Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Matapelajaran Kelas/ Tahun Tarikh Masa Bil.

Murid Bidang Kegiatan Tajuk : Pendidikan Seni Visual : 5 Amanah : 5.2.2011 (Jumaat) : 10.20 11.20 pagi (1 jam) : 20 orang : Membentuk dan Membuat Binaan : Arca mobail - Burung Terbang Bebas

Hasil Pembelajaran : Aras 1 1. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. 2. Menggunakan merekabentuk. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual berkaita penghasilan hasil seni 3D. 2. Mempertingkat kemahiran menggunakan alat, bahan dan teknik dalam membentuk dan membuat binaan. Aras 3 1. Membuat model yang kompleks dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat pernyataan perasaan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis. 3. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat : komputer sebagai alat bantu dalam proses

1. Mengenali arca mobail dan origami. 2. Memahami cara-cara menghasilkan mobail menggunakan origami burung yang dibuat. 3. Menghasilkan arca mobail menggunakan origami burung. Pengetahuan sedia ada murid : 1. Murid pernah melihat arca di rumah, buku cerita atau televisyen. 2. Murid pernah menghias, menggunting dan mewarna 3. Murid pernah melihat burung berterbangan dilangit. Nilai Murni : Bekerjasama, ketekunan, ketelitian dan kekemasan Alat : gunting, lidi, benang.

Bahan : Kertas warna. Kemahiran Berfikir : Kemahiran belajar, pemudahcara Strategi Pembelajaran : Direktif, Pemerhatian, Kontekstual,koperatif, Kecerdasan Pelbagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Video, Carta Peringkat Penyampaian Langkah Pengajaran/Masa Set Induksi (5 minit) Perkembangan Isi pelajaran Dengan menggunakan Murid Aktiviti P&P Strategi/Gambarajah /Nilai/ Catatan Kecerdasan Pelbagai-

mendengar dan Muzik dan linguistik

Video, guru dan menyanyikan lagu `Burung Kakak Tua

menyanyikan Kakak Tua beramairamai.

Lagu ` Burung Kakak Tua

memperdengarkan lagu `Burung

Langkah 1 (10 minit)

Memperkenalkan tajuk pelajaran pada hari ini.

Murid mendengar penerangan guru dengan penuh minat.

Strategi: Kontektual

Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik Menyoal murid jenis-jenis arca yang mereka tahu dan pernah mereka lihat. Soalan : 1. Apa itu arca? 2. Jenis- jenis arca? Carta / Carta jenisjenis arca ABM maujud Menerangkan jenis-jenis arca : 1. Asemblaj 2. Binaan 3. Luakan 4. Timbulan Murid memerhati dengan penuh minat. Murid menjawab soalan guru tentang arca yang mereka tahu. Direktif Pemerhatian

5. Tambahan 6. Mobail 7. Stabail

Langkah 2 (10 minit)

Menerangkan alat dan bahan yang biasa digunakan untuk membuat arca.

Murid mendengar dengan teliti.

alat dan bahan: gunting, lidi, benang, Kertas warna.

Strategi: Memilih hanya arca menggunakan kertas warna membuat origami burung. Murid bergerak mengikut kumpulan masingmasing. Koperatif Konstruktivisme

Pecahkan murid kepada 6 kumpulan Mengedarkan alat dan bahan untuk setiap kumpulan. Murid mengambil alat dan bahan dari guru.

Langkah 3 (10 minit)

Guru membuat demonstrasi cara membuat origami burung dengan kertas.warna.

Murid melihat dengan tekun perkara yang ditunjuk guru.

Kecerdasan Pelbagai Intrapersonal Ruang Nilai: tekun

Langkah 4 (10 minit)

Guru menunjukkan cara membuat lipatan kertas untuk menghasilkan origami burung.

Murid mengikut langkahlangkah guru membuat origami burung.

Bahan : kertas warna

Pembelajaran Akses Kendiri Bertanggung jawab Guru membimbing dan membantu murid untuk menghasilkan lipatan demi lipatan. Murid berjaya membuat lipatan untuk menghasilkan origami burung dengan kemas ke atas pembelajaran sendiri untuk menghasilkan tugasan

Langkah 5 (10 minit)

Guru membimbing murid menghias

Murid dapat menghias dan

Kecerdasan pelbagaiRuang

dan mengikat origami burung pada lidi yang telah dilekatkan oleh guru sebelum sesi pengajaran menggunakan benang.

mengikat origami burung pada lidi yang disediakan untuk dijadikan mobail.

Guru membimbing murid mengikat origami pada lidi yang disediakan oleh guru. Murid dapat membuat ikatan origami burung untuk dijadikan mobail dengan kreatif. Penutup (5 minit) Penilaian Hasil Pembelajaran : Apresiasi dan refleksi : Memilih mobail burung yang baik , sederhana dan kurang mencapai tahap. untuk sesi apresiasi Kecerdasan Pelbagai

Memanggil 2 -3 orang murid ke hadapan untuk

Murid menjawab apa itu arca iaitu

membuat sesi apresiasi mobail burung rakan mereka. beberapa soalan diajukan seperti: 1.Apa itu arca? 2.Nyatakan jenisjenis arca yang anda tahu?

sejenis hasil tangan yang boleh digantung sebagai perhiasan. kemahiran interpersonal dan intrapersonal Linguistik

Mereka menerangkan jenis-jenis arca : 1. Asemblaj 2. Binaan 3. Luakan 4. Timbulan 5. Tambahan

Memberi pujian kerana murid dapat memahami tajuk hari ini.

6. Mobail 7. Stabail 8. Dinding

Membuat sesi refleksi dan membuat penilaian objektif pengajaran pada hari ini. Murid dapat menghargai tentang ilmu dan kemahiran

10

yang mereka perolehi.

Refleksi Guru Pelatih : Kekuatan/Kelemahan/Cadangan/Penambahbaikan: Catatan Pensyarah/ Guru Pembimbing :

11