Anda di halaman 1dari 44

EDC2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN

TINGKAH LAKU BERMASALAH


Halimah Bt Othman Lizawati Bt Rosli

KONSEP TINGKAH LAKU BERMASALAH


Sebarang aksi murid yang dianggap disruptif atau menganggu kelancaran proses p&p. Menjurus tingkah laku agresif Menghalang guru dan murid-murid mencapai pembelajaran optima.

Feldhusen (Levin & Nolan, 2004) gangguan terhadap perlaksanaan proses pengajaran yang lancar. Emmer dan rakan-rakan (Levin & Nolan, 2004) - mengganggu pengajaran guru serta pembelajaran beberapa orang murid untuk jangka masa tertentu.

Kurang sokongan emosi daripada ibu bapa dan pengawalan disiplin yang terlalu ketat adalah saling berkaitan dengan tingkah laku bermasalah dalam diri remaja (Barnes, 1990; Baumrind, 1991; Lamborn, Mounts, Steinberg, Dornbusch, 1991)

DISRUPTIF

JENIS-JENIS TINGKAH LAKU BERMASALAH

PENGGANTUNGAN LEBIHAN

DISTRUKTIF

TINGKAH LAKU DISRUPTIF


Sebarang tingkah laku yang dapat menjejaskan kelicinan proses p&p Dapat tarik perhatian guru & elak guru beri perhatian kepada murid lain

Antara tingkah laku disruptif: Makan/minum dalam kelas Tidak bawa buku Berkhayal Buat bising Bersolek Bermain Menyanyi Bergaduh Hiperaktif

Faktor-Faktor Penyebab Tingkah Laku Disruptif

Cari perhatian Ingin dapat ramai kawan Rasa bosan Dapat adik baru Tukar tempat tinggal

Kesan-Kesan Tingkah Laku Disruptif


Halang penglibatan murid dalam aktiviti pendidikan Mengasing diri drpd rakan Menjejas konsentrasi murid Meletak murid lain dalam bahaya.

Cara-Cara Mengatasi Tingkah Laku Disruptif


Guru menyediakan struktur, tahap kawalan, memberi galakan dan sokongan emosi yg wajar (Bennathan, 1997) Persekitaran sekolah mesra dan kondusif Meningkatkan hubungan kendiri antara guru & murid

TINGKAH LAKU DISTRUKTIF


Juga dikenali tingkah laku merosakkan Biasa berlaku di kalangan murid yg berumur 10-14 tahun

Antara tingkah laku distruktif: Vandalisme Gang/kumpulan liar Conteng/calar kereta/motor Memukul Mengugut guru/rakan

Faktor-Faktor Penyebab Tingkah Laku Distruktif


Konsep kendiri dan kawalan kendiri yg rendah Sifat agresif dipelajari dari ibu bapa, masyarakat @ televisyen

Cara-Cara Mengendali Tingkah Laku Distruktif


Guru tidak boleh selalu marah Guru perlu tangani dan bukan mengelak tingkah laku bermasalah dengan bercakap dgn murid Guru perlu dilatih dalam pengurusan stres dan motivasi umtuk mengendali murid berkaitan

PENGGANTUNGAN LEBIHAN
Murid yang mempunyai masalah untuk berdikari, selalu bimbang dan selalu menarik diri daripada aktiviti akademik & kokurikulum Berharap kepada orang lain untuk membuat @menyelesai masalah yang dihadapi

Kesan-Kesan Bergantungan Lebihan


Hilang perasaan identiti diri, sifat berdikari Tiada kawalan atas kehidupan sendiri Kurang kemahiran sosial, emosi @ kemahiran fizikal Selalu bimbang & stres Selalu tarik diri dalam sebarang aktiviti

Cara-Cara Mengatasi Masalah Penggantungan Lebihan


Konsekuen semulajadi Kebebasan untuk gagal Tanggung jawab bersama Saling hormat

UJIAN

BUKAN UJIAN

CARA-CARA MENGENALPASTI T/LAKU BERMASALAH MURID

Penilaian Tingkah laku berfungsi (Functional Behavioral Assessment)

KAJIAN

PENILAIAN TINGKAH LAKU BERFUNGSI (FUNCTIONAL BEHAVIORAL ASSESSMENT)


satu pendekatan yang mengintegrasikan pelbagai TEKNIK dan STRATEGI untuk mendiagnosis sebab-sebab dan untuk mengenalpasti intervensi-intervensi yang berkemungkinan untuk mengatasi tingkah laku bermasalah. mengenal pasti faktor-faktor afektif,sosial dan biologi.
PEMERHATIAN UJIAN DIAGNOSTIK DAN PSIKOLOGI

TEMUBUAL

HIPERAKTIF -tidak duduk diam,terlalu bimbang,suka merungut

AGRESIF -Memukul

CONTOH TINGKAH LAKU BERMASALAH

DISRUPTIF

-Mengganggu p&p
(bising,ganggu/ buli orang laink,ketawa kuat dll)

PSIKOLOGI JENIS-JENIS UJIAN DIAGNOSTIK

JENIS BUKAN UJIAN

PEMERHATIAN TEMUBUAL

KAJIAN

Kajian Rentasan Kajian Membujur Kajian Kes Kajian Dokumen

Tingkah laku bermasalah dikenalpasti


Ujian psikologi/diagnostik ditadbir dalam bentuk soal selidik,skala motivasi atau senarai semak

Perbincangan guru dengan ibu bapa

Keputusan ujian dibincangkan oleh guru dengan ibu bapa

Beri ujian kecerdasan I.Q

PENILAIAN PSIKOLOGI
1
Untuk murid-murid - isu emosi dan tingkah laku Contoh : kemurungan,kebimbangan,serangan panik atau penggunaan dadah. Tujuan untuk mendapat satu gambaran terang mengenai tingkah laku bermasalah @ tahap emosi distres dan menilai kekuatan dan kelemahan murid.
Penilaian terdiri daripada pengukuran dan penilaian Perasaan /emosi Personaliti Tekanan dan distress (reaksi kepada tekanan) Stail dan kebolehan untuk berkait kepada orag lain Tingkah laku bermasalah dan emosi.

KOMPONEN-KOMPONEN PENILAIAN PSIKOLOGI

Perkembangan Sensori

Perkembangan Motor

Perkembangan Bahasa

Perkembangan Persepsi

Perkembangan Perhatian

KOMPONEN-KOMPONEN PENILAIAN PSIKOLOGI

Perkembangan Kognitif

Perkembangan Afektif

Perkembangan Sikap

Perkembangan Imej-kendiri

Perkembangan Interpersonal

Penilaian
Sejarah perkembangan kanak-kanak

Psikologi
Pemerhatian diagnostik

Sosial kanak-kanak

Ujian-ujian psikologi (ujian kecerdasan,penilaian pencapaian pendidikan,penilaian personaliti,penilaian kerjaya dan vokasional.

Penilaian
CPI (California Psychological Inventory) menilai ciri-ciri personaliti untuk interaksi sosial dan kehidupan sosial

Psikologi
Senarai Semak Indentifikasi Tingkah Laku menilai dan mengenalpasti murid-murid yang menunjukkan tingkah laku bermasalah.

Skala Penilaian Conner mengenalpasti kanakkanak hiperaktif

Portland Problem Behavior Checklist (PPBC) - mengenalpasti tingkah laku bermasalah,mengimplementas dan menilai prosedur-prosedur intervensi untuk memulihkan

CPI (California Psychological Inventory)

Pemerhatian dan temubual alternatif guru

Menilai ciriciri biasa dan tidak biasa

PENILAIAN DIAGNOSTIK
Komponen-komponen (Temuduga klinikal,peperiksaan status mental dan peperiksaan psikologikal)

Biasanya dilakukan oleh ahli-ahli psikologi atau kaunselor sekolah

JENIS BUKAN UJIAN


PEMERHATIAN

TEMUBUAL
Cari kebaikan dan kelemahan murid dan faktor-faktor penyebab t/laku bermasalah

Guru boleh membuat analisis yang tepat mengenai reaksi murid dan pemerhatian terus

1 Siri penyoalan dan perbincangan antara guru bimbingan/guru biasa dengan murid bermasalah,ibu bapa/penjaga,rakan sebaya dan pihak lain untuk mendapatkan pelbagai maklumat.

JENIS BUKAN UJIAN

Teknik-teknik pemerhatian 1) Frekuensi PEMERHATIAN 2) Kadar 3) Jangkamasa

4) Perakaman Interval 5) Sampel masa 6) Rekod anekdot

SEBELUM

PEMERHATIAN

LOKASI PEMERHATIAN

MASA PEMERHATIAN

JENIS TEKNIKTEKNIK PEMERHATIAN

REKOD ANEKDOT

PEREKODAN

FREKUENSI,KADAR DAN JANGKAMASA

PEREKODAN INTERVAL
1 teknik yang mengukur sama ada satu tingkah laku berlaku dalam satu selang masa spesifik yang ditetapkan atau tidak. Contoh : merekod kekerapan murid-murid bercakap dengan murid-murid lain semasa waktu belajar. Kaedah ini membebankan pemerhati kerana ia mengambil banyak masa.

REKOD ANEKDOT
Merujuk kepada nota-nota bertulis yang menghuraikan kejadian tingkah laku bermasalah yang berlaku. Tujuan : Mendokumentasikan kejadian t/laku bermasalah dengan tepat dan jelas. KEGUNAAN : 1) 1 kejadian signifikan yang berlaku secara tiba-tiba atau kerapkali 2) Keadaan atau persekitaran dimana t/laku berlaku.Pemerhati fokus kejadian awal dan konsekuen (selepas kejadian)

Contoh rekod anekdot

PANDUAN REKOD ANEKDOT


Merekod pemerhatian semasa t/laku bermasalah (mula hingga akhir)

Guna borang rekod anekdot yang selaras

Merekod kejadian t/laku bermasalah sebenar ,tidak melibatkan perasaan pemerhati

MAKLUMAT DALAM REKOD ANEKDOT


Nama pemerhati Tarikh kejadian Masa kejadian Nama murid yang terlibat

Penerangan ringkas mengenai kejadian

Lokasi/ persekitaran berlaku

Nota/ rekomendasi /tindakan yang harus diambil

Tandatangan

KAJIAN RENTASAN

KAJIAN KES

KAJIAN

KAJIAN MEMBUJUR

KAJIAN DOKUMEN

KAJIAN RENTASAN
Melibatkan pemerhatian 1 sampel populasi pada satu masa yang sesuai. Guru mengkaji murid bermasalah pada peringkat umur tertentu sahaja. Perubahan yang berlaku diperhati ,dianalisa dengan membandingkan t/laku daripada beberapa peringkat umur.

KAJIAN MEMBUJUR
1 kajian korelasi yang melibatkan pemerhatian berulang mengenai item-item penyelidikan yang sama untuk jangka masa yang lama. Digunakan untuk mengkaji perkembangan manusia sepanjang hayat. Meliputi pemerhatian kepada t/laku murid bermasalah untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai perubahan-perubahan dalam t/laku

KAJIAN KES
Untuk menganalisa t/laku bermasalah secara terperinci khususnya untuk murid-murid yang mempamerkan salah laku yang serius. Melibatkan kajian membujur dalam konteks kehidupan sebenar. 1 kaedah yang sistematik cara untuk melihat kejadian,mengumpul dan menganalisa data. Setiap aspek hidup dan sejarah individu dianalisa.

KAJIAN DOKUMEN
Analisa bertulis yang dibuat oleh guru-guru terhadap sesuatu t/laku bermasalah berdasarkan dokumen yang telah dikumpulkan. Terbahagi kepada 2 kategori : 1) Dokumen peribadi 2) Dokumen kehidupan

DOKUMEN PERIBADI

DOKUMEN KEHIDUPAN
Diari,portfolio,gambar, kerja lukisan,jadual,buku skrap surat dan suratkhabar Anekdot,borang maklumat murid,laporan pemerhatian dan temuramah

Pengalaman dan kejadian yang telah berlaku

Sekian, Terima Kasih.