Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DST TAHUN 2

Tahun

: Tahun 2A2

Masa

: 08.15 pagi 09.15 pagi

Bilangan Pelajar

: 26 Orang

Tema / Tajuk

: Sains Hayat

Standard Kandungan

: 1.3 Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran


manusia.

Standard Pembelajaran : 1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri
mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi
pertambahan saiz, tinggi dan berat.
1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran
mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat
dengan menjalankan aktiviti.
1.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
Objektif Pembelajaran
i.
ii.

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan
iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat.
Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi
saiz, tinggi dan berat melalui pelaksanaan aktiviti.

Strategi PdP

: kaedah interaktif

Pengetahuan Sedia Ada : murid tahu bahawa mereka semakin membesar.


Kemahiran Saintifik

: memerhati, membuat hipotesis,

EMK

: TMK

Bahan Bantu Mengajar : video, kad gambar, laptop, LCD, pita pengukur,
timbangan berat, buku aktiviti, pelekat
Penilaian PdP

B2DS1E1 mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri sendiri sejak
dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat.
.

FASA /

ISI

MASA

KANDUNGAN

Orientasi
(5 minit)

Aktiviti :
menonton video

AKTIVITI PdP
1. Guru menayangkan video
mengenai kitaran pertumbuhan
manusia yang bermula dari bayi

CATATAN

BBM :
laptop, LCD,
speaker

sehingga tua.
KBKK :
menjana
idea
2. Murid melihat video yang
ditayangkan.
3. Murid dibimbing untuk memberi
pendapat mengenai video yang
ditayangkan.
4. Guru mengadakan soal jawab
dengan murid dan membuat

KPS :
memerhati
Nilai : hargai
ibu bapa

hubungkait mengenai video


dengan topik yang akan
dipelajari.
Pencetusan
Idea
(10 minit)

Mengenal pasti

1. Guru melekatkan gambar bayi,

perubahan yang

kanak-kanak, remaja, dewasa

berlaku pada diri

dan orang tua secara rawak di

mereka sejak
dilahirkan iaitu
membesar dari
segi saiz, tinggi
dan berat.

BBM : kad
gambar,
pelekat

hadapan.
2. Murid diminta membantu guru
untuk menyusun gambargambar tersebut mengikut
susunannya berdasarkan

KBKK :
banding
beza

tumbesaran manusia.
KPS :
Aktiviti :

memerhati

perbincangan,
banding beza

Nilai : berani
mencuba

3. Guru membimbing murid untuk


menyatakan perubahan yang
berlaku pada diri mereka sejak
dilahirkan iaitu membesar dari
segi pertambahan saiz, berat
dan tinggi.
4. Murid dibimbing untuk
menyatakan faktor yang
mempengaruhi tumbesaran
manusia :
Pemakanan
Keturunan
Penstruktur-

Membanding dan

an Semula

membezakan

Idea

tumbesaran

(30 minit)

mereka dengan
rakan dari segi
saiz, tinggi dan
berat dengan
menjalankan
aktiviti.

1. Murid dibahagikan kepada


empat kumpulan kecil.
2. Setiap kumpulan diminta
menganggar wakil kumpulan
yang paling tinggi.
3. Setiap wakil kumpulan paling
tinggi diminta kehadapan.
4. Guru meminta murid

berkumpulan

pengukur,
timbangan
berat
KBKK :
meramal

membanding beza antara 4


wakil kumpulan tersebut untuk
memilih wakil yang paling tinggi.
5. Wakil murid mengukur tinggi

Aktiviti :

BBM : pita

setiap wakil kumpulan dengan


bimbingan guru.
6. Guru mencatatkan tinggi bagi
setiap wakil kumpulan
dihadapan.
7. Murid membanding beza
semula ketinggian wakil murid
dengan ukuran piawai.
8. Aktiviti diulang dengan meminta
murid memilih wakil kumpulan
yang paling berat dan paling

KPS :
membuat
hipotesis
Nilai :
bekerjasama
yakin diri

besar.
Aplikasi

Tumbesaran

Idea

manusia

(10 minit)

melibatkan
pertambahan

1. Murid diminta menjawab soalan


di dalam Buku Aktiviti dalam

BBM : buku
aktiviti

masa yang ditetapkan.


2. Guru membincangkan jawapan
bersama murid-murid.

saiz, berat dan

Nilai : tepati
masa

tinggi.
Refleksi

Rumusan

(5 minit)

pembelajaran.

1. Murid membuat rumusan


tentang topik yang dipelajari.
2. Guru membuat soal jawab
mengenai apa yang dipelajari
pada hari ini.

KBKK :
membuat
kesimpulan