Anda di halaman 1dari 18

HNS2013 KENEGARAAN (PJJ)

TAJUK Tugasan 2:

Analisakan kelebihan dan kelemahan globalisasi

KUMPULAN EL-W02(A121PJJ)

DISEDIAKAN OLEH NAMA RUSLI BIN KEMAT NO. ID D20121061537 NO. TELEFON 0133495774

NAMA TUTOR E-LEARNING: ENCIK MOHAMAD KAMAR BIN ZAINUDIN TARIKH SERAH : 8 NOVEMBER 2012

Isi kandungan Pengenalan Perkembangan Dalam Bidang Sains Kebaikan Globalisasi Kemudahan Internet Internet Membantu Pembelajaran Kelebihan Globalisasi Dari Segi Ekonomi Menyediakan Dana Tambahan Untuk Pembangunan Ekonomi Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Dalam Suatu Negara Meluaskan Pasaran Untuk Produk Tempatan Produk Global Dapat Ditingkatkan Lebih Banyak Modal Dan Teknologi Yang Lebih Baik Keburukan Globalisasi Salah Guna Internet Keterbukaan Budaya Pencetus Gejala Sosial Bahaya Urusniaga Di Hujung Jari Ancaman Virus Komputer Pengodam Komputer (Hackers) Pengganas Berteknologi Tinggi Jenayah Melalui Internet Memburukkan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang Menghalang Pertumbuhan Sektor Industri Merosakkan Imbangan Pembayaran Sektor Kewangan Semakin Tidak Stabil Kesimpulan Bibliografi

Muka surat 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 14 15 15 16

Pengenalan Globalisasi atau Dunia Tanpa Sempadan berkembang luas ke seluruh dunia. Kononnya globalisasi yang bebas ini akan membawa lebih banyak faedah kepada sesebuah negara yang ingin menguruskan ekonomi mengikut coraknya sendiri. Perkataan ini sudah menjadi sebutan umum tidak kira di mana-mana tetapi merupakan perkara yang paling kontroversi dalam masyarakat. artikel mengenai globalisasi. Jika dilihat pada perkembangan semasa, terlalu banyak Tidak keterlaluan dikatakan banyak topik karangan kelas

menengah didominasi oleh topik ini. Jika tiada tajuk globalisasi sekalipun, pelajar tetap akan memulai atau memasukkan pendahuluan fakta mereka dengan frasa pada zaman globalisasi, dalam era globalisasi dan sebagainya. Namun mungkin ramai yang sudah menyedari benda yang dicanang- canang ini mempunyai impak yang besar pada masyarakat. Globalisasi boleh ditakrifkan sebagi satu usaha untuk mengubah nilai manusia khususnya cara berfikir dan cara bertindak yang dilakukan oleh satu daerah dunia yang lain. Manusia seluruh dunia lebih berhubung antara satu sama lain berbanding sebelumnya. Informasi dan aliran wang bertambah cepat, produk dan perkhidmatan yang terdapat di sesebuah tempat di dunia pantas kedapatan di segenap tempat dan perdagangan antarabangsa menjadi lebih kerap. Aspek geografi tidak lagi menghalang aktiviti ini daripada berlaku. Usaha globalisasi merupakan penerapan ideologi, budaya dan cara hidup kuasa-kuasa besar barat kedunia timur. Ramai pakar telah membuat definisi mereka tersendiri tentang globasisasi antaranya:

Nurcholish Majid mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses mengubah kehidupan manusia menuju kepada satu msyarakat sahaja. Modelski pula mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses penguasaan kuasa-kuasa besar terhadap pembentukan World View masyarakat antarabangsa dari segi ekonomi, politik dan demokrasi. Selain itu, Kenichi Ohmea juga mengemukakan pendapat beliau tentang globalisasi sebagai dunia tanpa

sempadan yang bertujuan mengubah dunia menjadi satu unit sahaja. Proses ini dimudahkan lagi dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan perhubungan. Perkataan Globalisasi sebenarnya adalah daripada perkataan bahasa inggeris Globalisation yang bermaksud menyeluruh. Ia dikembangkan lagi dalam erti kata melayu yang membawa maksud dunia tanpa sempadan, dimana dunia yang seluas ini dapat dihubungkan dengan lebih mudah dan cepat seperti dalam satu perkampungan yang kecil dan sempit. Hal ini kerana dengan penciptaan alat-alat komunikasi yang canggih hasil daripada perkembangan sains dan teknologi, manusia dapat dihubungkan dengan lebih mudah dengan menggunakan telefon, komputer dan internet dan sebagainya walaupun berada dalam jarak yang sangat jauh. Dalam aspek globalisasi, dunia dilihat hanya sebagai satu perkampungan dan segala maklumat dapat disampaikan dengan mudah ataupun dengan perumpamaannya maklumat dihujung jari.

Perkembangan Dalam Bidang Sains Perkembangan dalam bidang sains dan teknologi yang banyak menyumbang kepada perkembangan globalisasi, telah banyak memudahkan kehidupan manusia untuk berhubung antara satu sama lain bagi menjalankan kegiatan ekonomi, politik dan sebagainya. Namun, jika kita lihat dengan lebih teliti, globalisasi sebenarnya ada kebaikan dan keburukannya. Walaupun globalisasi telah banyak membawa kebaikan dan kemajuan dalam kehidupan, ia juga tidak terlepas daripada membawa kepada keburukan jika disalahertikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab samada secara sengaja ataupun tidak. Dalam konteks lainnya, globalisasi tidak hanya memberikan kebaikan sahaja namun turut menyumbangkan kepada keburukan yang lebih cenderung kepada keruntuhan akhlak. Hal ini dapat dilihat pada

keruntuhan akhlak para remaja pada masa ini yang sering terikut-ikut dengan cara kehidupan

barat. Selain itu, globalisasi juga turut membawa kebaikan dan keburukan dalam bidang ekonomi, penyebaran maklumat dan juga dalam bidang pemerintahan.

Kebaikan Globalisasi Globalisasi sebenarnya memang banyak mendatangkan kebaikan dalam kehidupan pada masa ini. Era globalisasi yang melanda dunia tidak lengkap tanpa kewujudan perkembangan teknologi maklumat. Sememangnya diakui bahawa teknologi maklumat akan memberi bentuk baru kepada corak hidup manusia. Melalui penyebaran maklumat secara besar-besaran sudah tentu akan membawa kita ke suatu peradaban elektronik. Seperti yang kita ketahui bahawa teknologi maklumat berkaitan dengan pelbagai cara menerima dan menyampaikan maklumat seperti perkataan, gambar, bunyi dan nombor yang dapat dibuat secara elektronik. Dengan ini, teknologi maklumat menggabungkan komputer dan

telekomunikasi supaya dapat membentuk sistem-sistem bagi menguruskan maklumat. Internet ialah satu wadah yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan maklumat terkini. Kini internet digunakan secara meluas bagi mendapatkan maklumat untuk kegunaan dalam semua bidang seperti dalam bidang pengiklanan, pendidikan, berita terkini dan juga sebagai bahan rujukan. Internet juga dapat memudah dan mempercepatkan proses dagangan antarabangsa mahupun tempatan tanpa perlu pergi ketempat dagangan tersebut. Ini memandangkan setiap urusan dagangan yang menyentuh aspek jenis barangan, kuantiti, kualtiti serta butiran lengkap tentang perjanjian jual beli akan dapat dilakukan dengan begitu cepat dan mudah melalui proses e-dagang dan kemudahan-kemudahan lain yang disediakan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada hari ini.

Jika kita lihat masyarakat pada masa dahulu, cara mereka berhubung dengan masyarakat yang tinggal berjauhan adalah sangat rumit dan memakan masa yang agak lama.

Selain itu, mereka juga pada kebiasannya akan datang sendiri ke lokasi masyarakat lain yang ingin ditemuinya walaupun memakan masa yang agak lama dan memerlukan tenaga yang agak banyak hanya sekadar untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Namun pada masa kini, dengan kecanggihan sains dan teknologi, segala maklumat yang ingin disampaikan dapat dihantar dengan menggunakan hujung jari seperti berhubung dengan menggunakan telefon, internet, telegram dan sebagainya tanpa memerlukan masa dan tenaga yang banyak. Jika dilihat pada kemajuan yang dikecapi pada masa ini, mayarakat abad ini dikatakan telah jauh lebih maju berbanding masyarakat zaman dahulu sebelum kewujudan era globalisasi.

Kemudahan Internet Selain itu, dengan adanya kemudahan internet juga dapat memberi peluang kepada para pakar membuat analisis samada untuk tujuan pelaburan, mencari rakan kongsi mahupun kesesuaian melabur disesebuah negara dengan hanya melayari internet. Selain itu juga,

intenet dapat membantu menyediakan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk menceburi bidang perniagaan yang mereka minati serta sesuai dengan kemampuan dan kemahiran yang mereka miliki mahupun membesarkan urusniaga yang telah mereka jalankan, mencari rakan kongsi dalam perdagangan antarabangsa mahupun mencari peluang memperluaskan perdagangan diperingkat antarabangsa. Perkara ini adalah rentetan daripada kemudahan internet yang dapat menyalurkan maklumat dengan mudah keserata dunia tanpa sempadan. Mereka boleh mengiklankan tentang perniagaan mereka di internet dan dengan cara ini masyarakat diseluruh dunia dapat dimaklumkan tentang perniagaan tersebut dengan mudah dan cepat.

Internet Membantu Pembelajaran Bagi para pelajar pula, mereka dapat mencari maklumat dan rujukan tambahan untuk proses pembelajaran mereka melalui kemudahan internet. Sekiranya mereka tidak dapat mencari bahan rujukan dalam bentuk buku ataupun media cetak yang lain, para pelajar boleh menggunakan insiatif lain untuk mencari maklumat dengan menggunakan internet. Kaedah ini adalah lebih cepat kerana para pelajar hanya perlu menaip tajuk rujukan yang diperlukan pada engin pencarian sesuatu laman web yang berkenaan, setiap rujukan akan terpampang pada skrin komputer. Dengan menggunakan kaedah ini, para pelajar mungkin dapat lebih memahami tentang pembelajarannya kerana telah mempunyai pelbagai rujukan tambahan untuk pembelajaran mereka. Selain itu, dengan perkembangan era globalisasi dan kemajuann komputer dan internet, lahirlah satu kaedah pembelajaran yang baru iaitu Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk menyertai kelas tambahan dimana dengan menggunakan kaedah ini para pelajar tidak perlu datang ke kelas tambahan tersebut untuk belajar tetapi hanya duduk didepan komputer tidak kira dirumah ataupun dimana sahaja asalkan komputer tersebut disambungkan ke internet supaya dapat berhubung dengan tempat mereka belajar.

Kelebihan Globalisasi Dari Segi Ekonomi

Menyediakan Dana Tambahan Untuk Pembangunan Ekonomi Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi melalui pelaburan yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik juga. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasaran wang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang diperlukan.

Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Dalam Suatu Negara Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpot lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan pengguna

mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, pengguna juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Kuasa membeli akan meningkat.

Meluaskan Pasaran Untuk Produk Tempatan Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Produk-produk Industri Kecil dan

Sederhana (IKS) boleh diperluaskan pasarannya ke luar negeri.

Produk Global Dapat Ditingkatkan Pandangan ini sesuai dengan teori Keuntungan Komparatif dari David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efesien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan kuasa membeli dan kuasa menyimpan.

Lebih Banyak Modal Dan Teknologi Yang Lebih Baik Modal dapat diperoleh melalui perlaburan asing. Pelabur dari negara-negara maju tidak menghadapi masalah dari segi modal. Tenaga pakar dan tenaga mahir yang

berpengalaman dapat menggunakan potensi mereka melalui perpindahan teknologi dari negara-negara maju.

Keburukan Globalisasi Namun, seperti yang dikatakan tadi, walaupun globalisasi telah banyak membawa kebaikan dan menyumbangkan kepada kemajuan, globalisasi turut menyumbangkan kepada keburukan. Globalisasi menyebabkan pemikiran yang sangat terbuka dan terlampau. Perkara ini telah mendatangkan keburukan dalam aspek akidah. Hal ini adalah kerana dalam aspek ini, manusia berfikiran bahawa dunia tanpa sempadan yang menyebabkan kehidupan umat manusia tidak berlandaskan dengan ajaran yang betul. Mereka berfikiran bahawa dunia

tanpa sempadan dan setiap pemikiran adalah hak asasi setiap manusia tanpa memikirkan impaknya kepada kehidupan mereka. Jika dilihat pada masa kini, kaum wanita dilihat seperti mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. Pemikiran ini adalah timbul akibat daripada pemikiran yang terlalu terbuka berpunca daripada era globalisasi. Mereka bebas untuk

berbuat apa saja yang difikirkan sesuai tanpa memikirkan baik buruk daripada tindakan tersebut.

Salahguna Internet Perkara ini menjadi lebih parah lagi apabila mereka melayari laman web yang berunsurkan hiburan, lucah dan sebagainya diinternet. Impak daripada aktiviti tersebut,

masalah sosial makin meningkat dan lahirnya perhubungan bebas lelaki dan perempuan, budaya rock, budaya lepak, pembuangan bayi, penagihan dadah dan sebagainya. Budaya yang dikaitkan dengan budaya kebendaan (materialisme) dan berseronok-seronok (hedonisme) ini merebak dan ternyata semakin meningkat. Nilai-nilai barat yang masuk tanpa dapat dibendung ketika ini telah menghakis kepercayaan agama dan menjejaskan benteng kerohanian mereka, yang akhirnya matlamat hidup hanya berpaksi kepada duniawi semata-mata. Ringkasnya dalam persekitaran hidup yang ditentukan oleh falsafah sosial barat, anggota masyarakat akan terdorong mengenepikan soal haram dan halal bahkan

sanggup menegnepikan agama. Apatah lagi ransangan untuk melakukan kejahatan berada disekeliling dan hampir serata tempat.

Keterbukaan Budaya Selain itu, dalam dunia yang disebut oleh ahli-ahli sosiologi sebagai Global Village atau Global City tembok-tembok yang membatasi penembusan budaya telah dirobohkan. Maka masyarakat telah dibawa kepada satu atmosphere keterbukaan budaya yang tidak mengenal batas dan identiti. Seluruh masyarakat akan menamakan diri mereka sebagai warga dunia. Melalui media komunikasi moden, manusia yang hidup di Malaysia hari ini tidak perlu ke Amerika untuk mendengar lagu-lagu pop barat kegemaran mereka. Peminatpeminat fesyen juga tidak perlu ke Paris untuk melihat fesyen-fesyen terbaru. Semuanya telah hadir didaerah-daerah atau dirumah-rumah mereka. Dunia menjadi semakin kecil. Kita semakin tidak sedar bahawa budaya manusia menjadi semakin kompleks dan tidak menentu yang membuatkan sebahagian besar warga dunia mengalami disorientasi nilai. Hal ini telah menyebabkan masyarakat timur akan sentiasa terikut-ikut dengan budaya barat tanpa memikirkan tentang keburukannya. Artis-artis barat dijadikan idola dan segala cara Lagu-lagu yang

kehidupan mereka diikuti akibat terlalu taksub dengan artis tersebut.

didendangkan oleh artis tersebut menjadi siulan pada masa ini walaupun mereka tidak tahu mesej sebenar lagu tersebut samada baik ataupun sebaliknya. Fesyen-fesyen barat yang ditontoni juga telah dijadikan contoh fesyen harian walaupun pakaian tersebut tidak menutup aurat dan menjolok mata. Makanan barat juga pada masa ini menjadi satu trend yang sangat popular pada masa ini. Kaedah makanan segera yang diperkenalkan oleh barat seperti KFC, McDonalds dan sebagainya sangat digemari berbanding daripada masakan tempatan tanpa mengira siapa yang menyediakannya dan kaedah memasak makanan tersebut.

Pencetus Gejala Sosial Wujudnya budaya 'chat' diinternet telah membuka ruang kepada mereka yang kesunyian untuk mencari teman, dan ini menjurus kepada permasalahan baru, iaitu sejauh mana kejujuran mereka dalam perhubungan yang dipupuk menerusi 'chat room' ini. Begitu banyak insiden buruk yang tidak diingini telah berlaku gara-gara perkenalan menerusi Internet, dan ini merupakan satu gejala sosial yang tidak sihat yang telah terwujud menerusi perkembangan teknologi Internet di negara ini, dan juga di serata dunia. Anak-anak sekolah yang telah didedahkan dengan penggunaan Internet melangkah lebih jauh dengan melayari laman-laman web lucah yang terlalu banyak dan mudah didapati menerusi Internet. Bahkan, ada juga ibu bapa yang tidak mengambil tahu aktiviti anak-anak mereka sehinggakan minda mereka ini telah dicemari dengan perkara-perkara negatif. Internet yang sebenarnya boleh memberi pengetahuan menyeluruh mengenai pelbagai perkara nyata telah disalahguna oleh banyak pihak untuk tujuan tidak berfaedah.

Bahaya Urusniaga Di Hujung Jari Kemudahan urusniaga di hujung jari melalui kemudahan internet dan alat komunikasi canggih boleh mengundang bahaya kepada ekonomi negara. Krisis ekonomi yang berlaku baru-baru ini dirantau asia adalah permainan urusniaga hujung jari ini terutamanya terutamanya dalam urusniaga saham dibursa saham dan juga perdagangan matawang di pasaran tukaran matawang asing (foreign exchange). Tidak mustahil pada masa hadapan, krisis yang lebih besar akan berlaku dengan cara sama. Urusniaga sebegini juga boleh mengganggu kestabilan sesuatu institusi ekonomi akibat manipulasi pasaran dan harga atas dagangan sementara yang dilakukan demi meraih keuntungan semerta. Ini seringkali berlaku dalam dunia pasaran saham dimana keuntungan atas angin yang menjadi buruan para spekulator akan lebih mudah dilakukan melalui teknologi informasi dan alat komunikasi

10

canggih. Analisis pelaburan atau usaha mencari rakan kongsi dan peluang perdagangan antarabangsa akan menghadapi risiko yang lebih besar terutamanya aspek penipuan akibat misguiding information yang diperolehi melalui sumber internet.

Ancaman Virus Komputer Seterusnya teknologi maklumat juga terdedah kepada ancaman virus. sebenarnya berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud racun. Virus

Virus telah

disalahgunakan dengan tujuan untuk mengganggu sistem rangkaian komputer dan meniru hak ciptaan orang lain. Apabila virus menyerang komputer, kita dapat melihat saiz sesebuah fail itu bertambah besar dan terdapat perubahan tarikh walaupun fail itu tidak digunakan. Selain itu, komputer akan lambat beroperasi dan menjadi perlahan. Disket juga tidak terkecuali daripada mengalami masalah cepat rosak atau tidak dapat dibaca dan dibuka. Pengaturcaraan komputer juga tidak dapat berfungsi seperti biasa. Masalah ini sememangnya akan memberikan kesan buruk kepada para pengguna kemudahan teknologi maklumat. Sebenarnya virus boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori berdasarkan cara jangkitan dan cara merosakkan sistem fail dalam sesebuah komputer. Urusniaga seringkali tergendala akibat beberapa kelemahan system komputer ciptaan manusia serta permainan virus atau penyakit komputer yang semakin menjadi-jadi. Masihkah kita ingat lagi bagaimana dunia dihantui oleh dengan krisis Y2K menjelangnya abad baru dan juga beberapa virus yang menyerang manusia termasuk yang terbaru, virus I love you. Setiap satu dari masalah yang timbul, berbilion ringgit telah dibelanjakan untuk mengatasi masalah mahupun kerugian yang dialami oleh dunia perniagaan antarabangsa akibat virus yang berjaya memecah sistem pertahanan komputer.

11

Pengodam Komputer (Hackers) Ancaman lain yang dihadapi oleh pengguna teknologi maklumat ialah fenomena penggodam komputer atau 'hackers'. Penggodam komputer bolehlah ditakrifkan sebagai orang yang boleh mendatangkan ancaman kepada komputer dan sistem rangkaian. Mereka akan cuba menyalahgunakan kemudahan ini untuk kepentingan mereka. Namun terdapat juga golongan penggodam komputer yang hanya menjalankan aktiviti khianat ini sebagai salah satu keseronokan dan hobi semata-mata tanpa memikirkan kesan buruk yang akan dihadapi kelak. Golongan yang seterusnya pula menjalankan aktiviti ini bertujuan untuk menceroboh sistem rangkaian komputer lain dan mencuri maklumat atau data penting. Sesetengah penggodam komputer menceroboh sistem rangkaian komputer untuk meniru atau mencuri data. Ini terbukti kerana menurut satu laporan, terdapat seorang pelajar kolej di Texas telah dikenakan tindakan undang-undang setelah terlibat dalam aktiviti menggodam dengan menceroboh sistem komputer Texas dan mencuri maklumat peribadi pelajar, fakulti dan kakitangan dari universiti berkenaan. Oleh itu benarlah teknologi maklumat internet menghadapi ancaman daripada pihak penggodam.

Pengganas Berteknologi Tinggi Selain itu, kelebihan teknologi maklumat kini juga telah diperalatkan dengan mudah oleh pengganas dan juga kartel dadah. Mereka telah menyalahgunakan kelebihan teknologi maklumat untuk menjalankan kegiatan yang mampu melumpuhkan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, zaman maklumat semakin menghapuskan zaman perindustrian dan zaman pertanian manakala globalisasi pula menerobos ke setiap seantero dunia, sedangkan

keselamatan masih merupakan satu agenda utama dan penting. Di samping itu, revolusi maklumat adalah bahan yang amat berkuasa untuk menubuhkan atau menggulingkan sesebuah kerajaan. Ini terbukti jika seseorang pembekal dadah menggunakan sistem

12

rangkaian internet untuk berurusan dengan pengedar dadah yang lain untuk mengadakan pertemuan melalui kod-kod rahsia. Jadi keadaan ini sudah tentu tidak dapat dihalang oleh pihak berwajib kerana mereka tidak dapat mengenalpasti tempat perjumpaan tersebut dengan tepat. Begitulah juga seandainya wujud manusia yang ingin menghancurkan sesebuah negara dengan melakukan hasrat mereka di sebalik komputer dan rangkaian. Justeru, keselamatan zaman maklumat masih lagi diragui lantaran wujudnya aktivis-aktivis tanpa sempadan ini yang boleh menggugat sistem keselamatan.

Jenayah Melalui Internet Di samping itu, teknologi maklumat kini telah dieksploit dengan begitu rakus bagi mencapai pelbagai tujuan. Teknologi secanggih internet ini telah digunakan untuk

melaksanakan pelbagai jenayah tradisional seperti memeras ugut, menipu, menyebarkan bahan lucah dan juga mencuri nombor kad kredit. Sememangnya fenomena ini amat

menyedihkan kerana teknologi yang dibangunkan bersama arus kemodenan telah digunakan untuk merosakkan manusia, biarpun teknologi maklumat membawa kemajuan dan kebaikan dalam hidup manusia. Sebenarnya masyarakat kita semakin bergantung kepada komputer dan sistem rangkaian sebagaimana kita bergantung kepada keperluan asas iaitu bekalan air dan elektrik. Namun alat ini akhirnya menimbulkan kegemparan awam dengan menggugat keselamatan para pengguna. Oleh yang demikian, semua pengguna dalam masyarakat

maklumat hendaklah mempunyai kesedaran dan fahaman yang mendalam tentang isu keselamatan dan keperluan untuk membangunkan budaya keselamatan. Maka benarlah

antara ancaman melalui teknologi maklumat ialah pengeksploitasian daripada pelbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.

13

Memburukkan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang Apabila perkara-perkara yang dinyatakan di atas berlaku dalam sesebuah negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau menjadi semakin parah. Akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan kesan buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, pengagihan pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk.

Menghalang Pertumbuhan Sektor Industri Salah satu kesan dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara maju tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tingi untuk memberikan perlindungan kepada industri yang baru berkembang (infant industry). Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan halangan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat.

Merosakkan Imbangan Pembayaran Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang import. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka eksport tidak berkembang. Keadaan ini

memperburukkan suasana imbangan pembayaran. Kesan buruk lain dari globaliasi terhadap imbangan pembayaran adalah pembayaran pendapatan bersih dari luar negara akan cenderung untuk mengalami defisit. Pelaburan asing yang bertambah banyak menyebabkan

14

aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) perlaburan ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya eksport akan menambah parah terhadap imbangan pembayaran.

Sektor Kewangan Semakin Tidak Stabil Salah satu kesan penting dari globalisasi adalah pengaliran pelaburan (modal) portofolio yang semakin besar. Pelaburan ini terutama meliputi penyertaan dana luar negeri ke pasaran saham. Ketika pasaran saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, imbangan pembayaran bertambah baik dan nilai wang juga bertambah baik. Sebaliknya, ketika hargaharga saham di pasarn saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, imbangan pembayaran menjadi teruk dan nilai mata wang domestik menurun. Ketidakstabilan di sektor kewangan ini dapat menimbulkan kesan buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhannya.

Kesimpulan Jelaslah kepada kita bahawa globalisasi tidaklah hanya membawa kebaikan tetapi juga banyak menyumbangkan keburukan kepada masyarakat hari ini. Walaupun ianya dilihat telah banyak memudahkan manusia untuk menjalankan perniagaan, perhubungan dan pentandbiran namun tidak kurang juga dengan pengaruh buruk akibat daripada globalisasi dimana budaya barat dibawa masuk. Sebagai rakyat Malaysia yang bijak, kita hendaklah mewujudkan satu budaya yang sihat dalam usaha kita memperlengkapkan diri sebagai seorang yang berilmu dan berpengetahuan. Ini membolehkan kita terus bersaing dalam dunia yang dikuasai dan dimonopoli oleh pelbagai teknologi terkini yang menggerak pembangunan dan kemajuan negara.

15

Bibliografi

Abdullah Bin Sulong, 2005. Islam Dan Isu Semasa: Globalisasi. Pusat Pengajian Islam Dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia.Mac 2005 Ahmad Fawzi Abdul Halim Ahmad (1987). Isu-isu Perpaduan, Cabaran, Pencapaian dan Masa Depan. Kuala Lumpur: Jitra Kedah Percetakan Season Sdn. Bhd. Aznna Husin et. al. (2009) Pengumpulan Maklumat Integrasi Nasional Dalam Kalangan Belia. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan. http://cheguabbas.blogspot.com/2011/06/edu3109-guru-dan-cabaran-semasa-bab-1.html http://mazlan66.wordpress.com/2009/05/25/kesan-globalisasi-terhadap-bidang-pendidikandi-negara-ini/ http://mfrstudio.board-realtors.com/t3-apakah-itu-globalisasi http://nine.gapuranetwork.net/2011/07/29/isu-isu-penting-pendidikan-di-negara-malaysia/ http://nine.gapuranetwork.net/2011/07/29/isu-isu-penting-pendidikan-di-negara-malaysia/ http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=globalisasi http://syeeramia09.blogspot.com/search/label/Cabaran Guru Dalam Globalisasi Pendidikan Hussin Bin Salamon, 2005. Islam Dan Isu Semasa: Isu-Isu Ekonomi. Pusat Pengajian Islam Dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malysia Mac 2005 Institut Tadbiran Awam Negara (1997). Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia, Kuala Lumpur: Pencetakan Nasional Berhad. Malaysia Kita. (1991). INTAN: Kuala Lumpur. Md Salleh Hassan et. al. (2009). Jurnal Perpaduan: Keberkesanan Media Massa Dalam Memupuk dan Memperkukuhkan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Jilid 1. Penerbitan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan. Mohd Syariefudin Abdullah et al. (2009). Kenegaraan dan Ketamadunan, Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Mona Tqjb Bin Dora (2009). Keberkesanan Program Rukun Tetangga Dalam Memupuk Perpaduan Dan lntegrasi Nasional. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan.

16

Muhammad Kamarul Kabilan dan Zaharah Hassan (2005). Reading On Ethhnics Relations In A Multicultural Society, Promoting National Unity & The Practice Of Noble Values. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah ( 2010 ), Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru. Oxford Fajar,Selangor Darul Ehsan. Noriati A. Rashid, et al. ( 2010 ), Guru dan Cabaran Semasa. Oxford Fajar, Selangor Darul Ehsan. Yusof Ismail (2008). Dasar-Dasar Utama Kerajaan Malaysia. Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhd

17