Anda di halaman 1dari 14

Tingkah laku yang bersesuaian untuk berinteraksi di

rumah, sekolah dan bersama masyarakat.Aspek dalam kemahiran sosial adalah kemahiran
berkomunikasi, asertif, bergaul, menyelesaikan
masalah.

Tujuan pentaksiran adalah untuk mengenalpasti
murid yang mempunyai kelemahan dalam bersosial
dan membantu murid dalam proses pengajaran dan
pembelajaran dalam kehidupan seharian mereka.

Bahkan membolehkan mereka berinteraksi dan
menjaga hubungan antara masyarakat dengan baik
dan bersesuaian mengikut golongan.

Melibatkan perangai, kelakuan dan cara
seseorang itu membawa penampilan
dirinya.

Karaktor asas benda hidup kerana setiap
benda hidup di dunia ini mempunyai
perwatakan yang tersendiri.

Faktor utama yang mempengaruhi tingkah
laku ialah melalui persekitaran.
Walaubagaimanapun, tingkah laku
berubah menerusi pembelajaran.

Pentaksiran ini secara amnya melibatkan
pengubahsuaian tingkah laku (respon
murid) yang mana merupakan aspek
yang penting untuk guru membuat
penilaian secara menyeluruh.

Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk
untuk memperbaiki kelemahan murid
dan meningkatkan pencapaiannya.

Tingkah
Laku
Positif
Negatif
Menghormati
arahan dan
akur kepada
perintah guru
Merosakkan
harta benda
sekolah
Mengganggu
rakan sekelas
Membuat
bising
Bagi mencapai tahap tingkah laku yang
diingini modifikasi tingkah laku perlu
dilakukan.

Untuk menjalankan modifikasi tingkah
laku terdapat beberapa langkah yang
perlu diambil terlebih dahulu antanya:

Membuat pemilihan terhadap tingkah laku
yang diberi keutamaan
Pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah
laku tersebut
Menentukan tingkah laku sasaran
Mengenal pasti masa pelaksanaan
Memilih strategi dan kaedah yang
bersesuaian
Penentuan ganjaran, menjalankan program
Membuat penilaian
Menilai murid berdasarkan kelakuannya
sendiri.
Contoh : Jika seorang murid suka
memusing2 pensel semasa di dalam kelas
ini menunjukkan dia jenis yang suka
berkhayal dan tidak menumpukan
perhatian.
Suasana kawasan tempat tinggal
(rumah, masyarakat, asrama, bilik
asrama)
Cara berinteraksi dengan individu lain di
tempat tinggal
Cara berinteraksi dengan benda bukan
hidup ( perabot, tumbuh-tumbuhan, dan
sebagainya)


Sesetengah individu lebih suka tinggal
seorang diri dan ini menunjukkan dia
seorang yang kurang gemar bergaul
ataupun kurang kemahiran sosial

Tindakan sentiasa mengunci pintu
menunjukkan individu tersebut seorang
yang selalu berjaga-berjaga (over
protected).

Individu yang suka bergaul menunjukkan
dia mempunyai kemahiran sosial yang baik.


Berdasarkan pentaksiran ekologi yang
telah dijalankan, ada pelajar yang suka
bergaul, ada yang malas, ada pula yang
kreatif dalam membuat sesuatu.

Melalui pentaksiran kendiri pula, kita
boleh mentafsir personaliti seseorang
melalui cara pelajar menggenggam dan
menyilang tangan.