Anda di halaman 1dari 14

PENGGUNAAN BAHASA ROJAK DALAM LAMAN WEB SOSIAL

PENGENALAN
satu jenis percakapan di Malaysia yang dicampur dengan pelbagai bahasa lain dalam satu pertuturan walaupun pada dasarnya adalah Bahasa Melayu contact language bahasa untuk komunikasi Pidgin bahasa yang dipermudahkan untuk memudahkan urusan

Objektif Kajian
Mengkaji punca penggunaan bahasa rojak dalam kalangan mahasiswa Mengkaji pengaruh dan kesan penggunaan bahasa rojak di laman-laman web sosial terhadap mahasiswa Mengenalpasti langkah langkah mempromosikan penggunaan Bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mahasiswa.

Skop Kajian
mahasiswa dan mahasiswi di Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lokasi Kajian
Fakulti Kejuruteraan Elektrik, UTeM

Kaedah Kajian
Borang soal selidik Pencarian maklumat melalui pemerhatian di laman-laman web sosial Pencarian maklumat berkaitan bahasa rojak melalui sumber-sumber yang dipercayai

ANALISIS MAKLUMAT

1) Apakah laman web yang biasa anda lawati?


PECAHAN LAMAN SESAWANG YANG SERING DILAWATI
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 FACEBOOK TWITTER FRIENDSTER BLOG TIDAK BERMINAT
BILANGAN PELAJAR

JENIS LAMAN SESAWANG

2) Adakah anda biasa dengan istilah bahasa rojak?


ADAKAH PELAJAR MEMAHAMI DEFINASI BAHASA ROJAK?

42% 58%

YA TIDAK

3) Adakah anda mengamalkan bahasa rojak di dalam percakapan seharian?


ADAKAH BAHASA ROJAK DIAMALKAN DALAM PERCAKAPAN SEHARIAN?

14%

YA TIDAK

86%

4) Adakah anda mengamalkan bahasa rojak dalam laman web sosial yang dilawati?
ADAKAH BAHASA ROJAK DIAMALKAN DALAM PERCAKAPAN SEHARIAN?

14%

YA TIDAK

86%

5) Adakah bahasa rojak membantu anda menyampaikan mesej dengan lebih berkesan?
ADAKAH BAHASA ROJAK MEMBANTU PELAJAR MEYAMPAIKAN MESEJ DENGAN BERKESAN DALAM LAMAN SOSIAL YANG DILAWATI?

24% YA TIDAK 76%

6) Pada pendapat anda, adakah bahasa rojak menyumbang kepada kesan negatif terhadap bahasa Melayu?
ADAKAH BAHASA ROJAK MEMBERI KESAN NEGATIF LEBIH DARI KESAN POSITIF TERHADAP BAHASA MELAYU?

32% YA TIDAK 68%

Kesimpulan
Daripada kajian yang telah dilakukan dapat kita perhatikan bahasa rojak merupakan salah satu faktor martabat Bahasa Melayu jatuh. Bagi memartabatkan Bahasa Melayu semua pihak haruslah memperbagaikan penggunaannya di setiap urusan. Hapuskan sikap memandang rendah terhadap penggunaan Bahasa Melayu. Menggunakan Bahasa Melayu sebagai medium utama di setiap pembelajaran di sekolah ataupun kolej/universiti.