Anda di halaman 1dari 36

SISTEM

EKONOMI
TEMA 2 : PEMBANGUNAN DAN PENEROKAAN

PEMBENTANG
NURUL NAJIHAH BINTI MOHAMED
SHUKRI
GURU PEMBIMBING
PN. HJH MAIZATUL FADZILLAH

HASIL PEMBELAJARAN

Menghuraikan konsep dan ciri-ciri sistem ekonomi

Membincangkan kegiatan ekonomi

PENGENALAN

Ekonomi merupakan suatu elemen yang amat penting dalam


kehidupan seharian manusia.

Sebelum sistem ekonomi islam diperkenalkan, masyarakat


dibelenggu dengan sistem dan kegiatan ekonomi yang tidak
seimbang.

Apabila datangnya islam aktiviti ekonomi itu digantikan dengan


sistem ekonomi yang adil dan berlandaskan syariat islam.

Pengenalan ekonomi islam telah memberi nafas baru serta


membawa kepada pengenalan institusi ekonomi bagi melaksanakan
aktiviti ekonomi dengan lebih berkesan

KONSEP EKONOMI
ISLAM

DEFINISI EKONOMI ISLAM


OLEH PAKAR-PAKAR
EKONOMI

Kajian sejarah, empirik, dan teori bagi


menganalisis keperluan manusia dan masyarakat
berasaskan panduan sistem nilai Islam pakar
ekonomi Islam

Ekonomi ialah satu disiplin ilmu yang menkaji


kekayaan bangsa-bangsa dengan memusatkan
perhatian secara khusus tentang sebab-sebab
kebendaan daripada kemakmuran. Adam Smith

KONSEP EKONOMI
ISLAM
KAEDAH
(PATUH KEPADA SYARIAT)

ALAT
(SUMBER)

EKONOMI
ISLAM

MATLAMAT

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak
syariat dari segi memperoleh, mengguna, atau mengurus sumber asli untuk kebaikan bersama
secara kebendaan dan kerohanian demi mendapat keredehaan Allah SWT.

FALSAFAH EKONOMI
ISLAM

FALSAFAH EKONOMI
ISLAM
ULUHIYYAH
Allah sebagai penguasa
yang membuat peraturan
bagi menjaga dan
menampung kehidupan
makhluk untuk mencapai
kesempurnaan Islam.

FALSAFAH
EKONOMI
ISLAM

RUBUBIYYAH

TAZKIYYAH

Hubungan manusia
dengan penciptanya dan
hubungan manusia
berasaskan konsep
tauhid.

Pembentukan dan
penyucian jiwa melalui
amalan seperti zakat dan
sedekah.

FALSAFAH EKONOMI
ISLAM
MANUSIA
SEBAGAI
KHALIFAH
Manusia merupakan
pemegang amanah dan
berperanan
memakmurkan bumi
berdasarkan hukum
syarak.

FALSAFAH
EKONOMI
ISLAM

Al-Falah
Kejayaan ataupun
kebahagiaan yang
diperoleh sama ada di
dunia dan di akhirat
berlandaskan amalanamalan yang
berteraskan syarak.

PERSAUDARAA
N DAN
PENGORBANAN
Amalan yang
menandakan keimanan
seseorang melibatkan
kasih sayang, hormat
menghormati,
bertanggungjawab dan
rela berkorban

FALSAFAH EKONOMI
ISLAM
HAK MILIK

HARI
PEMBALASAN
Kepercayaan kepada
hari pembalasan akan
menjadikan kegiatan
ekonomi manusia
sentiasa berada pada
landasan yang
dibenarkan.

FALSAFAH
EKONOMI
ISLAM

Segala harta kekayaan


dan sumber di muka
bumi adalah milik Allah
SWT, manusia cuma
bertindak sebagai
pengurus dan
mengambil manfaat
daripada anugerah Allah
sebagai amanah.

KEGIATAN EKONOMI
ZAMAN PEMERINTAHAN
ABBASIYAH

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


ABBASIYAH PADA ABAD KE-11 M HINGGA KE12 M
Zaman Khalifah Harun al-Rasyid adalah
zaman pencapaian ekonomi paling tinggi dan
gemilang.

Muncul kota terkenal seperti Baghdad, Basrah,


Mosul, Damsyik dan Aleppo.

KEGIATAN EKONOMI
KERAJAAN ABBASIYAH

Digelar oleh ahli-ahli sejarah klasik sebagai


Zaman Keemasan (golden period)

Kekuatan kuasa beli yang terdapat pada


penduduk Kota Baghdad pada waktu itu jelas
menunjukkan kemewahan serta kemantapan
ekonomi negara.

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


ABBASIYAH PADA ABAD KE-11 M HINGGA KE12 M

PERDAGANGAN

PERTANIAN

KEGIATAN
EKONOMI

PERINDUSTRIA
N

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


ABBASIYAH PADA ABAD KE-11 M HINGGA KE12 M
Berkembang pesat kerana
kedudukan ibu kota terletak
di daerah yang subur (diapit
oleh sungai Euphrates dan
Tigris)

PERTANIAN

Sekolah-sekolah pertanian
dibuka untuk menganalisis
sifat-sifat tanah dan tanaman
yang sesuai untuk ditanam di
atas jenis tanah dan iklim yang
beraneka.

Pemerintah memberi
kebebasan kepada
penduduk setempat untuk
mengusahakan tanah
pertanian mereka.

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


ABBASIYAH PADA ABAD KE-11 M HINGGA KE12 M

Tanaman di Iraq gandum,


padi, kurma, kapas dan rami

PERTANIAN

Kota Bukhara merupakan


daerah perkebunan yang
subur.

Khurasan merupakan daerah pertanian yang


paling makmur sehingga menjadi pendapatan cukai
kerajaan yang terbesar.

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


ABBASIYAH PADA ABAD KE-11 M HINGGA KE12 M
Industri gelas dan
tembikar

Pengeluaran pinggan
mangkuk dan barangan
kaca, tembikar serta
mozek yang dikeluarkan
oleh kilang-kilang di
Baghdad, Mesir, Syam,
Saida dan Sur

PERINDUSTRIA
N

Industri tekstil dan tenunan

Kilang-kilang di Baghdad,
Syiraz dan Isfahan di
Parsi terkenal dengan
hasil produk tenunan,
hamparan dan permaidani

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


ABBASIYAH PADA ABAD KE-11 M HINGGA KE12 M
Wujudnya pelabuhan
internasional seperti
Baghdad, Basrah, Siraf,
Kaherah dan Iskandariah

Pedagang Islam berdagang


sehingga ke China secara
kafilah dan barangnya
dibawa oleh kuda.

Di sebelah Barat pedagang


Islam telah berdagang
sehingga ke Sepanyol

PERDAGANGAN

Mereka menjual kurma,


gula, kapas, kain bulu, alat
besi dan gelas.

Mengimport daging,
gading, kayu arang dan
hamba abdi dari Afrika.

Mengimport rempah ratus,


kapur barus dan sutera
dari Asia.

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


ABBASIYAH PADA ABAD KE-11 M HINGGA KE12 M
Dasmyik menjadi kota
dagang penting kerana
diziarahi jemaah haji yang
berangkat pulang dari
Makkah.

Baghdad merupakan kota


dagangan terbesar di Asia
setanding Iskandariah di
Afrika.

PERDAGANGAN

Perdagangan menyebabkan
berlakunya penyebaran
agama Islam.

KEGIATAN EKONOMI
ZAMAN KESULTANAN
MELAKA

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M

EKONOMI SARA
DIRI

KEGIATAN
EKONOMI

EKONOMI
PERDAGANGAN

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M
PADI

BERDUSUN

Bermula di Melaka setelah


kemasukan orang
Minangkabau.

Sultan Iskandar Syah dan


1000 org pengikutnya
menebas kawasan hutan
untuk menanam pokok dan
membuat dusun Tom
Pires

Hanya untuk keperluan


sendiri. Lebihan akan
ditukar untuk mendapatkan
barang lain.
Pembajakan sawah
menggunakan peralatan
tradisional seperti tenaga
binatang (kerbau).

PERTANIAN

Contohnya : tebu, pisang,


nanas, jagung, ubi kayu
Lazimnya dusun tanaman
hanya terletak berdekatan
dengan rumah mereka.

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M

MENANGKAP IKAN
Ikan merupakan sumber
protein utama bagi
penduduk Melaka.

Dijalankan oleh Orang Laut


sebelum ketibaan
Parameswara.

MEMBURU
MENANGKAP
IKAN DAN
MEMUNGUT
HASIL LAUT

Menjadi kegiatan tradisi


raja-raja melayu dan rakyat
biasa.

Raja Iskandar Syah dan


para pengikutnya menjadi
nelayan semasa di muar.
Kegiatan ini dilakukan
menggunakan sampan
yang diperbuat daripada
sebatang kayu bulat.

Menjadi aktiviti sampingan


untuk menambah
pendapatan.

MEMBURU

Malahan nama Melaka


dikaitkan dengan anjing
perburuan Raja Iskandar
Syah yang dikalahkan oleh
pelanduk putih sewaktu
baginda berburu di Bertam.

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M
MENTERNAK
BINATANG

MENTERNAK
BINATANG

Dilakukan secara kecilkecilan.

Memainkan peranan yang


sangat penting kerana
mereka banyak bergantung
hidup dengan persekitaraan
seperti bukit, sungai dan
hutan.

Antara bintang ternakan


ialah kerbau, lembu
kambing, ayam dan itik.
Bendahara Seri Maharaja
membela kerbau dan
berkemungkinan membela
binatang-binatang lain.

MEMUNGUT HASIL
HUTAN

MEMUNGUT
HASIL HUTAN

Contoh hasil hutan : pucukpucuk paku, buah-buahan


(makanan) akar-akar kayu
(ubat) damar, rotan dan
getah jelutung.

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M

KECIL-KECILAN

Melibatkan rakyat biasa


yang menjalankan aktiviti
menjaja di pasar malah
menggunakan perahu
kecil sahaja.

PERDAGANGAN

BESARBESARAN

Melibatkan urus niaga


dengan pedagang kuar
atau berdagang di luar
dari Melaka ke China
dan India.
Pembesar mewakilkan
kiwi untuk berurus niaga
bagi pihaknya.

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M

Semasa pemerintahan
Sultan Iskandar Syah,
Melaka menjadi pusat
perdagangan rempah
dan bahan logam

PERDAGANGAN

Semasa pemerintahan
Sultan Mansur Syah,
hubungan erat antara
China dan Melaka jelas
dilihat apabila baginda
dihadiahi Puteri Hang Li
Po untuk dijadikan isteri.

BARANG DAGANGAN DI
MELAKA

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M

SUTERA

SATIN

BESI

WANGIAN

BARANG DAGANGAN
YANG DIBAWA DARI
CHINA KE MELAKA

ALATAN
MEMASAK

PERMATA

PELURU

TEMBIKAR

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M

LADA

GAHARU

CANDU

BARANG YANG
DITUKAR DI MELAKA
DAN DI BAWA BALIK
KE CHINA
REMPAH

HASIL HUTAN

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M

GAHARU

PERMATA

LADA

BARANG DAGANGAN
ANTARA KAROMANDEL
DAN MELAKA

CENGKIH

PELURU

KAYU MANIS

FAKTOR KEMUNCULAN MELAKA


SEBAGAI SEBUAH PUSAT
PERDAGANGAN

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M
FAKTOR KEMUNCULAN MELAKA SEBAGAI
SEBUAH PUSAT PERDAGANGAN

FAKTOR

KETERANGAN

Kedudukan yang strategik

Terletak di pertengahan jalan perdagangan antara


China dan India.

Peranan sebagai pelabuhan entrepot

Pengumpulan dan pertukaran barang melalui sistem


entrepot.

Sistem pentadbiran yang cekap

Syahbandar dilantik oleh Sultan untuk menguruskan


pentadbiran di pelabuhan.

Hubungan dengan China

Mendapat perlindungan rasmi dari China.

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M
FAKTOR KEMUNCULAN MELAKA SEBAGAI
SEBUAH PUSAT PERDAGANGAN

FAKTOR
Mengamalkan sistem cukai
berkeutamaan

KETERANGAN
Cukai yang dikenakan mengikut kawasan dan
hubungan dengan kerajaan Melaka.
Cth : Jepun dan China tidak dikenakan cukai tetapi
perlu mempersembahkan hadiah kepada Sultan

Menggunakan sistem sukat serta


timbangan yang seragam

Urusan jual beli menggunakan wang logam.


Unit timbangan diukur mengikut unit tahil dan kati.

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M
FAKTOR KEMUNCULAN MELAKA SEBAGAI
SEBUAH PUSAT PERDAGANGAN

FAKTOR
Peranan syahbandar, golongan
kiwi dan nakhoda

KETERANGAN
Syahbandar pegawai utama yg akan berjumpa dgn
pedagang dan membuat rundingan dgn mereka.
Kiwi sentiasa mengikut kapal yang membawa
barang dagangan mereka ke mana-mana pelabuhan
untuk berdagang.
Nakhoda ketua pelayaran bagi sebuah kapal atau
tongkang.

KEGIATAN EKONOMI ZAMAN PEMERINTAHAN


KESULTANAN MELAYU MELAKA PADA ABAD KE15M
FAKTOR KEMUNCULAN MELAKA SEBAGAI
SEBUAH PUSAT PERDAGANGAN

FAKTOR

KETERANGAN

Dasar peluasan kuasa

Melaka meluaskan kuasa di kawasan Tanah Melayu


hingga pinggir laut Sumatera.

Pusat penyebaran Islam

Pengislaman Parameswara menyebabkan ramai


saudagar Islam berpindah ke Melaka dari Sumatera
Utara.
Nilai perdagangan meningkat kerana saudagar Islam
ialah pedagang utama di Alam Melayu.

RUJUKAN

Ace Ahead Teks STPM, Sejarah Islam (500-1918) Penggal 2

Teks Pra-U STPM (Sejarah Islam), Longman Penggal 2

Teks STPM Sejarah Islam, Pelangi Penggal 2

SEKIAN TERIMA KASIH

Beri Nilai