Anda di halaman 1dari 3

Borang Soal Selidik

Gaya Pembelajaran dan Kemahiran Belajar dalam kalangan Pelajar Tingkatan Enam di Miri, Sarawak

Perhatian:

Borang ini mengandungi dua (2) bahagian, iaitu Bahagian A, dan Bahagian B.

Bahagian A :

Latar Belakang Responden

ARAHAN: Sila tandakan (√) pada ruangan yang telah disediakan atau tuliskan maklumat yang
dikehendaki.

1. Nama Sekolah: _________________________________________ (sila tuliskan)

2. Umur ______________ tahun (sila tuliskan)

3. Jantina
[ ] Lelaki
[ ] Perempuan

4. Bangsa
[ ] Melayu
[ ] Cina
[ ] India
[ ] Lain-lain (sila tuliskan) ________________

5. Keputusan Bahasa Melayu dalam STPM Penggal 1


[ ] A [ ] C
[ ] A- [ ] C-
[ ] B+ [ ] D+
[ ] B [ ] D
[ ] B- [ ] F
[ ] C+
Bahagian B :

Gaya Pembelajaran

No. Perkara 1 2 3 4
1. Saya boleh belajar dalam keadaan yang bising.
2. Saya lebih suka memilih tempat yang bercahaya terang untuk belajar.
3. Saya lebih suka belajar di atas katil berbanding dengan duduk di atas kerusi
dan meja.
4. Saya boleh belajar di depan televisyen atau laptop.
5. Saya berasa mengantuk jika duduk di atas kerusi semasa belajar.
6. Saya ingin mendapat gred yang baik dalam semua subjek.
7. Maklum balas daripada ibu bapa dan guru mendorong saya belajar.
8. Saya sentiasa lupa membuat atau menghabiskan kerja rumah saya.
9. Saya suka belajar secara berkumpulan bersama dengan rakan sebaya.
10. Kadang kala saya suka bersendirian semasa belajar, kadang kala saya suka
belajar bersama dengan kawan saya.
11. Saya dapat mengingati dengan baik apabila ditulis.
12. Saya suka mempelajari sesuatu yang baru melalui permainan.
13. Saya dapat mengingat dengan baik dengan mendengar.
14. Saya dapat mengingat dengan baik sambil makan dan minum.
15. Saya dapat belajar dengan baik jika belajar pada waktu pagi.
16. Saya dapat belajar dengan baik jika belajar pada waktu petang.
17. Saya dapat belajar dengan baik jika belajar pada waktu malam.
18. Saya tidak boleh duduk belajar di satu tempat untuk jangka masa yang lama.
19. Saya dapat mengingat dengan baik apabila saya membaca.
20. Saya mudah bosan dalam melakukan sesuatu perkara yang sama.

Bahagian C:

Kemahiran Belajar

No. Perkara 1 2 3 4
1. Saya mengambil masa yang pendek untuk memahami topik dalam buku.
2. Saya ada mengaitkan maklumat yang dibaca dengan pengetahuan sedia ada.
3. Saya mengariskan isi-isi penting semasa membaca.
4. Saya membuat ulangkaji untuk bahagian yang saya tidak faham.
5. Saya membaca dengan suara yang kuat semasa membuat ulangkaji.
6. Saya memberikan tumpuan kepada isi-isi penting semasa membaca selepas
membaca, saya merumuskan isi topik dengan perkaitan saya sendiri.
7. Saya menulis isi penting semasa membaca.
8. Saya menyediakan jadual aktiviti dan belajar harian.
9. Saya menetapkan masa belajar saya sekurang-kurangnya 3 jam sehari.
10. Saya mempunyai masa beriadah, menonton televisyen dan berbual-bual
dengan kawan.
11. Saya mengikut jadual waktu dan belajar yang telah dirancangkan.
12. Saya mencari maklumat tambahan untuk melengkapkan nota.
13. Saya ada menulis nota ringkas dalam buku catatan nota semasa membaca.
14. Saya mempunyai masa yang cukup untuk belajar.
15. Saya dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap isi kandungan
pelajaran.
16. Saya berusaha mengikuti pelajaran dengan teliti.
17. Saya membuat persediaan seminggu lebih awal sebelum tarikh ujian atau
peperiksaan.
18. Saya mengulang kaji topik yang susah dahulu
19. Saya mengulang kaji sehingga larut malam semasa peperiksaan menjelang
tiba.
20. Saya dapat berfikir dengan baik semasa menjawab soalan ujian / peperiksaan.
21. Saya dapat membaca habis semua nota sebelum menghadapi ujian atau
peperiksaan.
22. Saya membahagikan masa belajar dengan cukup untuk setiap mata pelajaran.
23. Saya ada membuat catatan apabila guru membuat penerangan.
24. Saya merujuk kepada rakan tentang perkara yang lebih difahami.
25. Saya merujuk kepada rumus untuk mencari perkataan yang tidak difahami.
--- Sekian, terima kasih ---