Anda di halaman 1dari 4

1

SULIT

1249/3(PP)

Tema 8: Tamadun Islam dan Perkembangannya Tamadun Islam yang lahir dan berkembang di Semenanjung Tanah Arab dianggap sebagai unik kerana muncul di kawasan yang tandus dan kering kontang. Sejak itu, tamadun Islam telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga mampu bersaing dengan tamaduntamadun lain dan seterusnya saling mempengaruhi . Soalan Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia sejak abad ke-7 Masihi telah memberikan faedah kepada kedua-dua belah pihak. Bincangkan Rangka Jawapan Pecahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aspek Pengenalan Cara pertembungan tamadun Kesan pertembungan tamadun Cara pertembungan tamadun berlaku hari ini Peranan anda menghadapi pertembungan tamadun masa kini Cabaran yang dihadapi negara kini dalam menghadapi pertembungan tamadun Bagaimana rakyat Malaysia dapat memanafaatkan nilai-nilai murni daripada pertembungan tamadun Rumusan JUMLAH Soalan 1 Isi dan Huraian Pengenalan - Makna tamadun Tamadun bermaksud tinggi budi bahasa / pembukaan bandar / peradaban - Konsep tamadun Bagi masyarakat Barat tamadun tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah - Seperti penulisan / undang-undang / kesenian / pembandaran - Bagi masyarakat Islam tamadun merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah - Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Yunani-Rom - Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Parsi - Pertembungan tamadun Islam dengam tamadun Mesir - Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun India - Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun China - Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Eropah Cara pertembungan tamadun - Perdagangan dan perniagaan - Nabi Muhammad s.a.w berniaga ke Syam Markah 5 15 30 10 10 15 10 5 100 Markah 5

15

1249/3(PP) 2012 Hak Cipta JPN Selangor

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

1249/3(PP)

- Penguasaan Islam terhadap terhadap kawasan Teluk Parsi / Laut Merah / timur Maditerranean - Membolehkan perdagangan jarak jauh - Orang Islam menetap dan berdagang di Canton - Tamadun Islam bertembung dengan tamadun China - Orang Islam berdagang dengan India / Ceylon / Kepulauan Melayu sejak abad ke-7 Masihi - Orang Islam berdagang hingga ke Sepanyol / selatan Perancis / Armenia /selatan Gurun Sahara di benua Afrika - Hubungan diplomatik - Orang Islam mendapat pengetahuan tentang cara hidup / cara berfikir / cara mentadbir tamadun luar - Penghantaran kumpulan peneroka ke utara Selat Gibralta - Bertemu dengan petempatan bukan Islam di Cordova/ Valencia / Rhonda - Penaklukan dan ketenteraan - Perluasan kawasan penyebaran Islam - Ekspedisi ketenteraan kerajaan Khulafa al-Rasyidin / Bani Umaiyah / Abbasiyah / Uthmaniyah - Berlaku interaksi dan asimilasi tamadun Islam dengan tamadun lain - Pertembungan kebudayaan - Pertembungan intelektual - Antara ahli fikir Islam dengan bukan Islam

1249/3(PP) 2012 Hak Cipta JPN Selangor

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

1249/3(PP)

Kesan Pertembungan Tamadun - Orang Islam mendapat pengetahuan tentang cara hidup / cara berfikir / cara mentadbir tamadun luar - Berlaku pemahaman secara aman antara orang Islam dengan bukan Islam - Ilmuan Islam berjaya mempelajari keilmuan tamadun Eropah - Orang Islam memperkembang keilmuan tamadun Eropah menurut pandangan intelektual Islam - Islam mengubah agama penganut yang di bawah taklukannya - Islam menyediakan system perundangan sendiri yang berasaskan alQuran dan hadis - Akidah dan syariah Islam mudah diterima tanpa mengira kaum / bangsa / kawasan geografi - Cara hidup / adat / budaya masyarakat setempat tidak dihapuskan - Perluasan kawasan penyebaran Islam - Perluasan kawasan yang diperintah oleh orang Islam - Melahirkan pelbagai bentuk kerajaan / masyarakat dalam dunia Islam - Wujud kerajaan Delhi Mughal di India - Lahir masyarakat Islam di China - Orang Islam dapat menguasai perdagangan dengan lebih berkesan - Kerajaan Islam dapat memastikan keselamatan laluan perdagangan di kawasan naungannya - Aktiviti ekonomi / perdagangan dijalankan dengan licin - Istanbul menjadi pusat aktiviti perdagangan kerana kedudukannya yang strategik - Menjadi jambatan di antara dunia Timur dan dunia Barat - Mempengaruhi proses urbanisasi di Eropah - Mempengaruhi organisasi sosial di bandar dan kawasan sekitar Eropah - Mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama di kawasan naungan Islam - Orang Islam mempengaruhi perkembangan pendidikan - Membangunkan kurikulum - Memberi penekanan bukan sahaja bidang agama tetapi merangkumi bidang sains / matematik / teknologi - Semasa zaman kerajaan Abbasiyah, para pelajar ditempatkan yang ditempatkan di institusi pembelajaran Islam diwajibkan mempelajari ilmu mantik / logik / matematik / geografi / sejarah / sains fizikal / biologi - Orang Islam mempengaruhi tatatertib kehidupan harian melalui cara berpakaian / berfikir / bertutur / berdagang / berpolitik - Semasa zaman Umaiyah di Sepanyol, orang bukan Islam mengamalkan cara hidup orang Islam - Muncul kebudayaan baru di Sepanyol - Bahasa Arab menjadi bahasa utama di Sepanyol - Lahir golongan mozarab - Orang tempatan yang beragama Kristian mengamalkan kebudayaan Islam dan berbahasa Arab

30

1249/3(PP) 2012 Hak Cipta JPN Selangor

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

1249/3(PP)

1249/3(PP) 2012 Hak Cipta JPN Selangor

[Lihat halaman sebelah SULIT