Anda di halaman 1dari 1

TINGKAH LAKU INOVASI

De Jong dan Den Hartog (2010) telah melakukan kajian mengenai tingkah laku inovasi pekerja
yang bertajuk “Measuring Innovative Work Behaviour”. Dalam kajian yang dilakukan telah
menekankan mengenai dimensi tingkah laku inovasi pekerja mengenai penerokaan idea,
penjanaan idea, meyakinkan idea dan melaksanakan idea. Kajian ini terdiri daripda 703
responden yang terdiri daripada 94 syarikat yang berlainan. Dari dimensi yang ingin dikaji,
kedua-dua pengkaji ini telah mengemukakan beberapa soalan yang berkaitan setiap dimensi
tersebut. Hasil kajian menunjukkan kesemua dimensi mempunyai hubungan positif dengan
tingkah laku inovasi.