Anda di halaman 1dari 1

Kompilasi Resep THT

Edited by: Arbangi K


1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Otomikosis
Clotrimazol ear drops 3 dd gtt 5
Griseofulvin tab 200 mg 2x1
Klorfenilamin maleat tab 4 mg 2x1
OMA Stadium oklusi tuba
Efedrim HCl 1% 3x3 (tetes hidung)
Mucopect tab 3x1
OMA stadium perforasi
Chloramfenicol ear drops 3 dd gtt 5
Amoxicillin tab 500 mg 3x1 tab
Klorfenilamin maleat tab 4 mg 2x1
(selama 3 hari)
Na-diklofenak tab 25 mg 2x1 (selama
3 hari)
OMSK fase aktif
Rivanol kompres 3 dd gtt 5 (selama 35 hari)
H2O2 3% 3 dd gtt 5
Chloramfenicol ear drops 3 dd gtt 5
Amoxicillin tab 500 mg 3x1
Asam mefenamat tab 500 mg 3x1
OMSK benigna fase inaktif
H2O2 3% 3 dd gtt 5
Chloramfenicol ear drops 3 dd gtt 5
Amoxicillin tab 500 mg 3x1
Asam mefenamat tab 500 mg 3x1
OMSK maligna
Pro operatif
Foto mastoid
Ofloxasin tab 400 mg 2x1
Klorfenilamin maleat tab 4 mg 2x1
H2O2 3% 3 dd gtt 5
Otopain 3 dd gtt 5
Na-diklofenak tab 25 mg 2x1
OMSK benigna + jaringan granulasi +
tonsiolfaringitis akut
H2O2 3% 3 dd gtt 5
Chloramfenicol ear drops 3 dd gtt 5
Amoxicillin tab 500 mg 3x1
Na-diklofenak tab 25 mg 2x1
Gargarisma kan pro kumur2
Corpus alienum (serangga di telinga)
Pro ekstraksi
Ciprofloxacin ear drops (sagestam
ED) 3 dd gtt 2 (selama 3 hari)

Chloramfenicol ear drops 3 dd gtt 5


Amoxicillin tab 500 mg 3x1
Asam mefenamat tab 500 mg 3x1
Dermatitis aurikularis + OE difusa
Prednison tab 5 mg 1x1
Klorfenilamin maleat tab 4 mg 2x1
Sofradex ear drops 3 dd gtt 5
Lesi Trauma MAE
Chloramfenicol ear drops 3 dd gtt 5
Amoxicillin tab 500 mg 3x1
Na-diklofenak tab 25 mg 2x1
Rhinitis vasomotor akut
Efedrin HCl 1% 3 dd gtt 2
Klorfenilamin maleat tab 4 mg 2x1
Gliseril guaikolat tab 100 mg 3x1
Ciprofloxasin tab 500 mg 3x1
Serumen plug
carbol glyserin 5 dd gtt 5
Rhinitis Obstruksi kronis
Efedrin HCl 1% 3 dd gtt 2
Klorfenilamin maleat tab 4 mg 2x1
Gliseril guaikolat tab 100 mg 3x1
Rinitis Kronis e.c susp alergi
Pseudoeffedrin Nalgestan tab 3x1
Tonsilofaringitis kronis
Gargarisma kan 3x1 pro kumur2
Na-diklofenak tab 50 mg 2x1
Faringitis kronis
Ofloxasin 2x1
Na-Diklofenak 50 mg 2x1
Ambroxol syr 3x1 c
OBH syr 3x1 c
Gargarisma kan 3x1 pro kumur2
Faringitis akut + uvilitis akut
- Gargarisma kan pro kumur
- Amoxicillin tab 500mg 3x1
- Asam mefenamat tab 500 mg 3x1
Otitis Eksterna Sirkumkripta
- Solusio burowi ear drops
- Asam mefenamat 3 x 500 mg
- Amoxicillin 3 x 500
-

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

Anda mungkin juga menyukai