Anda di halaman 1dari 44

Kuliah 9

terbaharu

Soalan bargambar

Oleh : Norazmi Hasshim

Heah Ewe Hoon - Still Life With Fruit, 1988

Buat kajian - Hal Benda, komposisi, kandungan

Penerangan soalan

Fakta

Huraian jawapan
Buah betik, epal, limau, manggis, kelapa yang telah dibelah dua, tembikai, pasu, meja, limau bali, bakul, meja , beberapa guni berisi barang, tembikar, almari, botol dan lain-lain.

hal benda diskripsi

1. senaraikan objek

2. tema

Alam benda dengan buah-buahan

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Penerangan soalan

Fakta
Contoh :

Huraian jawapan

Komposisi atau analisis

Media dan teknik Prinsip rekaan Harmoni Kepelbagaian Kadar banding Ekonomi Pergerakan

a. Media dan teknik dilukis menyamai imej sebenar b.Prinsip rekaan 1. harmoni : a. warna b. garisan c. rupa d. jalinan 2. kepelbagaian : a. warna b. garisan c. rupa d. jalinan -

penegasan

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Penerangan soalan

Fakta

Huraian jawapan

Kandungan atau interpretasi

Menjelaskan Makna

1. Tersurat

Menggambarkan buah-buahan tempatan dan buah-buahan luar negara yang berada dalam sebuah bilik menyimpan barang dan terletak diatas sebuah meja yang tidak tersusun.

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Karya Barat
Willem de koning Women lV , 1952

Huraikan
1. Gaya penampilan
2. Kaji komposisi

Fakta
1. Gaya penampilan { realistik, separa abstrak dan abstrak}
1. 2. 3.

Huraian
realistik : tidak digambarkan secara nyata atau real separa abstrak : masih terdapat imej yang boleh dikenali Abstrak : imej asal yang dimujaradkan

2. Komposisi { media , teknik dan prinsip rekaan }

1. media dan teknik bahan cat minyak digambarkan separa abstrak 2. prinsip rekaan harmoni kepelbagaian imbangan -

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Jelaskan peranan psikologi yang terdapat dalam karya berkenaan.

Caoimhghin O Croidheain Aerial Bombardment

penerangan
Fokus peranan psikologi

Fakta
1. Ekspresi

Huraian

2. Sensitiviti

3. Emosi

4. Kreativiti

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Chuah Thean Teng


Feeding Durian

Bincangkan
1. Unsur tempatan yang terdapat dalam karya tersebut.

2. Teknik yang digunakan

Penerangan soalan

Fakta

Huraian
{ Meneroka pelbagai teknik batik }

1.Apakah teknik catan Teknik batik { Penghayatan dan KBKK }

2. Unsur tempatan 1. pakaian { kebudayaan Msia } 2. rumah

3. buah durian

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Gambarkan kehidupan masyarakat masa dahulu

Peter Harris Rumah Rakit Sungai Pahang Tahun 1955.

Penerangan soalan
Kebudayaan merupakan Cara hidup atau tamadun manusia.

Fakta
1. tempat tinggal

Huraian
atas rakit

2. pekerjaan

nelayan

3. kemudahan perhubungan

zaman dahulu sungai digunakan sebagai jalan perhubungan yang utama

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Mastura A. Rahman
House Of Harmony, House of Flower , Mixed Media, 1999.

Kritikan umum

Unsur spiritual
kepercayaan, amalan kerohanian

Unsur tradisi
1.turun-temurun, sesuatu yang sudah menjadi adat, lama dan kekal 2. diturunkan dari satu generasi kesatu generasi

Penerangan soalan 1. Unsur tradisi


[ sesuatu yang diamalkan dari satu generasi ke satu generasi.]

Fakta
1. congkak

Huraian

2. buaian

2. Unsur spiritual
( bersifat kerohanian ) [ Satu kepercayaan mengenai alam yang nyata dengan alam ghaib. ]

1. sejadah

2. Al Quran

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Buat Pemerhatian Nilai Tradisi Dengan Moden


Ibrahim Husin Ayah ku dan angkasawan

Fakta

Nilai tradisi

Nilai moden

1. pendidikan

2. pekerjaan

3. pakaian

4. yang releven

5. yang releven

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

2004

Huraikan aspek tradisi dan spiritual yang terdapat dalam karya

1. Tradisi ?

2. Spiritual ?

Penerangan soalan Huraikan dengan memberi fakta baru

Fakta diberi
1. Tradisi

Fakta
Jendela / tingkap Rumah tradisi Ukiran F. Releven

Huraian

2. spiritual

Tali gantung Sejadah Jam Masjid F. Releven

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

KBKK Aplikasi kontekstual

2010

Jelaskan makna karya tersebut: tersurat dan tersirat

Kaedah Menjawab :
Makna yang tersurat : Makna yang nyata seperti terdapat dalam gambar iaitu tulisan jawi Makna yang tersirat : Membawa maksud tertentu yang di tampilkan dalam bentuk simbol atau lambang ( tulisan jawi ) Tulisan jawi sebagai asas pembelajaran agama dan mambaca AL Quran contoh tulisan jawi melambangkan budaya, agama, identiti atau ekspresi pelukis.

Ismail Latif
Green Tioman Buat analisis karya berdasarkan prinsip rekaan

Penerangan soalan

Fakta

Huraian

Buat analisis 1. harmoni


= prinsip rekaan = komposisi = aspek formal
media dan teknik

2. kepelbagaian 3. kadar banding 4. imbangan catan abstrak bahan akrilik

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Jelaskan Makna karya tersebut


1. Kebudayaan 2. persekitaran

Dr Wong Seng Tong

Bersatu Hati , Cat Air, 1999.

Jelaskan Makna karya tersebut


1. Kebudayaan a. pakaian b. tempat tinggal c. aktiviti i. amalan gotong-royong ii. pekerjaan 2. Persekitaran a. pantai yang berpasir dan bersih b. laut yang bergelora c. awan mendung d. perahu Kritikan Umum - Unsur Budaya dan Persekitaran
[ budaya - tamadun, peradaban, cara berfikir, kelakuan.] [ Persekitaran - kawasan sekeliling di sesuatu tempat.]

Jelaskan gambaran kehidupan masyarakat seperti dalam karya

Cheong Soo Pieng, Tropical life, 1959

Penerangan soalan
Gambaran masyarakat 1. atau kehidupan atau budaya, sosial....

Fakta

Huraian

2.

3.

Gunakan KBKK, kontekstul dan konstruktivisme


Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Karya Chuah Seow Keng, Going to market

Jelaskan gaya pengolahan karya

Penerangan soalan Gaya pengolahan

Fakta

Huraian

1. stailisasi [ pengayaan ]

2. representasi [ simbol atau lambang ]

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

1. Nyatakan jenis logo 2. Jelaskan reka bentuk logo tersebut a. Imej utama b. Warna c. Kesan visual

Penerangan soalan 1. Nyatakan jenis logo

Fakta

Huraian

2. Jelaskan reka bentuk a. Imej utama b. Warna c. Kesan visual

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Huraikan elemen komunikasi visual yang terdapat pada kulit Majalah Wanita tahun 2011.

Penerangan soalan Huraikan elemen satu persatu 1. 2. 3.

Fakta

Huraian

4.
5. 6.

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

1. Asas kritikan

1. Jelaskan fungsi arca tersebut ?

Penerangan soalan Jelaskan fungsi arca 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fakta

Huraian

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Vladimir Gorsky
Albert Einstein

Jelaskan aliran karya berkenaan

Penerangan soalan Ciri-ciri aliran karya

Huraian
1. Istilah Pop membawa istilah popular Culture. 2. Ia merakamkan objek seharian sebagai sandaran budaya popular. 3. Subjek-subjeknya diambil daripada objek-objek dan imej-ime harian seperti tin sop dan bir serta media massa seperti iklan, komik dan kartun serta potret bintang filem turut digambarkan sebagai wira budaya.

4. Pop art berkait rapat dengan sesuatu yang disukai ramai pada sesuatu masa
5. Aliran ini berusaha mengenal semula seni lukis dalam dunia yang baru dan moden ini.

Gerakan ini mengembalikan semula imej bergambar dalam seni selepas penguasaan Abstrak Ekpressionime.

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

KBKK Aplikasi kontekstual

Aras Tinggi 2010

Berikan interpretasi terhadap karya tersebut

fakta 1. Gambar Perdana Menteri Pertama 2. 3. Menara kembar petronas Bendera Malaysia

Huraian

4.
5.

Tugu Negara
Bendera Malaysia

6. Teks a. Selamat menyambut kemerdekaan b. Menjana Transformasi c. Tulisan blogspot

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Jelaskan Idea utama, Gaya, Warna, Perasaan

Dzulkifli Buyung, Kapal Kertas , Pastel On Paper, 1964.

Kritikan umum

Penerangan soalan 1. Idea utama

Fakta

Huraian

2 Gaya

3. Warna

4. Perasaan

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Jelaskan Idea utama, Gaya, Warna, Perasaan

Penerangan soalan 1. Idea utama

Fakta

Huraian

2 Gaya

3. Warna

4. Perasaan

Huraian dan contoh mestilah berpandukan gambar

Selamat menghadapi peperiksaan STPM