Anda di halaman 1dari 6

NO KOD INSTITUT APERINTIS AMERO(6/7)

IT-020-3:2013-C01/KP (L02082) Muka 1 drpd 3


INSTITUT (MA 0064326D)
ARAS 2, MEDAN SELERA KEDIAMAN PELAJAR, YAYASAN
MELAKA, JALAN TUN ALI 75350 MELAKA
TEL : 019-279 3275 TEL/FAX : 06-281 3565
Emel : aperintisamero@yahoo.com
KERTAS PENERANGAN
(INFORMATION SHEET)

KOD DAN NAMA


PROGRAM / IT-020-3:2013
PROGRAM’S CODE & (COMPUTER SYSTEM OPERATION)
NAME
TAHAP / LEVEL TAHAP 3
NO. DAN TAJUK UNIT
KOMPETENSI / IT-020-3:2013-C01
COMPETENCY UNIT (COMPUTER SYSTEM SET-UP)
NO. AND TITLE

1. ANALYSE JOB ORDER /CHANGE REQUEST


2. PREPARE COMPUTER SET-UP TOOLS, COMPUTER
HARDWARE PARTS AND COMPUTER SOFTWARE
NO. DAN PENYATAAN
3. SET-UP COMPUTER HARDWARE
AKTIVITI KERJA /
4. CARRY OUT COMPUTER SOFTWARE INSTALLATION
WORK ACTIVITIES NO.
5. SET-UP COMPUTER PERIPHERALS
AND STATEMENT
6. CARRY OUT UNIT FUNCTIONALITY TEST
7. PREPARE COMPUTER SYSTEM SET-UP REPORT

NO. KOD / CODE IT-020-3:2013-C01/KP(6/7) Muka : 1 Drp : 4


NUM.

TAJUK: PENGENALAN KEPADA PERISIAN PEMACU PERKAKASAN KOMPUTER

TUJUAN :
Kertas penerangan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pelatih-pelatih mengenai
jenis-jenis pemacu dan langkah-langkah pemasangan pemacu perkakasan komputer mengikut
kaedah dan prosedur yang betul serta spesifikasi yang ditetapkan.
NO KOD IT-020-3:2013-C01/KP (6/7) Muka 2 drpd 3

PENERANGAN:

Apakah Itu ‘Driver’?

’Driver’ ialah satu perisian yang dibenarkan oleh Syarikat Microsoft® Windows® (atau lain-lain jenis
‘Operating System’ untuk berkomunikasi dengan seluruh perkakasan dalam sesebuah sistem
komputer. Peranti tersebut seperti papan induk, kad grafik, modem dan kad bunyi yang melibatkan
‘driver’ berkaitan untuk berfungsi dengan baik bersama Windows (Cd Operating Sistem contoh
seperti Windows Me, Xp dan Vista). Kadangkala Operating System juga menyediakan ‘drivers’ .
Namun begitu ‘drivers’ perlu di muat turun secara berasingan mengikut pengeluar produk berikut dan
di pasang mengguna wizard yang disediakan bersama dengan ‘drivers’ tersebut. Sekiranya
pengguna menggunakan OS seperti Windows asli, ‘drivers’ boleh dimuat turun melalui Windows
Update.

Fungsi ‘Driver’

‘Driver’ atau pemacu bertindak sebagai jambatan untuk komputer dan perkakasan berfungsi dengan
baik. Sistem yang seragam atau kadangkalaa tergantung, Besar kemungkinan berpunca dari
kesilapan ‘driver‘ atau fail ‘driver’ yang dicemari virus. Buang dan pasang semula ‘driver’ sekali lagi
dapat membetulkan keadaan. Lihat Gambarajah 1.0 dibawah.

Gambarajah 1.0
Unit sistem dalam gamabarajah 1.0 akan bneroperasi menghantar data berulang alik dengan
perkakasan- perkakasan lain dalam komputer melalaui bas dan sebagainya. Fail ‘driver’ atau pemacu
yang di bekalkan oleh pengeluar akan memberi kerjasama yang padu pada unit sistem agar
NO KOD IT-020-3:2013-C01/KP (6/7) Muka 3 drpd 3

semuanya berjalan dengan sempurna. Kesilapan driver boleh membuat sistem tergantung atau
monitor gelap tanpa sebarang tindabalas. Pemasangan ‘driver’ semula adalah jalan penyelesaian
Muat turun ‘driver’ atau pemacu.

Juruteknik perlu berhati-hati dalam memuat turun driver kerana tidak semua pemacu sama fungsinya
dan fail penyambung (Extension file) bagi driver biasanya ialah (*.inf). juruteknik perlu melihat jenis
papan induk yang digunakan sebelum memuat turun sesuatu perisian. Lihat gambarajah 2.0 sbagai
contoh cip.

Gambarajah 2.0
Jika driver yang anda masih belum pasang akan timbul tanda soal berwara kuning,jika ‘corrupt’
berwaran hijau dan jika berwarna merah mungkin anda ‘disabled’ bagi perkakasan tersebut. Anda
boleh lihat dalam Control Panel System Properties kekisi Hardware  Device Manager. Atau klik
kanan pada MyComputerProperties Lihat Gambarajah 3.0 dibawah.
NO KOD IT-020-3:2013-C01/KP (6/7) Muka 4 drpd 3

Gambarajah 3.0

Gambarajah 4.0 menunjukkan antaramuka ‘ Device Manager ’ bagi Vista & 7

Gambarajah 4.0
NO KOD IT-020-3:2013-C01/KP (6/7) Muka 5 drpd 3

Lokasi Untuk Muat Turun ‘Driver’ / Pemacu

Laman web untuk muat turun pemacu / ‘driver’ adalah:-


1. www.download.com
2. www.softpedia.com
3. www.driverguide.com
4. www.driverzone.com
5. www.intel.com
6. www.via.tw
7. www.nvidia.com
8. www.msi.com
9. www.filehippo.com
10. www.amd.com

Selain itu anda juga boleh mengguna ‘driver tracer’ secara online bagi mencari driver bagi pc anda.

Soalan

1. Nyatakan fungsi ‘driver’ untuk sesuatu sistem komputer.


____________________________________________________________________

2. Nyatakan 3 jenis pemacu perkakasan asas yang perlu di pasang secara berasingan
tanpa disertakan bersama ‘Operating System?
i. ____________________________________
ii. ____________________________________
iii. ____________________________________

3. Bagaimanakah seseorang Juruteknik ingin melihat status ‘driver’ atau pemacu yang
telah dipasang sebelum menguji perkakasan tersebut?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
NO KOD IT-020-3:2013-C01/KP (6/7) Muka 6 drpd 3

RUJUKAN :
1. Baharuddin Aris, Mohammad Bilal Ali, Jamaluddin Harun dan Zaidatun Tasir (2001), “Sistem
Komputer dan Aplikasinya”, Venton Publishing, Kuala Lumpur, ISBN: 983-2031-32-X.
2. http://notakom.tripod.com/, 15 Januari 2012, 10.00pm
3. http://www.scribd.com/doc/19280468/Perkakasan-Komputer, 16 Januari 2012, 11.50a.m.
4. Manual Asas Pemasangan Komputer Oleh :Othman Shariff.
5. www.notakom.tripod.com