Anda di halaman 1dari 25

5.

0 KERJA TANAH

5.1 PENGENALAN
5.2 AKTIVITI KERJA TANAH
5.3 PEMBERSIHAN
5.4 PENGOREKAN
5.5 PEMUNGGAHAN, PENGANGKUTAN, DAN
PENUANGAN
5.6 PEMADATAN
5.7 PENCERUNAN
5.1 PENGENALAN
 Kerja tanah bermaksud penyediaan aras
pembentukan (formation level) seperti yang
dikehendaki dalam lukisan tapak.
 Aras pembentukan ialah aras yang dibentuk
sama ada dengan memotong atau
menambun tapak bagi menempatkan
bangunan yang dicadangkan .
 Kerja tanah bergantung sepenuhnya pada
keadaan tapak jika dibandingkan dengan
aras pembentukan.
Sambungan….

 Sekiranya tapak tersebut telah mempunyai


aras yang sama seperti aras pembentukan,
maka kerja tanah tidak diperlukan.
 Sekiranya tapak tersebut mempunyai aras
yang lebih tinggi daripada aras
pembentukan, kerja pemotongan tanah
diperlukan.
 Sebaliknya jika aras tapak tersebut lebih
rendah daripada aras pembentukan, kerja
penambunan pula yang diperlukan.
Sambungan….

 Ada juga kemungkinan kedua-dua kerja


pemotongan dan penambakan ini diperlukan
bagi sesuatu tapak.
 Tapak yang telah dipotong biasanya telah
sedia padat.
 Tapak yang ditambun perlu dipadatkan
terlebih dahulu.
 Kerja tanah melibatkan penggunaan loji
atau jentera secara intensif.
Kerja pemotongan dan
penambakan

Aras formasi atau


pembentukan yang
diperlukan

Pemotongan Pemotongan

Penambakan
Aras permukaan tanah

Bahagian tapak yang perlu dipotong

Aras pembentukan
PEMBERSIHAN
PEMBERSIHAN AKTIVITI KERJA TANAH
PENGOREKAN
PENGOREKAN

PEMUNGGAHAN
PEMUNGGAHAN

PENGANGKUTAN
PENGANGKUTAN

PENUANGAN
PENUANGAN

PEMADATAN
PEMADATAN

PENCERUNAN
PENCERUNAN
AKTIVITI KERJA TANAH DAN LOJI
YANG DICADANGKAN

AKTIVITI LOJI
Pembersihan Jentolak
Pengorekan Jentolak, Jenangkut
Pemunggahan Jenangkut
Pengangkutan Trak
Penuangan Trak
Pemadatan Penggelek
Pencerunan Pencerun
PEMBERSIHAN
 Tapak perlu dibersihkan daripada semak
samun dan pokok.
 Semak samun – guna jentolak
 Pokok-pokok – juga guna jentolak
- ditumbangkan dengan memotong akar
pada arah yang bertentangan dengan arah
pokok akan tumbang.
- selepas itu potong pula akar pada kedua-
dua sisi pokok tersebut yang bersudut tepat
dengan potongan yang pertama.
Antara aktiviti yang
terlibat dalam
pembersihan pokok
di tapak.
Sambungan….

 Selepas semak samun dan pokok-pokok


besar dibuang daripada tapak, lapisan tanah
atas pada keseluruhan tapak perlu dikikis
(strip) sedalam antara 150mm hingga
300mm.
 Tanah yang dikikis dilonggokkan di tepi
tapak untuk digunakan kemudian.
 Ini adalah lapisan yang subur yang boleh
digunakan untuk penanaman rumput.
Sambungan….

 Selain semak samun dan pokok besar,


terdapat perkara lain seperti tinggalan
bangunan lama dan batu besar.
 Kerja perobohan bangunan dan
pembersihan tapak perlu dilakukan –
diserahkan pada kontraktor kecil.
 Batu besar di tapak perlu dikeluarkan
samada guna jentolak atau letupan –
diserahkan kepada kontraktor kecil.
Antara aktiviti pembersihan tinggalan bangunan lama di tapak
PENGOREKAN

 Aktiviti pengorekan bermaksud pemotongan tanah


di tapak untuk mendapatkan aras pembentukan.
 Loji yang digunakan adalah jentolak dan
jenangkaut, juga tali seret dan pengorek-kaut.
 Jentolak – dilengkapi dengan bilah pada bahagian
depannya.
- menolak tanah dengan merendahkan bilah dan
memotong tanah sehingga bilah tersebut penuh.
- tanah di dalam bilah ditolak dan dilonggokan di tepi
tapak sebelum diangkut ke tempat lain.
- turut dilengkapi dengan alat pemecah di bahagian
belakang, untuk pecahkan tanah yang keras.
Sambungan….

 Dua jenis jentolak – roda getah dan trek keluli.


 Jentolak trek keluli mempunyai tekanan tanah yang
rendah iaitu 0.4 – 0.7 kg/cm persegi ;dapat
digunakan pada tanah yang lembut dan sukar
dilalui.
 Trek keluli juga mempunyai cengkaman yang lebih
kuat dan boleh beroperasi pada kawasan yang
curam dan lebih tinggi.
 Jentolak roda getah mempunyai tekanan tanah
yang lebih tinggi iaitu 1.7 – 2.4 kg/cm persegi.
 Ia dapat bergerak dengan lebih laju dan dapat
diguna untuk memadatkan tanah.
Sambungan….

 Jenangkaut – dilengkapi bilah pengaut di


hadapannya.
- terdapat dua jenis : roda getah dan trek keluli.
- perbezaan dengan jentolak adalah alat tambahan
yang dipasang di hadapannya.
- digunakan untuk korek bahan yang lembut hingga
sederhana keras dan memunggahnya ke loji
pengangkut.
- Loji-loji lain turut digunakan bagi membantu kerja
pengorekan; tali seret, pengorek kaut, dan
penyodok.
Jenangkut roda getah
Pengorek-kaut
PEMUNGGAHAN, PENGANGKUTAN
DAN PENUANGAN
 Aktiviti pemunggahan dan pengangkutan
diperlukan sekiranya tanah yang dikorek
perlu dikeluarkan daripada tapak.
 Tanah tersebut mungkin dipindahkan ke
tapak lain yang perlu ditambun atau
dibuang di tempat buangan yang
ditentukan.
 Loji untuk memunggah – jenangkaut
 Loji untuk mengangkut – lori dan trak
 Pemilihan loji pengangkut berdasarkan
muatan yang dapat diangkut dan kelajuan
bergerak di tapak.
Antara aktiviti pemunggahan dan
pengangkutan ;
PEMADATAN

 Kawasan yang ditambun perlu dipadatkan.


 Tujuan – untuk meningkatkan ketumpatan
tanah yang longgar.
 Proses pemadatan dapat memaksa butiran
tanah menjadi rapat seterusnya
mengeluarkan udara dan air daripada tanah
tersebut.
 Seterusnya dapat meningkatkan keupayaan
galas tanah, mengurangkan
kebolehmampatan, mengurangkan
kebolehtelapan dan hakisan.
Sambungan….

 Proses pemadatan dilakukan secara


berperingkat mengikut lapisan demi lapisan.
 Tanah yang longgar akan dituang dan
direbakkan dalam lapisan setebal 150 –
250mm.
 Perebakan dilakukan dengan jentolak.
 Sebelum dipadatkan, tanah perlu diberi
kelembapan yang optimum – sebagai bahan
pelincir dalam proses pemadatan.
Sambungan….

Loji yang digunakan :


- Penghentak atau pemadat getar

- Penggelek getar

- Penggelek roda keluli licin


PENCERUNAN

 Pencerunan merupakan proses untuk


mendapatkan permukaan mengikut bentuk
dan kecerunan yang dikehendaki dalam
pelan.
 Melibatkan proses merata dan melicinkan
permukaan.
 Setelah tanah dicerun dan dilicinkan
biasanya akan ditanam dengan rumput
untuk elak hakisan.
 Alat yang digunakan : -pencerun bermotor
LATIHAN

1) Terdapat dua jenis jentolak yang


digunakan dalam aktiviti pengorekan
iaitu jentolak roda getah dan jentolak
trek keluli. Terangkan perbezaan
antara kedua-dua jenis jentolak ini.

2) Mengapakah kerja pemadatan


diperlukan di tapak bina?