Anda di halaman 1dari 5

Sejarah Tingkatan Dua

BAB 8 : KEBANGKITAN SEMANGAT h) Kemajuan sistem perhubungan dan percetakan


KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT 1. Peristiwa di negara luar diikuti oleh penduduk Tanah
MARTABAT BANGSA Melayu melalui kemajuan sistem perhubungan dan
percetakan terutamanya surat khabar.
(1) Maksud Semangat Kebangsaan
1. Berjuang menebus maruah bangsa (3) Gerakan Islam
2. Semangat cinta bangsa dan tanah air. a) Latar belakang kebangkitan Gerakan Islah
3. Berjuang membebaskan negara drp penjajahan British, 1. Semangat kebangsaan oleh golongan pelajar yang
4. Membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. mendapat pendidikan di Timur Tengah.
2. Pelajar di Universiti al-Azhar, Mesir terpengaruh
(2) Semangat Kebangsaan negara luar jadi pendorong dengan idea pemulihan Islam yang dibawa oleh Sayid
a) Gerakan Pan-Islam di Turki Jamaluddin al-Afghani & Syeikh Muhammad Abduh.
1. Gerakan kebangkitan Islam di Timur Tengah. 3. Setelah kembali ke tanah air, pelajar memulakan
2. Kuasa barat memecahbelah & kuasai empayar Islam Gerakan Islah di Tanah Melayu.
2. Empayar Islam Turki Uthmaniyah merosot akibat b) Kaum Muda
penjajahan Barat 1. Antara tokoh penting dalam Kaum Muda ialah
3. Barat di Turki mencetuskan Gerakan Pan-Islam. i. Syeikh Muhammad Tahir bin Jalaluddin
4. Gerakan bertujuan menyatukan seluruh umat Islam ii. Haji Abbas bin Muhammad Taha
dan menentang penjajahan barat. iii. Syed Syeikh Ahmad al-Hadi.
5. Gerakan mempengaruhi umat Islam di timur Tengah, 2. Idea pembaharuan Kaum Muda disebarkan melalui
India dan Asia Tenggara termasuk Tanah Melayu majalah Al-Imam.
untuk menentang penjajahan kuasa asing.
b) Gerakan Pemulihan Islam di Mesir Akhbar Al-Iman
1. Penjajahan British terhadap Mesir mencetuskan 1. Diterbitkan di Singapura pada tahun 1906.
Gerakan Islah 2. Al-Iman bermaksud pemimpin.
2. Dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani dan 3. memberi kesan dalam pemikiran orang Melayu.
Syeikh Muhammad Abduh. 4. Orang Melayu sedar kepentingan pendidikan dan
3. Pengaruh gerakan disebarkan ke Tanah Melayu ekonomi mereka.
melalui pelajar yang menuntut di Mesir setelah 5. Majalah Al-Iman dihentikan pada tahun 1908
mereka kembali ke tanah air. 6. Perjuangannya diteruskan oleh akhbar lain seperti
4. Gerakan Islam menyeru orang Islam kembali Neracha, Al-Ikhwan, Pengasuh dan Saudara.
berpegang ajaran Islam yang sebenar berdasarkan al- 7. Saranan akhbar Al-Iman
Quran dan hadis untuk mencapai kemajuan. • menyeru orang Melayu berpegang kepada al-
5. Gerakan Islah menyeru seluruh umat Islam bersatu Quran dan hadis.
menentang penjajahan Barat di negara Islam. • Menekankan ilmu pengetahuan untuk kemajuan.
c) Perang Rusia-Jepun
1. Jepun mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepun. • Menitikberatkan pengetahuan sejarah
2. Sebuah negara Asia mengalahkan kuasa Eropah. • Menasihati ibu bapa memberi pendidikan yang
3. Kejayaan Jepun membuktikan kuasa Eropah tidak sempurna kepada anak-anak.
sekuat yang disangkakan • Menggesa kaum wanita diberi peluang
d) Revolusi China 1911 mendapatkan pendidikan.
1. Perkembangan negara China mempengaruhi penduduk • Mengetepikan adat resam dan kepercayaan karut
Tanah Melayu menentang British. yang menghalang kemajuan
2. Dr. Sun Yat Sen memimpin Revolusi China 3. Kaum Muda tubuhkan madrasah utk sebarkan idea
menumbangkan kerajaan Manchu. i. Madrasah al-Masyhur al-Islamiah di P.Pinang
3. Beliau menubuhkan republik China. ii. Madrasah al-Diniah Kg Lalang di Padang
e) Semangat kebangsaan di Filipina Rengas
1. Jose Rizal tubuhkan Liga Filipina iii. Madrasah II-Ihya Assyariff, Gunung
2. Tuntut Sepanyol memberi layanan yang adil kepada Semanggol, Perak.
rakyat Filipina. 4. Idea Kaum Muda dapat tentangan gol Kaum Tua.
3. Jose Rizal memimpin Liga Filipina untuk menentang c) Kaum Tua
penjajahan Sepanyol di Filipina. 1. Terdiri dr golongan ulama dan pegawai agama
f) Semangat Kebangsaan di India 2. Tidak menerima idea Kaum Muda.
1. Di India, gerakan dipimpin oleh Mahatma Gandhi 3. Berpegang kuat kepada adat dan agama Islam.
untuk membebaskan India dr penjajahan British. 4. Kaum Tua menerbitkan akhbar Suara Benar
g) Semangat Kebangsaan di Indonesia dan Lidah Benar
1. Parti Nasional Indonesia pimpinan Soekarno ingin
membebaskan Indonesia daripada Belanda

1 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan Dua

d) Tokoh Pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu


1. Syeikh Muhamamd Tahir Jalaluddin;
Raja Chulan
i. Dilahirkan di Sumatera dan pendidikan
→ pendidikan di Kolej Melayu Kuala Kangsar.
di Makkah dan di Universiti al-Azhar.
→ Dilantik Ahli Majlis Perundangan Persekutuan.
ii. Menerbitkan majalah Al-Iman dan pernah
→ Menggesa British menaikkan taraf ekonomi
dilantik sebagai Mufti Negeri Perak.
orang Melayu dan menambah peluang dalam
2. Haji Abbas Muhammad Taha;
perkhidmatan kerajaan.
i. Dilahirkan di Singapura. Pendidikan di Makkah.
Mohammad Eunos Abdullah;
ii. Dilantik kadi di Tanjung Pagar, Singapura.
→ Pendidikan Inggeris di Raffles Institution,
iii. Menerbitkan akhbar Neracha.
→ Orang Melayu pertama yang dilantik sebagai
3. Syed Syeikh al-Hadi;
Ahli Majlis Perundangan negeri-negeri Selat.
i. Dilahirkan di Melaka
→ Pernah bertugas sebagai ketua pengarah akhbar
ii. Pendidikan agama di Terengganu dan
Utusan Melayu dan Lembaga Melayu.
Pulau Penyengat, Riau.
→ tubuhkan Kesatuan Melayu Singapura.
iii. Berkunjung ke Makkah dan Mesir serta
Dato’ Onn Jaafar;
mendalami perjuangan Syeikh Muhammad
→ Pendidikan Inggeris di Kolej Melayu Kuala
Abduh.
Kangsar dan di England.
iv. Menerbitkan akhbar Al-Ikhwan dan Saudara
→ Menjadi pengarang akhbar Warta Malaya,
(4) Semangat Kebangsaan Golongan Intelektual
Lembaga Malaya dan Warta Ahad.
a) Golongan intelektual Melayu
→ Dilantik sebagai Ahli Tidak Rasmi dalam
1. Golongan intelektual Melayu terbahagi dua
Majlis Mesyuarat Negeri Johor.
i. berpendidikan Melayu .
ii. berpendidikan Inggeris.
b) Gol. Intelektual Melayu berpendidikan Melayu (5) Peranan akhbar dan majalah
1. Merupakan lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris 1. Saluran melahirkan kesedaran kebangsaan.
2. Menjadi guru Melayu - berperanan pemimpin 2. Idea disalurkan kepada semua lapisan masyarakat.
masyarakat. 3. akhbar Melayu menyuarakan isu sosial serta
3. Berganding bahu dengan gol cerdik pandai agama kedudukan ekonomi dan politik orang Melayu.
bagi menyumbangkan tenaga dan fikiran memajukan 4. Menyemai semangat kebangsaan
orang Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan. 5 Mengkritik dasar British
4. Kesedaran untuk membebaskan Tanah Melayu 6 Menyeru orang Melayu bersatu
daripada penjajahan British. 7. Menghapuskan semangat kenegerian.
5. Antara tokoh nasionalis tersebut ialah 8 Menuntut kedudukan yang lebih baik dalam bidang
i. Harun Aminurrashid, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan.
ii. Ibrahim Haji Yaacob
iii. Abdul Hadi Hasan. (6) Penerbitan akhbar Melayu
Nama akhbar Tempat Terbit
Harun Aminurrashid; Lembaga Melayu Singapura
- Tokoh pejuang kebangsaan lepasan MPSI. Pengasuh Kelantan
- Guru bersemangat kebangsaan dan penulis yang Majalah Guru Kuala Lumpur/Pulau
aktif mempelopori penulisan puisi bertema Pinang
semangat kebangsaan. Al-Ikhwan Pulau Pinang
Abdul Hadi Hasan; Saudara Pulau Pinang
→ Pensyarah MPSI. Warta Malaya Singapura
→ Menanamkan semangat cinta bangsa dan negara Fajar Sarawak Sarawak
Majlis Kuala Lumpur
Utusan Melayu Singapura
c) Gol intelektual Melayu berpendidikan Inggeris
Akhbar Warta Malaya
1. Memperjuangkan kesedaran kebangsaan.
→ Diterbitkan di Singapura.
2. Guna peluang yang ada dalam sistem pentadbiran dan
→ Pengarang pertama ialah Dato’ Onn Jaafar.
perundangan untuk menuntut hak orang Melayu dalam
→ Menyiarkan isu sosioekonomi orang Melayu.
bidang ekonomi, pendidikan dan pentadbiran.
→ Desak Melayu diberi jawatan dlm perkhid kerajaan.
3. Menubuhkan persatuan
. Akhbar Majlis
4. Guna penulisan untuk memperjuangkan orang Melayu.
→ Diterbitkan di Kuala Lumpur oleh The Selangor Press
and Majlis Co. Ltd.
→ Pengarang pertama ialah Abdul Rahim Kajai.
→ Mendedahkan kelemahan British yang mengancam
kedudukan orang Melayu.
2 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan Dua

Akhbar Utusan Melayu;


→ Diterbitkan di Singapura. (10) Kesedaran kebangsaan melalui penulisan kreatif
→ Pengarang pertama ialah Abdul Rahim Kajai. 1. Jenis penulisan kreatif seperti puisi, novel dan cerpen.
→ Menggesa orang Melayu meningkatkan taraf ekonomi 2. Golongan guru, penulis dan wartawan menjadikan
memperjuangkan nasib bangsa dan tanah air. karya kreatif sebagai saluran untuk menyuarakan
Abdul Rahim Kajai perjuangan orang Melayu.
→ Nasionalis berjuang melalui bidang kewartawanan. 3. Peranan Puisi, novel dan cerpen
→ Digelar Bapa Kewartawanan Melayu. i. semaikan perasaan cinta akan bangsa & negara
→ Pernah menjadi ketua pengarang akhbar seperti Warta ii. menyeru merebut peluang ekonomi
Malaya, Majlis dan Utusan Melayu. iii mempertahankan maruah bangsa
iv menimbulkan kesedaran di orang Melayu
(7) Penerbitan akhbar Cina
1. Diterbitkan oleh masyarakat Cina di Tanah Melayu Nama Pengarang Puisi
2. Melaporkan berita kegiatan social dan ekonomi orang Harun Aminurrashid Tenaga Kaumku
Cina dan India di Tanah Melayu. Rayuan Bangsa Mu
3. Menyiarkan peristiwa di negara China dan India. Mempertahankan Hak Kita
Perwira Melayu
4. Akhbar masyarakat Cina
i. Lat Pau, Abdul Samad Ahmad Serunai Pujangga
ii. Nanyang Siang Pau, Kapal Tiada Nakhoda
iii Sin Chew Jit Poh Hari Kejatuhan Kita
iv. Modern Daily News. Muhammad Yusuf Harun Dunia yang Fana
5. Lat Pau ialah akhbar harian pertama masyarakat Cina, Di Lautan Seberang
(8) Penerbitan akhbar India
1. Diterbitkan oleh masyarakat India di Tanah Melayu. Omar Mustaffa Bangkitlah
2. Akhbar masyarakat India
i. Ulaga Nesan, Melati Pahang Seruan Kebangsaan
ii.Tamil Nesan
Mahmud Ahmadi Sedarlah
iii Tamil Murasu.
3. Akhbar Tamil Nesan - akhbar terawal di KL. Muhammad Yasin Maamor Di Tengah Segara

(9) Penerbitan akhbar peranakan Nama Pengarang Nama Novel


1. Akhbar berbahasa Melayu Syed Sheikh al-Hadi Hikayat Faridah Hanum
2. Diterbitkan oleh masyarakat Jawi dan Cina Peranakan. Ahmad Rashid Talu Iakah Salmah?
3. Jawi Peranakan - masyarakat kacukan India-Melayu Harun Aminurrashid Melor Kuala Lumpur
erbentuk apabila saudagar India berkahwin dengan Ishak Haji Muhammad Putera Gunung Tahan
wanita Melayu tempatan. Abdullah Sidek Mari Kita Berjuang
4. Cina Peranakan dikenali Baba dan Nyonya. Abdul Kadir Adabi Melati Kota Bharu
5. Masyarakat Cina Peranakan - hasil perkahwinan di ant
perantau Cina dgn penduduk bumiputera Nama Pengarang Nama Cerpen
6. Akhbar Jawi Peranakan Abdul Rahim Kajai Cerita Awang Putat
i. Jawi Peranakan, Ishak Haji Muhammad Rumah Besar Tiang
Sebatang
ii.Sekola Melayu,
Shamsuddin Salleh Di Sini Kita Bukannya
iii. Taman Pengetahuan Orang Dagang
iv.Tanjug Penagri. Siasat yang Tiada Diminta
7. Akhbar Cina Peranakan
i. Surat Khabar Peranakan,
ii. Bintang Timor, (10) Kemunculan Pertubuhan Melayu
iii Khabar Uchapan Baru 1. Peringkat awal bersifat kenegerian.
iv. Bintang Peranakan 2. Mmperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial.
3. mendorong ke arah pertubuhan bersifat kebangsaan.
Akhbar Bintong Timor 4. Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
Dikendalikan oleh orang Cina Peranakan i. menjadi peransang kepada negeri-negeri Melayu di
Akhbar berbahasa Melayu Tanah Melayu untuk menubuhkan persatuan.
Laporkan berita pemberontakan Dato’ Bahaman ii. perjuangkan kepentingan Melayu di negeri masing
Akhbar Sekola Melayu 5. Persatuan Melayu Perak, Pahang, Selangor, Negeri
Dikendalikan oleh masyarakat Jawi Peranakan Sembilan, Pulau Pinang dan Kelantan ditubuhkan
Dijadikan bahan rujukan di sekolah Melayu 6. Dianggotai oleh cerdik pandai Melayu berpendidikan
Menanam semangat suka belajar Inggeris dan berkhidmat dengan kerajaan British.
Akhbar Bintang Pranakan Panitia Sejarah
Membicarakan hal ehwal masyarakat Cina Peranakan 3 SMK Kamil, Pasir Puteh
Menunjukkan taat setia kepada British
Sejarah Tingkatan Dua

7. Perjuangan bersifat sederhana. - Mengadakan pakatan sulit dengan Jepun untuk


8. kesetiaan kepada raja Melayu dan bekerjasama dengan menentang British.
British. 8. Akhbar Warta Malaya digunakan untuk
9. mendesak peluang diberikan kepada Melayu dalam membangkitkan perasaan anti-British dan
pentadbiran kerajaan. memperjuangkan cita-cita KMM.
10. KMS bersama Persatuan Melayu Selangor 9. British bimbang dengan pergerakan KMM
menganjurkan Kongres Melayu Se-Tanah Melayu 1 di 10. Ibrahim Haji Yaakob bersama anggotanya
Kuala Lumpur - menghimpunkan wakil persatuan ditangkap dan dipenjara di Singapura.
Melayu utk berbincang 11. Mereka dibebaskan semasa pendudukan Jepun.
11. Kongres Melayu ke 2diadakan di Singapura 12. KMM diharamkan oleh Jepun pada tahun 1942.
12. Disertai penyertaan persatuan Melayu termasuk
Sarawak dan Brunei. (13) Pertubuhan orang Cina
14. Kogres menyarankan semua persatuan Melayu 1. Sebelum Perang Dunia Ke-2, orang Cina di Tanah
memajukan orang Melayu di negeri masing-masing. Melayu menumpukan perhatian kepada keadaan yang
14. Kongres Melayu ketiga tidak dapat diadakan kerana berlaku di negara asal mereka.
Jepun telah menyerang pada tahun 1941. 2. Antara pertubuhan Cina di Tanah Melayu
(11) Persaudaraan Sahabat Pena (PASPAM) i. Hsing Chong Hui
1. Ditubuhkan pada tahun 1934 ii. Chung Ho Tang.
2. Dikendalikan oleh akhbar Saudara yang menyediakan 3. Terdapat orang Cina yang memberi perhatian kepada
ruangan utk ahlinya menulis &kemukakan pendapat. politik tempatan - terdiri daripada orang Cina yang
3. Cogan kata “Hidup Bahasa Hidup Bangsa”. dilahirkan di Negeri-Negeri Selat atau Cina Peranakan
4. Menggalakkan ahli-ahlinya bertukar pendapat. warganegara British.
5. Mengadakan persidangan kebangsaan 1 di Taiping, 4. Persatuan Orang Cina Peranakan di Negeri-negeri
6. Menghimpunkan ahlinya dr seluruh Tanah Melayu Selat ditubuhkan
7. Semangat kenegerian dipecahkan. 5. Tokoh penubuhan persatuan orang Cina Peranakan
8. Konsep kebangsaan terbentuk. i. Tan Jiak Kim,
ii Lim Boon Keng,
9. Persidangan di peringkat kebangsaan seterusnya iiii. Song Ong Siang
diadakan di P. Pinang, Singapura, Ipoh & Seremban. iv. Seah Liang Seah .
(12) Kesatuan Melayu Muda (KMM) 7. Persatuan ini menggalakkan orang Cina peranakan
1. Dtubuhkan tahun 1938 di Kuala Lumpur. memperolehi pendidikan tinggi dan teknikal.
2. bersifat politik yang pertama di Tanah Melayu. 8. Mereka taat kepada British,
3. Dipimpin oleh Ibrahim Yaakob 9. Antara tokoh penting dalam politik Tanah Melayu
ialah Tan Cheng Lock.
Ibrahim bin Yaacob
(14) Pertubuhan orang India
• Dilahirkan di Temerloh
1. Terpengaruh dgn negara asal mereka sebelum Perang
• Pernah menjadi pengarang akhbar
Dunia Kedua.
Majlis dan Warta Malaya
2. Nehru, pemimpin Parti Kongres India pernah berucap
• Menubuhkan KMM kerana di Kuala Kangsar semasa lawatan beliau ke Tanah
berpendapat persatuan kenegerian Melayu pada tahun 1937.
tidak menguntungkan orang Melayu 3. Cerdik pandai India yang berpendidikan Inggeris telah
menubuhkan persatuan India di bandar utama seperti
Taiping, Kuala Lumpur, Seremban dan Pulau Pinang,
4. Bertujuan 4. Persatuan India Pusat Tanah Melayu pimpinan A.M.
i. menanamkan semangat perpaduan Soosay ditubuhkan.
ii. wujudkan kesedaran di kalangan orang 5. Persatuan ini menggabungkan 12 persatuan India dan 4
Melayu untuk mempertahankan hak mereka. dewan perniagaan India. Bertujuan memperjuangkan
iii. berjuang memerdekakan Tanah Melayu hak dan kepentingan orang India di Tanah Melayu
iv. satukan Tanah Melayu dan Indonesia melalui (13) Kesimpulan
Melayu Raya. 1. Semangat kebangsaan melahirkan golongan
5. Kebanyakan anggota KMM terdiri daripada guru pejuang kebangsaan yang bersemangat patriotik
lepasan MPSI. 2. Gerakan kesedaran kebangsaan dipelopori oleh
6. Perjuangan KMM dianggap radikal golongan intelektual.
7. Sebab KMM dianggap radikal 3. Mereka menanfaatkan ilmu yang diperolehi untuk
- tidak bekerjasama dan menyuarakan memajukan bangsa dan negara.
penentangan terbuka terhadap British.

4 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan Dua

4. Gerakan kebangsaan menjadi lebih mantap


apabila semua kaum bersatu padu menuntut
kemerdekaan Tanah Melayu daripada British.

5 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh