Anda di halaman 1dari 5

PELAN PEMBANGUNAN

PROFESIONALISME PERIBADI
• Setiap PPP bertanggungjawab terhadap pembangunan profesionalisme
masing-masing.

• Dokumen awal PIPPK telah menyenaraikan strategi pembangunan


profesionalisme:
• Setiap PPP bertanggungjawab terhadap tugas utama:memastikan sistem
pendidikan negara diurus dengan cemerlang. PPP bertanggungjawab merangka,
merancang, melaksanakan dan menilai sistem pendidikan

• PPP juga memerlukan semangat dan dorongan untuk terus membangunkan


profesionalisme.

• PPP perlu merancang kemajuan kendiri mengikut laluan kerjaya yang dipilih
KPM menyediakan program pembangunan melalui 3 strategi:
STRATEGI KUMPULAN SASARAN DAN GRED KATEGORI DAN KANDUNGAN PPB

Penerokaan bakat PPP kurang lima tahun -Dasar pendidikan


-berasaskan tempat kerja perkhidmatan -Penyelidikam asas
-Kurikulum
-Kokurikulum
-Sahsiah

Pengekalan bakat PPP yang telah berkhidmat Pembangunan


sekurang-kurangnya 5 tahun profesionalisme untuk
mengembangkan kepakaran
dan supaya mampu memilih
laluan kerjaya
Pengukuhan bakat PPP yang telah dikenal pasti Pembangunan kepimpinan
oleh pihak atas (pengetua/gb dan kepakaran
&pengarah)tentang keupayaan
PPP sebagai pelapis
• Strategi pembangunan profesionalisme dijadikan asas dalam pembinaan
kerjaya PPP. Perkara tersebut jelas melalui kerangka Latihan dan
Pembangunan Berasaskan Pertumbuhan.
• Kombinasi pengalaman, pengetahuan, peranan, sahsiah dan hala tuju
kerjaya adalah kriteria yang menyokong pembangunan diri untuk lebih
cemerlang.
• Pemilihan aktiviti PPB ialah langkah yang perlu dilaksanakan sekiranya ingin
lebih cemerlang dalam kerjaya.
• Pilihan laluan kerjaya berserta kompetensi yang pelru dikuasai, menjadi
garis panduan sewaktu memilih dan mengikuti aktiviti PPB.
• Setiap PPP perlu mempunyai perancangan untuk melaksanakan PPB. Berikut
dikemukakan contoh untuk membangunkan Pelan Pembangunan Kendiri yang
diadaptasi daripada Career Development Plan-Success Through People, perlu
melengkapkan maklumat peribadi seperti berikut:
• Tugas dan tanggungjawab semasa
• Matlamat kerjaya
• Semak kedudukan pencapaian
• Sejauhmana pencapaian menepati sasaran
• Kompetensi dalam kempimpinan
• Rumuskan maklumat pencapaian
• Semak minat dan keupayaan untuk capai matlamat
• Fikirkan ciri kerjaya yang diimpikan dalam masa terdekat dan pada
masa akan datang
• Matlamat kerjaya yang perlu dicapai dalam tempoh tiga tahun
• Dan lain-lain (rujuk m/s139)

Anda mungkin juga menyukai