Anda di halaman 1dari 4

SET 1

TINGKATAN (PT3)

UJIAN PENILAIAN PENTAKSIRAN

Arahan : Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian


C.

BAHAGIAN A
[ 25 markah ]
1. Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa.
Gariskan kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul
pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
semula.
(i)
Sikap saling benci-membenci tidak digalakkan dalam kehidupan
bermasyarakat.

(ii)
Ketiga ekor anak kucing yang baru dijumpainya di dalam longkang
itu telah dibawa pulang ke rumah.

(iii) Kerja-kerja memperdalamkan longkang itu dijalankan bagi


mengelakkan banjir.

(iv) Beta ingin tidur sekarang kerana hari sudah larut malam, titah
Sultan kepada pegawai istana baginda.

[8
markah]

2. Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan ejaan.


Gariskan kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul
pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
semula.
(i)

Murtabak yang telah dibeli oleh ibu semalam telah basi.

(ii)

Talifon yang berdering di ruang tamu tidak diendahkan oleh Ali.

(iii) Semangat nasionalisma dalam kalangan remaja harus disemai sejak


mereka berada
di bangku sekolah lagi.

[3 markah]
3. Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif
(i)
Saya membaca buku yang dipinjam dari perpustakaan awam
semalam.

(ii)
Ketua kampung menegur sikap Karim dan Derus yang suka
menghabiskan masa di
di warung.

(iii)

Mereka ke sekolah dengan menaiki bas.

(iv)

Irma mahu menyimpan raket Iswan sebagai kenang-kenangan.

(iv) Pihak kerajaan akan memberikan intensif kepada mana-mana ahli


sukan yang
Berjaya mengharumkan nama negara di persada antarabangsa.

[ 10 markah ]

4. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan pasangan gambar


tersebut, tulis satu peribahasa yang sesuai.

(i)

(ii)

[4 markah]