Anda di halaman 1dari 3

Lekatkan

gambar
JABATAN AGAMA ISLAM
Di sini
PULAU PINANG,
(ukuran
LEBUH PANTAI,
passport
10300 PULAU PINANG.
)
________________________________________________________________

BORANG PERMOHONAN MENGAJAR


KELAS PENGAJIAN TAKMIR MASJID DAN SURAU
NEGERI PULAU PINANG

1. Nama : _________________________________________________

2. No. Kad Pengenalan* :

_________________________________________________

3. Tarikh Lahir : _________________Tempat Lahir : ____________________

4. Alamat Kediaman : _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

5. No. Telefon : __________________________

6. Pekerjaan : _________________________________________________

7. Nama dan Alamat : _________________________________________________


Majikan
_________________________________________________

8. No. Telefon : ___________________________

9. Pengalaman Kerja : _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
10. Kelulusan Akedamik*

Bidang/Pengkhusus
Kelulusan Tahun Institusi Pengajian
an
Ijazah
Diploma
STPM
STU

IV Senawi
SPM
Lain-lain

11. Pernahkah tuan/puan mengajar di kelas pengajian agama di amsjid/surau


atau lain- lain pengajian? Jika tuan pernah mengajar di kelas pengajian
agama, sila nyatakan pada ruangan yang telah disediakan.

Nama kitab dan mata pelajaran yang

Tempat mengajar diajar

12. Jika tuan /puan diberi peluang untuk mengajar di Kelas Pengajian Takmir.
Sila beri cadangan dengan mengisi ruang di bawah.

Nama dan alamat masjid/surau Nama kitab/mata Bilangan


pelajaran Jemaah

13.Pengakuan Pemohon

Saya ………………………………………………………..mengaku bahawa

semua maklumat yang dinyatakan adalah benar . Sekiranya

permohonan saya diterima, saya akan menjalankan tugas dengan

penuh ikhlas dan bertanggungjawab.

Tarikh : ………………… ……... …………………

(Tandatangan)

Nota :

* Sila sertakan salinan photostat