Anda di halaman 1dari 30

Sistem Pemerintahan

Konsep pemerintahan

ALLAH

WAHYU
AL-QURAN SUNNAH NABI

MESYUARAH
2/4/2013

Sistem Pemerintahan
Bagaimana memimpin? AN-NISA Wahai orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah Rasulnya, dan Ulul Amri (pemerintah) antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan rasulnya (sunahnya), jik kamu benar-benar beriman kepada Alllah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik
2/4/2013

Konsep Pemerintahan
Muhammad Asad Manusia memerlukan pemerintahan utk mmstkn kbebasan mnusia dpt diabdikan Ciptaan Allah Dasar pelaksanaan mengikut ajaran Allah

Ibn Khaldun, Muqaddimah bmsyrkt, bakal, bseni, bbudaya, bekonomi

Konsep Pemerintahan

Pengasas pemerintahan Islam Nabi Muhammad

pemerintahan adil, saksama, sejahtera & makmur

dasar, ciri, dan pola - wahyu dan musyawarah

2/4/2013

Obj. pemerintahan mbntk mnusia yg dpt mnikmati fitrah manusia yg inginkn kbahagiaan dunia & akhirat

Kebebasan undang2 dpt mengawal individu merampas hak individu lain

Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul akhir zaman

Konsep Pemerintahan

Individu mendapat hak & menunaikn t/jawab masing2 dlm sesebuah pemerintahan.

James Killer pemerintahan bt/jawab mnentukn nasib & masa dpn seseorg & kebajikan ssorg akn tjamin
2/4/2013

Jamaludin Kafie kebahagiaan, kebenaran, & keadilan akan dicapai manusia mlalui pemerintahan.

PIAGAM MADINAH

2/4/2013

Merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Digubal oleh Nabi Muhammad S.A.W -622M bersamaan tahun pertama Hijrah - merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia Islam. Mempunyai 10 bab Mengandugi 47 fasal:
membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam iaitu antara Ansar dan Muhajirin. 24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaitu Yahudi. Selain piagam Madinah, ia juga dikenali dengan pelbagai nama saperti perjanjian Madinah, Dustar al-Madinah dan juga Sahifah al-Madinah.

Piagam Madinah

Piagam Madinah (Constitution of Madinah)


Prof Dr. Muhammad Hamidullah - Piagam Madinah ialah perlembagaan bertulis tertua di dunia dan merupakan satu rekod dunia. Bahasa Arabnya ialah Syahifah Madinah.

Haji Dasuki Ahmad prlembagaan yg dibuat Nabi Muhammad tdk prnh dibuat oleh mana2 nabi dan rasul2 sblmnya.
2/4/2013

Piagam Madinah (Constitution of Madinah)


Mrupakn 1 manifesto pertama & prjanjian Nabi Muhammad dgn msyrkt bkn Islam (Yahudi) di Madinah. Mjadi prlembagaan & dasar pentadbiran krjaan apbl tbntknya krjaan Islam Madinah. Kerajaan Islam Madinah diasaskan oleh Nabi Muhammad. Ibnu Ishaq dan Ibn Hisyam - piagam madinah mrupakan hak & t/jawab pemerintah & rakyat yang diperintah. 2/4/2013

Faktor-faktor Penggubalan Piagam Madinah


Nabi Muhammad ialah seorg negarawan yg pintar, bijak & mpunyai pndgan yg jauh dlm politik. Smsa baginda menetap di Madinah, keadaan pddk Madinah yg bbilang suku, keturunan, kebudayaan, & kepercayaan berada dlm pecah-belah. Kejadian tsbt mnimbulkn idea kpd baginda utk mwujudkn ppaduan dlm 1 krjaan baharu iaitu kerajaan Islam Madinah. Krjaan tsbt berorentasikan pemerintahan wahyu (Islam).

2/4/2013

Mewujudkn konsep tolongmenolong,bkrj asama & ksh syg dlm klgn pnduduk Madinah

Menentukan hak dan t/jawab setiap penduduk Madinah

Menjadikan penduduk madinah sbg contoh kpd penduduk dunia

Mewujudkan perpaduan kaum mhdapi tntngan glngn musyrikin makkah

Faktor2 Penggubalan 1 Perlembagaan di Madinah

Mengatasi ragam penduduk Madinah

Mendirikan negara Islam ats dasar akidah, syarak & akhlak

2/4/2013

Peranan Piagam Madinah


Menyangkal tuduhan terhadap Islam Memberikan layanan yang adil Memberi kedudukan tertentu dan tapak yang kukuh Memberikan jaminan hidup dan kebebasan mengamalkan agama masing2 terhadap orang Yahudi
2/4/2013

Mengekalkan adat dan sistem hidup masyarakat Arab Menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim Menjadi benteng yang kukuh Membentuk Madinah sebagai negara yang kuat dan berdisiplin

2/4/2013

Piagam ini telah membuktikan kepintaran Nabi Muhammad Piagam Madinah membentuk Madinah sebagai negara yang berdaulat Meletakkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang berwibawa

2/4/2013

Struktur Pemerintahan di Madinah


- Perjanjian Aqabah II - Kedudukan Nabi Muhammad - Memerintah mengikut konsep Musyawarah gubal Piagam Madinah

2/4/2013

Dasar pemerintahan
Pemerintahan ditegakkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Hak pemerintahan Ciri utama pemerintahan : Syura Pemerintah melaksanakan syariah Islamiah dan mengamalkan akhlak mengikut wahyu

2/4/2013

Ciri ciri bentuk pemerintahan


Pemerintahan sederhana dan ringkas Nabi Muhammad sebagai ketua negara Nabi Muhammad mengetuai bidang kuasa Eksekutif dan Judisiari Mewujudkan beberapa jawatan

2/4/2013

PERANAN PIAGAM MADINAH

2/4/2013

1. Nas atau Ceraian Piagam Madinah


Ibnu Ishaq dalam sirah Rasulullah s.a.w mentafsirkan nas-nas atau ceraian Piagam Madinah. Ianya terdiri daripada 16 nas-nas yang berkaitan dengan: a. Hukum-hakam Allah s.w.t b. Ketua negara c. Hidup bersama-sama
2/4/2013

d. Peperangan e. Madinah f. Kesejahteraan hidup g. Kebebasan beragama dan adat resam h. al-Quran dan kitab Yahudi i. Menghormati tetamu j. Kota suci k. Hutang l. Pembunuhan

2/4/2013

m. Ekonomi n. Perlindungan o. Jiran p. Keselamatan orang Yahudi

2/4/2013

2. Aspek-aspek Penting
Piagam Madinah
Pengubahsuaian adat istiadat Madinah terus dipakai dan diubah suai mengikut syariat Islam. Undang-undang yang diamalkan berdasarkan peraturan yang digunakan oleh kabilah-kabilah. Menyerahkn ahlinya yg bersalh kpd Nabi Muhammad s.a.w
2/4/2013

Segala ikatan masyarakat Arab melalui kabilah dan keturunan dirombak semula. Patuh akan konsep agama Islam.

2/4/2013

Tindakan Nabi Muhammad di Madinah


1. Membentuk satu akidah (a) menyatukan penduduk Madinah di bawah satu akidah tauhid (Islam). 2. Politik (a) membentuk sebuah institusi pemerintahan yang teratur. (b) penyatuan semua kaum dan kabilah dalam satu himpunan (Daulah Islamiah).
2/4/2013

Membuat hubungan dengan Orang Yahudi Madinah -berusaha membuat perdamaian dgn orang Yahudi -memperkenalkan Piagam Madinah embentuk dasar politik, ekonomi dan sosial negara -memperkenalkan sistem politik, ekonomi dan sosial yang bercorak Islam dengan berlandaskan wahyu

dan keputusan musyawarah drpd para sahabat


2/4/2013

Politik
1. Membina masyarakat -mendirikan masjid sebagai tempat perjumpaan dan perhimpunan, tempat tinggal sementara orang musafir Mempersaudarakan Muhaijirin dan Ansar -memperkenalkan corak hidup Islam

2/4/2013

2. Memelihara dan mempertahankan umat Islam -sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan.Contoh : perang Sosial -membentuk perpaduan kaum dan keturunan -mempersaudarakan penduduk Madinah -meletakkan taraf wanita sama dengan taraf lelaki

2/4/2013

Ekonomi
memperkenalkan dasar baru galakkan manusia melakukan kerja yang halal perdagangan diluaskan ke luar Madinah mewujudkan sistem ekonomi yang dapat menjaminkan keadilan

2/4/2013

Ketenteraan
Membentuk pasukan tentera yang lengkap Mengetuai sendiri pasukan tentera Melantik panglima-panglima perang

2/4/2013

Soalan
Jelaskan peranan orang islam dan orang bukan islam seperti yang dinyatakan dalam Piagam Madinah Bagaimana Madinah berjaya menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai golongan?

2/4/2013

oleh: Hesron Macel Christy Amanda Jamayah Hadzif Zaimaslina

2/4/2013