Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 5

Tarikh Masa Kelas Bil murid Tajuk : 06 September 2011 : 8.10 hingga 9.10 : 5 Vairam : 25 orang : Tenaga elektrik.

Objektif pembelajaran : 2.2, Memahami litar bersiri dan litar selari.

Hasil pembelajaran: Di akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat:1. 2. Membina litar bersiri dan litar selari Membanding kecerahan mentol dalam litar selari dan bersiri.

Kemahiran Proses Sains :

- Konstruktivisme, Kontekstual - Strategi Pengalaman lepas, perbincangan, kajian lapangan.

Sikap Saintifik dan Nilai Murni :

Kreativiti, kerjasama

Abm : mentol,bateri, wayar,suis,pemegang bateri dan lampu suluh.

Fasa / masa

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru meminta seorang murid untuk membuka dan menutup suiz lampu suluh. Guru bersoaljawab dengan murid untuk merangsang idea murid berkaitan dengan tajuk yang akan diajar. Soalan:1. Apa yang kamu perhatikan apabila suiz lampu suluh dibuka ? 2. Kenapa mentol menyala?

Isi kandungan

Catatan

Fasa 1. Set induksi (5 minit.)

Nyalaan lampu suluh.

Kemahiran saintifik: Komunikasi Nilai murni : Menghormati

Fasa 2. Pencetusan idea. (10 minit.)

Guru menunjukkan 2 gambarajah litar, selari dan besiri lalu mengemukakan soalan :1.Apa perbezaan yang kamu nampak pada 2 gambarajah ini? 2. Mentol manakah nyalaannya lebih terang ?

Kemahiran saintifik: Gambarajah litar. Pemerhatian

Gambar A(Selari) Nilai murni : Gambar B (Bersiri ) Berhati-hati

Fasa 3 Penstrukturan semula idea

Guru menerangkan litar selari dan litar bersiri.

Mengeksperimen litar bersiri dan litar selari.

Kemahiran saintifik: Klasifikasi, Komunikasi

Murid diagihkan kepada 5

(15 minit)

kumpulan. Guru mengedarkan bahan kepada setiap kumpulan. Guru membimbing murid membina litar bersiri dan litar selari. Nilai Murni : Bekerjasama

Fasa 4. Aplikasi idea. (20 minit.) Guru memberikan soalan kuiz kepada murid tentang litar bersiri dan litar selari. Murid menjawab soalan kuiz berdasarkan pengetahuan tentang litar bersiri dan litar selari.

Menjawab soalan Kemahiran kuiz. saintifik: Analisis

Nilai Murni : Berjimatcermat

Fasa 5 Refleksi (10 minit) Guru berbincang jawapan dan membuat kesimpulan. Murid membentangkan jawapan. Memahami litar bersiri dan litar selari

Kemahiran saintifik: Komunikasi