Anda di halaman 1dari 12

JADUAL GILIRAN

BEKERJA

ETN 4032 FLOOR SUPERVISION


(PENYELIAAN LANTAI)
PENGENALAN
•Secara umumnya, definisi bagi ’Shift’ adalah
giliran kerja manakala ’Schedule’ adalah
jadual bagi perkara yang berlaku ( operasi )
melibatkan pengurusan masa dan jenis kerja.
TUJUAN
• Penyusunan strategi pemasaran bagi pengeluaran
produk.
• Keberkesanan segala kerja-kerja yang terlibat dapat
dipastikan.
• Pembahagian tugas dapat dilakukan secara adil dan
berkesan.
KEGUNAAN JADUAL GILIRAN BEKERJA
• Industri atau syarikat yang mengeluarkan produk yang
banyak.
• Mempunyai kapasiti pekerja yang ramai dan kebolehan
operasi mesin dalam jangka masa panjang.
• Mendapat penambahan permintaan produk yang perlu
disiapkan dalam masa yang singkat.
• Kekurangan mesin bagi pengeluaran produk.
• Mempunyai ruang kerja yang luas.
FAKTOR UTAMA MENGAPA PENGGILIRAN KERJA
PERLU DILAKUKAN

•Terdapat lebihan permintaan produk.


•Penggiliran disebabkan kekurangan mesin.
•Masa permintaan produk yang terlalu singkat.
TEMPAT – TEMPAT YANG MENGGUNAKAN
JADUAL GILIRAN BEKERJA

• Kilang atau industri besar.


• Kedai yang beroperasi lebih daripada 12 jam.
• Kerja pengawasan.
• Ruang kerja yang luas seperti penghantar surat.
PENYEDIAAN JADUAL KERJA
• Penting di bahagian pengeluaran untuk menyusun strategi pemasaran
produk.
• Masa yang diambil bagi setiap ’shift’ :
# Minimum = 8 jam / hari
# Maksimum = 12 jam / hari
• Kumpulan kerja yang teratur dan mengikut masa yang ditetapkan.
• Perkara yang perlu dikenalpasti :
• Bilakah setiap bahagian daripada produk yang dikeluarkan ?
• Berapakah masa keseluruhan yang diperlukan?
• Berapa ramaikah tenaga kerja dan mesinyang terlibat?
KATEGORI JADUAL KERJA
Long Term Planning Mid Term Planning Short Term Planning
(Perancangan (Perancangan (Perancangan
Jangka Panjang) Pertengahan) Jangka Pendek)
• Perancangan yang • Perancangan • Perancangan
dibuat jangka jangka masa jangka masa
masa panjang sederhana atau pendek.
• Ia juga dikenali pertengahan. • Ia juga dikenali
sebagai • Ia juga dikenali sebagai
’Rancangan sebagai ’Rancangan
Pengeluaran ’Rancangan Pengeluaran
Berkala’. Pengeluaran Harian atau
Bulanan’. Bulanan’.
KEBAIKAN
•Menambahkan pengeluaran produk.
•Lebih banyak peluang pekerjaan.
•Melancarkan proses kerja.
•Permintaan penambahan produk dapat
ditunaikan.
KEBURUKAN
• Waktu rehat yang kurang sesuai.
•Menjejaskan kesihatan pekerja
•Memerlukan bilangan kerja yang ramai
•Membahayakan keselamatan pekerja (keluar
/ masuk ’shift’ pada waktu malam.
JADUAL KERJA BERGILIR (SHIFT SCHEDULE AFTER
ARRANGEMENT)
Work Time Group Total Workers Line

7.00 a.m – 3.00 p.m A

3.00 p.m – 11.00 p.m B 12 x 3


1,2
= 36
11.00 p.m – 7.00 a.m C

7.00 a.m – 3.00 p.m D

3.00 p.m – 11.00 p.m E 18 x 3


5, 6 , 7
= 54
11.00 p.m – 7.00 a.m F
JADUAL KERJA BERGILIR BAGI 3
KUMPULAN
DAILY

SHIFT TIME
1 2 3 4 5 6 7

A B C A B C
Morning 7.00 am -3.00 p.m

B C A B C A

Holiday
Evening 3.00 p.m – 11.00 p.m

C A B C A B
Night 11.00 p.m – 7.00 a.m