Anda di halaman 1dari 24

BAB 1

Datuk Dolhi bingung, sedih dan menyesal apabila mengenangkan 5 orang anaknya yang tidak berminat untuk menyambung tugasnya dalam bidang perniagaan. Datuk Dolhi mempunyai seorang isteri iaitu Datik Tominah dan 5 orang anak, 4 lelaki dan seorang perempuan. Anak sulungnya Hasnol seorang Pegawai Tadbir Diplomatik yang telah berkahwin dan mempunyai anak. Amira satu satunya anak gadis Datuk Dolhi merupakan seorang guru. Tiga anak lelaki yang lain ialah !lham, "ukhlis dan Dani. !lham merupakan peminat seni, bergiat dalam bidang sastera dan pen#inta alam. "ukhlis pula seorang pendakwah yang tidak beker$a dan Dani merupakan seorang artis. Datuk Dolhi pernah berkahwin dengan wanita berketurunan arab dan mempunyai seorang anak lelaki tetapi dirahsiakan daripada keluarganya.

BAB %
Albert &ee menele'on Datuk Dolhi dan berbin#ang tentang agenda pada petang itu. "ereka ber#akap tentang Tuan (yed yang telah ke )anada kerana pro$ek Hidroelektrik di )emuning. Prinsip hidup Datuk Dolhi ialah ker$a keras. Baginya beker$a keras akan membuatkannya segar dan muda. *rang yang banyak ber'ikir tidak akan men$adi pelupa dan nyanyuk. Petang itu Datuk Dolhi ber$oging dengan Albert. (ementara itu Datin Tominah berborak melalui tele'on dengan rakan rakanya yang terdiri daripada datin datin. (emasa ber$oging Datuk Dolhi dan Albert berbin#ang tentang keistimewaan kelab kelab. "ereka $uga ber#akap tentang hasrat untuk men$odohkan Amera dan +obert dan tentang anak anak

yang tidak ingin terlibat dengan perniagaan. Datuk Dolhi sesak dada ketika berlari dan berhenti rehat.

BAB ,
(uasana agak sibuk di -isma Datuk Dolhi. Datuk Dolhi mendapat panggilan tele'on daripada -ahi yang berada di Hiroshima. -ahi memberitahu dia tertarik akan #ara orang .epun melayan pelanggan dan #ara pembungkusan. +o/ie 0setiausaha Datuk Dolhi1 memberitahu agenda pada hari itu, temu$an$i dengan +a$ Hussein wakil +oma#o 2onsultan. Pada waktu petang pula ada #eramah membangunkan usahawan. (e$ak akhir akhir ini Datuk Dolhi sering memberikan #eramah kepada usahawan muda dan pela$ar. Datuk Dolhi imbas kembali tanggapan peserta seminar tentang modal dan perniagaan. &amunannya terhenti apabila setiausahanya memberitahu Puan +a$ Hussein dan 2ik 3mrita menunggu di ruang tamu. +o/ie $uga memberitahu Datin Tominah menele'on untuk menga$ak Datuk Dolhi ke pertun$ukkan Busana !slam. Pada waktu tengahari Datuk Dolhi pulang ke rumah. (ambil menunggu makanan dihidangkan dia meneruskan pemba#aannya.

BAB 4
Datuk Dolhi memberi #eramah kepada para pela$ar usahawan muda di !nstitut Perdagangan 4sahawan. Datin Tominah menga$ak Datuk Dolhi ke pertun$ukkan Busana !slam. Datuk Dolhi mengeluh kerana anak anak tidak berminat dalam bidang perniagaan. Datuk Dolhi mengutamakan barangan tempatan. Datuk Dolhi tidak berminat akan pertun$ukkan 'esyen. "asa dua $am di pertun$ukkan itu dirasa lama oleh beliau. Datin Tominah berbin#ang dengan suaminya tentang hasratnya untuk membuka butik busana !slam. 5amun begitu Datuk Dolhi seakan tidak berminat dan tidak yakin akan keupayaan isterinya dan rakan rakannya. "anakala di luar rumah Dani sedang memetik gitar. !lham men#atat sesuatu di me$a batu di bawah pohon matsui. Amera berada di ruang tamu

sedang menyemak buku anak anak muridnya. "ukhlis pula sedang beratib di dalam bilik. Datuk Dolhi dan Datin Tominah masuk ke dalam rumah.

BAB 5
Dani dan !lham berbin#ang tentang lagu baru yang akan dinyanyikan oleh Dani.!lham menegur lirik lagu Dani yang dianggap tidak intelektual. !lham men#adangkan agar Dani mengambil puisi puisinya supaya dilagukan tetapi Dani menganggap lagu puisi tidak akan ma$u. !lham mendeklamasikan sa$ak 5yanyian +imba dan sa$ak #iptaanya sendiri iaitu Tembang Burung burung. Tiba tiba Amera datang. Bagi Amera orang seni hanya kenyang dengan kata kata tetapi perut lapar. Baginya orang yang membangunkan dunia bukan orang seni tetapi orang sains, ekonomi dan lain lain. Amera bertengkar dengan !lham sedangkan Dani buat tidak endah dan terus memetik gitarnya. Amera tidak suka akan sikap !lham yang tidak beker$a dan mengharapkan orang tua. Bagi !lham dia mempunyai per$uangannya sendiri untuk membela alam sekitar demi kesinambungan generasi akan datang. Amera mahu adiknya itu beker$a di syarikat ayahnya. Apabila Amera beredar !lham ber#akap pula dengan Dani. Dani tidak mahu #ampurtangan hal !lham dan kakaknya. Dia bahagia dengan dunianya sendiri. !lham berpendapat ro#kers meruntuhkan budaya "elayu. Amera memandang !lham di taman keseorangan dari $endela.

BAB 6
Pagi minggu Hasnol datang ke rumah Datuk Dolhi tanpa isteri dan anak anaknya. Datuk Dolhi mengagak ada sesuatu yang tidak kena dengan Hasnol. Datuk Dolhi bertanya Hasnol tentang hasratnya iaitu agar Hasnol mengambil alih syarikat tetapi Hasnol menolak dengan alasan sayang akan pen#en dan isterinya yang suka $ika dia ker$a kera$aan. Datuk Dolhi memaklumkan mungkin perniagaannya akan $atuh ke tangan orang lain $ika adik beradiknya tidak berminat. Hasnol memberitahu hasratnya untuk memin$am duit sebanyak sepuluh ribu daripada Datuk Dolhi. Datuk Dolhi bertegas mengatakan bidang perniagaan akan memperoleh pendapatan yang tidak terhad berbanding ker$a

kera$aan. 2ara hidup Hasnol ma#am $utawan tidak disenangi Datuk Dolhi. Albert pernah ingin men$odohkan Hasnol dengan anaknya 3lain. Datin Tominah menghentikan lamunan Datuk Dolhi. "ereka ber#akap tentang hasrat Albert yang ingin sangat berbesan dengan mereka. "ungkin ada niat di sebaliknya. "ereka berharap agar Amera mendapat $odoh yang sesuai. Tiba tiba Datin Tominah menyebut nama -ahi. Baginya -ahi seorang yang agak baik dan men$adi harapan Datuk Dolhi. 5amun sepantas kilat Datuk Dolhi melenting. Datin Tominah tidak 'aham tetapi hanya diam.

BAB 7
Datuk Dolhi menerima 'aks yang dihantar oleh -ahi. -ahi men#adangkan agar Dolhi Albert melaksanakan kawalan mutu menyeluruh seperti yang dilakukan di .epun. +o/ie berpendapat ran#angan -ahi adalah bi$ak. Datuk Dolhi mengarahkan +o/ie mengemukakan #adangan kepada pihak pengurusan dan pegawai kanan. Datuk Dolhi teringatkan anak anaknya yang tidak seperti -ahi. Dia teringatkan "ukhlis. )eadaan "ukhlis yang tidak terurus bersandar di tiang mas$id dengan berserban dan ber$ubah. Beliau teringat pula kepada -ahi. Datuk Dolhi ada rahsia dengan -ahi. Datuk Dolhi yang menyuruh -ahi meningkatkan pengalaman di .epun. Datuk Dolhi terbayang se$arah negara .epun dan berpendapat .epun menang perang ekonomi berbanding negara negara seperti Peran#is, !nggeris dan (o8iet. Datuk Dolhi berpendapat orang !slam menganggap !slam #ukup sempurna tetapi tidak berbuat apa apa untuk menerapkan !slam dalam kehidupan. +o/ie memberitahu kehadiran "ukhlis. Datuk Dolhi mengharapkan "ukhlis men$adi eksekuti' niaga tetapi "ukhlis men$adi pendakwah. "ukhlis memberitahu hasratnya untuk memin$am wang kerana ingin berdakwah di !ndia.

BAB 9
)epulangan Datuk Dolhi disambut dengan senyuman oleh Amera. Amera memberitahu dia telah dipilih sebagai pendidik terbaik di seluruh negeri. Datuk Dolhi mengu#apkan tahniah dan tidak teru$a dengan berita itu. Dia $uga ingin Amera beker$a di syarikatnya. Amera tidak berminat untuk men$adi $utawan dan hanya ingin hidup sederhana saha$a. Dia $uga menolak +obert. Datuk Dolhi menganggap dirinya gagal kerana tidak ber$aya melahirkan ahli perniagaan dan usahawan dalam kalangan ahli keluarga. "ukhlis pulang bersama sama dengan tiga lagi rakan dakwahnya dengan sebuah kereta "er#edes. "ereka memberitahu Datuk Dolhi bahawa mereka ingin berdakwah ke seluruh dunia bulan depan. "ereka meminta agar Datuk Dolhi mengeluarkan biaya. "ereka berpendapat Datuk Dolhi antidakwah.Datuk Dolhi memberi kebenaran kepada "ukhlis untuk berdakwah bersama sama kawan kawannya. (alah seorang rakan "ukhlis iaitu (ai'ul Bahari 0yang membawa kereta1 ialah anak Tan (ri "okhtar &ati'. Ayahnya memberi sokongan akan per$uangan dakwahnya. Bagi mereka ker$a sekarang penuh riba dan maksiat. Datuk Dolhi menempelak mereka. )alau bapa mereka tidak beker$a keras bagaimana mereka boleh membawa kereta "er#edes itu. Datuk Dolhi dan Tan (ri "okhtar &ati' merupakan #ontoh usahawan !slam yang ber$aya. "ereka terpaksa bersaing dengan orang bukan !slam untuk menegakkan kuasa ekonomi. .ika hidup tidak tentu hala bermakna !slam hanya tinggal nama. Pemuda pemuda itu meninggalkan rumah Datuk Dolhi dengan perasaan sebal. "ereka gagal memu$uk Datuk Dolhi untuk mendapatkan biaya. "ereka ber#erita tentang isteri usta/ mereka yang berkahwin lagi dan men#eraikan isterinya yang bernama Hanisah. Tuk gurunya yang sebaya dengan bapanya sibuk berdakwah manakala bapanya sibuk berniaga. Tuk gurunya berkahwin empat manakala ayahnya masih setia dengan ibunya. "ukhlis terasa tersepit di tengan tengah. Datuk Dolhi menghadiri ma$lis anugerah ke#emerlangan Amera yang $uga dihadiri oleh Timbalan "enteri

Tugas tugas )has. Dalam u#apannya Amera mengu#apkan terima kasih kepada kedua dua ibu bapanya.

BAB :
Amera mendapat penggilan tele'on mengu#apkan tahniah daripada seseorang yang tidak dikenali. Dia $uga mendapat u#apan tahniah daripada Dani dan mendapat se$ambak bunga daripada seseorang yang tidak dikenali melalui 'lorist. Amera menghubungi "ekar ;lorist yang menghantar bunga itu. "ary memberitahu dia tidak mengenali siapa yang menghantar. Dani mengusik Amera agar Amera tidak memilih kerana nanti $adi andartu. Dani menga$ak Datin Tominah menghadiri pelan#aran albumnya. !nem pembantu rumah !ndonesia memohon untuk berhenti ker$a daripada Datin Tominah. Datin Tominah ingin mengetahui sebabnya tetapi tidak diberitahu oleh !nem. (eminggu kemudian Datin Tominah menerima surat daripada !nem memberitahu bahawa !lham pernah masuk ke biliknya. !nem tidak mahu kemungkaran berlaku, sebab itulah dia berhenti. Datin Tominah runsing kerana sukar men#ari pembantu rumah sekarang. )alau tiada pembantu rumah dia akan penat dengan ker$a dapur. Hasnol tele'on untuk memin$am wang. Datin ke#ewa apabila Hasnol melepaskan gagang tele'on selepas dia tidak bersetu$u memberikan wang kepada Hasnol.

BAB 1<
Berita pernikahan "ukhlis melalui kawannya menge$utkan Datuk Dolhi. "ukhlis yang tidak beker$a tiba tiba berkahwin merisaukan Datuk Dolhi. Dulu Hasnol mengambil keputusan untuk berkahwin dengan isterinya &inda $uga agak tergesa gesa. Datin Tominah mengu#ap berkali kali apabila mendengar berita itu. "ereka suami isteri inginkan satu ma$lis perkahwinan yang penuh adat istiadat. "ukhlis berada di (ungai Bakau perkampungan $emaahnya. Datuk Dolhi bertambah berang apabila memba#a surat daripada !nem. !lham berada di (arawak membentangkan kertas ker$a tentang masalah hutan dan isu

pembalakan. Dengar #eritanya mereka akan mengan$urkan tun$uk perasaan dan akan tinggal bersama sama orang asli. Datuk Dolhi ada saham dalam syarikat pembalakan itu. Albert meneli'on dari )u#ing memberitahu dia ternampak !lham bersama sama orang asli menghalang penebangan hutan. Albert menyatakan akan beker$asama dengan pihak polis. Datuk Dolhi mengurut dadanya sebak memikirkan anak anaknya. Datuk Dolhi teringatkan -ahi yang begitu tekun. Anak muda itu tinggal bersama sama neneknya setelah ibunya meninggal ketika melahirkannya. Datuk Dolhi memberikan bantuan kepadanya. Dia rindu ingin ber#akap #akap dengan -ahi.

BAB 11
"emandangkan masalah yang timbul disebabkan oleh !lham Datuk Dolhi ingin ke !kebukuro, .epun tempat -ahi berada. Dia ingin berehat. Dia ingin Albert yang mengambil tindakan terhadap masalah yang ada. Datin Tominah terke$ut dengan keputusan Datuk Dolhi yang ingin ber#uti tiba tiba. Datu Dolhi berlepas ke Tokyo malam itu. Dia mengosongkan 'ikirannya dan melupakan semua masalah buat sementara waktu. )etika dalam penerbangan 'ikiran datuk Dolhi menerawang ke /aman silamnya. (ebelum berkahwin dengan Datin Tominah dia pernah ber#inta dengan "astura se$ak di kampus. Tetapi malangnya apabila tamat penga$ian dia dikahwinkan dengan Datin Tominah oleh kedua dua ibu bapanya. (elepas setahun berkahwin dengan Datin Tominah Datuk Dolhi berkahwin dengan "astura se#ara diam diam. Dia memperoleh anak lelaki sulung, namun "astura meninggal. Anaknya tinggal dengan neneknya. "ukhlis sugul kerana tidak disangka Hanisah $anda Tok =uru ada tiga orang anak. Dia rasa bebannya kerana terpaksa men$aga anak anak tirinya. Hanisah ingin "ukhlis beker$a untuk membiayai anak anak. "ukhlis beker$a di kilang dengan ga$i lima ringgit sehari. "ukhlis pulang ke rumah dan memohon maa' daripada ibunya. !bunya menasihati agar "ukhlis men$aga isteri dan anak anak tirinya dengan baik. Hasnol pula ingin &inda meminta duit daripada

bapanya bagi menyelesaikan masalah kewangannya. Hasnol memberi #adangan agar dia berhenti ker$a dan beker$a di syarikat ayahnya tetapi tidak disetu$ui oleh &inda.

BAB 1%
Amera ke )elab "awar untuk bertemu dengan peminat misteri selama ini. Alangkah terperan$at apabila melihat orang itu ialah >B Timbalan "enteri -ahab. "ereka berbual pelbagai topik pada malam itu. >B mempunyai seorang anak berusia dua tahu manakala isterinya sudah meninggal. Apabila pulang Datin Tominah bertanyakan Amera. Amera men#eritakan kepada Datin Tominah. Amera gelisah #ampur gembira. )umpulan pemu/ik >oung +o#k Band yang dianggotai oleh Dani akhirnya masuk studio. Album mereka ber$udul +imba ;ikiran. Dani meminta ibu dan kakaknya hadir ketika ma$lis pelan#aran nanti. Amera menasihati Dani agar men$aga disiplin dan sentiasa kemas. Bagi Dani penyanyi ro#k tidak perlu kemas. Amera diberitahu oleh Dani ada #erita dalam akhbar tentang >B -ahab yang digosipkan dengan seorang guru. Amera rasa #emas dan berdebar menyebabkan Dani hairan. Amera mula ber'ikir 'ikir tentang kesannya $ika berhubungan dengan orang politik yang sentiasa sibuk.

BAB 1,
Datuk Dolhi agak penat apabila tiba di &apangan Terbang 5arita .epun selepas penerbangan selama 7 $am. )etibaannya disambut oleh -ahid dan sahabat .epunnya. (emasa dalam per$alanan ke tempat penginapan mereka berborak borak tentang lagu. Datuk Dolhi menyanyikan beberapa buah lagu .epun yang digemarinya. Datuk Dolhi menginap di Hotel Tokyo "etropolitan. Hotel itulah tempat menginap Datuk Dolhi apabila dia pertama kali ke negara itu. )etika Datuk Dolhi merenung ke luar bilik hotel 'ikirannya ber#elaru memikirkan akan #ara untuk memberitahu -ahi. Dia tertanya tanya apakah -ahi sudah tahu hal yang sebenarnya? "alam itu ketika mereka sedang minum di restoran #ina Datul Dolhi memberiyahu -ahi bahawa -ahi adalah anaknya. 5amun -ahi tidak terke$ut kerana dia telah mengetahui melalui neneknya. Datuk Dolhi terasa amat

lega. Pagi esoknya mereka berdua bersiar siar di kota dengan menaiki kenderaan awam. Datuk Dolhi meminta -ahi memanggilnya bapak bukannya Datuk. Datuk Dolhi meluahkan rasa ke#ewa terhadap anak anaknya kepada -ahi. Dia memberitahu -ahi bahawa sudah sampai masanya rahsia itu didedahkan. -ahi sanggup menerima apa apa saha$a tindakbalas daripada ibu tirinya nanti.

BAB 14
Hasnol mengadakan pertemuan sulit dengan Tengku "unir di Teratai !nn. (emasa pertemuan itu Tengku "unir mengugut akan memusnahkan Hasnol dan Datuk Dolhi sekiranya tilanydak meluluskan tendernya. "alahan Tengku "unir akan memberikan tiga ratus ribu sekiranya hasnol membantunya. Tengku "unir akan menguruskan segala galanya sekiranya Hasnol bersetu$u. Hasnol pulang ke rumah dengan gembira dan menyuruh isterinya meran#ang per#utian mereka memandangkan sudah lama mereka tidak ber#uti. "anakala di (arawak pula pihak berkuasa men#ari akti8ia barat yang mempengaruhi orang tempatan agar membina benteng manusia untuk menghalang pembalakan. !lham terus memberi u#apan berapi api membakar semangat penduduk tempatan. Apabila pihak berkuasa datang !lham dan kon#o kon#onya menghilangkan diri. Di rumah Datuk Dolhi pula Hasnol datang membayar segala hutangnya kepada Datin Tominah yang sebanyak sepuluh ribu. Datuk Tominah terke$ut.

BAB 15
Albert berbin#ang bin#ang bersama sama ahli keluarga dan bertanyakan +obert tentang hubungannya dengan Amera. Bagi Albert perkahwinan anaknya dengan orang "elayu banyak kelebihannya. Antaranya ialah dapat memperbesar empayar niaganya dan anaknya nanti akan $adi "elayu. Albert menyatakan kemusnahan Datuk Dolhi nanti adalah disebabkan oleh anak anak Datuk Dolhi. Bagi Albert $ika +obert berkahwin dengan Amera mereka berpeluang mengambilalih syarikat memandangkan anak anak Datuk Dolhi tidak berminat. Albert $uga menyatakan minatnya dalam politik. "alam itu +obert meneli'on Amera untuk menga$aknya keluar. Amera menolak dengan alasan ada latihan di sekolah. +obert ke#ewa.

BAB 16
Datuk Dolhi menyatakan hasratnya untuk bersara kepada -ahi. Dia ingin -ahi mengambilalih pengurusan syarikat memandangkan anak anaknya tidak berminat. -ahi mula rasa terbeban akan tindakan anak anak Datuk Dolhi dan kemarahan Datin Tominah. -ahi memberitahu Datuk Dolhi bahawa dia telah mempunyai pilihan hati, gadis .epun bernama >uka. >uka telah memeluk !slam dan mempela$ari !slam di )obe. Ayah >uka pernah terlibat semasa pendudukan .epun di Tanah "elayu. *leh sebab rasa bersalah kerana keke$aman .epun di Tanah "elayu (akate 0bapa >uka1 merestui >uka dan -ahi. (emasa penerbangan pulang Datuk Dolhi mengenangkan kisahnya dengan "astura 0ibu -ahi1. Datuk Dolhi tahu di pe$abatnya nanti bertimbun tugasan yang perlu dibereskan.

BAB 17
!lham gagal ditangkap oleh pihak berkuasa. Datin Tominah menerima surat daripada !lham ber#op negara Peran#is tetapi tiada alamat. Datin Tominah menyatakan isi surat itu kepada Datuk Dolhi dan meminta Datuk Dolhi men#ari !lham, namun tidak diendahkan oleh Datuk Dolhi. Datin Tominah memberitahu Datuk Dolhi bahawa Hasnol telah memulangkan duit sebanyak sepuluh ribu, telah bertukar kereta dan akan ber#uti ke 3ropah. Datuk Dolhi terke$ut. )isah "ukhlis $uga di#eritakan kepada Datuk Dolhi. Datuk Dolhi hanya menempelak dan tidak berha$at untuk membantu. Dani mun#ul dengan gaya ro#kernya. Datuk Dolhi menasihati agar Dani tidak terlibat dengan dadah. Datuk Dolhi kesal akan masalah dadah yang tidak pernah selesai. Datuk Dolhi memberitahu Datin Tominah bahawa -ahi akan berkahwin dengan gadis .epun. )habar daripada Datuk Dolhi bahawa -ahi adalah anaknya menge$utkan semua orang. (elepas Datuk Dolhi men$elaskan semua perkara kepada keluarganya, baru lapang dadanya. Datin Tominah menyuruh Hasnol meletak $awatan dan masuk ke syarikat tetapi Hasnol tidak berminat. Hubungan Datuk Dolhi dan Datin Tominah men$adi renggang. Datin Tominah bersikap kon'rontasi dengan Datuk Dolhi. Dia tidak lagi men$aga makan dan pakai Datuk Dolhi. Datuk Dolhi tidak menghiraukan sikap Datin Tominah. Amera tidak bersetu$u akan sikap emaknya. Dia meminta emaknya berbaik semula dengan ayahnya.

BAB 19
)ehadiran rombongan daripada timbalan menteri menggembirakan Datuk Dolhi. Perkahwinan Amera dan timbalan menteri ber$alan lan#ar. (emasa ma$lis perkahwinan tersebut Datuk Dolhi berpeluang bertemu semula dengan rakan lamanya dan pernah tinggal serumah semasa bela$ar dulu iaitu 4sta/ Hashim. 4sta/ Hashim memberi khabar keadaan "ukhlis yang tidak terurus dan telah ditinggalkan isterinya setelah isterinya kembali ke pangkuan bekas suaminya. )umpulan mereka dalam siasatan pihak berkuasa. 4sta/ Hashim dan Datuk

Dolhi pergi ke tempat perkumpulan "ukhlis. Tergambar kedai'an tempat tersebut dan tidak terurus. "ereka ke rumah "ukhlis tetapi tidak berpenghuni. (eorang pemuda memberitahu, "ukhlis telah meninggalkan tempat itu dan men$adi tidak siuman kerana menyerang tuk guru. Penduduk kampung berhampiran $uga pernah ternampak "ukhlis menghayun pedang. Datin Tominah hanya mampu menitiskan air mata.

BAB 1:
Hasnol memaklumkan kepada Datin Tominah, dia akan ber#uti sebulan dan akan ke luar negara. Tengku "unir meneli'on Hasnol dengan nada marah. Dia mahu Hasnol meluluskan semua tender yang diserahkan sebanyak 1%. Hasnol men$adi serba salah. "emandangkan desakan &inda yang mahu Hasnol ikut sama ber#uti, Hasnol mengambil keputusan tidak akan menghiraukan permintaan Tengku "unir. Tengku "unir berkun$ung ke pe$abat "enteri Besar melaporkan rasuah yang telah dilakukan oleh Hasnol. +umah Datuk Dolhi diserbu oleh pihak BP+. -isma Dolhi diserbu wartawan. Tele'on pe$abatpun ditutup. Amera meneli'on. Datin Tominah meminta suami Amera menolong tetapi dia tidak dapat menolong. Amera meminta ibunya men#ari peguam yang bagus. Hasnol meneli'on. Datin Tominah memu$uk Hasnol pulang. Hasnol memberitahu dia terserempak dengan !lham di &ondon.

BAB %<
Dani yang akan membuat persembahan pentas pada malam itu agak tidak bermaya. +akannya memaklumkan kepada pengan$ur bahawa Dani mengambil dadah. (emasa Dani keluar men#ari bekalan dis diekori dan tidak pulang semula untuk membuat persembahan. Pengan$ur memberitahu penyanyi demam dan mendapat rawatan di klinik. Penonton mengamuk. Polis tiba memaklumkan Dani ditangkap. (ekali lagi berita tersiar di akhbar. Datin Tominah hanya menangis. Dia berasa ingin lari saha$a dari tempat itu. .ualan album kumpulan Dani ter$e$as ekora peristiwa itu. )umpulan mereka $uga digam oleh +T". )umpulan >oung +o#k Bank menendang Dani daripada kumpulan mereka. Hasnol pulang untuk membersihkan namanya. Dia ditangkap di lapangan terbang.

BAB %1
!lham mendalangi tun$uk perasaan di &ondon an$uran Pertubuhan Alam (ekitar (edunia. Dia tidak takut tindakan kera$aan "alaysia terhadapnya dan tetap menentang walaupun ayahnya sendiri seorang pembalak. Albert &ee sangat marah dan akan mengambil tindakan. Apabila diberitahu -ahi adalah anak Datuk Dolhi, Albert &ee rasa tergugat kerana dia maklum akan kehebatan -ahi.

BAB %%
-ahi akan pulang bersama sama isterinya. Hasnol dibebaskan dengan $aminan dan diarahkan ber#uti sehingga siasatan selesai. Datuk Dolhi men$amin Dani dan akan memasukkannya ke pusat serenti. -ahi pulang ke "alaysia dan disambut Datuk Dolhi. Datin Tominah, Hasnol, Amera dan Dani. )etika mereka makan malam sekeluarga Datuk Dolhi menerima panggilan tele'on menyatakan "ukhlis kemalangan

BAB %,
(elepas sembuh "ukhlis dimasukkan ke wad sakit $iwa. Dani pula akan dimasukkan ke pusat pemulihan apabila kesnya selesai di mahkamah. )umpulan ro#knya digantung persembahan di t8. Dalam mesyuarat lembaga pengarah syarikat, Datuk Dolhi mengumumkan bahawa -ahi akan menggantikan tempatnya. Albert keluar dari bilik mesyuarat. Albert &ee yang tidak berpuas hati menuduh anak anak Datuk Dolhi yang menyebabkan syarikat mereka merosot. Hubungan persahabatan Albert dan Datuk Dolhi rengang.

BAB %4
Datuk Dolhi lega. >uka ditugaskan di bahagian sumber manusia. Datuk Dolhi men#adangkan kepada Datin Tominah untuk menger$akan umrah dan /iarah. Datuk Dolhi men#ari ketenangan dengan mengenang anaknya satu persatu. Anak anak yang tinggal dengannya diberi pendidikan sempurna dan dilimpahi kemewahan. Berbanding -ahi yang hidup serba sederhana tetapi men$adi pemuda yang ber$iwa kental. Dia berharap agar segala kesilapan akan memantapkan peribadi bagi meneruskan per$uangan hidup.

Tema ialah persoalan utama yang diungkapkan dalam sesuatu karya se#ara langsung atau tidak langsung. Tema dapat dikesan selepas sesuatu karya itu selesai diba#a. "anakala, persoalan pula bermakana perkara perkara yang lebih ke#il yang ada hubungan denagan tema yang turut dimasukkan oleh pengarang dalam karyanya.

TEMA
Penulis no8el Renyah telah mengetengahkan tema tentang kekeluargaan Datuk Dolhi. )eseluruhan no8el ini men#eritakan tentang kehidupan Datuk Dolhi dan ahli keluarganya. Datuk dolhi telah banyak ditimpa masalah, akibat daripada kerenah kerenah anak anaknya. 2ontohnya, Hasnol dengan masalah rasuahnya, !lham dengan masalah per$uangan radikalnya,dan "ukhlis dengan kegiatan a$aran sesat yang disertainya. )esibukan beliau dan Datin Tominah telah menyebabkan anak anak mereka bertindak di luar kawalan mereka berdua. Hanya -ahi,anak beliau hasil perkahwinannya dengan "astura yang ber$aya dan ingin bergiat dengan bidang perniagaan.

PERSOALAN
5o8el +enyah telah memaparkan persoalan tentang perpaduan antara kaum. 2ontohnya, Datuk Dolhi telah menubuhkan sebuah syarikat iaitu Dolhi Albert Holding sebagai satu ker$asama untuk mema$ukan syarikatnya itu. (elain itu, Albert $uga berhasrat untuk mewu$udkan satu hubungan kekeluargaan dengan beliau dengan #ara #uba men$odohkan anak anaknya dengan anak anak Datuk Dolhi walaupun hasratnya akhirnya tidak $uga ter#apai. (elain itu, persoalan tentang strategi strategi perniagaan $uga turut dipaparkan. "isalnya, Dasar Pandang ke Timur yang diperkenalkan oleh mantan Perdana "enteri dan

budaya ker$a .epun iaitu )awalan "utu "enyeluruh0T@21 telah diterapkan dalam perniagaan Datuk Dolhi.

Gaya bahasa merupakan #ara seseorang menggunakan bahasa sebagai wahana uantuk meyampaikan pandangan terhadap sesuatu tema dan persoalan melalui karya mereka.

1. Dialog
.alan $alan #erita disampaikan melalui dialog. !a terdapat di sepan$ang #erita.

2. Suspens
2ontohnya, pada baris ke 14 pada muka surat 146,bab 14 0 Memang AAAAAa!an berlaga1.

". #e$u%an
2ontohnya, pada babak di mana keluarga Albert berbual tentang muslihat muslihat di sebalik hubungan baik mereka dengan keluarga Datuk Dolhi. muslihat tersebutang mana, pemba#a tidak ter'ikir pun tentang muslihat tersebut di awal #eritanya.

&. 'mbas !embali


2ontohnya, Datuk Dolhi terkenang tentang kali pertama dia ke negara .epun.

(. Me%a)ora
*ilem !enangan. 0halaman ,1

+. Persona)i!asi
,ahaya ma%ahari pe%ang menggigi% !uli%. 0halaman %<1

-. Peribahasa
Seper%i bulan $a%uh !e riba. 0halaman 1911

9. (inko'
Dah B ni. 0halaman 1:61

:. Bahasa Asing
Gen!i .esu. 0halaman 1191 ,on)irm. 0halaman 1541

Plot merupakan susunan peristiwa dalam sesuatu karya berdasarkan sebab dan akibatnya. Plot mungkin disusun se#ara kronologi atau sebaliknya. Peristiwa dalam no8el ini disusun se#ara tidak kronologi. Pada permulaan pemba#a diperkenalkan dengan keluarga Datuk Dolhi dan perihal kelakuan anak anaknya yang tidak berminat untuk men#eburi bidang perniagaan syarikat ayah mereka. Dalam perkembangan #erita pula , penulis menggambarkan gelagat anak anak Datuk Dolhi #ontohnya Hasnol yang kesempitan duit yang sering kali datang memin$am duit dengan Datuk Dolhi yang akhirnya terpaksa menerima rasuah daripada Teengku "unir. Dani pula, sibuk dengan kumpulan mu/iknya semasa !lham sibuk menghasut masyarakat Penan untuk menghalang pembalakan di kawasan mereka. "ukhlis pula terpedaya dengan kumpulan yang dianggap sebagai kumpulan daCwah padahal kumpulan tersebut merupakan kumpulan a$aran sesat. -alau bagaimanapun, Amera pula telah men#apai sedikit kema$uan di mana dia telah dianugerahkan sebagai Pendidik Terbaik pada peringkat negeri. Pada bahagian perumitan pula, Datuk Dolhi telah pergi ke $epun kerana malu dan tertekan dengan tindakan anak anaknya. (ebagai #ontoh, !lahm yang telah mengetuai demonstrasi bagi menghalang pembalakan di (arawak. Pada klimaks pula, !lham telah diburu polis lantas melarikan dirinya ke Peran#is. Pihak BP+ pula bertungkus lumus memburu Hasnol yang yang didakwa menerima rasuah yang akhirnya tertangkap di lapangan terbang sekembalinya dari &ondon.Dani pula, ditahan kerana terlibat dengan penyalah gunaan na$is dadah sementara abangnya "ukhlis hidup melarat dan men$adi kurang siuman. )etika peleraiaan pula, Datuk Dolhi telah mengikat $amin hasnol dan Dani lalu menghantarnya ke pusat pemulihan. Amera telah bernikah dengan >B -ahab manakala "ukhlis ber$aya ditemui dan terlantar di hospital. -ahi pula telah pulang ke "alysia bersama dengan isterinya,>uka . Datuk Dolhi telah

mengisytiharkan -ahi sebagai penggantinya dalam Dolhi Albert Holding. Datuk Dolhi $uga ber#adang untuk menunuaikan umrah bersama Datin Tominah.

/a%a! ialah pelaku dalam sesuatu karya yang menggerakkan #erita dengan berdasarkan hukum sebab dan akibat. Per0a%a!an pula ialah pelukisan tentang dari aspek luaran dan dalaman .

1. Da%u! Dolhi
Ahli korporat ber$aya. Pemilik Dolhi Albert Holding. "empunyai % orang isteri iaitu, Datin Tominah dan "astura. Bi$ak menyelesaikan masalah. Penyayang. +a$in. )urang tegas mendidik anak.

2. 1asnol
Pegawai Tadbir dan Diplomatik0PTD1. !sterinya bernama &inda. Tidak tegas. Boros. Pentingkan ime$.

". 'lham
Penulis dan Penyair.

Tidak mempunyai peker$aan tetap. Biadap. Pengkhianat 5egara.

&. Mu!hlis
Berkelulusan !$a/ah Pentadbiran dari Amerika (yarikat. (edar akan kesilapan diri. Ter$abak dengan kumpulan a$aran sesat.

(. Dani
Penyanyi ro#k. "enyalahgunakan dadah.

+. Da%in Tominah
!steri Datuk Dolhi. Pentingkan ke#antikan. )urang mendidik anak. )uat #emburu.

-. Alber% Lee
+akan kongsi Datuk Dolhi. "empunyai % orang anak. Tidak $u$ur. Penyayang. (uka memba#a.

2. /ahi
Berusia %< an.

Bi$ak. Amanah . Bertanggung$awab.

3. Amera
=uru. 2antik. !steri >B -ahab. )omited kepada tugas.

14. Em5i%a 11. Ro5ie 12. Ra$ 1ussein 1". Sai)ul 6ahri 1&. 1anisah 1(. 76 /ahab 1+. Rober% Lee 1-. 8s%a5 1ashim

No%a914:1- 0a%a!:0a%a! sampingan.

&atar ialah keterangan yang berkaitan dengan watak, ruang, masa, tempat,dan suasana ter$adinya #erita dalam sesuatu karya.

&atar tempat
Pe$abat Datuk Dolhi +umah Datuk Dolhi Perkampungan $emaah )ampung (ungai Bakau )elab "awar Teratai inn (arawak Tokyo

&atar masa
(iang "alam Pagi Petang Tengah hari

&atar masyarakat
"asyarakat yang merupakan golongan usahawan "asyrakat berilmu dan berpengetahuan "asyarakat yang boros dan tamak "asyarakat ma$muk "asyarakat yang berani menegur kesilapan

1. Nilai !asih:sayang.
Datuk Dolhi dan datin Tominah sangat menyayangi anak anak mereka kerana mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah masalah anak anak mereka.

2. Nilai sabar.
Datuk Dolhi sentiasa bersabar dengan kerenah anak anaknya yang telah men#oteng arang di mukanya.

". Nilai %anggung$a0ab.


Datuk Dolhi men$alankan tanggung$awabnya sebagai bapa dengan memberi pendidikan dan saraan yang #ukup kepada anak anaknya termasuk -ahi yang tingggal bersama neneknya.

&. Nilai pa%rio%i!.


Datuk Dolhi menggunakan &imosin (aga untuk ke ma$lis ma$lis rasmi.

(. Nilai ra$in.
Albert ra$in memba#a buku ilmiah untuk menambahkan pengetahuannya.

Penga$aran yang dikenal $uga sebagai amanat atau mese$ bermaksud perutusan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pemba#a. 1. !bu bapa dan anak anak hendaklah saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat pada watak Datuk Dolhi dan anak anaknya yang saling menyayangi walaupun mereka sering menimbulkan masalah kepada bapa mereka itu. %. )ita mestilah bersabar dalam menghadapi #abaran dalam kehidupan. Datuk Dolhi bersabar menerima berita bahawa Dani telah ditangkap polis kerana terlibat dengan penyalah gunaan dadah. ,. )ita hendaklah mengutamakan barangan buatan tempatan bagi menyokong ekonomi 5egara. (ikap ini yang dipaparkan oleh Datuk Dolhi yang menggunakan &imosin (aga untuk menghadiri ma$lis ma$lis rasmi wa$ar di#ontohi masyarakat.

4. )ita hendaklah ra$in memba#a dan menuntut ilmu bagi mema$ukan dir dan negara. Datuk Dolhi dan -ahi ra$in memba#a buku buku ilmiah bagi menambahkan pengetahuan mereka dalam bidang perniagaan.