Anda di halaman 1dari 13

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Konstruktivisme: Tarikh/ Hari : 8 Mei 2012/ Rabu Tahun : 4 Bijaksana Mata Pelajaran: Matematik

Tajuk Objektif Masa : 12.00pm1.00 pm (60minit) Bil. Pelajar : 25 Orang

: Panjang : murid akan boleh i. mengukur panjang dengan menggunakan unit piawai.

Hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran, murid dapat; i. mengukur dan merekod panjang objek menggunakan unit a) mm b) cm Aktiviti : 1. Soal jawab 2. 3. Perbincangan 4. Penerokaan 5. Penilaian Bahan : kayu, getah, tali, pita pengukur, lembaran kerja. Nilai : Berhati-hati, menghargai, kerjasama Kemahiran : berfikir, komunikasi, mencari maklumat Langkah & Masa Set induksi (5 minit) Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Menunjukkan beberapa alat Memerhatikan dan bertanya alat tersebut alatan dan seperti memberikan respon kayu, pita pengukur,tali, tentang alatan, getah Menyoal tentang alatan yang mana lebih sesuai untuk mengukur. Langkah 1 (15 minit) konsep dan cara mengukur Meminta murid membuat 5 kumpulan dengan ahli seramai 5 orang Setiap kumpulan mendapat 5 pita pengukur. Bertanya murid tentang cara mengukur yang betul. Memberi respon cara mengukur yang betul. Memberikan jawapan yang betul bagi mengukur. Murid membuat kumpulan ABM: pita pengukur Catatan

Membuat perkaitan

ABM: kayu, pita pengukur, tali, getah

Memberikan jawapan cara mengukur yang betul. ABM: pita pengukur, lembaran

Langkah 2 (30 minit)

Aktiviti murid penerokaan dan mencari

Mengedarkan lembaran kerja yang mempunyai

Mengukur garisan yang telah diberi

maklumat

beberapa objek yang perlu murid ukur dalam unit cm dan mm. Cth: Objek unit Buku cm latihan Tingkap mm Tinggi kerusi Lebar meja Buku teks matematik cm mm cm

dalam lembaran kerja dan menulis jawapan.

kerja.

Meminta murid merekodkan ukuran yang dibuat didalam jadual yang diberi dalam unit cm & mm Memantau kerja murid Berbincang jawapan murid

Merekod hasil ukuran yang dibuat didalam jadual yang diberi. Bertanya seandainya terdapat masalah Memberitahu jawapan dan membuat perbandingan jawapan antara rakan Menerangkan cara mengukur

Langkah 4 (10 minit) Penilaian

Langkah 5 (5 minit)

Bertanya kembali cara mengukur yang betul dan membuat rumusan Refleksi : Ditulis setelah proses pengajaran dan pembelajaran berakhir dengan mengenalpasti isu, permasalahan, cabaran, kekangan atau kekuatan serta kepuasan yang telah muncul ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan apakah tindakan yang efektif yang perlu diambil untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa hadapan menjadi bertambah baik. Rumusan

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Konstruktivisme: Tarikh/ Hari : 9 Mei 2012/ Khamis Tahun : 4 Bijaksana Mata Pelajaran: Matematik Masa : 9.00am10.30 am (90minit) Bil. Pelajar : 25 Orang

Tajuk Objektif

: Panjang : murid akan boleh i. Memahami hubungan antara unit ukuran panjang

Hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran, murid dapat; i. Menyatakan hubungan antara cm dan mm ii. Menukar unit ukuran panjang dari a) cm ke mm b) mm ke cm Aktiviti : 1. Soal jawab 2. Penerangan 3. Perbincangan 4. Persembahan 5. Penilaian Bahan : Komputer, Projektor, Skrin, Poster, buku teks. Nilai : Bersyukur, menghargai, menghormati, kerjasama Kemahiran : berfikir, komunikasi, mencari maklumat Langkah & Masa Set induksi (5 minit) Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid meminta murid Mengeluarkan pembaris mengeluarkan pembaris dan menyatakan unit dan menyatakan unit ukuran iaitu cm & mm ukuran dan makna yang cm = sentimeter terdapat pada pembaris. mm=milimeter Meminta murid menyatakan unit skala bagi cm dan mm pada pembaris Catatan

Melihat unit piawai

BBM: pembaris

Langkah 1 (20 minit)

Penerokaan

Meminta murid membuat 5 kumpulan dengan ahli seramai 5 orang Setiap kumpulan dibekalkan dengan kad yang pelbagai saiz dan kertas lembaran Contoh: Kad A= 10cm Kad B= 12 cm Kad C= 4 cm Kad D= 7 cm Kad E= 9cm Meminta murid mengukur setiap kad

Murid melihat pembaris dan menyebut unit ukuran. cm &mm 1cm, 2cm, 3cm 10mm, 20mm, 30mm Murid membuat kumpulan

ABM: kad pelbagai saiz, kertas lembaran

Mengukur kad dan

dalam cm & mm serta menulis hasil ukuran pada kertas lembaran.

menulis hasil ukuran dalam kertas lembaran

Langkah 2 (25 minit)

Membuat perkaitan

Meminta murid menulis hasil ukuran didalam jadual pada papan tulis. Bertanya murid tentang hasil dapatan pengukuran. Contoh soalan: a) Apakah yang kamu jelas tentang hasil ukuran ini? b) Adakah perbezaan nilai unit cm &mm? c) Apakah kesimpulan yang dapat dari ukuran ini? Membimbing murid membuat perkaitan tentang cara penukaran unit panjang x10 cm mm 10

Murid menulis jawapan pada jadual. Kad A B C D E cm 10 12 4 7 9 mm 100 120 40 70 90

ABM:

Memberi respon bagi setiap soalan guru

Membuat perkaitan dengan menyatakan bahawa 1cm = 10 mm

Langkah 3 ( 25 minit)

Pengukuhan

Memberikan lembaran kerja kepada murid Contoh: 2cm=____mm 50mm= ____cm

Menyiapkan latihan yang diberi dalam masa yang ditetapkan Contoh: 2cm = ___ mm 10 x 2= 20mm 50 mm = ___cm 50 10 = 5cm

ABM: lembaran kerja

Langkah 4 (10 minit)

Penilaian

Langkah 5 ( 5 minit)

Rumusan

Berbincang jawapan Menyemak jawapan bagi latihan dalam yang telah dibuat. lembaran kerja Menanda latihan yang Meminta murid perlu dibuat untuk kerja membuat kerja rumah rumah. dari buku teks muka surat Bertanya kembali Menyatakan cara cara penukaran unit penukaran unit. x10 Serta meminta murid cm mm menyebut dengan kuat. 10

Refleksi : Ditulis setelah proses pengajaran dan pembelajaran berakhir dengan mengenalpasti isu, permasalahan, cabaran, kekangan atau kekuatan serta kepuasan yang telah muncul ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan apakah tindakan yang efektif yang perlu diambil untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa hadapan menjadi bertambah baik.

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Konstruktivisme: Tarikh/ Hari : 9 Mei 2012/ Khamis Tahun : 4 Bijaksana Mata Pelajaran: Matematik Tajuk Objektif : Panjang : murid akan boleh i. Menambah dan menolak ukuran panjang Masa : 9.0010.30 pm (90minit) Bil. Pelajar : 25 Orang

Hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran, murid dapat; a) Menambah dan menolak unit ukuran panjang melibatkan penukaran unit dalam c) mm d) m dan cm e) cm dan mm

Aktiviti : 1. Soal jawab 2. Penerangan 3. Perbincangan 4. Persembahan 5. Penilaian Bahan : Komputer, Projektor, Skrin, Poster, buku teks. Nilai : Bersyukur, menghargai, menghormati, kerjasama Kemahiran : berfikir, komunikasi, mencari maklumat Langkah & Masa Set induksi (5 minit) Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid menunjukkan gambar Melihat gambar jalan raya Memberikan bersoal jawab tentang jawapan berhubung jarak pada papan dengan unit ukuran tanda seperti meter, kilometer . Menunjukkan cara mengukur panjang objek menggunakan pita pengukur dalam unit meter & sentimeter Murid melihat cara mengukur dan bersoal jawab tentang cara mengukur Catatan

Set induksi

Langkah 1 (6 minit)

Cara mengukur

Langkah 2 (34 minit)

Aktiviti mengukur

Meminta murid membuat 5 kumpulan untuk melakukan aktiviti mengukur

Membuat kumpulan dengan ahli seramai 5 orang satu kumpulan

Mengukur objek Mengedarkan seperti lembaran kerja dan pita pengukur kepada a) kasut, semua murid b) buku latihan, Memantau cara c) tingkap murid mengukur d) buku teks mate e) meja f) tinggi kerusi menyuruh murid menyatakan hasil ukuran mereka Memberikan hasil ukuran untuk dibuat perbandingan dengan kumpulan lain. Menilai jawapan mereka

Langkah 3 (10 minit)

Penilaian

Penutup (5 minit)

Rumusan

bersoal jawab dan berbincang tentang jawapan yang diberi oleh murid Membuat rumusan tentang cara

Menyatakan cara mengukur dan unit

melakukan ukuran

yang digunakan

Refleksi : Ditulis setelah proses pengajaran dan pembelajaran berakhir dengan mengenalpasti isu, permasalahan, cabaran, kekangan atau kekuatan serta kepuasan yang telah muncul ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan apakah tindakan yang efektif yang perlu diambil untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa hadapan menjadi bertambah baik.

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Objektivisme: Tarikh/ Hari : 8 Mei 2012/ Rabu Tahun : 4 Bijaksana Mata Pelajaran: Matematik Tajuk : Panjang Objektif Masa : 12.00pm1.00 pm (60minit) Bil. Pelajar : 25 Orang

: murid akan boleh ii. mengukur panjang dengan menggunakan unit piawai.

Hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran, murid dapat; ii. mengukur dan merekod panjang objek menggunakan unit c) mm d) cm Aktiviti : 1. Soal jawab 2. Penerangan 3. Perbincangan 4. Tunjuk cara 5. Penilaian Bahan : Komputer, Projektor, Skrin, kertas lukisan, pembaris, lembaran kerja. Nilai : Berhati-hati, menghargai, menghormati, kerjasama Kemahiran : berfikir, komunikasi, mencari maklumat

Langkah & Masa

Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Catatan

Set induksi (5 minit)

Tayang klip video berkaitan topik.

Menunjukkan video bangunan bangunan pencakar langit Menyoal tentang bangunan yang tinggi dan rendah

Melihat video

ABM: komputer, LCD

Memberikan jawapan tentang bangunan yang tinggi dan rendah. Murid melihat pembaris dan menyebut unit ukuran. cm &mm ABM: pembaris, kertas lukisan

Langkah 1 (15 minit)

Penerangan konsep dan cara mengukur

Meminta murid mengeluarkan pembaris dan menyebut unit panjang yang terdapat pada pembaris Menerangkan maksud cm =sentimeter mm = milimeter Menunjukkan cara mengukur yang betul menggunakan pembaris

Melihat dan memerhati cara guru mengukur.

Meminta 3 orang wakil murid mengukur garisan yang telah terdapat pada kertas lukisan di papan tulis. Menyemak jawapan murid dan menekankan cara mengukur yang betul Langkah 2 (25 minit) Pengukuhan Mengedarkan lembaran kerja yang mempunyai beberapa garisan untuk murid mengukur Meminta murid merekodkan ukuran yang dibuat didalam jadual yang diberi dalam unit cm & mm Memantau kerja

Mengukur garisan dikertas lukisan dengan bantuan guru.

Mengukur garisan yang telah diberi dalam lembaran kerja dan menulis jawapan.

ABM: lembaran kerja

Bertanya seandainya terdapat masalah

Langkah 4 (10 minit)

Penilaian

murid Berbincang jawapan murid

Langkah 5 (5 minit)

Rumusan

Bertanya kembali cara mengukur yang betul dan membuat rumusan

Memberitahu jawapan dan membuat pembetulan bagi yang salah. Menerangkan cara mengukur yang betul

Refleksi : Ditulis setelah proses pengajaran dan pembelajaran berakhir dengan mengenalpasti isu, permasalahan, cabaran, kekangan atau kekuatan serta kepuasan yang telah muncul ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan apakah tindakan yang efektif yang perlu diambil untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa hadapan menjadi bertambah baik.

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Objektivisme: Tarikh/ Hari : 9 Mei 2012/ Khamis Masa : 9.30am10.30 am (60minit) Tahun : 4 Bijaksana Bil. Pelajar : 25 Orang Mata Pelajaran: Matematik Tajuk : Panjang Objektif : murid akan boleh ii. Memahami hubungan antara unit ukuran panjang Hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran, murid dapat; iii. Menyatakan hubungan antara cm dan mm iv. Menukar unit ukuran panjang dari f) cm ke mm g) mm ke cm Aktiviti : 1. Soal jawab 2. Penerangan 3. Perbincangan 4. Persembahan 5. Penilaian Bahan : pembaris, lembaran kerja , buku teks. Nilai : Bersyukur, menghargai, menghormati, kerjasama Kemahiran : berfikir, komunikasi, mencari maklumat Langkah & Kandungan Aktiviti Pengajaran & Masa Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Set induksi Melihat unit meminta murid Mengeluarkan pembaris mengeluarkan pembaris dan menyatakan unit (5 minit) piawai dan menyatakan unit ukuran iaitu cm & mm ukuran dan makna yang cm = sentimeter terdapat pada pembaris. mm=milimeter Langkah 1 (10 minit) Penerangan Meminta murid menyatakan unit skala Tentang topik bagi cm dan mm pada pembaris Murid melihat pembaris dan menyebut unit ukuran. cm &mm

Catatan

Menerangkan hubungan antara unit Contoh: X10 cm mm 10 Langkah 2 (15 minit) Aktiviti kelas Meminta beberapa orang murid menjawab soalan di papan tulis Contoh: 2cm=____mm 50mm= ____cm

1cm, 2cm, 3cm 10mm, 20mm, 30mm

Murid menjawab soalan yang diberi Contoh: 2cm = ___ mm 10 x 2= 20mm 50 mm = ___cm 50 10 = 5cm

Menyemak jawapan murid

Memerhatikan hasil semakan guru

Langkah 3 ( 15 minit)

Pengukuhan

Langkah 4 (10 minit)

Penilaian

Langkah 5 ( 5 minit)

Rumusan

Mengedarkan lembaran kerja kepada murid dan memantau hasil latihan murid Meminta murid menyiapkan latihan dalam masa yang ditetapkan Berbincang jawapan bagi latihan dalam lembaran kerja Meminta murid membuat kerja rumah dari buku teks muka surat Menerangkan kembali unit panjang m,cm, mm dan cara penukaran unit x10 cm mm 10 Serta meminta murid menyebut dengan kuat.

Menyiapkan latihan yang diberi dalam masa yang ditetapkan

Menyemak jawapan yang telah dibuat. Menanda latihan yang perlu dibuat untuk kerja rumah.

Menyebut dengan kuat unit bagi ukuran panjang dan cara penukaran unit.

Refleksi : Ditulis setelah proses pengajaran dan pembelajaran berakhir dengan mengenalpasti isu, permasalahan, cabaran, kekangan atau kekuatan serta kepuasan yang telah muncul ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan apakah tindakan

yang efektif yang perlu diambil untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa hadapan menjadi bertambah baik.

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Objektivisme: Tarikh/ Hari : 9 Mei 2012/ Khamis Tahun : 4 Bijaksana Mata Pelajaran: Matematik Tajuk : Panjang Objektif Masa : 9.0010.00 pm (60minit) Bil. Pelajar : 25 Orang

: murid akan boleh ii. Menambah dan menolak ukuran panjang

Hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran, murid dapat; b) Menambah dan menolak unit ukuran panjang melibatkan penukaran unit dalam h) mm i) m dan cm j) cm dan mm

Aktiviti : 1. Soal jawab 2. Penerangan 3. Perbincangan 4.Penilaian Bahan : Kad bergambar, lembaran kerja, buku teks. Nilai : sistematik, berhati-hati, Kemahiran : berfikir, komunikasi, Langkah & Kandungan Aktiviti Pengajaran & Masa Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Set induksi Set induksi menunjukkan dua keping Melihat gambar gambar bangunan yang Memberikan (5 minit) mempunyai perbezaan jawapan dari segi ketinggian perbezaan dan cth: gabungan ketinggian keduaKlcc 452m dua bangunan Kingdom Tower 1600m dalam meter, bersoal jawab tentang perbezaan dan gabungan ketinggian kedua-dua bangunan Langkah 1 Penerangan Menunjukkan cara Murid melihat dan

Catatan

ABM : kad bergambar

(10 minit)

konsep

menambah dan menolak unit ukuran panjang dalam bentuk lazim Cth: 678 mm - 62 mm =

bersoal jawab tentang cara melakukan pengiraan.

2 m 8 cm + 1 m 13 cm.

Langkah 2 (10 minit)

Aktiviti murid

Menyediakan soalan dipapan tulis dan memanggil murid secara rawak untuk menjawab soalan yang diberi Cth: 23 mm + 43 mm = 5cm - 34cm = 100 cm 33cm = 2m 34cm +1m 3cm = Menyemak jawapan dan berbincang jawapan

Menjawab soalan yang diberi dalam bentuk lazim

Memberi respon bagi setiap jawapan yang disemak sama ada betul atau salah membuat pengiraan dan bertanya kepada guru sekiranya terdapat persoalan. ABM: lembaran kerja

Langkah 3 (20 minit)

pengukuhan

Langkah 4 (10 minit) Penutup (5 minit) Penilaian

Mengedarkan lembaran kerja kepada semua murid. Meminta murid menjawab soalan yang diberi dalam masa yang ditetapkan Memantau kerja murid berbincang jawapan murid

Membuat rumusan tentang cara melakukan pengiraan Memberikan kerja rumah dari buku teks. Refleksi : Ditulis setelah proses pengajaran dan pembelajaran berakhir dengan mengenalpasti isu, permasalahan, cabaran, kekangan atau kekuatan serta kepuasan yang telah muncul ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan apakah tindakan Rumusan

menyemak jawapan dan membuat pembetulan bagi yang salah Menyatakan cara mengukur dan unit yang digunakan

yang efektif yang perlu diambil untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa hadapan menjadi bertambah baik.