Anda di halaman 1dari 11

KPD3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (80 MINIT) (Masalah Pencemaran Alam Sekitar Rencana)

MOHD FAISAL BIN ARSHAD D20101037189 AT 05 : PENDIDIKAN BAHASA MELAYU SEMESTER 6 SESI 2012/2013 KUMPULAN AT05D

PENSYARAH EN. ZULKIFLI BIN OSMAN FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

BAHAN ICT: (Sumber You Tube) 1. Bahan Audio (Bunyi Alam dan Pencemaran) 2. Video Pencemaran Alam Sekitar (Atuk Oh Atuk)

Pencemaran Alam Sekitar

KBKK: Kreatif (Menjana Idea, Membuat Inferens) Kritis (Mengumpul dan Mengelas, Menganalisis, Menilai)

KEMAHIRAN BAHASA: Utama: Bertutur Sokongan: Mendengar Membaca & Menulis

KERANGKA PENGAJARAN HHP: Utama: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea. Sampingan: 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.

Aktiviti 1: 1) Guru masuk ke kelas tanpa memberitahu tentang tajuk pelajaran. 2) Guru mengedarkan gula-gula candy mint bertujuan memberikan nafas yang segar apabila pelajar menarik nafas. 3) Guru meminta pelajar menyimpan plastik bungkusan gula-gula tersebut dalam kocek dan dibuang ke dalam tong sampah pada akhir sesi pengajaran.

4) Guru mengarahkan pelajar untuk memejamkan mata atau tidur dalam keadaan tenang dan selesa. 5) Guru mengalunkan bunyi-bunyian mengikut dua situasi yang berbeza: i. ii. Bunyi alam seperti kicauan burung dan air terjun. Bunyi aktiviti pembalakan dan pembinaan.

6) Guru mengiringi bunyi tersebut dengan bercerita dan menggunakan alat tertentu seperti penyembur air. 7) Guru menggalakkan pelajar berimaginasi seperti berada dalam situasi sebenar. 8) Pelajar diminta memberi respon terhadap bunyi yang didengar. 9) Guru mengaitkan respon pelajar dengan isi pelajaran yang akan diajar pada hari ini.

Aktiviti 2: 1) Guru menerangkan objektif pelajaran hari ini. 2) Guru bersama-sama pelajar berbincang secara umum dalam mencari isu yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. 3) Pengetahuan sedia ada pelajar akan cuba dicungkil oleh guru untuk memudahkan pemahaman para pelajar. 4) Guru menjelaskan cara-cara kumpulan dibentuk. 5) Guru mengedarkan kertas edaran kepada semua pelajar, iaitu berkenaan dengan soalan latihan (peta konsep) untuk pelajar menulis jawapan. 6) Guru menjelaskan arahan yang perlu dilakukan oleh para pelajar. 7) Guru menayangkan video berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. (Tayangan dilakukan sebanyak dua kali) 8) Pelajar perlu mengenal pasti isi-isi penting yang terdapat dalam video tersebut dan berbincang dalam kumpulan masing-masing. 9) Guru menstrukturkan perbincangan dengan memberi tajuk-tajuk kecil untuk dijawab: Membuat sumbang saran. Mencatatkan semua idea daripada rakan. Menyusun semula idea mengikut kategori yang sesuai.

10) Pelajar perlu mengisikan semua jawapan tersebut pada rajah peta konsep yang terdapat dalam kertas edaran. 11) Kemudian guru membahagikan papan putih kepada empat bahagian dan dilabelkan mengikut kategori, iaitu jenis, punca, kesan dan cara mengatasi. 12) Setiap kumpulan perlu menulis 1 isi untuk setiap kategori tersebut dan membentangkan huraian isi yang ditulis untuk dinilai. 13) Rakan dari kumpulan lain akan menilai kerelevenan isi dan guru memantau serta membimbing.

Aktiviti 3: 1) Guru membuat penilaian terhadap hasil kerja pelajar dan memperbaiki kesalahan pelajar. 2) Guru memanggil beberapa nama pelajar untuk membuat rumusan tentang kandungan pelajaran. 3) Guru memberi contoh peta konsep yang lengkap dengan jawapan. 4) Guru meminta pelajar untuk menyenaraikan semula setiap isi pelajaran. 5) Guru meminta pelajar menyiapkan rencana lengkap mengikut tajuk yang telah diberikan dan menghantarnya pada keesokan hari. 6) Guru merumuskan isi kandungan pelajaran yang diajar. 7) Guru menutup sesi pengajaran dengan tayangan video sebagai gambaran pelajaran akan datang.

KAEDAH: Diskusi Alat Bantu Mengajar Bahan Bantu Mengajar : Komputer Riba, Layar Putih, LCD dan Papan Putih. : Bahan Edaran (peta konsep), Bahan Audio (bunyi alam dan pencemaran) dan Video (pencemaran alam sekitar).

Rancangan Pengajaran Harian (Bahasa Melayu) MODEL DISKUSI

Tingkatan Bil. Pelajar Mata Pelajaran Masa Tarikh Tema Tajuk Bidang

: 4 Sains 1 : 36 Orang : Bahasa Melayu : 8.40 10.00 pagi (80 minit) : 27 Mei 2013 (Isnin) : Cintai Alam Sekitar : Masalah Pencemaran Alam Sekitar (Karangan) : Bidang Interpersonal

Hasil Pembelajaran 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Objektif Pengajaran Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: i. ii.

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea.

Mengenal pasti tiga punca, kesan dan cara mengatasi pencemaran alam sekitar. Mencatat maklumat tambahan mengenai topik yang diajarkan dengan mengaplikasikan kaedah sumbang saran sesama rakan pelajar.

Kemahiran Bahasa i. ii. Bertutur (Utama) Menulis, Membaca dan Mendengar (Sokongan)

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar telah diajar tentang tajuk pencemaran semasa di Tingkatan 3 dan pernah membaca, mendengar serta menonton berita berkaitan isu pencemaran alam sekitar.

Pengisian Kurikulum Ilmu Peraturan Sosiobudaya Penyerapan Nilai : Pendidikan Moral dan Geografi : Kepentingan Menjaga Alam Sekitar. : Prihatin, Bertanggungjawab dan Cintai Alam

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran berfikir kritis dan kreatif (KBKK). Pelajar mencari isi karangan berdasarkan tajuk karangan rencana yang diberikan, iaitu melibatkan proses: Berfikir Secara Kreatif Menjana idea Membuat inferens Berfikir Secara Kritis Mengumpul dan mengelas Menganalisis Menilai

Penggabungjalinan HPK : 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.

Alat dan Bahan Bantu Mengajar Alat : Komputer Riba, Layar Putih, LCD dan Papan Putih. Bahan : Bahan Edaran (peta konsep), Audio dan Video (pencemaran alam sekitar).

Fasa dan Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 10) Guru masuk ke kelas tanpa memberitahu tentang tajuk pelajaran. 11) Guru mengedarkan gula-gula candy mint bertujuan memberikan nafas yang segar apabila pelajar menarik nafas. 12) Guru meminta pelajar menyimpan plastik bungkusan gula-gula tersebut dalam kocek dan dibuang ke dalam tong sampah pada akhir sesi pengajaran. 13) Guru mengarahkan pelajar untuk memejamkan mata atau tidur dalam keadaan tenang dan selesa.

Alat/KBT/KBKK/ Nilai Kemahiran Bahasa: Mendengar Bertutur

Fasa 1 : Pengenalan (10 minit) (Induksi Set) Audio berkaitan alam sekitar dan pencemaran.

ABM/BBM: Komputer dan Bahan Audio

Soalan: i. Kamu suka bunyi dalam situasi 1 atau situasi 2? ii. Apa beza bunyi dalam situasi 1 dengan bunyi dalam situasi 2?

Kemahiran Berfikir: Membuat Inferens

iii. Mengapa bunyi dalam situasi 1 boleh berubah menjadi bunyi seperti dalam situasi 2?

(Kemahiran Memulakan Pengajaran) Menarik minat pelajar Membuat cantuman

14) Guru mengalunkan bunyi-bunyian mengikut dua situasi yang berbeza: iii. Bunyi alam seperti kicauan burung dan air terjun. iv. Bunyi aktiviti pembalakan dan pembinaan. 15) Guru mengiringi bunyi tersebut dengan bercerita dan menggunakan alat tertentu seperti penyembur air. 16) Guru menggalakkan pelajar berimaginasi seperti berada dalam situasi sebenar. 17) Pelajar diminta memberi respon terhadap bunyi yang didengar. 18) Guru mengaitkan respon pelajar dengan isi pelajaran yang akan diajar pada hari ini.

Fasa 2 : Eksplorasi (55 minit) Isu : Masalah pencemaran alam sekitar yang semakin membimbangkan.

14) Guru menerangkan objektif pelajaran hari ini. 15) Guru bersama-sama pelajar berbincang secara umum dalam mencari isu yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. 16) Pengetahuan sedia ada pelajar akan cuba dicungkil oleh guru untuk memudahkan pemahaman para pelajar.

Kemahiran Bahasa: Bertutur Mendengar

Kemahiran Berfikir: Menjana Idea

Jenis Pencemaran Air Udara Tanah Bunyi 17) Guru menjelaskan cara-cara kumpulan dibentuk. 18) Guru mengedarkan kertas edaran kepada semua pelajar, iaitu berkenaan dengan soalan latihan (peta konsep) untuk pelajar menulis jawapan.

ABM/BBM: Kertas Edaran

Punca pencemaran alam sekitar. Pembuangan sisa toksik dan sampah sarap. Sikap masyarakat (tabiat tak-pa jadi budaya).

Kemahiran Bahasa: 19) Guru menjelaskan arahan yang perlu dilakukan oleh para pelajar. 20) Guru menayangkan video berkaitan Bertutur Membaca

dengan pencemaran alam sekitar. (Tayangan dilakukan sebanyak dua kali) 21) Pelajar perlu mengenal pasti isi-isi penting yang terdapat dalam video tersebut dan berbincang dalam Kesan pencemaran alam kumpulan masing-masing. sekitar. 22) Guru menstrukturkan perbincangan dengan memberi tajuk-tajuk kecil Kemusnahan hidupan untuk dijawab: air. Membuat sumbang saran. Kejadian banjir. Mencatatkan semua idea Pemanasan global. daripada rakan. Masalah kesihatan. Menyusun semula idea mengikut kategori yang sesuai. Cara mengatasi pencemaran alam sekitar. 23) Pelajar perlu mengisikan semua Penanaman semula jawapan tersebut pada rajah peta pokok. konsep yang terdapat dalam kertas Berkongsi kenderaan edaran. (dapat kurangkan pengeluaran asap kenderaan) Membuang sampah di tempat yang sepatutnya. 24) Kemudian guru membahagikan papan putih kepada empat bahagian Tindakan undangdan dilabelkan mengikut kategori, undang yang tegas. iaitu jenis, punca, kesan dan cara mengatasi. 25) Setiap kumpulan perlu menulis 1 isi Soalan distruktur untuk setiap kategori tersebut. berasaskan ASIBIDIBAM, Aktiviti pembalakan dan penggondolan bukit. Pembakaran terbuka dan asap kenderaan. iaitu: Apa? Siapa? Bila? Di mana? Bagaimana? Mengapa?

Mendengar Menulis

Sistem Bahasa: Kosa Kata

ABM/BBM: Komputer, Layar Putih, LCD, Klip Video dan Kertas Edaran Kemahiran Berfikir: Mengumpul dan Mengelas Menganalisis

Nilai: Prihatin Tanggungjawab Cintai Alam

Kemahiran Bahasa: Menulis

ABM/BBM: Papan Putih, Pen Maker.

Kemahiran Bahasa: 26) Setiap kumpulan membentangkan huraian isi yang ditulis untuk dinilai. Bertutur 27) Rakan dari kumpulan lain akan Mendengar menilai kerelevenan isi. 28) Guru memantau dan membimbing. Kemahiran Berfikir: Menilai

Fasa 3 : Merumus (15 minit) Jawapan lengkap untuk peta konsep.

Soalan: i. Rumusan keseluruhan kandungan pelajaran hari ini? ii. Sebagai manusia, apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh kita dalam menjaga alam sekitar?

(Kemahiran Penutup Pengajaran) Membuat Rumusan Penutup Kognitif Menyentuh Tajuk Pelajaran Akan Datang

8) Guru membuat penilaian terhadap hasil kerja pelajar dan memperbaiki kesalahan pelajar. 9) Guru memanggil beberapa nama pelajar untuk membuat rumusan tentang kandungan pelajaran. 10) Guru memberi contoh peta konsep yang lengkap dengan jawapan. 11) Guru meminta pelajar untuk menyenaraikan semula setiap isi pelajaran. 12) Guru meminta pelajar menyiapkan rencana lengkap mengikut tajuk yang telah diberikan dan menghantarnya pada keesokan hari. 13) Guru merumuskan isi pelajaran yang diajar. 14) Guru menutup sesi pengajaran dengan tayangan video sebagai gambaran pelajaran akan datang.

Kemahiran Bahasa: Bertutur Mendengar Membaca Menulis

Sistem Bahasa: Peribahasa

ABM/BBM Kertas Edaran

Kemahiran Berfikir: Menilai

PETA KONSEP Isikan tempat kosong di bawah mengikut kategori yang telah dinyatakan.

Jenis Pencemaran

......................................... ......................................... ......................................... .........................................

Punca Pencemaran

........................................ ........................................ ........................................ ........................................

Kesan Pencemaran

........................................ ........................................ ........................................ ........................................

Cara Mengatasi Pencemaran

......................................... ......................................... ......................................... .........................................

PETA KONSEP Isikan tempat kosong di bawah mengikut kategori yang telah dinyatakan.

Jenis Pencemaran

Pencemaran Air Pencemaran Udara Pencemaran Tanah *Pencemaran Bunyi

Punca Pencemaran

Pembuangan sisa toksik dan sampah sarap. Sikap masyarakat (tabiat 'tak pa' jadi budaya). Aktiviti pembalakan dan penggondolan bukit. Pembakaran terbuka dan asap kenderaan.

Kesan Pencemaran

Kemusnahan hidupan air. Kejadian banjir. Pemanasan global. Masalah kesihatan.

Cara Mengatasi Pencemaran

Penanaman semula pokok. Berkongsi kenderaan (dapat kurangkan pengeluaran asap kenderaan). Membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Tidakan tegas terhadap individu atau syarikat yang melakukan pencemaran alam sekitar.