Anda di halaman 1dari 18

50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

 
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

Disclaimer

Seluruh  kandungan  ebook  50  Soalan  Temuduga  ini  adalah    


hakmilik  di  bawah  tanggungjawab  Tim  Infokerjaya.  Ianya  diterbitkan    
untuk  tujuan  perkongsian  maklumat  dan  sayugianya  diingatkan  yang  kandungan  Pakej  ini    
tidak  boleh  dianggap  nasihat  professional  dan  kami  tidak  bertanggungjawab  atas  sebarang    
liabiliti  kerugian  dan  kerosakan  hasil  dari  maklumat  dalam  Pakej  ini.  Semua  maklumat  dalam    
ebook  50  Soalan  Temudga  ini  adalah  tepat  pada  masa  ianya  diterbitkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infokerjaya  PLT,  EDISI  2016  
 
 

 
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

1.Sila  terangkan  mengenai  diri  anda.  

Sejak   dari   bangku   sekolah   lagi,   saya   telah   berusaha   membentuk   kerjaya   untuk  
menjadi  seorang  jurutera  yang  akan  berkhidmat  kepada  Negara  Malaysia.  

Untuk   mencapai   matlamat   saya,   saya   telah   mengambil   pengajian   dalam   Diploma  
Kejuruteraan   Awam   dan   3   tahun   selepas   itu,   saya   menyambung   pengajian   ke  
peringkat  Ijazah  Sarjana  Muda  Kejuruteraan  Awam  di  UiTM.  

Saya   belajar   bersungguh-­‐sungguh   sehingga   mendapat   keputusan   yang   cemerlang  


dalam  pengajian  saya.  

Saya  mempunyai  pengalaman  3  tahun  bekerja  dalam  bidang  kejuruteraan  awam  di  
sektor  swasta  di  mana  saya  terlibat  dalam  projek-­‐projek  pembangunan  bangunan.  

Saya   yakin,   dengan   gabungan   akademik   saya   dan   pengalaman   yang   ada,   saya  
mampu   untuk   memikul   tanggungjawab   yang   diberi   sekiranya   saya   berjaya  
mendapatkan  kerja  dalam  sektor  awam  ini.  

2.   Apakah   yang   anda   sertai   semasa   bersekolah   /   mengaji   di   universiti   dahulu?  


Adakah  anda  seorang  yang  aktif?  

Ya,   saya  seorang   yang  sangat   aktif.   Di   sekolah   ,   saya  aktif   dalam  pasukan   kadet  polis  
dan   selalu   menyertai   perbarisan   di   mana-­‐mana   acara.   Selain   itu   juga   saya   seorang  
yang   aktif   dalam   persatuan   Taekwondo   di   universiti   dan   banyak   memenangi  
kejohanan  yang  sering  dianjurkan  oleh  pihak  universiti.  Semasa  bekerja  pula,  setiap  
petang   saya   akan   ke   gimnasium   untuk   bersukan   dan   beriadah   demi   meningkatkan  
dan  memelihara  kesihatan  saya.  

3.  Bolehkah  anda  terangkan  mengenai  projek  akhir  tahun  anda  di  universiti?  

Projek   akhir   tahun   saya   adalah   mengenai   kajian   kes   yang   bertajuk   "Groundwater  
Monitoring  at  Pulau  Burung  Landfill  Area".  Projek  ini  mengambil  masa  setahun  untuk  
diselesaikan.   Projek   ini   dijalankan   bagi   mengetahui   sama   ada   sumber   air   bawah  
tanah   di   kawasan   tempat   pelupusan   sampah   di   Pulau   Burung   adalah   selamat   dari  
pencemaran   atau   tidak.   Daripada   hasil   kajian   ini,   didapati   air   bawah   tanah   di   sini  
tidak   tercemar   di   tahap   yang   tinggi   dan   ianya   masih   selamat   mengalir   ke   dalam  
sungai  berdekatan.  

 
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

4.  Adakah  anda  mempunyai  rancangan  untuk  melanjutkan  pelajaran  anda?  

Ya,   saya   telah   mendapat   Ijazah   Sarjana   Kejuruteraan   Awam,   dan   sekarang   saya  
sedang  merancang  untuk  melanjutkan  pelajaran  ke  peringkat  PhD.  Saya  merasakan  
dengan  berkhidmat  di  sektor  awam,  peluang  saya  untuk  melanjutkan  pelajaran  lebih  
terbuka   dan   seterusnya   dapat   menyumbang   kepakaran   kepada   jabatan   setelah  
tamat  pengajian  kelak.  

5.  Apakah  tugasan  paling  sukar  yang  pernah  anda  selesaikan  dan  apakah  peranan  
utama  anda?  

Projek   penyelidikan   saya   merupakan   satu   tugasan   yang   paling   mencabar   kerana   ia  
begitu   kompleks.   Saya   mengambil   masa   dua   semester   untuk   menyiapkannya   dan  
saya   sangat   sibuk   dalam   proses   penyiapannya.   Saya   terpaksa   membuat   banyak  
keputusan   sendiri   tanpa   bantuan   daripada   sesiapapun.   Akhirnya,   penyelidikan   saya  
berjaya   disiapkan   dan   mendapat   markah   penilaian   yang   tinggi.   Saya   sungguh   puas  
hati  dengan  hasil  kerja  saya  walaupun  ianya  sangat  sukar.  

6.  Apa  hobi  awak?  

Hobi   saya   adalah   membaca   buku.   Saya   suka   membaca   buku   berkenaan   motivasi.  
Buku-­‐buku  yang  menjadi  kegemaran  saya  adalah  buku  tulisan  Dato  Fazilah  Kamsah,  
Dr   Tuah   Iskandar,   dan   juga   buku   pakar   motivasi   Anthony   Robin.   Dengan   membaca  
buku  motivasi  sebegini,  saya  dapat  meningkatkan  keyakinan  saya  dalam  melakukan  
apa-­‐apa   sahaja   dalam   kehidupan   seharian,   terutamanya   semasa   bekerja.   Saya  
menjadi   lebih   berani,   yakin,   kreatif,   berwawasan   dan   seterusnya   ini   semua  
menyumbang  dalam  kecemerlangan  kerjaya  saya.  

7.  Apakah  persediaan  yang  anda  buat  untuk  temuduga  ini?  

Persediaan   yang   saya   buat   untuk   temuduga   ini   adalah   saya   mencari   maklumat  
tentangnya   di   Internet,   membaca   buku   panduan   temuduga,   bertanya   kepada   rakan-­‐
rakan   yang   ada   pengalaman   temuduga,   membaca   isu   semasa   di   akhbar,   dan  
bermacam-­‐macam  lagi  persediaan  yang  saya  buat.  Ianya  bukan  sahaja  merangkumi  
soal  zahir  saja,  saya  juga  membuat  persediaan  dari  segi  mental  juga  kerana  saya  tahu  
bahawa   temuduga   ini   sangat   mencabar   dan   tinggi   persaingannya.   Hanya   yang  
terbaik  sahaja  yang  akan  berjaya,  dan  sebab  itulah  saya  mesti  menjadi  yang  TERBAIK.  
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

8.  Adakah  anda  gemar  untuk  bekerja  bersendirian  ataupun  secara  berkumpulan?  

Saya   mudah   bergaul   dengan   sesiapa   sahaja.   Saya   seorang   yang   boleh   bertolak   ansur  
dan   menghormati   keputusan   kerja   orang   lain   di   sekeliling   saya.   Bekerja   secara  
berkumpulan,   saya   amat   sukakannya   kerana   ianya   dapat   memberi   lebih   banyak   idea  
untuk  membentuk  idea  yang  terbaik.  Saya  juga  tidak  kisah  jika  bekerja  seorang  diri  
kerana   usaha   saya   ini   akan   menjadikan   diri   saya   lebih   kreatif,   inovatif   dan   lebih  
berdikari.  

9.  Apa  kelebihan  diri?  

Setiap   orang   pasti   memiliki   kelebihan   tersendiri.Begitu   juga   dengan   saya.Kelebihan  


saya   adalah   saya   mudah   berkerjasama,   mudah   mesra   dengan   orang,  
bertanggungjawab,   dan   bercita-­‐cita   besar   dalam   kehidupan.   Saya   yakin   dengan  
kelebihan   saya   ini,   terutamanya   bercita-­‐cita   besar   ataupun   THINK   BIG,   ianya   mampu  
meningkatkan   kecemerlangan   saya   dalam   kerjaya.   Kerjaya   saya   yang   cemerlang   juga  
turut  membawa  kesan  yang  cemerlang  kepada  organisasi  yang  saya  sertai.  

10.   Semasa   di   universiti,   kegiatan   yang   bagaimanakah   yang   anda   paling   anda  
banyak  ceburi?  

Sewaktu   di   universiti,   saya   menyertai   Persatuan   Ijazah   Sarjana   Muda   yang   dikenali  
juga  sebagai  PERSADA  dan  kami  membuat  aktiviti  berpersatuan  ini  seminggu  sekali  
di   mana   kami   akan   berkumpul   untuk   bermesyuarat   serta   berbincang   bersama  
apakah  program  yang  hendak  kami  jalankan.  

Selain   itu   saya   juga   mewakili   universiti   dalam   sukan   bola   sepak   dan   kami   pernah  
menjadi  juara  dalam  pertandingan  bola  sepak  antara  university  seluruh  Malaysia.  

11.  Apa  yang  anda  lakukan  semasa  praktikal?  Ada  sebarang  pencapaian?  

Saya   menjalani   sesi   praktikal   saya   di   Raudhatus   Sakinah   Master   Training   &  
Consultancy  dan  tugas  saya  ialah  menyampaikan  modul  Anda  Bijak  Jauhi  Zina  kepada  
pelajar  sekolah  di  seluruh  Malaysia.  Selain  dari  mendapat  sijil  dari  pihak  sekolah  atas  
usaha  tersebut,  saya  juga  kini  boleh  menjalankan  sesi  ceramah  juga  latihan  kepada  
pelajar  sekolah  dengan  sendiri  dan  penuh  keyakinan.  

 
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

12.  Sila  perkenalkan  diri  anda  dan  latar  belakang  dalam  Bahasa  Inggeris?  

My   name   is   Dalilah   Hadifah   bt   Abdul   Talib.I   am   the   third   from   ten   siblings.   My  
hobbies   are   reading   and   do   the   research.   My   great   ambition   is   to   become   an  
Administrative   and   Diplomatic   Officer.   I   was   a   graduated   student   of   Bachelor   of  
Shariah  and  Law  from  International  Islamic  University  Malaysia.  Before  that  I  was  in  
Diploma   in   Shariah   and   Law   from   International   Islamic   University   of   Selangor.   My  
father  was  born  in  Perak  and  his  job  is  a  Doctor  while  my  mother  was  born  in  Pahang  
and  she  is  a  great  housewife.  

13.  Apakah  jawatan  awak  sekarang  dan  apa  tugas  yang  awak  buat?  

Saya  sekarangg  bekerja  di  Raudhatus  Sakinah  Master  Training  &  Consultancy.  Tugas  
saya   ialah   menyampaikan   modul-­‐modul   yang   telah   ditetapkan   dalam   bentuk  
ceramah.  Selain  itu,  saya  juga  dikehendaki  untuk  menjalankan  sebarang  kajian  bagi  
memperbaharui  kandungan  modul-­‐modul  tersebut  dari  semasa  ke  semasa.  Saya  juga  
dikehendaki   untuk   menjalankan   lawatan   serta   memberi   pengisian   susulan   kepada  
para   peserta   yang   pernah   mengikuti   program   kami   serta   menjalankan   program   yang  
menghimpunkan  seluruh  alumni  kami  setahun  sekali.  

14.  Apakah  cara  untuk  membuat  awak  bermotivasi?  

Untuk   memotivasikan   diri   saya   sendiri   dalam   apa   sahaja   yang   saya   ingin   lakukan,  
pertama  sekali  saya  akan  meletakkan  objektif  iaitu  tujuan  untuk  apa  saya  melakukan  
perkara   tersebut.   Seterusnya   saya   menyediakan   perancangan   kerja   yang   bakal  
dijalankan.   Kemudian   saya   meletakkan   sasaran   apa   yang   saya   ingin   capai   dan  
seterusnya  membuat  jadual  kerja  supaya  apa  yang  dijalankan  adalah  sistematik  dan  
juga  teratur.  

15.  Bagaimana  anda  menilai  diri  sendiri?  

Saya   menilai   diri   saya   berdasarkan   respon   dan   komen   mahupun   kritikan   daripada  
kawan-­‐kawan  saya  dan  juga  orang  sekeliling  saya  seperti  keluarga,  sahabat-­‐sahabat,  
saudara   mara   juga   teman-­‐teman   di   tempat   kerja.   Saya   meminta   nasihat   dan   juga  
teguran  dari  mereka  dalam  sebarang  tindakan  yang  saya  lakukan.  

 
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

16.  Ceritakan  tentang  diri  anda  selain  dari  apa  yang  ada  dalam  resume  anda?  

Saya   sebenarnya   seorang   yang   sangat   aktif.   Oleh   yang   demikian,   saya   gemar  
berprogram,   sama   ada   menjadi   fasilitator   atau   jurulatih   bagi   sebarang   program  
motivasi.   Apabila   berprogram,   saya   akan   turun   kepada   masyarakat   dalam   pelbagai  
peringkat   umur.   Hal   ini   sekurang-­‐kurangnya   membantu   saya   dalam   pengucapan  
awam,   memberi   khidmat   kepada   yang   memerlukan,   selain   sebagai   saham   saya  
apabila  meninggal  dunia  kelak.  

17.  Mengapakah  kami  patut  mengambil  anda  bekerja  dengan  kerajaan?  

Pada   pandangan   saya,   saya   merasakan   saya   adalah   orang   yang   paling   layak   memikul  
jawatan  yang  ditawarkan  ini.  Saya  tidak  menafikan  mungkin  ada  calon  yang  lain  yang  
mempunyai   kebolehan   yang   standing   saya   dalam   memikul   tugas   ini,   tetapi  
berdasarkan   kelayakan   akademik,   pengalaman,   minat,   dan   semangatjuang   yang  
tinggi  dalam  jiwa  saya,  ianya  pasti  mendorong  saya  untuk  memberikan  yang  terbaik  
untuk  organisasi  atau  jabatan  yang  bakal  saya  sertai.  

18.  Apakah  pencapaian  anda  yang  dapat  menerangkan  bahawa  anda  mempunyai  
inisiatif  dan  kesungguhan  dalam  pekerjaan  anda?  

Semasa  saya  mula-­‐mula  bekerja  di  sebuah  syarikat,  saya  langsung  tidak  mengetahui  
mengenai   sistem   sistem   dan   prosedur   kerja   yang   dijalankan.   Untuk   itu,   saya   telah  
bekerja   lebih   masa   untuk   memahami   sistem   dan   prosedur   kerja   tersebut  
termasuklah   pada   hari   cuti.Saya   juga   sering   bertanya   kepada   senior-­‐senior   saya  
untuk   mendapatkan   lebih   pemahaman   dan   juga   ilmu.Usaha   saya   membuahkan   hasil  
apabila   saya   bukan   sahaja   berjaya   memahami   sistem   tersebut,   malah   dapat  
menambahbaik  sistem  sedia  ada  ke  tahap  yang  lebih  baik.  

19.     Apakah     yang     anda     rasa     yang     membuatkan     anda     lebih     layak     untuk    
jawatan    ini  berbanding  calon  lain?  

Saya   bukan   ingin   memandang   rendah   terhadap   calon-­‐calon   lain,   tetapi   saya  
mempunyai   pengalaman   dalam   berkenaan   bidang   ini.   Saya   juga   seorang   yang  
bersemangat   tinggi,   komited   terhadap   kerja,   dan   saya   akan   berusaha   bersungguh-­‐
sungguh   untuk   mencapai   matlamat.   Selain   itu,   saya   juga   seorang   yang   mudah  
bekerjasama,  bertolak  ansur,  dan  mudah  mendengar  pandangan  dari  orang  lain.  
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

20.  Nyatakan  satu  contoh  di  mana  anda  telah  menonjolkan  bakat  kepemimpinan  
semulajadi   dalam   melaksanakan   sesuatu   aktiviti   atau   program   yang   besar   dan  
berjaya?  

Contoh   di   mana   saya   telah   menonjolkan   bakat   kepimpinan   semulajadi   dalam  


melaksanakan   sesuatu   aktiviti   atau   program   yang   besar   dan   berjaya   adalah   ketika  
saya   mengendalikan   sebuah   program   Himpunan   Sejuta   Umat   yang   melibatkan  
penyertaan  dari  semua  pelosok  dunia.  

Program   demikian   berjalan   dengan   jayanya   setelah   saya   merancang   beberapa  


perjumpaan  awal  bersama  anak-­‐anak  buah  saya  di  mana  dalam  perjumpaan  terbabit  
kami   membicnagkan   tentang   objektif,   dana,   dan   segala   yang   berkenaan   kerana  
program   demikian   bukan   calang-­‐calang   memandangkan   melibatkan   sekalian   umat  
dari  serata  dunia.  

21.   Pada   pandangan   anda,   yang   manakah   lebih   penting   antara   peraturan-­‐
peraturan   ataupun   kecekapan   dan   kepakaran   seseorang   jurutera   bagi  
menghasilkan  sesebuah  projek  pembangunan  yang  berkualiti?  

Peraturan   lebih   penting   di   mana   kebanyakan   projek   yang   berkualiti   perlu   ada  
peraturan   yang   perlu   diikuti   setiap   masa   bagi   memastikan   tujuan   utama   projek  
dicapai   tanpa   kompromi   darisegi   kos,   kualiti,   dan   masa.   Peraturan   bertindak   sebagai  
panduan   kepada   setiap   kerja   yang   dilaksanakan   tanpa   panduan   mungkin   kita   akan  
terpesong.   Jika   kita   memilik   ikepakaran   dankecekapan   tanpa   berlandaskan  
peraturan,  kita  mungkin  terpesong  dan  tersilap  langkah  dalam  melaksanakan  kerja.  
Ianya   boleh   diibaratkan   seperti   layang-­‐layang   yang   putustalinya;   di   mana   layang-­‐
layang  tersebut  memiliki  kebolehan  terbang  tinggi  tetapi  tidak  boleh  terbang  tinggi  
jika  tidak  kena  pada  caranya.  Begitu  juga  dalam  menghasilkan  projek  pembangunan  
yang  berkualiti.  

22.   Sekiranya   awak   seorang   Pegawai   Pertanian,   bagaimanakah   awak   hendak  


menerangkan  tentang  sesuatu  teknologi  kepada  para  petani?  

Untuk  menerangkan  sesuatu  teknologi  kepada  petani.  Saya  boleh  menjalankan  sesi  
penerangan   seperti   ceramah   ataupun   sesi   penerangan   dengan   di   bantu   alat   visual  
seperti   LCD   Projector   untuk   menerangkan   sesuatu   teknologi   kepada   mereka.   Di  
samping  itu  juga  saya  juga  menjalankan  sesi  praktikal  iaitu  dengan  memberi  peluang  
kepada  para  petani  untuk  menggunakannya  atau  mempraktikan  teknologi  yang  baru  
tersebut.  
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

23.Kenapa   memohon   bekerja   sebagai   kakitangan   kerajaan.   Kenapa   tidak   swasta?  


Apa  kelebihan  dan  kekurangan  bekerja  dengan  kerajaan  berbanding  dalam  sektor  
swasta?  

Bekerja   di   sektor   awam   merupakan   cita-­‐cita   sya   sejak   dari   kecil   lagi   dan   dengan  
berkerja   di   sektor   awam   adalah   merupakan   satu   kebanggaan   buat   diri   saya   kerana  
saya  dapat  berbakti  kepada  negera  bangsa,  dan  agama.  

Saya   memilih   untuk   bekerja   di   sektor   ini   kerana   saya   akan   berterusan   mendapat  
peluang   untuk   menambah   ilmu   terutamanya   ilmu-­‐ilmu   terkini   dalam   bidang   kerja  
yang   diceburi   dengan   adanya   seminar,   bengkel,   kursus,   peperiksaan   penilaian,   dan  
banyak  lagi  yang  sememangnya  bernilai  bagi  saya  yang  tidak  dapat  saya  perolehi  di  
luar   sana.   Ini   bakal   menjadikan   saya   sebagai   seorang   penjawat   awam   yang   bukan  
sahaja  cemerlang,  tetapi  cekap  dan  juga  berilmu  pengetahuan  yang  tinggi.  

Selain  itu  saya  juga  berpeluang  menyambung  pengajian  di  peringkat  yang  lebih  tinggi  
dari   kelayakan   yang   saya   miliki   sekarang   ini   dengan   bantuan   dan   sokongan   pihak  
kerajaan   yang   seterusnya   dapat   menyumbang   kepada   perkhidmatan   awam   itu  
sendiri.  

Tidak   dapat   dinafikan   dengan   bekerja   di   sector   awam,   ia   memberi   jaminan   masa  
depan   buat   saya   dan   juga   keluarga   saya.   Ini   kerana   tiada   risiko   dibuang   kerja   jika  
berlaku  kegawatan  ekonomi  seperti  di  sektor  swasta.  

Di   sector   ini   juga   mempunyai   peluang   kenaikan   pangkat   dan   juga   gaji   serta  
kelebihan-­‐kelebihan  lain  seperti  cuti  bersalin,  cuti  tahunan,  KWSP,  mudah  membuat  
pinjaman  bank,  elaun  perumahan  dan  lain-­‐lain  lagi.  

24.  Could  you  explain  the  things  that  can  motivate  you?  

There   are   four   main   things   that   motivate   me.   The   first   is   my   need   to   achieve  
excellence  in  every  task  that  I  set  out  to  do.  The  second  is  my  desire  to  contribute  to  
my   firm.   The   third   factor   that   motivates   me   is   that   I   enjoy   success   and  
accomplishment,   because   I   regularly   review   my   goals   and   like   to   see   tangible   results  
when  I  do!  I  also  believe  in  growth  and  the  fact  that  if  you're  not  moving  forward,  
learning  new  skills,  meeting  new  people,  you're  moving  backwards.  Finally,  I  like  to  
feel  that  my  work  is  being  rewarded  in  an  appropriate  way.  

 
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

25.  Adakah  anda  lebih  suka  bekerja  secara  berpasukan  atau  bersendirian?  

Ya,   saya   menyukai   kerja   secara   berpasukan   kerana   boleh   menerima   pandangan  
daripada   orang   lain   dalam   melakukan   sesuatu.   Kerja   yang   dilakukan   akan   lebih  
teratur   dan   berhasil   dnegan   baik   apabila   kita   bekerjasama   dengan   orang   lain.  
Walaupun  begitu,  saya  juga  tidak  kisah  jika  diberikan  kerja  secara  bersendirian  keran  
a  itu  boleh  menjana  mind  asaya  untuk  bekerja  dnegan  lebih  kreatif  dan  kritis.  

26.   Apabila   anda   mendapat   kerja   baru,   bagaimana   anda   memulakan   hubungan  
baru  dengan  rakan  sejawatan  dan  penyelia  anda?  

Saya   akan   menunjukkan   keterujaan   saya   dan   semangat   yang   positif   dalam  
memulakan   tugas   yang   di   amanahkan.   Saya   akan   cuba   mendekati   mereka   dan  
menyapa   mereka   dan   menunjukkan   bahawa   saya   mudah   untuk   bergaul   dengan  
semua  orang.  

27.   Sekiranya   kakitangan   bawahan   menegur   hasil   kerja   anda,   apakah   tindakan  
anda  dan  bolehkah  anda  menerima  kritikan  tersebut?  

Tindakan   saya   yang   pertama,   saya   akan   mendengar   teguran   itu   dengan   teliti   dan  
tebuka.   Saya   berpendapat   bahawa   teguran   mereka   adalah   benar   kerana   mereka  
sudah  berpengalaman  dan  sudah  biasa  dengan  kerja  tersebut.  

Oleh  yang  demikian,  mereka  pasti  dapat  mengenalpasti  sebarang  kekurangan  pada  
hasil  kerja  saya.  Saya  akan  menyemak  semula  hasil  kerja  saya  dan  mengenalpasti  di  
manakah   silapnya.   Sebagai   langkah   pembetulan,   saya   akan   berbincang   dengan  
kakitangan   bawahan   saya   dan   merujuk   kepada   pegawai   atasan   saya   demi  
memastikan  segala  kekurangan  dapat  diperbaiki  ke  tahap  yang  optimum.  

28.   Sebagai   seorang   yang   pernah   bekerja   di   syarikat   swasta   dalam   bidang   anda,  
bagaimanakah   anda   boleh   menggunakan   pengalaman   tersebut   dalam  
perkhidmatan  awam  jika  anda  diterima  jawatan  ini?  

Sebagai   seorang   yang   pernah   berkhidmat   di   sektor   swasta,   saya   rasa   pengalaman  
tersebut   dapat   diaplikasikan   dalam   perkhidmatan   awam.   Antaranya   adalah   melalui  
tempoh  kerja  swasta  yang  sering  bekerja  lebih  masa  demi  memastikan  output  atau  
hasil   kerja   yang   berkualiti,   tepat   pada   masanya   dan   juga   menjimatkan   kos.   Seperti  
yang   kita   maklum,   syarikat   swasta   amat   mementingkan   keuntungan   dan   kerana  
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

itulah   mereka   membuat   pelbagai   cara   untuk   mendapat   keuntungan   yang   lebih  
tinggi.  Saya  rasa  sebagai  penjawat  sektor  awam,  kita  juga  perlu  bersikap  seperti  itu,  
di   mana   kita   mementingkan   keuntungan   yang   terbaik   untuk   kerajaan   tanpa  
mengabaikan  aspek-­‐aspek  kualiti  kerja  yang  dihasilkan.  

29.   Dengan   mengambil   kira   beberapa   kos   penyelewengan   dan   rasuah   dalam  
pelaksanaan   projek-­‐projek   pembangunan   di   Negara   ini,   apakah   sumbangan   anda  
bagi  membaiki  imej  ini  jika  anda  diterima  memegang  jawatan  ini?  

Sekiranya   saya   diterima   untuk   mengisi   jawatan   ini,   saya   akan   memastikan   setiap  
kerja   yang   dilaksanakan   mengikuti   produser   /   peraturan   /   speksifikasi   yang  
ditetapkan   oleh   kerajaan.   Setiap   kerja   yang   dibuat   perlu   ada   rekodnya   bagi   tujuan  
pembuktian  dan  disahkan  oleh  mereka  yang  terbabit.  Kedua,  saya  akan  mengelakkan  
dari   sebarang   cubaan   yang   cenderung   ke   arah   rasuah   seperti   belanja   makan,  
pemberian   hadiah,   dan   lain-­‐lain.   Selain   itu,   saya   akan   memastikan   kerja-­‐kerja   staf  
sokongan   dipantau   bagi   mengelakkan   penyelewengan   di   mana   mereka   bekerja  
dengan   penuh   tanggungjawab.   Dan   yang   paling   penting   sebagai   orang   Islam,  
penerapan   ajaran   Islam   semasa   bekerja   yang   mementingkan   kejujuran,   amanah,  
tanggungjawab   dan   juga   keikhlasan.   Kerja   itu   satu   ibadah,   jadi   kita   perlu  
melaksanakannya  dengan  sepenuh  hati.  

30.  Sebagai  seorang  yang  aktif  bersukan,  apakah  pandangan  dan  nasihat  anda  bagi  
melahirkan  kakitangan  awam  yang  cergas  dan  tinggi  produktivitinya?  

Sebagai   seorang   penjawat   awam   yang   cergas   dan   tinggi   produktivitinya,   kita   patut  
mengamalkan  pemakanan  yang  sihat  iaitu  mengurangkan  pengambilan  gula,  lemak,  
garam,   dan   makanan   rapu   dan   melebihkan   senaman/aktiviti   sosial   di   masa   lapang.  
Badan  yang  sihat  akan  melahirkan  minda  yang  cergas  dan  seterusnya  menghasilkan  
produktiviti  yang  tinggi.  Jika  badan  tidak  sihat  /  sakit  bagaimana  kita  mendapatkan  
minda  yang  cerdas.  Orang  ada  mengatakan  satu  slogan  “Badan  Sihat  Minda  Cerdas”.  

31.   Apa   pandangan   anda   jika   saya   katakan   bahawa   seseorang   pegawai   yang  
berkualiti  adalah  mereka  yang  beriman  dan  berpandukan  ajaran  agama?  

Ya,   saya   bersetuju   dengan   pendapat   tuan.   Bagi   saya,   ajaran   Islam   menerapkan  
bahawa   setiap   kerja   yang   dilakukan   adalah   ibadah,   jadi   kita   sentiasa   ingat   bahawa  
ALLAH  sentiasa  memerhatikan  setiap  apa  yang  kita  lakukan.  Oleh  itu  kita  takut  untuk  
membuat   jahat   seperti   menipu,   rasuah,   dan   lain-­‐lain.   Dengan   itu,   kerja   yang  
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

dilakukan   dengan   penuh   ikhlas   dan   tanggungjawab   akan   melahirkan   produk   yang  
berkualiti.  Produk  yang  berkualiti  menunjukkan  pekerja  yang  berkualiti.  

32.  Apakah  yang  dapat  anda  sumbangkan  untuk  mewujudkan  situasi  bekerja  yang  
positif  dalam  jabatan  sekiranya  anda  diterima?  

Untuk  menjadikan  sesuatu  jabatan  /  unit  /  pasukan  itu  bekerja  dengan  senang  hati,  
setiap   anggotanya   perlulah   mempunyai   bebanan   kerja   yang   seimbang   dalam  
mewujudkan   rasa   diri   masing-­‐masing   adalah   penting   untuk   jabatan.   Oleh   itu,   saya  
berpendapat   bahawa   pembahagian   tugas   kepada   semua   anggota   adalah   penting  
berdasarkan   kelemahan   dan   kekuatan   setiap   anggota   pasukan.   Hal   ini   dapat  
memberikan   produktiviti   yang   tinggi   dan   situasi   kerja   yang   lebih   baik   dari   masa  
sebelumnya.  

33.  Bagaimanakah  anda  menyerap  tekanan  semasa  bekerja?  

Saya   kuat   bekerja   dan   selalu   memastikan   kerja   yang   dilaksanakan   siap   sebelum  
masanya.   Saya   menganggapnya   sebagai   satu   cabaran   dan   apabila   saya   berjaya  
mengatasi  cabaran  tersebut,  ianya  adalah  satu  kemenangan  yang  bermakna  bagi  diri  
saya.   Selain   itu   juga,   saya   menganggap   cabaran   adalah   bersifat   positif   jadi   tekanan  
yang  wujud  akan  berkurang  dengan  anggapan  seperti  itu.  

34.  Yang  mana  satu  lebih  penting,  kreativiti  atau  kecekapan?  

Pada   saya,   kedua-­‐duanya   sangat   penting.   Dengan   kreativiti,   kita   dapat  


mengembangkan   sesuatu   tugasan   dan   disertakan   bersama   dengan   kecekapan.  
Tanpa   kecekapan   kreativiti   juga   sukar   dilaksanakan.   Jadi   kedua-­‐duanya   perlu   ada  
dalam  kerja  kita.  

35.  Apakah  ciri-­‐ciri  seorang  pemimpin?  

Sebagai   seorang   pemimpin,   kita   perlu   memiliki   sifat   berkepimpinan   seperti   berani,  
tegas,   bertolak   ansur,   rajin,   berdisiplin   dan   juga   menerapkan   ajaran-­‐ajaran   Islam  
dalam   pimpinan   tersebut.   Tun   Dr   Mahathir   adalah   idola   saya   dalam   ilmu  
kepimpinan.  

 
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

36.   Apakah   perkara   asas   dalam   menyelesaikan   sebarang   masalah   yang   timbul   di  
tempat  kerja  anda?  

Perkara-­‐perkara   asas   dalam   menyelesaikan   masalah   adalah   pertama,   fahami  


masalah   tersebut,   kenali   punca   datangnya   masalah   tersebut,   dan   akhirnya   pilihan  
bagi  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Itulah  secara  ringkasnya  perkara-­‐perkara  yang  
perlu  di  ambil  tahu  dalam  menyelesaikan  masalah  di  tempat  kerja.  

37.   Anda   telah   menyediakan   satu   laporan   untuk   pegawai   atasan   anda.   Semua  
fakta   telah   didokumentasikan   dan   disemak   oleh   anda   beberapa   kali   akan   tetapi  
pegawai   atas   tersebut   memberikan   komen   bahawa   laporan   anda   salah.   Apakah  
yang  anda  akan  lakukan?  

Saya   perlu   mengambil   semula   laporan   tersebut   dan   akan   menyemak   semula   sama  
ada   saya   perlu   membuat   pembetulan   semula   atau   tidak.   Jika   tiada   sebarang  
masalah,   saya   akan   memulangkan   laporan   tersebut   dan   akan   mempertahankan  
keputusan  yang  telah  saya  buat  seperti  dalam  laporan.  

38.   Anda   dapati   seorang   kakitangan   bawahan   anda   yang   senior   membawa  
peralatan  dari  pejabat  ke  dalam  keretanya.  Apakah  tindakan  anda?  

Saya   akan   pergi   kepadanya   dan   bertanya   sama   ada   dia   memiliki   dokumen   untuk  
membawa  peralatan  tersebut  atau  tidak.  Jika  tiada,  saya  akan  laporkan  kejadian  itu  
kepada  ketua  jabatan  saya.  

39.   Sekiranya   kawan   awak   keluar   minum   jam   10   pagi,   bagaimana   awak   hendak  
tegur?  

Pada   pendapat   saya,   saya   akan   menegurnya   secara   berhikmah   sepertimana   saya  
hendak  orang  menegur  saya  denagn  cara  yang  lembut.  

Saya  akan  memanggilnya  secara  peribadi  dan  santai  dan  mengingatkannya  bahawa  
tidak   salah   untuk   keluar   minum,   namun   seseorang   pekerja   itu   harus   amanah   pada  
masa  kerjanya.  

Saya   juga   boleh   mencadangkan   padanya   untuk   menyediakan   bekalan   air,   ataupun  
sabar  untuk  menanti  waktu  rehat  tengah  hari.  
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

40.   Jika   kamu   hendak   luluskan   tuntutan   perjalanan   orang   bawahan   kamu,    
bagaimana  kamu  hendak  tahu  sama  ada  dia  menipu  atau  tidak?  

Saya  akan  merujuk  kepada  resit/penyata  atau  sebarang  dokumen  hitam  putih  yang  
ada   pengesahan   bahawa   benar   dia   membuat   tuntutan   perjalanan   tanpa   sebarang  
penipuan.  

41.  Mengenai  perolehan,  sekiranya  jabatan  kamu  ada  buat  conference.then,  tiba-­‐
tiba   stationary   untuk   conference   itu   tidak   cukup   sebagai   contoh   kertas,   pen   dan  
sebagainya.   Bagaimana   anda   menyelesaikan   masalah   ini   sebagai   penolong  
pegawai  tadbir?  

Saya   akan   cuba   keluarkan   dan   dahulukan   duit   sendiri   terlebih   dahulu   untuk   beli  
semua  kelengkapan  itu  dan  akan  memberikan  resit  untuk  “claim”.  

42.  Cukup  ke  duit  awak  nak  beli  smua  peralatan  sebab  kos  dia  ribu2..?  

Sekiranya   kosnya   begitu   tinggi,   saya   akan   minta   bantuan   jabatan   lain   di   bwh  
organisasi  saya  itu  untuk  menolong  dan  juga  di  samping  itu  kita  kena  beritahu  pihak  
atasan  tentang  masalah  ini  dan  juga  cari  jalan  untuk  menyelesaikan  kekurangan  itu..  

43.  Jika  anda  keluar  dari  sektor  swasta  dan  masuk  ke  jabatan  kerajaan,  bagaimana  
anda  boleh  meyakinkan  kami  bahawa  anda  tidak  akan  keluar  dan  masuk  semula  ke  
sektor  swasta?  

Saya  sanggup  untuk  menghadiri  dan  berusaha  untuk  mendapatkan  jawatan  ini  juga  
membukti   komitmen   dan   kesungguhan   saya.   Selain   itu   saya   betul-­‐betul   berminat  
dengan  jawatan  ini  dan  sekiranya  saya  melakukan  sesuatu  yang  saya  minat,  adalah  
mustahil   untuk   saya   berhenti   dari   pekerjaan   ini.   Bekerja   di   sektor   kerajaan   ini  
mempunyai   banyak   kelebihan.   Sebagai   contoh   dari   segi   elaun,   kenaikan   gaji   juga  
pangkat   serta   peluang   pinjaman   pelajarn   juga   perumahan.   Oleh   itu   saya   berharap  
pihak   Tuan   tidak   perlu   risau   saya   akan   keluar   ke   sektor   swasta   semula   kerana  
tindakan  itu  bagi  saya  adalah  lebih  merugikan.  

 
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

44.   Sekiranya   berlaku   gejala   rasuah   di   tempat   kerja   anda,   apakah   tindakan   yang  
perlu  dibuat  jika  berhadapan  situasi  sebegitu?  

Pertama   sekali   saya   akan   melaporkan   kepada   pegawai   atasan   yang   tidak   terbabit  
dalam   masalah   itu.   Untuk   seterusnya,   sekiranya   tidak   dapat   atau   sukar   dibanteras,  
saya  akan  melaporkan  ke  Suruhanjaya  Pencegah  Rasuah  Malaysia  bagi  menjalankan  
siasatan  kerana  saya  juga  tidak  ingin  bersubahat  dengan  mengembangbiaknya  gejala  
seperti  ni.  

45.Anda   merupakan   seorang   pegawai   yang   muda   di   dalam   sesuatu   organisasi,  


bagaimanakah  anda  untuk  berhadapan  dengan  mereka  yang  lebih  senior  dan  lebih  
berusia  daripada  anda?  

Apabila   menghadapi   situasi   seperti   ini,   lagkah   pertama   ialah   menegur   mereka  
dengan   lemah   lembut   dan   sopan.   Jika   boleh   saya   tegur   di   kawasan   yang  
menyenangkan   seperti   di   restoran   sambil   membelanjanya   minum.   Saya   akan  
bertanya   sekiranya   mereka   mempunyai   sebarang   masalah.   Saya   lebih   suka  
menggunakan   panggilan   yang   mesra   kepada   mereka   yang   mereka   dan   melayan  
mereka  seperti  sahabat-­‐sahabat  saya  dan  saya  akan  berbincang  secara  baik  dengan  
mereka   demi   meningkatkan   prestasi   dan   produktiviti   kerja   mereka.   Secara   tidak  
langsung,  saya  juga  akan  dihormati  mereka.  

46.   Bagaimanakah   tindakan   anda   dalam   menangani   stress   ketika   melakukan  


tugasan?  

Salah   satu   cara   ialah   saya   akan   ke   pantri.   Kebiasaannya   pantri   disediakan   di   pejabat.  
Oleh   itu   saya   akan   memanfaatkannya   dan   minum   secawan   kopi   di   sana   sebentar,  
ataupun   meminumnya   sambil   membuat   kerja   atau   juga   saya   akan   merehatkan  
minda   seketika.   Saya   jugaakan   berhenti   dan   bertenang,   mendengar   lagu   serta  
melakukan  sedikit  senaman  ringan.  

47.  Sekiranya  anda  ditawarkan  kerja  ini,  bagaimana  anda  merancang  penggunaan  
masa  bagi  dua  minggu  pertama  di  jabatan  ini?  

Dalam  masa  dua  minggu  tersebut,  saya  akan  menyesuaikan  diri  dengan  persekitaran  
baru   serta   berkenalan   dengan   rakan-­‐rakan   baru   di   tempat   kerja   dalam   dua   hingga  
tiga   hari   yang   pertama.   Seterusnya   saya   akan   mengenal   pasti   susun   atur   tempat  
kerja  seperti  bilik  mesyuarat  serta  segala  yang  berkaitan  dengan  tempat  kerja.  Saya    
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

juga   akan   melihat   file-­‐file   ataupun   rekod-­‐rekod   lama,   membaca   prosedur-­‐prosedur  


kerja,  membuat  nota  serta  bertanya  kepada  rakan-­‐rakan  yang  lain  berkenaan  tugas  
dan  cara  melakukannya.  

48.   Berikan   kesan   sekiranya   sesebuah   projek   gagal   disiapkan   dalam   masa   yg  
ditentukan?  

Sekiranya  sesebuah  projek  itu  gagal,  ia  akan  menyebabkan  sasaran  yang  dikehendaki  
tidak   dapat   dicapai.   Selain   itu   ia   juga   menyebabkan   perancangn   yang   lain   atupun  
seterusnya   tergugat.   Perancangn   masa   menjadi   gagal   dan   ini   menyebabkan  
kurangnya   produktiviti   dan   menyebabkan   jatuhnya   kredibiliti   serta   kurangnya  
kepercayaan.  

49.   Seorang   pegawai   kerajaan   akan   sentiasa   menghadapi   kemungkinan   untuk  


dipindah  lokasi  dan  tempat  bekerja.  Terangkan  respons  anda  terhadap  komitmen  
sebegini.   Bagaimana   anda   akan   menyelesaikan   segala   cabaran   yang   muncul   dalam  
proses  perpindahan  ini?  

Sebagai  penjawat  awam  yang  berkhidmat  untuk  rakyat  kita  perlu  sanggup  bertugas  
di   mana-­‐mana   tempat   sekalipun   mengikuti   arahan   yang   diberikan.   Saya   akan  
menerima  dengan  hati  terbuka  dan  merasakan  bahawa  khidmat  saya  sangat-­‐sangat  
diperlukan  di  tempat  atau  bahagian  lain  dan  saya  begitu  menghargainya.  Setiap  apa  
yang   saya   lakukan   saya   yakin   pasti   akan   diilai   sebagai   amalan   saya   kelak   dan   saya  
yakin   segala   yang   ditetapkan   pasti   mempunyai   sebab   dan   hikmah.   Sekiranya   saya  
dipindahkan,   pertamanya   saya   akan   melawat   tempat   baru   yang   bakal   saya   beri  
khidmat   tersebut,   kemudian   saya   akan   merancang   perpindahan   saya   sama   ada  
rumah,   juga   sekolah   anak-­‐anak   saya   di   sampaing   merancang   pergerakan   untuk  
pemindahan  tersebut.  

50.   Penggunaan   Bahasa   Inggeris   amat   dititikberatkan   oleh   Kerajaan   Malaysia   pada  
masa   sekarang.   Jadi,   bagaimanakah   anda   buat   untuk   memperbaiki   mutu  
penguasaan  Bahasa  Inggeris  anda?  

Ya,   bahasa   Inggeris   amat   penting   dikuasai   memandangkan   ianya   adalah   bahasa  
utama  dunia.  Untuk  mempertingkatkan  penguasaan  saya  dalam  ilmu  ini,  saya  telah  
mengambil   beberapa   inisiatif.   Pertama,   saya   selalu   membaca   akhbar   berbahasa  
Inggeris   di   pagi   hari.   Walaupun   banyak   perkataan   yang   tidak   saya   fahami,   saya  
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan

merujuk  kamus  untuk  mencari  maknanya.  Selain  itu,  saya  juga  telah  membeli  buku  
Grammer   untuk   memperbaiki   penguasaan   tatabahasa   saya.   Dan   cara   yang   paling  
santai,  saya  menonton  cerita  filem  berbahasa  Inggeris  yang  memiliki  sarikata  bahasa  
Inggeris  juga  di  bawahnya.  Ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  mengenai  
sebutan  dalam  perbualan  bahasa  Inggeris.  

   

Mahu  Lebih  Info  Menarik?    


 

Jom  Follow  Kami  di  Tim  


 

Infokerjaya...  
 

   

Fan
  Page : Tim Infokerjaya
   
Blog
 
: www.RujukanKerjaya.com
 

 
 
50 Soalan Temuduga : Soalan Sebenar Jawatan Kerajaan