Anda di halaman 1dari 1

2.

0 PELAN STRATEGIK 2014 - 2016

NKRA:

Isu

PELAN STRATEGIK TENIS


UNIT KOKURIKULUM
SEK.MEN.KEB. TAMAN KERAMAT

Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan


berkemampuan

Masalah

Prestasi pencapaian
pelajar dalm bidang
kokurikulum masih
rendah

Guru kurang pengalaman


dan kemahiran dalam
sukan tenis

Pelajar tidak
menghadiri aktiviti
kokurikulum.

Hanya 40% pelajar yang


hadir untuk aktiviti
kokurikulum

Pelajar tidak
melibatkan diri
dalam melakukan
aktiviti permainan
tenis

Pelajar hanya mendaftar


sebagai ahli tetapi tidak
menyertai aktiviti tenis

Sub NKRA:

SBT dan Tawaran Baru

Indikator
Pencapaian
(KPI)

Matlamat

Strategi

Meningkat dan menambah


kemahiran guru melalui
seminar, kursus atau aktiviti
yang dapat meningkatkan
motivasi dan kesedaran guru
Meningkatkan dan
mempelbagaikan aktiviti
sukan tenis seperti
mengadakan bengkel tenis
dan sebagainya
Meningkatkan bilangan
pelajar yang berminat dan
berkemahiran dalam sukan
tenis

Menyusun dan
mengagihkan tugas kepada
guru mengikut kemahiran,
kepakaran dan minat.

Bilangan guru
berkemahiran

Perancangan aktiviti yang


berkualiti dan memberi
faedah kepada semua
pelajar

% murid hadir

Mengadakan lebih banyak


aktiviti di peringkat sekolah
khasn

% pelajar yang
terlibat

Sasaran (ETR)
TOV

2014

2015

2016

40%

50%

60%

70%

50%

60%

70%

80%