Bismillah ……….. Assalam……….. dan Selamat sejahtera. Terlebih dahulu terima kasih kepada Pn.

Azizah Mohamad selaku pengerusi majlis. Yang Dihormati ACP Mohd.Nor Bin Hj Mansor, Ketua Polis Daerah Temerloh, Yang Berusaha, Tuan Yang Dipertua PIBG SK. Tanjong Lalang, En Hamzah Bin Osman serta Ahli jawatankuasa, Semua Guru Penolong Kanan, Ketua kampong-ketua kampong serta Tok-tok Empat, Guru-guru, Para Ibu bapa dan penjaga murid, seterusnya murid-murid yang saya kasihi sekelian. Alhamdulilah, bersyukur kita, kerana dengan limpah izinnya pada pagi ini, dapat kita bersama-sama berada dalam satu acara di peringkat sekolah iaitu Kejohanan Sukan Tahunan buat kali ke 37. Terlebih dahulu saya mewakili pihak sekolah, dan PIBG,

merakamkan selamat datang, dan jutaan terima kasih, di atas kesudian menerima undangan kami, dan seterusnya, merasmikan Kejohanan Sukan Tahunan buat kali ke 37 ini. Tidak lupa juga ucapan penghargaan di atas kerjasama dan sokongan yang diberikan oleh PIBG, Ketua kampong dan Tok Empat, Pegawai-pegawai dari Pejabat Kesihatan Daerah Temerloh, JPA 3, Wakil AADK, para ibu bapa dan penjaga murid, guru-guru, kakitangan Sekolah, yang banyak menolong, dan seterusnya dalam menjayakan sukan pada kali ini.

menjadi satu budaya di jiwa anak-anak kita.. ada di kalangan anak.. Sekarang ini... dan saling bantu membantu.Semangat setiakawan. Sekali iagi terima kasih kepada Ketua Polis Daerah Temerloh yang sudi bersama-sama kita pada pagi ini.. Tuan-tuan dan puan-puan. dikalangan anak-anak kita dalam kejohanan sukan pada kali ini.. Dunia yang semakin mencabar ini. selain daripada. . mencari bakat-bakat atlit muda.anak kita akan menjadikan bidang sukan ini sebagai satu kerjaya pilihan mereka.. telah menjadikan bidang sukan sebagai satu bidang kerjaya yang amat menarik. Amalan ini mesti dipupuk. agar amalan yang baik ini. Wabillahi. dari pelbagai pihak merupakan satu daripada objektif yang hendak kita capai. Dengan bersukan kehidupan menjadi sihat. dan sudah tentulah. tenaga atau buah fikiran bagi menjayakan Kejohanan Sukan Tahunan pada kali ini. Akhirkata tahniah diucapkan kepada yang berjaya dalam acara yang dipertandingkan.. atau dengan kata lain permaufakatan yang ditunjukkan.. terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat menghulurkan bantuan samada kewangan. Saya kira tidak mustahil satu hari nanti. Sekian. cergas dan kuat. Sukan dan kehidupan tidak boleh dipisahkan. pihak sekolah dan barisan ibubapa menjadi teraju utama. di peringkat rendah lagi... sukan juga merupakan satu industri yang berdaya saing.