Anda di halaman 1dari 7

Ayatul Syifa' : Al-Quran Sebagai Rahmat dan Penyembuh

Sesungguhnya di dalam al-Quran banyak menyebut tentang ayat-ayat kesembuhan (Ayatul


Syifa’) yang membentangkan pelbagai pengajaran penting berkaitan dengan kesihatan dan
kesejahteraan diri. Ayat-ayat yang dimaksudkan ialah seperti berikut:

1. Surah at-Taubah: 14:

Perangilah mereka, nescaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan)


tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka,
serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

2. Surah Yunus: 57:

Wahai manusia, Sesungguhnya telah datangManu ndamu pelajaran dari Tuhanmu da


penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi
.orang-orang yang beriman

3. Surah an-Nahl: 69:

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang
telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-
macam warnanya, di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi
.orang-orang yang memikirkan

4. Surah al-Isra’: 82:


Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang
yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain
.kerugian

5. Surah asy-Syu’ara’: 80:

,Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku

6. Surah Fussilat: 44:

Dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah
mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran)
dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah
petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada
telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka[*1]. mereka
itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".

[*1] Yang dimaksudkan suatu kegelapan bagi mereka ialah tidak memberi petunjuk bagi
mereka.

Ketaatan Kepada Perintah Rasulullah dalam Penjagaan


Kesihatan
Allah s.w.t. menyuruh setiap hambaNya agar mentaati Rasulullah saw, seperti yang tersebut
dalam al-Quran (al-Hasyr:7).

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda)
yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta
itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan
Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah.
.dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rawatan, Rasulullah saw. ada berpesan agar seseorang
itu berubat dengan madu dan al-Quran.

Baginda bersabda:

Hendaklah kamu semua melakukan dua kesembuhan, iaitu dengan menggunakan madu dan al-
Quran- Riwayat Ibnu Majah.

Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Rasulullah saw. ada
bersabda:

Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit, dan menjadikan bagi setiap penyakit itu ubat,
kerana itu hendaklah kamu semua berubat, dan jangan berubat dengan benda yang haram.

Hadis ini diperkuatkan dengan hadis-hadis lain, di antaranya hadis yang berbunyi:
Berubatlah, maka sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali Allah
menyediakan baginya ubat, kecuali satu penyakit, iaitu tua.

Al-Quran mengandungi pelbagai pengajaran dan maklumat penjagaan diri daripada pelbagai
penyakit, memelihara kesihatan jasad juga roh. Dalam surah al-Maa-idah: 6:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah
mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu
sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu
sakit[*2] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau
menyentuh[*3] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan
tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak
hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan
nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

[*2] Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.


[*3] Artinya: menyentuh. menurut jumhur Ialah: menyentuh sedang sebagian mufassirin
Ialah: menyetubuhi.

Dalam ayat ini Allah s.w.t. menyuruh orang yang beriman yang hendak mendirikan
sembahyang agar membasuh muka dan tangan hingga ke siku, menyapu rambut dan kedua
belah kaki hingga ke buku lali. Sesungguhnya wuduk yang dilakukan itu berupaya memelihara
jasad, menjaga kulit daripada objek najis yang terdapat padanya. Membersihkan tanah, debu,
kotoran-kotoran dan kuman yang mengotorkan tangan. Begitu juga dengan amalan berkumur-
kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, bersiwak untuk memelihara gigi dan alat peng-
hadam makanan,
Allah s.w.t. juga menyuruh orang yang berjunub agar membersihkan diri (al-Maa-idah: 6)
untuk membersihkan seluruh jasad, mengembalikan kecerdasan tubuh, memulihkan semula
edaran darah juga mencergaskan fungsi sendi otot dan urat saraf.

Di samping membersihkan anggota zahir, sembahyang merupakan tuntutan menyucikan batin.


Mengelakkan diri daripada melakukan dosa-dosa kecil yang berpanjangan juga kemungkaran
dosa-dosa besar. Akan lahir daripada ibadah tersebut semulia-mulia akhlak dalam diri. Dengan
sembahyang jiwa menjadi tenang. Ketenangan merupakan asas kesejahteraan individu.

Allah s.w.t. mewajibkan setiap orang agar berpuasa untuk melahirkan rasa takwa. Berpuasa
secara tidak langsung memberi kerehatan pada seluruh organ penghadaman, menyebabkan
puasa sekarang ini merupakan satu kaedah terbaru, yang diterima umum untuk mengubat
penyakit dalam perut, radang paru-paru, sakit sendi juga lain-lain penyakit serius.

Untuk memelihara kesihatan, Islam menegah seseorang memakan makanan yang memberi
mudarat seperti bangkai, babi dan sebagainya, juga melarang zina kerana ia merosakkan diri
dan masyarakat. Rasulullah saw. juga memberi amaran agar jangan memasukkan makanan ke
dalam makanan (menambah makanan sebelum makanan di mulut hancur terkunyah), memberi
amaran tentang bahaya taun dan kusta dan menggesa orang yang sakit agar berubat. Baginda
juga menegah seseorang membuang air kecil di air yang berlari.

Mengambil makanan ketika perlu merupakan satu faktor utama kesihatan yang berterusan.
Selain daripada mendatangkan mudarat, amalan menelan makanan sebelum hadam, melakukan
pergerakan yang banyak selepas makan juga tidak baik.

Baginda saw. juga menyuruh agar setiap makanan dan minuman ditutup dengan menyebut
nama Allah, agar tidak jatuh padanya binatang yang beracun, yang boleh membunuh pemakan
atau peminumnya.

Allah s.w.t. menegah seseorang makan atau minum berlebihan (A1-A’raaf: 31),

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[*4], Makan dan
minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[*5]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan.

[*4] Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau
ibadat-ibadat yang lain.
[*5] Maksudnya: janganlah melampaui batas yang diperlukan oleh tubuh dan jangan pula
melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.
Al-Ustaz Marzuq (1989: 28) menjelaskan bahawa sekiranya seseorang itu ingin hidup terhindar
daripada penyakit, mereka hendaklah makan dalam keadaan sederhana, Punca penyakit ialah
makanan yang berlebihan.

Sayidina Umar ada berkata:

Jauhilah makan berlebihan, sesungguhnya ia penyebab rosak diri, mewarisi penyakit, me-
nyebabkan malas sembahyang, dan hendaklah kamu menjaga makan, kerana ia paling baik
untuk jasad, dan hindarkan daripada berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah bencikan orang
alim yang gemuk — Riwayat Abu Naim.

Rasulullah s.a.w. juga ada bersabda:

Orang mukmin makan dalam satu perut, walhal orang kafir makan dalam tujuh perut —
Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Hadis yang mulia ini mengandungi rahsia kesihatan yang besar. Orang yang sedikit makan,
sedikit minumnya. Orang yang sedikit minumnya, kurang tidurnya. Daripada orang yang
kurang tidur akan lahir keberkatan pada umurnya. Sebaliknya orang yang penuh perutnya,
banyak minumnya, menyebabkannya banyak tidur. Orang yang banyak tidur kurang
keberkatan umurnya.

Orang yang mengambil makanan berpatutan sejahtera alat penghadaman tubuhnya.


Menyebabkan tubuh dan hatinya dalam keadaan baik. Sebaliknya orang yang banyak makan
alat penghadamannya akan lemah, penat bekerja dan berkemungkinan akan rosak,
menyebabkan rosak seluruh jasad, keras hatinya, pendengarannya lambat menerima hakikat,
menyebabkan seluruh pancainderanya sukar tunduk taat kepada perintah Allah, untuk patuh
melakukan sesuatu yang baik.

Anda mungkin juga menyukai