Anda di halaman 1dari 12

PAKK3362

PENGAJAIAN SOSIAL DALAM


PAKK
TAJUK 1
Teori yang berkait dengan
perkembangan kompetensi sosial
- Lawrence Kohlberg
3 PERINGKAT
PERKEMBANGAN MORAL
TAHAP 1: PRA-KONVENSIONAL
Orientasi Kepatuhan dan Hukuman Orientasi Ganjaran Peribadi

TAHAP 2: KONVENSIONAL
Akur kepada Sistem Sosial
Orientasi Perlakuan Baik
dan Etika Peraturan

TAHAP 3: POS KONVENSIONAL


Etika Kontrak Sosial dan Hak Individu Etika Prinsip Sejagat
6 hingga 11 tahun

 Pre Conventional Level


 Paling bawah dalam penaakulan moral.
 Perlakuan dinilai berdasarkan ganjaran dan
hukuman yang akan diterima akibat perlakuan
tersebut.
Tahap 1 :Orientasi Kepatuhan dan Hukuman:
 Mengandaikan hanya satu sahaja pandangan
yang betul
 Kanak-kanak patuh kepada orang lebih dewasa
 Lakukan yang betul, mematuhi peraturan untuk
mengelakkan hukuman
 Pemikiran moral kanak-kanak – egosentrik
Tahap 2 : Orientasi Ganjaran Peribadi:
 Tidak lagi tertarik dengan satu pandangan sahaja.
 Mematuhi peraturan atau sesuatu untuk
mendapatkan ganjaran, atau perkongsian untuk
mendapatkan balasan.
 Tingkah laku didorong untuk memuaskan
kehendak sendiri.
 Dapat bertolak ansur dengan keinginan mereka
dala situasi yang dapat memberi faedah
kepadanya.
11 hingga 15 tahun

 Tahap pertengahan teori perkembangan


moral.
 Individu mula mengaplikasi peraturan
mengikut kebenaran dan persetujuan ibu
bapa, guru dan komuniti.
Tahap 3 : Harmoni antara peribadi

• Berfikir bahawa orang muda adalah ahli masyarakat


yang juga mempunyai nilai dan norma.
• Menghargai nilai kepercayaan dan kepatuhan terhadap
peraturan yang ditetapkan.
• Ingin dilihat sebagai ‘anak yang baik’ dan mengikut
arahan.
• Lebih mementingkan perasaan orang lain dan
berempati.
Tahap 4 : Akur kepada Sistem Sosial dan Etika
Peraturan
 Percaya kepada keutuhan undang-undang.
 Peraturan dan undang-undang perlu dipatuhi
untuk menjaga kesejahteraan dan
keharmonian komuniti.
 Mematuhi peraturan2 dan undang-undang
masyarakat untuk mengelakkan hukuman atau
denda.
18 hingga ke atas

• Tahap penaakulan moral yang paling tinggi.


• Individu sudah mula meneroka pilihan dan
alternatif lain dalam penaakulan moral.
• Mula mempunyai kod moral dan etika yang
tersendiri.
Tahap 5 : Etika Kontrak Sosial dan Hak Individu
• Mementingkan prinsip dan nilai yang dapat
membentuk masyarakat yang baik.
• Menilai undang-undang berdasarkan hak individu
• Menganggap undang-undang sebagai sesuatu
yang fleksibel dan mempunyai alternatif mengikut
kesesuaian norma masyarakat
• Proses demokrasi diadakan untuk memberi
peluang untuk mengeluarkan pandangan
masyarakat.
Tahap 6 : Etika Prinsip Sejagat
• Penaakulan moral yang melibatkan soal falsafah
tentang moral seseorang.
• Mementingkan kesamaan hak kepada semua
individu dan menghormati maruah dan prinsip
individu lain.
• Individu mempunyai kod-kod moral dan etika
yang tersendiri yang menepati hak-hak individu
sejagat.