Anda di halaman 1dari 4

TEKNIK SUMBANGSARAN

KELEBIHAN KEKURANGAN
• Kaedah untuk mendapatkan seberapa • Hanya praktikal bagi kumpulan yang
banyak idea daripada sekumpulan dianggotai tidak lebih daripada 20
peserta dalam masa yang singkat. orang

• Interaksi di antara individu yang • Boleh menjadi kelam-kabut jika tiada


mempunyai pelbagai pengalaman dan perancangan teliti dan kemahiran
pengetahuan akan melahirkan idea-idea memimpin dari ketua/fasilitator
yang banyak dan baik untuk
menyelesaikan sesuatu masalah.

• Semua idea yang disampaikan oleh • Ada segelintir murid yang sukar untuk
semua pelajar adalah diterima, sama memberikan pandangan dan
ada betul atau salah meyuarakan pendapat.

• Semua pelajar bebas mengeluarkan idea


• Banyak idea dapat dihasilkan oleh
individu secara berasingan.
• Masa yang singkat menjadikan aktiviti
ini lebih menarik, cepat dan rancak. Ia
tidak menjemukan sesi pembelajaran

• Manakala pelajar akan melibatkan diri


secara lebih aktif untuk memberikan
pandangan dan idea mereka semasa
proses P& P dijalankan.
• Bagi menjayakan proses sumbangsaran
dalam P&P di sekolah, guru tidak perlu
membuat penghakiman, penilaian atau
kritikan idea-idea yang salah atau tidak
benar.
• Pelajar boleh menumpang atau
mengambil idea orang lain, mengubah
atau mengembangkan idea itu untuk
melahirkan satu idea yang baru.
• Kaedah ini dapat melahirkan pemikiran
kreatif dan suatu penghasilan yang
inovatif.
TEKNIK TUNJUK CARA (TAYANGAN VIDEO)

KELEBIHAN KEKURANGAN
• Memberi peluang kepada pelajar untuk • Mengambil masa untuk mencari video
benar-benar memahami apa yang yang sesuai untuk digunakan semasa
hendak dipelajarai setelah melalui pnp
prosedur yang ditunjukkan

• Membuat pelajar menguasai konsep • Video yang sesuai kadangkala tidak


dan prinsip dengan mudah mempunyai kualiti

• Meningkatkan ingatan pelajar terhadap • Mengambil masa yang agak lama untuk
langkah-langkah pelaksanaan sesuatu memuat turun video yang sesuai.
eksperimen

• Meningkatkan keyakinan pelajar untuk • Sukar untuk mencari video yang sesuai
menjalankan sesuatu aktiviti untuk tujuan pnp

• Membolehkan pelajar mencontohi


sesuatu perlakuan dengan lebih mudah

• Kelebihan teknik tunjuk cara ini ialah


memperkenalkan bahan pembelajaran
baru kepada pelajar melalui penglihatan
dan pendengaran

TEKNIK SYARAHAN

KELEBIHAN KEKURANGAN
• Tidak banyak peluang interaksi antara
• Kos efektif (secara relatifnya murah).
guru dengan murid.
• Penilaian formatif sukar dijalankan
• Mudah mengurus pengajaran dan
pembelajaran dengan terperinci.
• Kawalan disiplin, kawalan kehadiran,
• Dapat berkomunikasi dengan ramai
pelajar dalam satu masa. mengesan kelemahan penguasaan di
kalangan murid agak rumit kerana
bilangan murid yang terlalu besar.
• Peranan murid kebanyakannya pasif
• Satu kaedah yang baik untuk
menyampaikan maklumat kepada dan counterproductive terhadap
pelajar yang ramai pembelajaran.
• Memberi peluang untuk mempamerkan • Tumpuan perhatian murid menurun
kepakaran dan kesungguhan dengan syarahan yang panjang.
(enthusiasm) guru dalam sesuatu
bidang dan untuk menimbulkan minat
murid; kesungguhan sedemikian akan
membantu meningkatkan tahap
pembelajaran di kalangan pelajar
• Tidak mengambilkira rentak
• Memberi peluang untuk berkongsi
kertas kerja atau artikel persendirian pembelajaran (learning pace), gaya
yang tidak diterbitkan. pembelajaran, dan tahap pemahaman
murid.
• Boleh melengkap dan menerangkan • Tidak memberi peluang untuk
tugasan bacaan (complement and pembelajaran aras tinggi (aplikasi,
clarify readings). analisis dan sintesis).
• Guru perlu mempunyai kepakaran
• Guru boleh menjadi model peranan
(role mode); bagaimana guru berfikir, dalam penulisan, pertuturan yang
berhujah dan bercakap sedikit sebanyak berkesan (effective communication
dapat mempengaruhi tingkah laku
skills) dan kemahiran ‘modeling’
murid
(modelling skills). Murid akan
mencontohi dan mengikuti role model
yang dipamerkan oleh guru.

• Menggalakkan pembelajaran menerusi


mendengar.