Anda di halaman 1dari 29

KONSEP PENGAGIHAN

DEFINISI

Konvensional – bagaimana pendapatan dan kekayaan


negara diagihkan di antara pelbagai faktor pengeluaran
yang memberi sumbangan untuk mendapatkan kekayaan
tersebut (pengagihan faktor/pengagihan fungsian)

Islam – bagaimana pendapatan dan kekayaan


negara diagihkan di antara faktor pengeluaran dan
juga bukan faktor pengeluaran
1
PRINSIP PENGAGIHAN

• ADIL • IHSAN
• Meletakkan sesuatu pada • Belas kasihan daripada
tempatnya
golongan kaya kepada
• Memberikan sesuatu pada golongan miskin
yang berhak menerimanya
(pengagihan kekayaan
• Q(al-Nahl: 90) kepada bukan faktor
• 1. Buruh – upah pengeluaran)
• 2. Modal – keuntungan/sewa • 1. Zakat – 8 asnaf
• 3. Tanah – sewa
• 2. Faraidh – pewaris
• 4. Usahawan – keuntungan
• 3. Cukai - umum

2
PRINSIP PENGAGIHAN
• ADIL
• Meletakkan sesuatu pada tempatnya
• Memberikan sesuatu pada yang berhak menerimanya
• Q(al-Nahl: 90)

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan,


serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang
daripada melakukan perbuatan-perbuatan Yang keji dan mungkar
serta kezaliman.
AGIHAN TERHADAP FAKTOR IALAH ; 3
PRINSIP PENGAGIHAN

• IHSAN
• Belas kasihan daripada golongan kaya kepada golongan
miskin (pengagihan kekayaan kepada bukan faktor
pengeluaran)

• 1. Zakat – 8 asnaf
• 2. Faraidh – pewaris
• 3. Cukai - umum

4
KAEDAH PENGAGIHAN

Pembahagian Pemilikan

Hak Utama Terhadap Harta

Hak Kedua Terhadap Harta

Pencegahan Penyelewengan Harta


5
PEMBAHAGIAN PEMILIKAN
• INDIVIDU • AWAM/NEGARA
• Cara: • Memiliki manfaat awam
• 1. Bergiat secara langsung • Dikongsi oleh setiap
• 2. Melalui pensyariatan rakyat (awam)
• 3. Melalui kontrak • Air, padang rumput, bahan
pertukaran api dsb
• Syarat: • Ditadbir oleh negara
• 1. Dibenarkan syara’ (negara)
• 2. Tidak memudharatkan • Al-ghanimah, luqatah,
galian dsb
• 3. Kepentingan awam

6
Asas pengagihan harta.

i.Harta sebagai amanah dan ujian

 


 
   

 
2. Dia lah Yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) - untuk
7
menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu Yang
Islam Bersaudara


 
  

 
 
 
 
  
 
    
 
8
71. dan orang-orang Yang beriman, lelaki dan
Membantu kemiskinan
Al-ma’arij 70 :24-25

Kewajipan sosial

9
KAEDAH PENGAGIHAN

Hak utama terhadap harta


Hak individu untuk memiliki
harta melalui kegiatannya secara
langsung dalam proses
pengeluaran.

10
KAEDAH PENGAGIHAN

Hak Kedua terhadap harta


Hak individu untuk memperolehi
harta secara tidak langsung hasil
pemberian orang lain setelah benar-
benar tidak upaya untuk memenuhi
keperluan sendiri.

11
KAEDAH PENGAGIHAN

Pencegahan penyelewengan harta


Pencegahan bagi memastikan aliran
harta berlaku dengan sempurna.
Dilakukan melalui larangan
memperoleh harta dengan amalan
riba, larangan pembekuan harta,
pembaziran, perjudian, spekulasi dan
sebagainya. 12
PENCEGAHAN PENYELEWENGAN

Mencegah amalan riba

Mencegah amalan pembekuan harta

Mencegah pembaziran

Mencegah aktiviti bertentangan dengan syara’

13
KAEDAH PENGAGIHAN SEMULA

• LANGKAH WAJIB • LANGKAH SUNAT


• 1. Zakat • 1. Wasiat
• 2. Faraidh • 2. Waqaf
• 3. Infaq wajib • 3. Infaq sunat
• 4. Minha

14
KAEDAH PENGAGIHAN SEMULA-
WAJIB

1- Zakat kepada lapan golongan


sasaran yang ditentukan oleh nas al-
Qur’an iaitu fakir, miskin, amil,
mualaf, hamba, yang berhutang, fi
sabilillah dan Ibn Sabil.

15
  
 
 
   
   
  


103. ambilah (sebahagian) dari harta mereka


menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya
Engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan
mensucikan mereka (dari akhlak Yang buruk);
16
dan doakanlah untuk mereka, kerana
 
 
 

24. dan mereka (yang menentukan bahagian)


pada harta-hartanya, menjadi hak Yang
termaklum –(Al Ma’arij :24)

17


 
–(Al Ma’arij
25. bagi orang miskin Yang meminta :25)
dan orang
miskin Yang menahan diri (daripada meminta);

18
KAEDAH PENGAGIHAN SEMULA-
WAJIB

Kesan positif agihan zakat ialah;


berlaku pengagihan semula,
mengurangkan jurang ekonomi,
mengekalkan kestabilan ekonomi,
meningkatkan kuasa beli,
menggalakkan produktiviti dan
mewujudkan peluang pekerjaan
19
KAEDAH PENGAGIHAN SEMULA-
WAJIB
2- Pemberian faraidh peninggalan si
mati; pengagihan semula harta si mati
kepada waris yang berhak dengan
penetapan kaedah pengiraan tertentu
bagi menggelakkan perbalahan
kerana harta. Ini dapat menggelakkan
waris daripada kemiskinan dan
kemelaratan 20
Prinsip pembahagian pusaka dalam Islam

Hukum pembahagian pusaka dalam Islam berdasarkan kepada firma


Allah s.w.t dalam Surah al-Nisa’: 11 yang bermaksud:

“ Allah telah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian harta pusaka


untuk anak-anakmu iaitu bahagian anak lelaki sama dengan bahagian
dua orang anak perempuan.”

Menurut pendapat jumhur fuqaha’ bahawa hak pusaka mempusakai dlm


Islam blh berlaku melalui salah satu drp yg berikut:
a) Nikah iaitu melalui akad perkahwinan yg sah antara suami-isteri yg
kemudiannya mewujudkan hak pusaka mempusakai antara
keduanya.
b) Nasab keturunan iaitu hubungan kekeluargaan spt ayah, ibu, adik
beradik, saudara-mara, bapa saudara
c) Wala’ iaitu hubungan antara hamba dengan tuannya di mana hamba
itu telah dimerdekakan ( Ridzuan Awang, 1994)
21
Seperti yang dinyatakan di atas tadi, dlm sistem
faraid Islam, sesuatu harta peninggalan si mati itu
tertakluk kpd empat hak sblm ia diagihkan kpd ahli
waris iaitu:
a) hak menunaikan zakat
b) perbelanjaan pengurusan mayat dan
pengkebumian
c) hutang si mati
d) wasiat yg dibuat sekiranya ada iaitu tidak melebihi
1/3 drp harta si mati selepas ditolak hutang dan
belanja pengkebumiannya

22
KAEDAH PENGAGIHAN SEMULA-
WAJIB

3- Cukai kepada kerajaan. Ia


digunakan oleh kerajaan bagi
menjana pembangunan negara dan
bagi menampung keperluan yang
tidak dapat diselesaikan oleh harta
zakat.
23
KAEDAH PENGAGIHAN SEMULA-
SUNAT

1.Wasiat; (tidak lebih 1/3 harta)


Pesanan si mati agar hartanya
digunakan untuk kebajikan apabila ia
telah mati. Ia diagihkan semula oleh
kerajaan sebagai penyelia dan akan
digunakan oleh institusi yang
melaksanakan kerja-kerja kebajikan
seperti yang dikehendaki oleh si mati.
24
Prinsip Wasiat Islam
Di antara prinsip-prinsip wasiat Islam yang perlu diambilkira ialah:
1) Seseorang individu Muslim itu berhak membuat wasiat terhadap
hartanya kpd sesiapa yg dikehendaki bergantung kpd dua syarat
iaitu org yg menerima wasiat itu bukan ahli waris melainkan setelah
dipersetujui oleh semua ahli waris yg lain dan seterusnya kadar harta
wasiat itu tdk melebihi satu pertiga drp keseluruhan hartanya.
2) Wasiat yg dibuat oleh seseorang semasa hidupnya adalah sah dan
boleh dilaksanakan selepas kematiannya kecuali wasiat itu
bercanggah dgn syara’
3) Tiada cara tertentu yg khusus untuk berwasiat asalkan ianya blh
difahami mempunyai maksud wasiat
4) Wasiat itu dtgnya dr seorang yg berakal baligh dan berfiiran waras
5) Wasiat tidak sah terhadap si pembunuh
6) Wasiat tidak sah sekiranya melebihi satu pertiga.Perkiraan
hendaklah dibuat selepas ditolak perbelanjaan pengurusan kematian
serta segala hutang piutang si mati.

25
KAEDAH PENGAGIHAN SEMULA-
SUNAT
Waqaf merujuk kepada sumbangan secara sukarela
terhadap manfaah harta yang tertentu oleh si pemilik
harta untuk faedah dan kegunaan orang ramai atau
golongan tertentu.Ia terdiri daripada waqaf berbentuk
umum dan khusus bergantung kepada tempoh masa,
tujuan dan golongan manusia yang terlibat seperti
waqaf untuk tujuan pendidikan, perubatan,
perkhidmatan kesihatan, rumah pelindungan pelarian,
rumah orang tua atau rumah tumpangan anak –anak
yatim dan sebagainya
26
Waqaf; (tidak lebih 1/3 harta) Si mati
menyerahkan harta untuk tujuan
kebajikan umum. Kerajaan akan
menyelaraskannya mengikut tujuan
waqaf sama ada waqaf khas ataupun
waqaf umum. Ia juga boleh digunakan
untuk membina atau pun membiayai
sesuatu yang boleh membawa kepada
kebajikan umum
27
KAEDAH PENGAGIHAN SEMULA-
SUNAT

Derma kepada kerajaan untuk


kebajikan masyarakat yang
memerlukan bagi memenuhi
keperluan masyarakat yang
memerlukan sesuatu kemudahan.

28
TANGGUNGJAWAB NEGARA
1. Mewujudkan undang-undang pemilikan
2. Mengawasi kepentingan awam
3. Menguatkuasakan undang-undang ke atas
aktiviti yang menghalang pengagihan
4. Mewujudkan skim jaminan sosial
5. Mengurus pengumpulan dan pengagihan
sumber jaminan sosial

29