Anda di halaman 1dari 35

MOHD KHAIRUL ANUAR BIN

AWANG

861102 – 29 – 6071

89712
TINGKATAN EMPAT

KETINGGIAN
KETINGGIAN

Kontur Kecerunan

Pelbagai
Dalam Dalam
bentuk Cerun
Peratus Nisbah
muka bumi
Kontur
Garisan yang dilukis dengan menyambungkan
semua tempat yang mempunyai ketinggian yang
sama dari aras laut.
Kontur dilukis dengan sela kontur yang tetap.
Dapat menggambarkan kecerunan dan bentuk
muka bumi di sesuatu tempat.
Perbezaan ketinggian di antara dua garisan
kontur dikenali sebagai selang tinggi
Pembentukan garis kontur
daripada bentuk muka bumi
Cara melukis keratan rentas
Keratan rentas ialah pandangan
sesuatu tempat dari sisi.
Cara melukis keratan rentas:
tentukan 2 tempat yang dilihat.
lukis garis lurus antara 2 tempat
itu.
lukis rajah berdasarkan
ketinggian kontur yang melalui
garis lurus itu.
Cara melukis keratan rentas garisan
kontur
Gunung

Kol dan Dataran


Pelana Tinggi

Bentuk Muka
Bumi
Berdasarkan
Kontur Tebing
Rabung
Tinggi

Genting Lurah
Gunung

Tanah tinggi melebihi 600 m.


Susunan kontur gunung berbentuk
bulat
Susunan kontur bukit berbentuk
bulat tetapi ketinggian kurang 600
m.
Kontur Gunung
Dataran tinggi

Tanah tinggi yang kemuncak agak


rata dan pinggirnya curam.
Susunan kontur rapat di tepi tetapi
tiada kontur di tengahnya.
Cth : Dataran Tinggi Orchid, Sabah
Dataran Tinggi Korat, Thailand
Kontur Dataran tinggi
Tebing Tinggi

Cerun yang sangat curam dan


hampir tegak.
Susunan kontur rapat sehingga
bertindih.
Banyak terdapat di Pulau Langkawi.
Kontur Tebing Tinggi
Lurah

Tanah rendah yang terletak di


antara tanah tinggi yang disalir
sungai.
Susunan kontur lurah adalah
berbentuk V.
Kontur Lurah
Genting

Laluan sempit dan dalam yang


merengtangi legeh.
Terletak di antara dua set kontur
tanah tinggi.
Cth : Genting Khyber, Afganistan
Kontur Genting
Rabung

Tanah tinggi yang panjang dan


sempit.
Susunan kontur rabung adalah
memanjang dan rapat
Kontur Rabung
Kol dan Pelana

Kol ialah lekukan sempit antara dua


rabung yang menjadi legeh dua
batang sungai
Pelana ialah lekukan setek di antara
dua puncak.
Kontur Kol dan Pelana

Kol Pelana
cerun
Susunan kontur boleh menunjukkan jenis cerun
yang terdapat di sesuatu kawasan.

Jenis
cerun

Landai Curam Seragam Bertangga Cekung Cembung


Cerun Landai

Susunan kontur jarang (sebelah


kanan)
Cerun Curam

Susunan kontur rapat (sebelah kiri)


Cerun Seragam

Susunan jarak sama antara kontur


Cerun Bertangga

Susunan kontur rapat berselang dengan


kontur jarang
Cerun Cekung

Susunan kontur pada bahagian rendah


adalah jarang dan rapat pada bahagian
tinggi
Cerun Cembung

Susunan kontur pada bahagian rendah


adalah rapat dan jarang pada bahagian
tinggi.
Kecerunan

Kecerunan ialah nisbah di antara


jarak tegak dengan jarak
mendatar.
Formula
Kecerunan = jarak tegak
jarak mendatar

= jarak tegak : jarak mendatar


B

100 m
Jarak menegak

10 000 m
Jarak mendatar

Kecerunan bagi cerun AB ialah 100 m : 10 000


meter atau 1 : 100
Mengira kecerunan dalam peratus

Kecerunan dalam peratus untuk


menunjukkan kecerunan jalan raya
dan landasan kereta api.
Formula
kecerunan dalam peratus
= jarak tegak x 100 %
jarak mendatar
Rumusan