Anda di halaman 1dari 3

GEMILANG SEJARAH T4 2009 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA SOALAN OBJEKTIF 1.

Maklumat berikut merujuk kepada amalan yang dipraktikkan dalam tamadun awal manusia. Pengkhususan Pekerjaan Apakah kesan hasil amalan tersebut? Ms 7 A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3 Perluasan empayar Peningkatan penduduk Perkembangan ekonomi Pemantapan sistem perundangan Perdagangan merupakan aktiviti yang amat penting dalam tamadun Mesopotamia? Mengapakah keadaan ini berlaku? Ms 13 Galakan pemerintah Kemajuan pelabuhan Kekuatan angkatan laut Kekurangan bahan mentah Sistem pendidikan dalam kerajaan Mesir Purba diwujudkan untuk kanak-kanak golongan atasan. Apakah kepentingan pendidikan dalam kerajaan tersebut? Ms 22 A. B. C. D. 4. Meluaskan pengaruh pemerintah Mengawal keamanan negara Melahirkan pegawai kerajaan Memantapkan institusi agama Maklumat berikut merujuk kepada amalan masyarakat Indus dalam membina tamadun yang cemerlang. Bijak mengeksploitasi kelebihan yang mereka miliki Apakah ikhtibar yang boleh dicontohi oleh generasi hari ini? Ms 27 A. B. C. D. 5. I. II. III IV. A. B. C. D. Sifat pemaaf Sifat keterbukaan Kekuatan tentera Kemajuan pertanian Bagaimanakah raja-raja Dinasti Chan mengawal kuasa golongan pembesar tempatan di setiap wilayah? Ms 31 Pemberian hadiah Pembinaan istana Pembayaran gaji tetap Perlantikan sebagai ketua agama I dan II I dan IV II dan III III dan IV

GEMILANG SEJARAH T4 2009 SOALAN STRUKTUR 1 Tamadun Mesopotamia merupakan tamadun yang terawal di dunia. Perkataan Mesopotamia berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud tanah di antara dua sungai. a. i ii b. i. ii c. i ii d. i ii e i ii Namakan dua batang sungai yang membawa kepada pembentukan tamadun Mesopotamia. . . (2 markah) Nyatakan dua fungsi zigurat dalam tamadun Mesopotamia. . .. ( 2 markah) Berikan dua bukti perkembangan ilmu perubatan semasa pemerintahan kerajaan Assyria. . .. ( 2 markah) Apakah kepentingan Kod Undang-undang Hammurabi terhadap masyarakat dalam tamadun Mesopotamia? . .. (2 markah) Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin di sebuah negara, bagaimanakah anda mengekalkan kegemilangan negara anda? (2 markah)

[ 10 Markah ]

GEMILANG SEJARAH T4 2009 SKEMA SOALAN OBJEKTIF 1. C 2. D 3. C 4. B 5. B

STRUKTUR 1 a F1 Sungai Tigris F2 Sungai Euphrates Mana-mana 2 x 1m b F1 pusat ibadat F2 pusat perdagangan F3 pusat menyimpan khazanah negara Mana-mana 2 x 1m c F1 F2 F3 F4 menghasilkan 500 jenis ubat-ubatan ubat-ubatan dikatalogkan dan disampelkan mencatatkan cara mengubat penyakit mencatatkan cara penggunaan ubat-ubatan Mana-mana 3 x 1m 1 1 [2m] 1 1 1 [2M] 1 1 1 1 [3M] 1 1 1 1 1 [2M] 1 1 1 [1M]

d F1 dasar perundangan tamadun Mesopotamia F2 mengatasi masalah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum F3 mewujudkan perpaduan F4 mengukuhkan struktur sosial masyarakat F5 membantu tamadun Mesopotamia bertahan lama Mana-mana 2 x 1m e F1 membina muzium F2 membina perpustakaan untuk tatapan generasi akan datang F3 mana-mana jawapan yang munasabah Mana-mana 1 x 1m