Anda di halaman 1dari 2

Menyelesaikan masalah (intervensi) Murid 1. Ang Wei Hao 2. Khor Chyi Jie 3. Lee Sheng Zhe 4.

Tew Ching Yee 5. Emily Pua Yee Shian 6. Lee Phing 7. Low Jia Yin 8. Aree Sa 9. Ng You Jia 10. Nee Chen 11. Ooi Lek Ming 12. Piyawat 13. Tan Yee Nee 14. Tang Key Un 15. Vechat Lim Jun Wah 16. Liaw Yeow Yie 17. Agilan 18. Lan Run Zer 19. Neoh Sheow Meng 20. Wong Shir Ley 21. Charan 22. Low Jia Nee 23. Chanun 24. Lee Rinda 25. Khor Zi Qian 26. Ooi Jin Ta Masalah Langkah Kertas 1: 1. Memfokuskan Antara soalan tatabahasa kemahiran tersebut 1 30 yang kurang dapat dengan latihan. dikuasai oleh murid ialah: 2. Menghafal perkataan 1. Kata ganti nama diri seerti. 2. Kata hubung 3. Memberi ujian secara 3. Kata kerja bertulis atau lisan 4. Kata adjektif 4. Membimbing murid 5. Kata bilangan menyingkirkan 6. Imbuhan jawapan yang salah. 7. Seerti 8. Kata banyak makna 9. Ayat sama maksud 10. Pilih ayat yang betul Kertas 1: 1. Melatih murid Antara soalan membaca 3 kali pemahaman 31 40 sebelum menjawab yang kurang dapat soalan. dikuasai oleh murid ialah: 2. Melatih murid 1. Tidak memahami isi mencari perkatan, petikan frasa ayat atau ayat 2. Tiada kesabaran yang sama dengan untuk membaca petikan petikan yang panjang 3. Membimbing murid 3. Tidak memahami menyingkirkan kehendak soalan jawapan yang salah. 4. Jawapan tersirat 4. Membimbing murid cara cuba teka untuk mendapat jawapan Kertas 2: 1. Menghafal dan Bahagian A: mengeja kata kerja. 1. Tidak tahu kata kerja 2. Menghafal ayat 2. Kesilapan ejaan mudah. 3. Kurang kemahiran 3. Membimbing murid untuk menghuraikan menghuraikan ayat ayat dengan perkataan yang mudah. Kertas 2: 1. Menghafal nilai murni Bahagian C: yang biasa 1. Murid keliru dengan dikeluarkan dalam jawapan yang lebih kertas soalan. kurang sama 2. Membimbing murid

1. Ang Wei Hao 2. Iman Melati 3. Chawalit 4. Lee Shin Shuang 5. Janet Ooi Hoi San 6. Khor Chyi Jie 7. Emily Pua Yee Shian 8. Lee Phing 9. Low Jia Yin 10. Aree Sa 11. Ng You Jia 12. Nee Chen 13. Ooi Lek Ming

14. Piyawat 15. Tan Yee Nee 16. Tang Key Un 17. Vechat Lim Jun Wah 18. Liaw Yeow Yie 19. Agilan 20. Lan Run Zer 21. Neoh Sheow Meng 22. Wong Shir Ley 23. Charan 24. Low Jia Nee 25. Chanun 26. Lee Rinda 27. Khor Zi Qian 28. Ooi Jin Ta

2. Tidak memahami ayat secara mendalam 3. Kurang mahir untuk menghuraikan jawapan

mengecam kata kunci untuk mendapat jawapan. 3. Memberi latih tubi dengan jawapan seakan-akan.