Anda di halaman 1dari 1

MODEL PENGURUSAN KELAS KHAS MODEL ILTENERAN Model guru beredar.

Sasaran : semua murid berkeperluan khas Cara pelaksanaan: khidmat bantu secara terus di bilik darjah Penglibatan: murid dan guru Skop: terhad Lokasi: kelas, Tadika, Taman Asuhan, Sekolah integrasi dan PDK

MODEL KONSULTAN Model perundingan. Sasaran : kanak-kanak khas, ibu bapa, guru, dan semua pihak yang berkaitan Cara pelaksanaan: khidmat bantu secara lebih terbuka Penglibatan: murid dan guru, KPM, NGO,JKM,KKM, pasukan pelbagai disiplin, pakar berkaitan Skop: lebih luas Lokasi: bebas, dalam dan luar sekolah

MODEL BILIK RESOS Bilik-bilik yang disediakan untuk menjayakan program pendidikan khas. Digunakan sebagai tempat menjalankan bimbingan dan penyimpanan alatan yang dan tempat guru resos menjalankan tugasan. Fungsi guru resos ialah menjalankan pengajaran dan pembelajaran , pengurusan kelas bimbingan, aktiviti tambahan.

MODEL KELAS BIASA( INKLUSIF) Melibatkan murid pendidikan khas yang belajar bersama dalam kelas biasa bersama murid aliran perdana. Mereka akan mengikuti pelajaran bersama-sama dengan rakan sebaya. Inklusif dijalankan scara separa dan sepenuhnya . Senarai daftar murid pendidikan khas kekal dalam kelas pendidikan khas. Guru pendidikan khas berfungsi sebagai guru pendamping. Dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah bergantung kepada prestasi dan RPI.

MODEL KELAS INTEGRASI Kelas-kelas pendidikan khas dijalankan dalam sekolah bersama dengan kelas-kelas aliran perdana yang lain. Semua murid pendidikan khas akan belajar di kelas yang disediakan untuk murid-murid pendidikan khas. Semua kemudahan-kemudahan dan infrastruktur di sekolah tersebut akan dikongsi bersama. Semua murid pendidikan khas akan didaftarkan secara berasingan dan menjalankan aktiviti pnp secara berasingan.