Anda di halaman 1dari 2

9/22/13 Romatech Agro - Pembekal Peralatan Pertanian dan Fertigasi: Lakaran Peralatan dan Penyambung Tangki Air Baja

romatechagro.blogspot.com/2009/07/lakaran-peralatan-dan-penyambung-tangki.html 1/1
romatechagro.blogspot.com http://romatechagro.blogspot.com/2009/07/lakaran-peralatan-dan-penyambung-tangki.html
Lakaran Peralatan dan Penyambung Tangki Air Baja
Lakaran di atas adalah rekabentuk dan penggunaan peralatan penyambung bagi pemasangan tangki air baja.