendapat untung yg besar, mereka dpt menaikan tingkat harga melebihi tingkat
kenaikan kos pengeluaran
- terhadap imbangan pembayaran : imbangan pembayaran bertambah buruk (import cenderung
bertambah & eksport cenderung berkurangan)
- harga barangan tempatan kelihatan lebih mahal berbanding harga barang luar negeri (ketika inflasi).
Masyarakat kurang membeli barangan tempatan.
- kenaikan jumlah import & penguirangan nilai eksport menyebabkan imbangan pembayaran negara
bertambah buruk.
7. Berikan definisi pengangguran
- pengangguran : tenaga buruh yg tidak melakukan kegiatan ekonomi pd satu tingkat upah yg tertentu.
(tenaga buruh : pduduk yg berada dlm lingkungan kerja, berusia 15 64 tahun)
8. Apakah perbezaan guna tenaga, guna tenaga sepenuh masa & guna tenaga bukan sepenuh masa?
- guna tenaga : buruh yg sedang bekerja (sepenuh masa + bukan sepenuh masa)
- guna tenaga sepenuh masa : bekerja tidak kurang 30 jam seminggu
- guna tenaga bukan sepenuh masa : bekerja kurang drpd 30 jam seminggu
9. Huraikan jenis pengangguran
a. pengangguran geseran : disebabkn pekerja berhenti secara
sukarela utk menukar / mencari kerja yg baru & lebih baik.
(bukan masalah yg besar)
b. pengangguran struktur : disebabkn oleh perubahan struktur Ekonomi (menyebabkn permintaan thdp
buruh tertentu berkurangan berbanding penawaran dlm sesebuah negara).

c. pengangguran kitaran : disebabkan keadaan ekonomi yg turun naik, terutama semasa kemelesetan
ekonomi. (tingkat pmintaan agregat rendah, firma mengurangkan tingkat keluaran,
menyebabkn firma mengurangkan tenaga buruh & peluang pekerjaan semakin terbatas)
d. pengangguran bermusim : disebabkn perubahan bermusim dlm pengeluaran bg industri tertentu. (dlm
musim tengkujuh, nelayan, penoreh berhenti kerja & menganggur)
- pekerja mdpt kerja semula bila musim baru bermula
e. pengangguran teknologi : disebabkan penggantian buruh dgn peralatan / barang modal yg canggih
kesan kemajuan teknologi.
- kebanyakan golongan separa mahir & tidak mahir yg terlibat
f. pengangguran tak ketara / tak nampak / tersembunyi : berlaku apabila bilangan buruh yg sebenar
digunakan lebih ramai drpd yg diperlukan utk mhasilkan sejumlah barang tertentu.
10. Jelaskan maksud staglasi
- keadaan ekonomi yg mengalami pengangguran & inflasi secara serentak
- kenaikan tingkat harga umum diikuti kejatuhan keluaran negara (kejatuhan penawaran agregat dlm
keadaan ekonomi yg belum mencapai guna tenaga penuh)
11. Kenapa penawaran agregat boleh menurun?
- kenaikan kos bahan mentah kenaikan harga minyak
- kejayaan tuntutan kenaikan upah oleh kesatuan sekerja
- kenaikan harga bahan mentah & barang perantaraan yg diimport
TOPIK 8 : DASAR PENSTABILAN
1. Apakah maksud alat dasar fiskal?
- perubahan dlm pbelanjaan kerajaan & perubahan cukai.
2. bagaimanakh keadaan alat dasar fiskal digunakan?
- ketika inflasi : kerajaan mengurangkan pbelanjaan & menambah cukai @ kedua-dua serentak
- ketika deflasi : kerajaan menambahkan pbelanjaan,
mengurangkan cukai @ menambah pbelanjaan kerajaan & cukai
dgn jumlah yg sama
3. Nyatakan kesan perubahan dasar fiskal & dasar kewangan thdp pendapatan negara
- utk mcapai ptumbuhan ekonomi secara berterusan (tanpa inflasi & pengangguran)
- sbg alat utk mcapai pengagihan pdapatan yg adil & saksama
4. Jelaskan maksud dasar fiskal & dasar kewangan mengembang
- kerajaan menambahkan perbelanjaan & mngurangkan cukai utk meningkatkn tingkat pbelanjaan
5. Jelaskan maksud dasar fiskal & dasar kewangan menguncup
- kerajaan mengurangkan perbelanjaan & meningkatkan cukai utk mngurangkan pbelanjaan &
mngurangkn proses kenaikan tingkat harga umum
6. Berdasarkan keluk, terangkan apakah maksud lompang deflasi
- (ms 152)
7. Berdasarkan keluk, terangkan maksud inflasi
- (ms 153)
8. Apakah perbezaan belanjawan mengurus & belanjawan pembangunan?
- belanjawan mengurus : perbelanjaan semasa kerajaan persekutuan.
i. perbelanjaan mengurus mengikut kategori ( emolumen, bayaran khidmat hutang, pemberian kpd
kerajaan negeri, bekalan & pkhidmatn, pencen & ganjaran, subsidi & pmbelian harta tetap)

ii. perbelanjaan mengurus mengikut sektor (pbelanjaan utk keselamatan, pkhidmatn sosial & ekonomi
dan pentadbiran am)
- belanjawan pembangunan : menggalakkan pertumbuhan ekonomi & sosial (keselamatan,
perkhidmatan sosial, perkhidmatan ekonomi, & pentadbiran am)
- (menyediakan kemudahan & frasarana)
9. Berikan perbezaan antara hasil cukai langsung dan cukai tidak langsung Cukai langsung Cukai tak
langsung
- tidak boleh dipindahkan bebannya kpd org lain
- meliputi cukai pndptn, cukai keuntungan hartanah, cukai keuntungan berlebihan & duti setem
- di bawah tanggungjawab Jab Hasil Dlm Negeri - boleh dipindahkan beban (sebahagian / sepenuhnya)
kpd org lain
- cukai jualan, cukai eksais, duti import, duti eksport, & cukai perkhidmatan
- di bawah bidang kuasa Jab Kastam & Eksais
10. Apakah maksud belanjawan defisit & belanjawan surplus?
- belanjawan defisit / kurangan : perbelanjaan kerajaan lebih besar drpd hasilnya
- belanjawan surplus / lebihan : perbelanjaan kerajaan lebih kecil drpd hasilnya
11. Apakah maksud hutang negara, berikan perbezaan hutang dlm negeri dgn hutang luar negeri.
- hutang negara : pinjaman yg dilakukan oleh kerajaan sesebuah negara dr dlm / luar begeri yg belum
dijelaskan.
Hutang dlm negeri Hutang luar negeri
- pinjaman kerajaan dr dlm negeri yg belum dijelaskan
- drpd bank perdagangan, BNM, badan awam, KWSP, syarikat insuran dll - pinjaman kerajaan dr luar
negeri yg belum dijelaskan
- drpd kerajaan asing (Amerika, Jepun, Jerman dll), drpd institusi kewangan luar negara spt Bank Dunia,
Bank Pembangunan Asia, IMF dll

TOPIK 9: PERDAGANGAN & KEWANGAN ANTARABANGSA


1. Apakah faktor pendorong perdagangan antarabangsa? (Keperluan)
- perbezaan pemilikan faktor pengeluaran : (buruh, tanah, modal, usahawan & sumber semula jadi
berbeza dari segi kualiti dan kuantiti) menyebabkan negara berlainan mengeluarkan
barangan yg berlainan.
- perbezaan dlm keadaan iklim : menyebabkn tiap-tiap negara melibatkan diri dlm pngeluaran barang yg
berlainan.
- juga menyebabkn pelbagai jenis tanaman yg berlainan dihasilkan
- ini yg menyebabkn pdagangan antarabangsa diperlukan
- keinginan utk menikmati ekonomi bidangan : ini menggalakan sesetengah negara mengeluarkan kuantiti
barang yg jauh melebihi keperluan negara
- keinginan utk menikmati faedah drpd pengkhususan : pengkhususan akan memberi keuntungan yg
besar kpd negara- negara tersebut
2. Nyatakan faedah perdagangan antarabangsa
- memperoleh barang yg tidak dpt dikeluarkan di dlm negara : kerana terdapat beberapa jenis barang yg
tidak dpt dikeluarkan oleh sesebuah negara
- memperoleh faedah drpd pengkhususan : mbolehkan penggunaan faktor pengeluaran lebih cekap &
keseluruhan keluaran dunia akan bertambah drpd penggunaan semua faktor
pengeluaran yg sedia ada.
- memperluaskan pasaran bg keluaran industri tempatan : perdagangan antarabangsa membolehkan
sesebuah negara memperoleh pasaran yg lebih luas

- membolehkan penggunaan faktor pengeluaran secara


faedah : bahan mentah dari negara membangun digunakan dgn cara lebih baik oleh negara
perindustrian
3. Apakah faedah pengkhususan dlm perdagangan antarabangsa?
- hanya terdapat 2 buah negara dlm dunia yg akan melakukn pengkhususan & perdagangan
- kedua-dua negara tersebut hanya mgeluarkan 2 jenis barang shj
- setiap negara tersebut mempunyai faktor pengeluaran yg sama banyak & telah mcapai guna tenaga
penuh
- setiap negara tersebut mengamalkan perdagangan bebas
- tiada kos pengangkutan terlibat.
4. Jelaskan maksud Teori faedah mutlak
- wujud jika dgn jumlah faktor pengeluaran yg sama, sesebuah negara berjaya mengeluarkan keluaran
dlm kuantiti yg lebih banyak berbanding negara lain.
5. Apakah faktor yg menyebabkan eksport getah semakin berkurangan?
- dasar kerajaan mempelbagaikan sumber eksport (tidak tlalu bgantung kpd satu komiditi shj)
- harga getah di pasaran dunia tidak stabil (pngeluaran getah tak menentu)
- persaingan drpd getah tiruan (lebih murah)
- aktivti stok penimbal di negara maju (mengawal harga pasaran, blaku penetapan harga)
6. Apakah faktor yg menyebabkan peningkatan eksport barang pkilangan?
- penggantian dasar industri import kpd industri berorientasikn eksport
- kerajaan mbangunkan kaw perkilangan bebas (Bayan Lepas, Sg Way, Tampoi & Mak Mandin)
- pemberian insentif berbentuk fiskal & bukan fiskal (menarik pelabur asing)
7. Apakah maksud kadar syarat perdagangan?
- nisbah harga yg dieksport kpd harga barang yg diimport oleh sesebuah negara.
8. Apakah kaedah yg digunakan utk mengukur kadar syarat perdagangan. Huraikan.
-i. Kadar Syarat Perdagangan harga : mengukur nisbah antara harga eksport dgn harga import sesebuah
negara.
Indek harga eksport
Indek harga import
= jika harga indek eksport meningkat & indek harga import tidak
berubah, indek kadar syarat perdagangan harga negara akan
meningkat.
-ii. kadar syarat perdagangan barangan : mengukur nisbah
antara kuantiti barang import dgn kuantiti barang eksport
sesebuah negara.
= jika nisbah antara kuantiti import & kuantiti eksport meningkat
(dgn kuantiti import yg sama, lebih banyak kuantiti import dpt
diperoleh) bermakna kadar syarat perdagangan barangan
bertambah baik
9. Apakah yg anda faham tentang imbangan pembayaran?
- suatu rekod yg dibuat secara sistematik mengenai semua urus niaga ekonomi sesebuah negara dgn
negara luar pd sesuatu masa (biasanya satu tahun)
10. Huraikan setiap jenis akaun rekod imbangan bayaran
-i. Akaun semasa : mcatat semua urus niaga mengenai barangan serta semua bayaran pindahan yg
melibatkan swasta & kerajaan
(Perdagangan nampak & Perdagangan tak nampak)
-ii. akaun modal : mcatat semua pgerakan modal dlm bentuk wang yg dipinjam @ dilabur oleh pduduk
sesebuah negara di negara lain. (pergerakan modal jangka panjang & modal jangka pendek)
-iii. Akaun penyelesaian rasmi :

11. Apakah perbezaan perdagangan nampak dan perdagangan tak nampak?


- perdagangan nampak (barang-barang): pbezaan antara nilai eksport nampak dgn nilai import nampak
(dikenali imbangan perdagangan)
- perdagangan tak nampak (perkhidmatan): pbezaan antara nilai eksport tak nampak dgn nilai import tak
nampak (dikenali imbangan perkhidmatan)
12. Berikan perbezaan antara bayaran pindahan swasta dgn bayaran pindahan kerajaan
- bayaran pindahan swasta : pindahan bayaran drpd pduduk sesebuah negara kpd pduduk negara lain
- bayaran pindahan kerajaan : pindahan bayaran drpd kerajaan sesebuah negara kpd kerajaan negara
lain
13. Apakah maksud kadar pertukaran asing & bagaimana kadar pertukaran asing ditentukan?
- maksud : harga @ nilai mata wang sesebuah negara dinyatakn dlm mata wang negara lain
- ditentukan oleh permintaan & penawaran mata wang di pasaran ptukaran asing
14. Huraikan secara ringkas mengenai penawaran mata wang asing
- ialah jumlah mata wang asing yg ingin ditawarkn oleh pduduk negara asing kpd pduduk sesebuah
negara (bkait rapat dgn pmintaan thdp barang eksport)
- apabila pmintaan barang eksport btambah, penawaran mata wang asing juga akan btambah
15. Terdapat 3 jenis sistem kadar pertukaran. Hurai setiap satunya
-i. sistem kadar pertukaran boleh ubah (kadar pertukaran terapung) : ditentukan di pasaran pertukaran
asing
- kadar pertukaran antara dua mata wang yg blainan ditentukan oleh kuasa permintaan & penawaran ke
atas mata wang asing
-ii. sistem pertukaran tetap : kesan campur tangan kerajaan utk menetapkan satu kadar ptukaran mata
wang (dipertahankan utk suatu jangka masa yg lama)
-iii.standard emas : mata wang yg harganya ditetapkn dlm sebutan emas (bank pusat menawarkn emas
utk ditukarkn dgn mata wang pd suatu kadar yg ditetapkan)
- jika penawaran emas btambah, penawaran wang juga btambah

16. Bagaimanakh kadar tukaran dlm sistem tukaran tetap ditentukan?


- jika kerajaan menetapkan kadar tukaran asing lebih tinggi drpd yg ditentukan oleh pasaran bebas =
mata wang terkurang nilai
- jika kerajaan menetapkan kadar tukaran asing lebih rendah drpd yg ditentukan pasaran bebas = mata
wang terlebih nilai
TOPIK 10 : PERTUMBUHAN EKONOMI
1. Apakah maksud kadar ptumbuhan ekonomi?
- ptumbuhan keupayaan sesebuah negara utk mengeluarkn barang @ pkhdmatan
- ptumbuhan dlm pengeluaran barang & pkhdmatan tsebut.
- menggambarkn perspektif keadaan ekonomi sesebuah negara utk suatu jangkamasa tertentu
2. Berikan definisi pembangunan ekonomi
- pembangunan ekonomi @ sosial yg membawa kpd peningkatan taraf hidup dari semasa ke semasa
- satu proses yg membolehkan pendapatan per kapita penduduk sesebuah negara meningkat dlm
jangkamasa panjang.
3. Huraikan secara ringkas faktor yg mempengaruhi ptumbuhan ekonomi.
- kekayaan sumber asli : keluasan tanah & sumber asli (galian, hasil hutan & hasil laut) mempengaruhi
ptumbuhan ekonomi
- mjamin bekalan bahan mentah mcukupi utk proses perindustrian

- ptambahan jumlah pduduk & buruh : ini akan mdorong ptumbuhan ekonomi kerana meningkatnya
jumlah tenaga buruh, jumlah pengeluaran & saiz pasaran
- ptambahan modal & pelaburan : ini akan meransang ptumbuhan ekonomi
- (jika sebahagian besar modal digunakan utk sektor yg produktif spt pertanian, pnyediaan infrastruktur
dlm sektor pkilangan ptumbuhan ekonomi akan meningkat)
- kemajuan teknologi : lebih banyak keluaran dpt dihasilkan dgn Kuantiti input yg sama
- kos pengeluaran menjadi semakin rendah
- dasar & peranan kerajaan : spt pberiaan subsidi, pengecualian cukai
- pembangunan sumber manusia spt kmudahan pdidikan & latihan
- memperbaiki taraf & kualiti kesihatan (mningkatkn daya produktiviti buruh)
- kmudahan infrastruktur (air, lektrik, phubungan & pengangkutan) akan melancarkan proses
perindustrian.
- struktur organisasi : ciri-ciri yg terdapat pada individu yg mpunyai kuasa mbuat keputusan akan
mempengaruhi ptumbuhan ekonomi
- pengusaha @ pngurus yg berkaliber akan dpt membuat keputusan dgn cepat & tepat akan
mempercepatkan proses ptumbuhan ekonomi
4. Senaraikan faktor yg menghalang ptumbuhan ekonomi
- kekurangan modal : akan membantutkn pembangunan ekonomi & mnyukarkan negara melepaskan diri
drpd belenggu kemiskinan (produktiviti, pendapatan per kapita & tabungan yg rendah)
- kekurangan tenaga mahir : kerana taraf kesihatan yg rendah, pmakanan yg tidak seimbang, kekurangan
latihan menyebabkn kekurangan tenaga mahir.
- peledakan penduduk : spt Cina , India & Indonesia
- ptumbuhan penduduk yg terlalu cepat akan mdatangkan beban kpd kumpulan pduduk yg aktif ekonomi
- pertanian tradisional : kegiatan ptanian kurang produktif, modal yg terbatas, aktiviti pengeluaran primitif,
& penggunaan teknik pengeluaran kurang maju
- keluasan tanah yg semakin kecil (pbahagian tanah pusaka), menyebabkan teknik pengeluaran moden
tidak sesuai digunakan
- kedudukan yg lemah dlm phubungan antarabangsa : negara mbangun tpaksa bergantung kpd negara
maju dlm banyak pkara.
- mlemahkan kdudukan negara mbangun dlm aspek tetentu (dasar ekonomi & dasar luar) akan
mbataskan pbangunan ekonomi.
5. Apakah dasar kerajaan utk mempercepatkn pertumbuhan ekonomi?
- menyediakan infrastruktur spt lebuhraya, landasan keretapi & pelabuhan (telah menarik minat pelabur &
seterusnya meningkatkan ptumbuhan ekonomi)
- membangunkan sumber manusia melalui pendidikan, latihan, migrasi dan kesihatan (melahirkan
pekerja yg produktif, berpendapatan tinggi, & memiliki sifat keperibadian yg baik.
- perkembangan teknologi merupakan langkah penting utk menggalakan ptumbuhan ekonomi. (kerajaan
menekankan pembangunan industri berteknologi tinggi)
- mengekalkan kestabilan politik, sosial dan ekonomi akan menarik para pelabur (tempatan & luar negeri)
seterusnya akan menggerakan ptumbuhan ekonomi
FOKUS: Nyatakan perbezaan ptumbuhan ekonomi dgn pembangunan ekonomi
Ptumbuhan ekonomi Pembangunan ekonomi
- menunjukkan pkmbangan kegiatan ekonomi dari semasa ke semasa - menunjukkan perubahan taraf
hidup rakyat dari semasa ke semasa
- alat pengukur ialah data KDNK benar @ KNK benar - alat pengukur ialah data KDNK benar per kapita
@ KNK benar per kapita
- peningkatan dlm ptumbuhan ekopnomi wujud bila kadar ptumbuhan ekonomi melebihi kadar ptumbuhan
penduduk - pbangunan ekonomi melibatkn perubahan struktur ekonomi & peningkatan kualiti faktor
pengeluaran serta kemajuan teknologi