Anda di halaman 1dari 33

PEMUTUS LITAR SETAKAT 33kV

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

PEMUTUS LITAR SETAKAT 33kV


(Penyelenggaraan & Pembaikan)
Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007 SaharudinMS 10018826

OBJEKTIF
Diakhir kursus ini, para pelatih dapat dan boleh:

Menyatakan fungsi pemutus litar. Menyatakan jenis-jenis pemutus litar yang digunapakai. Membaca kadaran setiap pemutus litar.

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Pemutus litar mempunyai banyak istilah dan definisi, antara istilah dan definisi adalah :
(BRITISH STANDARD) BS 4727: Part 2; Group 6 : Istilah umum untuk peralatan penyuisan (switching device) dan perhimpunan komponen-komponen yang berkaitan seperti, alat kawalan, geganti perlindungan, alat pengukuran dan lain-lain lagi berkaitan dengan penjanaan, penghantaran, pengagihan dan penukaran kuasa elektrik. Peralatan penyuisan (switching device) yang dimaksudkan termasuk pemutus litar, suis, pengasing, fuse dan suis bumi. (BRITISH STANDARD) BS 162: 1962,

GEAR SUlS adalah alat penyuisan dan perhimpunan alat-alat tersebut dengan menyediakan kemudahan pengawalan, pengukuran, perlindungan dan radas pengaturan serta penyambungan saling (interconnector) dan struktur penyokong. Nota: Terma ALAT PENYUISAN termasuk pemutus litar, suis, pengasing, fius dan peralatan pembumian.
Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007 SaharudinMS 10018826

Pemutus Litar
Fungsi utama alat penyuisan voltan tinggi ialah membuat (close) dan memutuskan (open) litar dalam keadaan yang berbeza bergantung pada tetapan (setting) geganti. Di antara alat pensuisan, pemutus litar mempunyai peranaan yang paling ketara.Antara peranan tersebut adalah: i) ii) iii) iv) Membawa arus kadaran apabila dalam keadaan tutup (close). Menutup (close) walaupun litar keluar mengalami kerosakan. Membuka (open) jika berlaku kerosakan pada litar keluar. Mampu membawa arus kerosakan selama 3 saat.

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Kesimpulan
Secara kesimpulanya... Pemutus litar digunakan untuk mengawal pengaliran kuasa dalam sistem rangkaian dan juga sebagai point pengasingan apabila berlaku kerosakan, maka ianya mesti mampu berkendali dalam keadaan biasa ( normal) dan litar pintas (short circuit).

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Ciri-ciri keperluan yang terdapat pada pemutus litar adalah:


1.

Ia mesti mempunyai nilai rintangan yang rendah antara sesentuh dalam keadaan tertutup (Z = 0) Ia mesti mempunyai nilai rintangan yang tinggi antara sesentuh apabila dalam keadaan terbuka (Z = , infinity) Ia mesti menutup (close) dengan laju. Arus akan mula mengalir sebelum kedua-dua sesentuh bersentuh dan penutupan yang lambat akan merosakan permukaan sesentuh

2.

3.

4.

Ia mesti membuka (open) dengan laju, tetapi tidak memadamkan arus sebelum lintasan sifar (zero crossing) dan tidak menghasilkan voltan berlebihan (over voltage)

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Jenis-jenis Pemutus Litar yang digunapakai dalam sistem TNBD


PERALATAN SUIS

PEMUTUS LITAR MINYAK PUKAL MINIMA

SUIS SUIS PEMUTUS BEBAN SUIS FIUS FIUS SUIS

HAMPAGAS
PENGASING SATU BASBAR DUA BASBAR GAS SF6 SUIS BUMI

Unit Gegelang Utama (Ring Main Unit) adalah gabungan suis pemutus beban dan suis berfius
Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007 SaharudinMS 10018826

Kadaran Komponen Utama Pemutus Litar


Kadaran peralatan pensuisan mestilah mengikut beberapa parameter elektrik berdasarkan piawaian antarabangsa seperti :-

IEC ( International Electro-Techical Commission )


IEEE ( International Electric Electronic Engineering ) BS ( British Standard )

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Contoh Kadaran:

Kadar Frekuensi Kadar Voltan Kadar Arus

: 50Hz : 12kV : 630A : 28kV

Ujian Tekanan (One Minute Power Frequency Withstand Test) Paras Dedenyut Asas (Basic Impulse Level) Kadar Masa Arus Litar Pintas Kadar Putusan Arus Litar Pintas (Rated Short-Circuit Breaking Current) Kadar Tutup Semasa Litar Kerosakan (Rated Making Current)

: 75kV

: 3 Saat : 20kA

: 50kA
SaharudinMS 10018826

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

Difinisi Kadaran
Kadaran Voltan (Rated Voltage) Voltan paling tinggi pemutus litar direka untuk beroperasi, biasanya untuk sistem pembahagian adalah diantara 11kV hingga 36kV. Pemutus Litar 11kV ~ 12kV Pemutus Litar 22kV ~ 24kV Pemutus Litar 33kV ~ 36kV

Kadaran Arus Biasa (Rated Normal Current) Kadaran arus yang boleh dibawa oleh pemutus litar berterusan tanpa kenaikan suhu pada mana-mana bahagian.

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Kadaran Tahap Penebatan (Rated Insulation Level)


Berpandu kepada nilai voltan sistem bekalan, penebatan yang digunakan dalam pemutus litar mesti mampu menahan kadaran voltannya Dua ujian dilakukan untuk menentukan daya ketahanan penebatan adalah seperti : Ujian Tekanan Ujian ini menentukan nilai tertinggi PPGD antara fasa ke fasa penebatan pemutus litar dapat menahan jika ada dangguan pada voltan sistem. Ujian Paras Dedenyut (Basic Impulse Level test) Sebarang voltan transyen seperti dedenyut kilat dan pensuisan voltan tinggi tidak dapat dikesan dalam gelombang sinus. Oleh itu ujian Paras Dedenyut Asas (Basic Impulse Level) dilakukan untuk menentukan samada pemutus litar dapat menahan voltan dedenyut ini.

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Kadar Putusan Arus Litar Pintas (Rated Short-Circuit Breaking Current)

Kadaran arus maksima semasa kedua-dua sesentuh berpisah

Kadar Putusan Keupayaan Litar Pintas (Rated Short-Circuit Breaking Capacity)

Kadaran keupayaan maxima semasa kedua-dua sesentuh berpisah. Pada masa ini semua pemutus litar 11kV dalam sistem pembahagian berkadaran 350MVA.

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Kadar Tutup Semasa Litar Kerosakan (KTSLK) (Rated Making Current)


Keupayaan kedua-dua sesentuh bersentuh (close) semasa berlaku kerosakkan pada litar keluar. Nilai ini adalah 2.55 kali nilai Kadar Putusan Arus Litar Pintas (KPALP) Contoh: KPALP : 20kA KTSLK : 20kA x 2.55 = 51kA ~50kA

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Kadar Masa Arus Litar Pintas


Kadaran arus Punca Purata Ganda Dua (PPGD /RMS) litar pintas yang boleh ditahan oleh pemutus litar untuk masa yang ditetapkan tanpa mengalami sebarang kerosakan. Masa yang ditetapkan mengikut piawaian ialah 3 saat

Kadar Frekuensi
Kadar frekuensi gearsuis direka untuk beroperasi

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Transient Recovery Voltage


Voltan Pemuliham Transient bermaksud apabila kedua-dua sesentuh berpisah, arka yang wujud dipermukaan kedua-dua sesentuh tersebut. Arus kerosakan akan terputus hanya selepas beberapa kitaran setelah sesentuh berpisah semasa arus sampai ke point sifar apabila pemulihan daya di-elektrik di ruang antara kedua-dua sesentuh adalah lebih cepat daripada kenaikan voltan sistem

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Perpisahan Sesentuh ( Opening / closing Contact)


Pemutus Litar mengandungi dua sesentuh, iaitu sesentuh tetap dan sesentuh bergerak. Dalam keadaan biasa, kedua dua sesentuh ini berada dalam keadaan tutup atau tersentuh. Apabila diperlukan untuk memisah, sesentuh bergerak akan bergerak untuk membuka atau memutuskan pengaliran arus. Perpisahan kedua dua sesentuh yang membawa arus ini akan mengwujudkan arka. Ketebalan dan haba arka ini berkadar terus dengan nilai arus yang di pisahkan Oleh yang demikian, kedua dua sesentuh di tempatkan dalam satu gebok (chamber) tertutup yang mengandungi suatu media penebatan cecair, udara, gas atau hampagas.

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Perpisahan Sesentuh ( Opening / closing Contact) (sambungan)


Perpisahan sesentuh dalam gebok tertutup ini akan menentukan jenis pemutus litar. Jika perpisahan sesentuh adalah dalam minyak, maka pemutus litar tersebut dinamakan Pemutus Litar Minyak (Oil Circuit Breaker), Gas SF6 (Sulphur Hexafluoride) - Pemutus Litar Gas (Gas Circuit Breaker), Udara - Pemutus Litar Udara (Air Circuit Breaker) dan Hampagas (Vacuum) - Pemutus Litar Hampagas (Vacuum Circuit Breaker

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Kadar Masa Arus Litar Pintas


Kadaran arus Punca Purata Ganda Dua (PPGD /RMS) litar pintas yang boleh ditahan oleh pemutus litar untuk masa yang ditetapkan tanpa mengalami sebarang kerosakan. Masa yang ditetapkan mengikut piawaian ialah 3 saat

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Sistem Susunan Basbar


Pemutus Litar di reka untuk di gunakan pada sistem basbar tunggal atau

dua basbar.
Sistem susunan basbar tunggal biasanya di gunakan pada permintaan beban yang rendah seperti kilang dan pusat komersial.

Oleh kerana penambahan beban (lebih dari 5 pembekal), basbar tunggal


dengan dua punca bekalan di gunakan. Basbar dibelah kiri dan kanan di asingkan dengan pemutus litar Bus Section. Susunan ini biasanya di gunakan di Stesen Suis Utama dan pengguna-pengguna mustahak.

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Susunan Sistem Basbar Tunggal Dengan Bus Section

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Pemutus Litar untuk Basbar Tunggal

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Susunan Sistem Basbar Tunggal Dengan Bus Section

Click pictures for enlarge

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Susunan Pemutus Litar Dua Basbar

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Pemutus LItar Untuk Dua Basbar

Sesentuh

Utama

dapat di gerakan ke
atas dan bawah untuk memilih Reserve atau Main Basbar

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Susunan Sistem Pemutus Litar Dua Basbar Kebaikan susunan ini adalah: Kebolehlenturan Bekalan (Flexibility of Supply) Kebolehharapan (Reliability) Boleh di senggarakan tanpa gangguan menyeluruh

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

RESERVE BUSBAR & MAIN BUSBAR 33kV


RESERVE BUSBAR

MAIN BUSBAR 1SO BUS SECTION 1WO BUS COUPLER

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

Susunan Sistem Dua Basbar dengan Bus Section Dan Bus Coupler

Click picture to enlarge

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

110 Tx1 132/33kV 90MVA 3T0

PENCAWANG MASUK UTAMA CHENG MELAKA 132/33kV


E2N2

Tx2 132kV 90MVA R2N2

210

4TO T3N2 RESERVE BUSBAR MAIN BUSBAR 1SO BUS SECTION 1WO 1L5 1HO Tx1 33/11kV 30MVA BUS COUPLER 2HO T4N2

PPU KRUBONG

Tx2 33/11kV 30MVA

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

PPU KRUBONG
RESERVE BUSBAR 33kV
MAIN BUSBAR 33kV

1SO

1HO
3L5
Tx1 33/11kV 30MVA

1WO N4 N5 N1 N2

2HO 4L5

Tx2 33/11kV 30MVA

31
RESERVE BUSBAR 11kV
MAIN BUSBAR 11kV

32

30 34
Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007 SaharudinMS 10018826

TAMAT

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

BACK

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826

BACK

Unit Senggaraan Pencawang FEB 2007

SaharudinMS 10018826