Anda di halaman 1dari 2

EDUP3083: TUGASAN 1 LAPORAN TEMUBUAL

SOALAN:
(Selamat pagi)
1. Pada pendapat puan, apakah konsep amalan profesionalisme keguruan?
 Nilai yang perlu ada pada seorang guru.
 (Cth: amanah, integriti, sabar, kreatif, inovatif, berketerampilan, kemahiran
interpersonal)

2. Apakah kepentingan amalan profesionalisme keguruan?


 Melahirkan guru yang melakukan tugas dengan amanah dan sempurna
 Menyumbangkan kepada mutu pendidikan
 Menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat

3. Bolehkah puan mengemukakan amalan profesionalisme keguruan yang menjadi amalan


di sekolah? Berikan contoh
 Mendidik dengan amanah, menjaga kepentingan dan nama baik sekolah, ......

4. Apakah kefahaman puan terhadap etika keguruan?


 Garis panduan untuk tingkah laku guru.
 Menyatakan dengan jelas tanggungjawab profesion perguruan
 Meningkatkan imej profesion keguruan

5. Bolehkah puan menyatakan beberapa contoh isu-isu pelanggaran etika yang pernah
berlaku?
 Gangguan seksual
 Keadilan dalam pendidikan
 Prasangka dalam perkauman
 Salah laku guru
(Menerangkan isu yang telah berlaku menurut Sinar Harian Online)
6. Apakah etika yang telah dilanggar oleh guru dalam isu tersebut?
 Salah laku guru

7. Adakah perbuatan guru tersebut betul? Jika tidak, bolehkah puan mencadangkan cara
penyelesaian yang sesuai bagi mengelakkan isu tersebut berlaku?
 Perbuatan guru adalah salah, (cadangkan langkah penyelesaian yang sesuai)

8. Pada pendapat puan, apakah kesan terhadap pelanggaran etika keguruan terhadap
profesionalisme guru?
 Tangguh pergerakan gaji
 Turun pangkat
 Tangguh kenaikan pangkat

9. Adakah puan pernah didedahkan perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru?
 Ya / Tidak (huraikan)
10. Berdasarkan isu tersebut, apakah perundangan kerjaya yang dilanggar oleh guru itu?
 Tatakelakuan (Peraturan 4)
Berkelakuan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama
perkhidmatan awam.

11. Apakah kesan pelanggaran perundangan kerjaya guru terhadap seseorang guru
sekolah?
 Digantungkan kerja
 Dikenakan hukuman
 Nama baik guru tersebut terjejas
(Sekian sahajalah temu bual kita pada hari ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih
kepada puan)