Anda di halaman 1dari 7

TEORI KOGNITIF PIAGET

TEORI SOSIO-KOGNITIF VYGOTSKY

Terdapat pemisahan jelas terhadap peringkat perkembangan Perkembangan kognitif adalah kebanyakannya sama dan bersifat universal. Perkembangan Kognitif adalah hasil daripada penerokaan bebas kanakkanak terhadap dunia

Tiada pemisahan peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak Perkembangan kognitif berbeza dari satu budaya ke budaya yang lain dan dipengaruhi oleh sejarah dan budaya tersebut. Hasil perkembangan kognitif daripada penyertaan yang dibantu dan interaksi social

Setiap kanak-kanak membina pengetahuan dengan sendiri. Proses egosentrik individu dan bahasa menjadi lebih sosial. Rakan Sebaya adalah penting kerana kanak-kanak perlu belajar memahami perspektif.rakan-rakan Perkembangan kognitif mendahului pembelajaran, kanak-kanak tidak boleh menguasai perkara-perkara tertentu sehingga mereka mempunyai kognitif yang memerlukan struktur.

Kanak-kanak dan orang dewasa atau orang yang lebih berpengetahuan atau rakanrakan bersama membina pengetahuan. Proses sosial atau interaksi dengan orang lain menjadi proses psikologi individu. Orang dewasa adalah penting kerana mereka tahu cara budaya dan alat pemikiran. Pembelajaran mendahului perkembangan kognitif; alat pembelajaran memerlukan bantuan orang dewasa.

PERBANDINGAN TEORI PERKEMBANGAN BAHASA

LEV VYGOTSKY

NOAM CHOMSKY

Teori sosio kognitif pula menekankan tentang peranan permodelan. Melihat bahasa sebagai alat utama untuk interaksi social,pemindahan budaya dan menjana pemikiran individu. Meluahkan kehendak dan keperluan. Orang dewasa perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebolehan kanakkanak dan tahapnya. Guru dan orang-orang dewasa boleh meluaskan penggunaan dan kemahiran berbahasa dikalangan kanak-kanak melalui interaksi dan meklumbalas yang membantu mereka membetulkan, mencatum dan meluaskan penggunaan bahasa tersebut.

Perspektif nativis- proses perkembangan bahasa seseorang individu lebih kompleks daripada peneguhan kepada gerakbalas yang betul oleh perspektif behavioris atau mempelajari daripada orang dewasa melalui peniruan spt perspektif Sosio Kognitif. Individu dilahirkan dgn keupayaan berbahasa sendiri yang dilabelkan sebagai Tatabahasa Universal. Kanak-kanak memerhati dan memadankan cara2 penyusunan ayat dgn bahasa di persekitaran. Kanak2 dpt menyesuaikan pembentukan ayat dgn gaya bahasa dan persekitaran dan ini diwarisi serta bersifat

Menamakannya dengan nama Alat Penguasaan Bahasa ( Language Acquisition Device ) Bukan hanya sekadar meniru bahasa-bahasa yang digunakan tetapi membuat deduksi secara tidak sedar tentang peraturan-peraturan berbahasa.

CONT

Anda mungkin juga menyukai