Anda di halaman 1dari 5

MODEL PENGURUSAN DALAM

PENDIDIKAN KHAS: MODEL KONSULTAN

Dibentangkan oleh:
Samihatul Mukrimah Binti Nordin
PISMP Pendidikan Khas Ambilan Jun 2015
Tahun 4 Semester 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PEREMPUAN MELAYU
KONSEP MODEL KONSULTAN

Guru arus perdana akan


bekerjasama dengan pihak
profesional seperti pakar terapi
Konsultan = perunding / pakar 17 murid normal dan seorang
untuk menghasilkan
runding murid khas dalam satu kelas
persekitaran pembelajaran yang
terbaik bagi murid
berkeperluan khas

Guru konsultan merupakan


guru yang diiktiraf akan Turut membekalkan guru arus
melawat kelas tersebut sekali perdana dengan beberapa
sebulan untuk melihat maklumat seperti latihan asas,
keperluan murid berkeperluan strategi, BBM dan sebagainya
khas

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PEREMPUAN MELAYU
JENIS GURU KONSULTAN

Guru konsultan Lansung Guru Konsultan Tidak


(Consultant Teacher Direct) Langsung
• Bekerjasama dengan guru • Memantau perkembangan
arus perdana untuk murid dan berkolaborasi
mengajar dan dengan guru arus perdana
mengukuhkan kemahiran untuk mengubahsuai
dan menyokong murid persekitaran pembelajaran
berkeperluan khas dalam kelas

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PEREMPUAN MELAYU
KEBAIKAN MODEL KONSULTAN

Murid
Menyediakan berkeperluan Murid perdana Murid akan
Murid perdana
persekitaran khas akan akan lebih peka bekerjasama
belajar
inklusif kepada membawa kepada serta
menghargai
murid keunikan dan keperluan murid menghargai
perbezaan
berkeperluan kekuatan dalam berkeperluan antara satu
individu.
khas persekitaran khas sama lain
kelas

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PEREMPUAN MELAYU
KESIMPULAN

• Sasaran: kanak-kanak khas, ibu bapa, guru dan semua pihak yang berkaitan
• Cara pelaksanaan: khidmat bantu secara lebih terbuka
• Penglibatan: murid dan guru, KPM, NGO, JKM, KK, pasukan pelbagai disiplin,
pakar berkaitan
• Skop: lebih luas
• Lokasi: bebas, dalam dan luar sekolah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PEREMPUAN MELAYU