Anda di halaman 1dari 15

CARA GURU BARU

MEMPERTINGKATKAN
KEMAHIRAN DALAM ICT
Definisi ICT

Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau ICT (Information


and Communication Technology)

Penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan,


melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan
maklumat tanpa mengira tempat dan waktu.
Alat Pendidikan ICT
Berikan contoh lain dalam
penggunaan ICT?
Peranan ICT dalam Pendidikan

 Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan


hasil pembelajaran
 Alat
bantu mengajar maka proses pengajaran
dan pembelajaran akan lebih menarik dan dan
berkesan
 Proses pengajaran dan pembelajaran lebih
aktif serta mewujudkan suasana
pembelajaran yang menyeronokkan
 Menerangkan kepada pelajar dengan lebih
terperinci serta mendalam mengenai sesuatu
subjek.
 Meningkatkan kemahiran guru dan pelajar
 Dapat memberi peluang pembelajaran yang sama
kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan.
Cara-cara guru baru mempertingkatkan
kemahiran dalam ICT
Mempunyai
kesedaran tentang
pentingnya ict Menghadiri kursus
atau latihan yang
Sentiasa dianjurkan oleh
belajar dan KPM atau pihak
luar
mengajar
Cara-cara guru baru
mempertingkatkan
kemahiran dalam
ICT
Melalui rakan
sejawat
Menghadiri latihan
Meneroka sendiri dalaman sekolah
melalui web atau e-
pembelajaran
Mempunyai kesedaran tentang
pentingnya ICT
 Tahu tentang kepentingan ICT dalam pendidikan dan
kehidupan

 Pembelajaran abad-21

 Mempunyai minat terhadap ICT

 Tidak malas untuk menggunakan ICT


Meneroka sendiri melalui web atau
e-pembelajaran

 Belajar
sendiri dengan menggunakan
kemudahan teknologi

 Sentiasa up-to-date dengan perkembangan


semasa
Menghadiri kursus atau latihan yang
dianjurkan oleh KPM atau pihak luar

 Kursus-kursusdalam perkhidmatan.
 Contoh: Kursus Penggunaan ICT dalam
Pengajaran dan Pembelajaran.
Menghadiri latihan dalaman sekolah

 Latihanuntuk memperkasakan penggunaan


ICT dalam kalangan guru seperti program-
program khas.
Melalui rakan sejawat

 Belajar
melalui rakan sejawat yang lebih
mahir dalam ICT untuk mempertingkatkan
kemahiran dalam ICT
Sentiasa belajar dan mengajar

 Tidak pernah jemu untuk sentiasa belajar benda baru


mengikut peredaran zaman

 Tidak kedekut mengajar orang lain tentang penggunaan


kemudahan ICT seperti menggunakan pelbagai perisian
supaya ilmu tersebut kekal dalam ingatan
TAMAT