Anda di halaman 1dari 12

PELAPORAN AKTIVITI MODUL PdPR

PdPR 3.0

TEMA : SAYUR-SAYURAN
MINGGU : 25
Kaedah PdPR :

√ √ √
√ √
Tandakan / pada item Kaedah PdPC yang digunakan

JADUAL WAKTU PdPR


HARI SUBJEK MASA
ISNIN  BAHASA MELAYU 8.00pg – 12.00 tgh
 AKTIVITI FIZIKAL

SELASA  SAINS AWAL 8.00pg – 12.00 tgh


 MATEMATIK AWAL
 KREATIVITI &
ESTETIKA (SENI)

RABU  BAHASA INGGERIS 8.00pg – 12.00 tgh


 PENDIDIKAN ISLAM

KHAMIS  KEMANUSIAAN 8.00pg – 12.00 tgh


 PEERS (FIZIKAL
KESIHATAN)
 SIVIK/3R

JUMAAT  PKJR 8.00pg – 12.00 tgh


 KREATIVITI &
ESTETIKA (MUZIK)
 AKTIVITI
PEMBELAJARAN
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH ISNIN

MASA 8-30pg – 10.30 pg

SUBJEK BAHASA MELAYU

FOKUS BM 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN


BERTUTUR
BM 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA
BM 3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD BM 1.3 Mendengar dan mengecam bunyi bahasa


BM 2.3 Membina dan membaca suku kata dan
KANDUNGAN perkataan
BM 3.2 Menguasai kemahiran menulis

STANDARD BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut


perkataan
PEMBELAJARAN BM 1.3.5 Menyebut dan memberi respons terhadap
perkataan yang didengar
BM 1.5.2 Menyampaikan idea secara kritis tentang
sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami.
BM2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata
terbuka.
BM 3.2.5 Menyalin ayat mudah
BM 3.2.8 Menulis ayat mudah

KESEPADUAN KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat dengan


yakin

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran murid dapat bersoal jawab


menggunakan ayat mudah berdasarkan bahan
PEMBELAJARAN rangsangan dengan yakin serta boleh menyalin dan
menulis ayat mudah mengenai sayur-sayuran.

AKTIVITI 1. PENGENALAN KEPADA SAYUR-


SAYURAN.
2. MENGENALI JENIS-JENIS SAYURAN
BERDAUN DAN BERBUAH
3. MENULIS AYAT MUDAH
4. MELENGKAPKAN SUKU KATA

KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : berinteraksi menggunakan ayat mudah


berdasarkan bahan rangsangan dengan yakin serta
boleh menyampaikan idea sendiri dengan baik
mengenai jenis-jenis sayur-sayuran. Menulis ayat
mudah.

REFLEKSI GURU
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH ISNIN
MASA 11-00 – 12.30TGH
SUBJEK PKJR
FOKUS BM 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN
BERTUTUR
KM 2.0 SAYA DAN KOMUNITI
STANDARD KANDUNGAN BM 1.3 Mendengar dan mengecam bunyi
bahasa
KM 2.3 Memahami tanggungjawab diri
dengan komuniti
STANDARD PEMBELAJARAN BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan
menyebut perkataan
BM 1.3.5 Menyebut dan memberi respons
terhadap perkataan yang didengar
BM 1.5.2 Menyampaikan idea secara kritis
tentang sesuatu yang didengar, dilihat atau
dialami.
KM 2.3.3 Mengenal symbol kemudahan awam
dalam komuniti.
KESEPADUAN KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat
dengan yakin
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat bersoal jawab
menggunakan ayat mudah berdasarkan bahan
rangsangan dengan yakin serta boleh menamakan
logo dan simbol papan tanda jalan raya.
AKTIVITI 1. PENGENALAN KEPADA TOPIK PKJR
2. MENGENAL SIMBOL DAN PAPAN TANDA
JALANRAYA
3. MENGENAL MAKSUD SIMBOL DAN PAPAN
TANDA JALANRAYA.
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : berinteraksi menggunakan ayat
mudah berdasarkan bahan rangsangan
dengan yakin serta boleh menamakan symbol
dan papan tanda jalanraya dengan betul.
REFLEKSI
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH

DATE TUESDAY

TIME 8-30 – 10.30PG

SUBJECT ENGLISH

FOCUS BI 1.0 LISTENING AND SPEAKING SKILLS


BI 2.0 READING SKILLS
BI 3.0 WRITING SKILLS
CONTENT STANDARD BI 1.3 Listen to, understand and respond in a variety
of contexts
BI Demonstrate understanding of a variety texts in
the form of print and non print materials.
BI 3.2 Develop writing skills
LEARNING STANDARD BI 1.3.5 Talk about stories heard
BI 2.3.4 Read simple phrases
BI 3.2.8 Write words and phrases in legible print
INTERGRATED KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat dengan
yakin
LEARNING OBJECTIVE At the end of the lesson, the pupils will be able to
1. recognise and sound out initial sounds in a word.
2. identify the words about vegetables.
3. can talk and discuss about vegetables.
4. can write simple phrases about vegetables.
ACTIVITIES 1. RECOGNISE AND LABEL VEGETABLES
2. RECOGNISE AND WRITE SIMPLE WORDS
3. READ SIMPLE PHRASES
4. WRITE SIMPLE PHRASES
SUCCESS CRITERIA I can able : recognise and sound out initial sounds in
a word. Identify the words
about vegetables. Write simple phrases about
vegetables.

TEACHER REFLECTIONS
PdPR 3.0

AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH

TARIKH SELASA
MASA 10-30pg – 12.30tgh
SUBJEK KREATIVITI DAN ESTETIKA
FOKUS KE 3.0 SENI VISUAL
STANDARD KANDUNGAN KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam
penghasilan karya seni.
STANDARD PEMBELAJARAN KE 3.3.1 Mengeksplorasi media
KE 3.3.3 Membuat corak dan rekaan
mengikut kreativiti sendiri.
KESEPADUAN FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan
tangan dan kemahiran motor halus melalui
pelbagai aktiviti.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir sesi pembelajaran murid dapat
menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan
karya seni serta membuat corak mengikut
kreativiti sendiri.
AKTIVITI 1. MEMBINA KRAF LIPATAN ( LOBAK 3D)
2. KOLAJ SAYUR (TOMATO)
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : menzahirkan idea kreatif dalam
penghasilan karya seni serta membuat corak
mengikut kreativiti sendiri. Saya dapat
menghasilkan kraf sayur lobak 3D dan kolaj
sayur tomato dengan kemas dan kreatif.

REFLEKSI GURU
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH RABU

MASA 8-30pg – 9.30pg

SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM

FOKUS PI 4.0 SIRAH

STANDARD KANDUNGAN PI 4.3 Mengamalkan akhlak dan sifat Nabi


Muhammad SAW.
STANDARD PEMBELAJARAN PI 4.3.2 Menjelaskan sifat Nabi Muhammad SAW:
(i) Siddiq
(ii) Amanah
(iii) Tabligh
(iv) Fatonah

PI 4.3.3 Mengamalkan akhlak dan sifat Nabi


Muhammad SAW dalam kehidupan.
KESEPADUAN BM 2.5 Membaca dan memahami bahan bacaan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Memahami akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW.
2. Menyebut sifat Nabi Muhammad SAW.
3. Menulis sifat nabi dengan betul.

AKTIVITI 1.MENULIS DAN MEMAHAMI SIFAT NABI


MUHAMMAD SAW.
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh :
1. Memahami akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW.
2. Menyebut sifat Nabi Muhammad SAW.
3. Menulis sifat nabi dengan betul.

REFLEKSI GURU
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH RABU
MASA 10.30pg – 12.30tgh
SUBJEK MATEMATIK AWAL
FOKUS MA 3.0 OPERASI NOMBOR
STANDARD KANDUNGAN MA3.2 Menyelesaikan masalah operasi tolak
dalam lingkungan 18
STANDARD PEMBELAJARAN MA 3.2.1 Mengeluarkan objek dari himpunan
dan membilang baki.
MA3.2.2 Menyatakan baki berdasarkan situasi
yang diberi dengan menggunakan objek.
MA 3.2.5 Menyelesaikan masalah operasi
tolak.
KESEPADUAN FK 1.1 Meneroka pelbagai aktiviti yang
melibatkan motor halus.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pembelajaran murid dapat
menyelesaikan masalah operasi tolak dalam
lingkungan 18
AKTIVITI AKTIVITI :
1.OPERASI TOLAK MENGGUNAKAN OBJEK
•Guru menerangkan konsep operasi tolak
dalam lingkungan 18.
2.OPERASI TOLAK DALAM BENTUK LAZIM
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : Menyelesaikan masalah operasi
tolak dalam lingkungan 18 dengan baik. Saya
juga dapat membuat operasi tolak dalam
bentuk lazim.

REFLEKSI GURU
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH KHAMIS
MASA 8-30pg – 9.30pg
SUBJEK FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PEERS)
FOKUS FK 6.0 PEMAKANAN
STANDARD KANDUNGAN FK6.1 Mengamalkan pemakanan yang sihat
dan selamat.
STANDARD PEMBELAJARAN FK 6.1.1 Mengenal pasti makanan dan
minuman yang selamat.
FK 6.1.3 Menyatakan makanan yang
berkhasiat dan tidak berkhasiat.
FK 6.14 Mengamalkan pemakanan yang
seimbang.
KESEPADUAN KD 1.1.5 Mengurus emosi dengan memilih
tindakan yang sesuai.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat :
1. Mengenal pasti makanan dan minuman
yang selamat.
2. Menyatakan makanan yang berkhasiat dan
tidak berkhasiat.
3.Mengamalkan pemakanan yang seimbang.

AKTIVITI 1.MENGHASILKAN MENU MAKANAN YANG


BERASASKAN SAYUR TAUGEH (HASIL PROJEK
PENCAMBAHAN BIJI BENIH KACANG HIJAU)
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : Menyatakan makanan yang
berkhasiat dan tidak berkhasiat. Saya dapat
mengamalkan pemakanan yang seimbang
dengan menghasilkan menu makanan
berkhasiat.
REFLEKSI GURU
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH KHAMIS

MASA 10-30pg – 12.30tgh

SUBJEK SIVIK ( SAYANG KEPADA ALAM SEKITAR)

FOKUS KM 5.0 SAYA DAN ALAM SEKITAR


KD 3.0 MEMBINA KEMAHIRAN SOSIAL
STANDARD KANDUNGAN KM 5.3 Memelihara dan memulihara alam sekitar.
KD 3.1 Memahami keperluan, perasaan dan
pandangan orang lain.
STANDARD PEMBELAJARAN KM 5.3.4 Mengamalkan pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar.
KD 3.1.3 Menunjukkan sikap menghormati perasaan
dan pandangan orang lain.
KESEPADUAN SA 3.4.3 Memerhati dan menamakan sayur-sayuran
dan buah-buahan yang biasa dijumpai.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Memahami kepentingan menjaga keindahan alam
sekitar
2. Memahami keperluan, perasaan dan pandangan
orang lain.
AKTIVITI 1.MEWARNA POSTER – SAYA SUKA TANAM POKOK
2. BERSOALJAWAB MENGENAI NILAI MURNI SEMASA
AKTIVITI BERKEBUN
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh :
1. Memahami kepentingan menjaga keindahan alam
sekitar dengan baik.
2. Mengamalkan cara pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar dengan betul dan
bertanggungjawab.

REFLEKSI GURU
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH JUMAAT

MASA 8.30pg – 10.30pg

SUBJEK SAINS AWAL

FOKUS SA 3.0 MENYIASAT ALAM HIDUPAN

STANDARD KANDUNGAN SA 3.4 Membuat penerokaan ke atas tumbuh-


tumbuhan.
STANDARD PEMBELAJARAN SA 3.4.5 Memerhati dan mengumpulkan bahagian
tumbuhan berdasarkan ciri berikut :
-warna,saiz,bentuk dan tekstur
SA3.4.6 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri
tertentu.
SA 3.4.7 Memerhati dan merekodkan proses
percambahan dan pertumbuhan biji benih.
KESEPADUAN BM 1.5.2 Menyampaikan idea secara kritis tentang
sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir sesi pembelajaran murid dapat membuat
penerokaan dan melabelkan bahagian utama
pertumbuhan, mengelaskan tumbuhan mengikut ciri
tertentu dan dapat merekodkan proses pertumbuhan
dan percambahan biji benih.
AKTIVITI 1. MENAMAKAN TUMBUHAN SAYUR-SAYURAN
2. MENGENALI BAHAGIAN UTAMA POKOK SAYUR
3. MENGELASKAN SAYUR-SAYURAN MENGIKUT
JENIS KATEGORI TERTENTU.
4. MEREKOD DAN MEMBUAT PEMERHATIAN
PERCAMBAHAN BIJI BENIH.
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh :membuat penerokaan dan melabelkan
bahagian utama pertumbuhan, mengelaskan
tumbuhan mengikut ciri tertentu dan dapat
merekodkan proses pertumbuhan dan percambahan
biji benih.
REFLEKSI GURU
PdPR 3.0

AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH

TARIKH JUMAAT
MASA 10-30pg – 12.30TGH
SUBJEK KREATIVITI DAN ESTETIKA (MUZIK & DRAMA)
FOKUS KE 1.0 MUZIK
KE 2.0 DRAMA
STANDARD KANDUNGAN KE 1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai
repertoir.
KE2.1 Melakonkan pelbagai watak
STANDARD PEMBELAJARAN KE 1.1.3 Menyanyikan lagu mengikut melodi
KE 1.1.4 Menyanyikan lagu dengan :
(i) Sebutan yang betul dan jelas
(ii) Pic yang betul.
KE 2.1.2 Melakonkan watak berdasarkan
cerita.
KESEPADUAN SA3.4.6 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan
ciri tertentu
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir sesi pembelajaran murid dapat
menyanyikan lagu mengikut melodi dan
sebutan yang betul serta melakonkan watak
berdasarkan cerita yang ditonton.
AKTIVITI 1. MENYANYIKAN LAGU “SAYUR-SAYURAN”
https://youtu.be/7U4WZOrQlas
https://youtu.be/0QSQbSJ2-VU
2. MENCERITAKAN NAMA-NAMA SAYUR YANG
TERDAPAT DALAM VIDEO
3. MENGECAM SAYUR DAN TEKSTUR WARNA SAYUR
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : menyanyikan lagu “ sayur-
sayuran” dengan betul. Melakukan
pergerakan bebas mengikut muzik.
REFLEKSI GURU
SENARAI SEMAK TUGASAN
HARI SUBJEK MASA CATATAN (√ )
ISNIN  BAHASA 8.00pg –  TUGASAN SELESAI
MELAYU 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
 PKJR SELESAI

SELASA  BAHASA 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


INGGERIS 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
 KREATIVITI & SELESAI
ESTETIKA
(SENI)

RABU  PENDIDIKAN 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


ISLAM 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
 MATEMATIK SELESAI
AWAL

KHAMIS  KEMANUSIAAN 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


 PEERS/ FIZIKAL 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
KESIHATAN SELESAI
 SIVIK/3R

JUMAAT  SAINS AWAL 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


 KREATIVITI & 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
ESTETIKA SELESAI
(MUZIK)

Ulasan keseluruhan guru : Secara keseluruhan, semua murid dapat memberi respons dan
kerjasama yang baik daripada ibubapa. Murid dapat menyiapkan modul pembelajaran yang
dibekalkan oleh guru.

Disediakan oleh :

……………………………………………..