Anda di halaman 1dari 3

K A J I A N A L A M S E M U L A J A D I (NATURE STUDY)

TUJUAN : Untuk memperkenalkan pengajaran sains yang berkaitan dalam bidangnya serta berkaitan penggunaan ilmu sains dalam kehidupan harian melalui pemerhatian yang teliti tetapi tidak mengambil tahu tentang alam semula jadi Kajian Alam Semulajadi VS Alam dan Manusia P e r s a m a a n : Kurikulum berfokus kepada alam sekitar. Kurikulum dikhaskan bagi SK atau SJK. Hanya melibatkan subjek sains . K ajian Alam Semulajadi VS Projek Khas Persamaan: Perbincangan tentang subjek sains. Diperkenalkan kepada murid sekolah rendah. Menggunakan kurikulum sains sekolah rendah. ALAM DAN MANUSIAVS SAINS KBSR Persamaan Kedua-dua mempunyai subjek sains Kedua-dua bertujuan memartabatkan sektor pendidikan negara Melonjakkan mutu pendidikan negara setanding diperingkat global Menggalakkan kemahiran berfikir, kemahiran sosialdan membentuk sahsiah positif. Menyedari kepentingan sains dan teknologi. Menanam kesedaran kepentingan dan rasa sayangterhadap alam sekitar

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN 4 KURIKULUM SAINS KAJIAN ALAM SEMULAJADI Tujuan :

Untuk memperkenalkan pengajaran sains yang berkaitan dalam bidangnya serta berkaitan penggunaan ilmu sains dalam kehidupan harian melalui pemerhatian yang teliti tetapi tidak mengambil tahu tentang alam semula jadi
KELEBIHAN Memberi kesedaran tentang kepentingan alam sekitar Pelajar mendapat ilmu melalui pemerhatian dan penyelesaian. KEKURANGAN 1. Tidak berfokus

2. Tiada panduan mengajar

PROJEK KHAS Tujuan : Meningkatkan taraf sains dan matematik dan juga untuk meningkatkan minat kanak-kanak dalam mengkaji dan memahami dunia ini. KELEBIHAN Belajar sains mengikut umur KEKURANGAN Orientasi buku teks menyebabkan pengukuhan daya ingatan menjadi kurang Guru menghadapi kesukaran untuk mengaplikasikan strategi pedagogi yang berkesan.

Pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan kepada murid. - Pelajar akan tertarik kepada sains bukan sahaja di sekolah rendah tetapi juga kepada peringkat sekolah menengah Berasaskan penerokaan dan penemuan yang dijalankan oleh pelajar Penglibatan pelajar dalam menjalankan pelbagai aktiviti yang berkaitan - Aktiviti yang dicadangkan akan mengurangkan kebergantungan murid kepada kaedah pembelajaran mengingat.

Pengajaran sains berteraskan kepada dua keutamaan iaitu peperiksaan dan buku teks Hanya berkisar kepada penguasaan fakta - Ia mementingkan kepada penguasaan fakta saintifik dengan hanya sedikit penerapan nilai social dan keagamaan

ALAM DAN MANUSIA Tujuan : Bagi membantu murid menambahkan pengetahuan dan kefahaman tentang alam dan manusia KELEBIHAN Membangunkan murid-murid tentang pengetahuan manusia, alam sekitar, masyarakat dan interaksi antara mereka. Banyak mata pelajaran dalam satu subjek - Menggalakkan kemahiran bertutur Penerapan nilai-nilai murni secara tidak langsung semasa proses pengajaran dan pembelajaran. - Menyemai nilai moral dan sikap dalam individu kea rah yang harmoni dan masyarakat majmuk Penggabungjalinan pelbagai subjek dalam satu mata pelajaran Pengurangan bilangan subjek yang diambil oleh murid KEKURANGAN Kekurangan kecekapan guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan inkuiri dalam pengajaran Latihan yang tidak mencukupi terhadap kakitangan dan kepakaran Kemudahan yang tidak mencukupi

Rekabentuk inovasi yang kurang jelas Skop kurikulum tidak jelas dan jarak masa antara percubaan dan pelaksanaan program tidak mencukupi Kandungan subjek tidak mendalam Pelajar lemah dalam subjek sains di sekolah menengah