Anda di halaman 1dari 41

APLIKASI ICT DALAM KOMUNITI ORANG PEKAK

ABDUL RAHIM RAZALLI JABATAN PENDIDIKAN KHAS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM

PENGENALAN

Kajian menunjukkan teknologi komputer mampu memudahkan pelajar-pelajar khas terutamanya pelajar-pelajar bermasalah tingkahlaku dan bermasalah pembelajaran mempelajari kemahiran membaca,menulis dan mengira ( Fuchs & Allinder, 1993; Matrher & Bos, 1993). Kneedler (1990) menyatakan pengajaran berbantukan komputer ( computer-assisted instruction ) menjadi penting dalam pengajaran kanak-kanak berkeperluan khas disebabkan ianya melibatkan (a) latih tubi (drill and practice); (b) Learning style modification.

Perisian bahan pembelajaran yang menggunakan konsep


multimedia merupakan suatu proses pengajaran dan pembelajaran secara interaktif wujud gabungan pelbagai media seperti video, animasi, grafik, suara dan teks.

Penggunaan bahan bacaan seperti e-book akan


meningkatkan minat untuk murid berkeperluan khas untuk membaca.

Mohd Jasmy et, al (2003) penggunaan multimedia menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran
lebih berkesan dan menyeronokkan. Menurut Jonassen ( 1996 ) persembahan

multimedia adalah lebih attention-getting dan


attention-holding yakni rangsangan lebih daripada satu deria.

RANG UNDANG-UNDANG BERKAITAN PELAKSANAAN ICT UNTUK OKU


PL 94-142 : Education For All Handicapped Act ( 1975) PL 99-457 : The Education of The Handicapped Amendment ( 1986) menyediakan (IEP) atau RPI pengubahsuaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. PL 94-145 : Penggunaan teknologi merangkumi apa sahaja keperluan kanak-kanak belajar dan perkembangan diri, pengubahsuan peralatan,meninkatkan kebolehan interaksi sosial, kanak-kanak mendapat asas pravokasional dan perkhidmatan terapi

Hak-hak kemanusiaan sejagat 1948 ( PBB ) meliputi hak setiap individu mendapat pendidikan . Pendidikan untuk semua ( 1990 ) Deklerasi dunia mengenai : Pendidikan Untuk Semua menekankan;

( Keperluan- keperluan pembelajaran untuk orang kurang upaya menuntut perhatian khusus. Langkah perlu diambil untuk menyediakan persamaan akses kepada pendidikan semua kategori orang kurang upaya sebagai bahagian yang sepadu dalam system pendidikan.

APLIKASI ICT DALAM KOMUNITI ORANG PEKAK


1.

Matlamat Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Komputer

Proses P&P yang mudah dan mengoptimumkan masa guru dan pelajar Memberi keselesaan untuk belajar dan meneroka ilmu Memudahkan menimbu ilmu pengetahuan asas,konsep, prinsip dan fakta Membolehkan pelajar berdikari dalam mencari maklumat Mencetuskan satu perbincangan yang menarik di kalangan pelajar dan guru. 2. Ciri-ciri teknologi dan ciri-ciri Pelajara.

TEKNOLOGI ICT UNTUK GOLONGAN KURANG UPAYA

Perisian berdasarkan jenis masalah dan keperluan - Scanner untuk menyalin nota bagi golongan yang bermasalah dalam menulis atau disleksia - Perakam suara untuk buta - word processing software mengalami kecacatan ringan : contoh- word prediction software membantu dalam ejaan dan perkataan yang sukar

TEKNOLOGI ICT UNTUK GOLONGAN KURANG UPAYA


Internet perisian multimedia boleh menggalakkan pelajar berinteraksi secara email Pelajar yang kurang tumpuan dalam pelajaran penggunaan warna dalam perisian cthnya: window ADHD ( attention deficit hyperactivity Disorder) menggunakan teknologi multimedia destop Publishing Masalah BD ( Behaviour disorder) gunakan word processing untuk memotivasi pembelajaran. Autisme- mengeksploitasi komputer secara sendirian bagi menukar warna dan ilustrasi

TEKNOLOGI ICT UNTUK GOLONGAN KURANG UPAYA


ASSISTIVE LEARNING DEVICES Meningkatkan bunyi dan kejelasan Rabun- gunakan skrin besar, tekas kepada pertuturan, keyboard yang lebih besarmemenuhi prinsip BIG, BLACK, BRIGHT. EBD ( Emotional Behaviour Disorder )- teknologi Graphic Organizer perisian yang boleh menghilangkan tekanan emosi. SDD ( Significant Development Delay ) komputer diletakkan separas dengan matagunakan keyboard besar untuk menaip

TEKNOLOGI ICT UNTUK GOLONGAN PEKAK

Komputer, mesin faks, telefon, terminal menyokong TTY dan ABD Speech Viewer III perisian alat memperbaiki pertuturan dan menukarkan percakapan dan bunyi kepada grafik menarik Visual Voice Tools perisian kawalan suara Video-video dan CD-ROM mengunakan ASL Teknologi Hypermedia Cthnya: Personal Communicator program mudah yang mempunyai 2500 bahasa isyarat dan 4500 perkataan bahasa inggeris menukarkan perkataan yang ditaip kepada bahasa isyarat bagi tujuan pembelajaran. Sistem TTY, TDD dan TRS ( sistem ini membolehkan orang pekak berkongsi telefon dengan orang biasa ) Sistem SMS Nokia , org pekak membangunkan pelayan SMS Koklea Implan ( pacakan koklea )-

TEKNOLOGI KOKLEA IMPLAN


( PACAKAN KOKLEA )

ESPrit 3G

Sumber : The Nucleus Cochear Implant System (2001)

Implan koklea jenis ESPrit 3G

Nucleus 22 Nucleus 24

Implan koklea jenis Nucleus 24

Sumber : Cila, Antoinette dan Lim (2004)

Satu lubang akan dibuat pada tengkorak dengan menggerudi bahagian tersebut bagi menempatkan komponen implan dalaman.
Sumber : Speech and Hearing Centre, India (2003)

Satu lubang lain akan ditebuk dan sampai kepada koklea untuk memasukkan elektrod.

lubang yang dibuat pada tengkorak

Receiver stimulator diukur pada

Elektrod yang akan dimasukkan ke dalam koklea

Sumber : Advanced Bionics (2004)

Pakar bedah meletakkan Receiver stimulator pada tengkorak.

Kedudukan Receiver stimulator pada tengkorak

Sumber : Cila (2001)

Setelah selesai, bukaan kulit akan ditutup dan kepala pesakit akan dibalut.

Bukaan kulit dibelakang telingan ditutup semula

Sumber : Shafinaz (2006)

1. Behind The Ear (BTE)

* Sesuai untuk kanakkanak. * Untuk yang bermasalah pendengaran ringan ke sederhana. * Lebih tahan lama.

2. In the Ear (ITE)

* Sesuai untuk orang dewasa serta kanakkanak. * Dipasang di bahagian dalam telinga.
* Sesuai untuk yang bermasalah pendengaran ringan hingga sederhana.

3. In the Canal (ITC)

* sejenis alat yang kecil di dalam lubang telinga tetapi masih boleh dilihat.
* Biasa digunakan oleh orang dewasa dan kanak-kanak yang lasak. * Dimasukkan betul-betul di dalam lubang telinga iaitu ke tahap saluran yang mengalami kerosakan

4. Completely in the Canal (CIC) 1. Behind The Ear (BTE) * Dimasukkan terus ke *dalam Sesuailubang untuk kanaktelinga. kanak. * Hampir tidak kelihatan, *hanya Untuk yang bermasalah ada tali untuk pendengaran ringan ke memasukan dan sederhana. alat ini. mengeluarkan

* Lebih tahan lama.

5. Pacakan koklea
* Bagi mereka yang mengalami masalah pendengaran sensorineural yang sangat kritikal pada kedua-dua telinga. * Ada 2 bahagian iaitu :
a) Internal yang terdiri dari elektrod, penerima, magnet perangkai yang ditanam dibelakang telinga. b) Eksternal yang terdiri dari pemprosesan pertuturan, set kepala dan aksesori

1.BTE

BTE Digital Hearing Aids


Phonak Digital Beltone ORIA 017

2. ITE Beltone MIRA M45 Full Shell Digital Hearing Aids

3. ITC

Canal Digital Hearing Aid 4. CIC

HalfShell Digital Hearing Aid

Beltone MIRA M15

Zarlink Semiconductor

TEORI PEMBELAJARAN ADAPTASI

Teori Pembelajaran Adaptasi merupakan asas kepada preferred


sensory modality yang mengandaikan setiap pelajar pembelajaran yang tersendiri. Pelajar mempunyai mempunyai gaya preference kepada

penggunaan modaliti deria mereka. Teori cukup sinonim dengan murid


berkeperluan khas yang pelbagai kategori dan kebolehan menggunakan deria, kerana sesetengah pelajar akan berkesan menggunakan deria

penglihatan ( bermasalah pendengaran ), manakala sesetengah pelajar


berkesan menggunakan pendengaran ( bermasalah penglihatan ) dan sesetengah pelajar cenderung menggunakan gabungan beberapa modality

deria.

Aplikasi Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Murid Berkeperluan Khas ( Bermasalah Pendengaran ) Dalam meningkatkan penggunaan media, material dan teknologi kepada kanakkanak bermasalah pendengaran dan pekak pada peringkat awal kanak-kanak hinggalah ke peringkat sekolah rendah terutama teknologi yang dapat membantu dalam pendidikan: menggunakan teknologi pendengaran, paparan visual dan sistem komputer, perkembangan dan peningkatan dalam Bahasa Inggeris yang berkaitan penggunaan

perkembangan perkembangan
berkomunikasi,

dalam

kemahiran (ujian

menggunakan bakat dan

Kod

Tangan bibir),

(ASL), strategi

perkembangan bertutur,

kemahiran

bacaaan

orientasi dan latihan dalam menggunakan bantuan pendengaran,


alat pendengaran dan Cochlear Implants.

Teknologi komputer juga digunakan dalam membuat penaksiran kurikulum pada masa akan datang yang dikenali sebagai SIBKOM ( Soalan Interaktif Berperisian Komputer ) iaitu salah satu bentuk penaksiran yang terkandung dalam Penaksiran Calon Khas ( PACK ).

Aplikasi SIBKOM Penaksiran Calon Khas Bermasalah Pendengaran

APLIKASI PERINGKAT PRA SEKOLAH

Di peringkat Prasekolah murid bermasalah pendengaran akan adalah


asas dalam pengenalpastian tahap pendengaran sama ada pekak teruk, sederhana atau ringan tahap. Kandungan yang bersesuaian ialah secara

manual, oral, komunikasi dalam Bahasa KTBM ( Kod Tangan Bahasa


Melayu ) atau Inggeris ASL ( American Sign Language) atau yang

bersesuaian dengan oral, komunikasi seluruh, Bilingual atau bicultural


(ASL), pertuturan kiu, kemahiran sendiri dan program aliran utama.

APLIKASI KOD TANGAN BAHASA MELAYU ( KTBM) DALAM PENGAJARAN

gunung

sungai

bumi

Laut ini cantik.

Awan ini warna putih.

PENDEKATAN PENGAJARAN MENGGUNAKAN KOMPUTER ( MURID BERMASALAH PENDENGARAN)

Terdapat dua asas pendekatan yang digunakan dalam pengajaran murid bermasalah pendengaran iaitu:

a. Pendekatan verbal-auditori

b. Pendekatan lisan.

PENDEKATAN VERBAL-AUDIOTORI

Kemahiran auditori ialah program latihan yang termasuk dalam aktiviti

perkembangan mengikut beberapa bahagian iaitu pengesanan, lokasi, jagaan


yang betul, rangkaian serta ingatan, diskriminasi dalam suprasegmental dan

pertuturan segmental, pengenalan kepada pertuturan dan persekitaran bunyi,


pemahaman, kemahiran gerak badan, suara dan menggunakan maklumat yang

lebih banyak. Sintesis dan analitik merupakan aktiviti yang menjadi fokus kerana
asas bahasa merupakan aktiviti semulajadi dalam hidup. Latihan auditori perlu

dilaksanakan dengan latihan bahasa, persembahan pertuturan dan bacaan bibir.


Semua aktiviti memerlukan sesuatu yang interaktif, bermakna, bersifat intrinsik,

adaptasi dan mengikut perkembangan serta strategi yang diperlukan oleh


golongan ini. Prosedur penaksiran dan program individu perlu dimasukkan

dalam kurikulum. Semua latihan aktiviti auditori adalah merupakan latihan


kepada predikat yang perlu oleh golongan yang bermasalah pendengaran

PENDEKATAN LISAN

Pendekatan lisan mementingkan latihan pendengaran dan bacaan gerak bibir.

Dengan menggunakan alat bantuan pendengaran seseorang itu tidak semestinya


dapat mendengar secara normal tetapi hanya boleh mendengar bunyi ang mudah sahaja. Alat bantuan pendengaran yang biasa seperti Audio Loop System ( Magnetic Induction Loop System ) dan Frequency Modulation ( FM ) System.

Aplikasi Program Sebutlah Sayang Dalam Pengajaran Pertuturan Murid Bermasalah Pendengaran

Program Sebutlah Sayang merupakan satu modul yang memberi penekanan kepada penggunaan suara disamping bantuan daripada sensori-sensori yang lain sebagai pelengkap dalam pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran khususnya dan kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa/pertuturan amnya. Program SLS ini memfokuskan kepada sebutan bunyi huruf ( vokal,diftong, vokal rangkap dan konsonan serta gabungan kepada bunyi huruf konsonan dan vokalsukukata ) sama seperti membaca al-Quran yang menggunakan sistem Qiraati atau kaedah Iqra iaitu kanak-kanak didedahkan dengan bunyi-bunyi huruf dan tidak lambang huruf.

Program SLS tidak menafikan kanak-kanak daripada menggunakan modalitimodaliti audiotori ( sekiranya mereka masih menggunakan saki baki pendengaran ), visual,taktil serta kinestetik yang boleh melengkap serta memantapkan lagi sebutan mereka. Disamping itu bacaan bibir, ejaan jari serta kiu-kiu juga dibenarkan. Program SLS menekankan penggunaan kaedah Multi-Sensory Syllable Unit yang menggabungkan mekanisma pertuturan digunakan serentak

dengan sensori-sensori yang masih berfungsi sebagai pemangkin dalam sebutan


( Daviz,J.M.& Hardick,E.J.1981)

Melalui Program SLS kanak-kanak dinilai

dari segi sebutan menggunakan

borang prestasi dan ujian artikulasi.Ujian awal artikulasi digunakan sebagai indikator mengukur mempunyai pendengaran atau bahasa/pertuturan untuk

mendapatkan tahap perkembangan bahasa. Progran SLS mengikur tiga prosedur


utama iaitu a) fasa persediaan; latihan pendengaran, latihan pernafasan dan

latihan vokalisasi b) fasa pelaksanaan; alat bantu dengar, audimeter, speech


trainer dan alat bantu mengajar c) fasa penilaian; borang artikulasi, borang

trankripsi sebutan dan tindakan susulan.

FASA PELAKSANAAN PROGRAM SLS

AUDIOMETER/ SPEECH TRAINER

SPEECH TRAINER

Implikasi Program Sebutlah Sayang Dalam Latihan Pertuturan Murid Bermasalah Pendengaran
Perbandingan praujian dan pasca ujian kumpulan eksperimen fonem /t/

Pertambahan Kumpulan eksperimen Praujian Pasca ujian

Markah Peratus (%) Min (n =10)

60 40% 6.0

122 81% 12.2

62 41% 6.2

Perbandingan diantara praujian dan pasca ujian kumpulan eksperimen (jadual 3) menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian dalam kumpulan tersebut. Analisis praujian dan pasca ujian kumpulan eksperimen fonem /t/ menghasilkan tingkatan markah daripada 60 kepada 122 peningkatan sebanyak 62 markah. Analisis mengikut peratus menampakkan pertambahan daripada 40% kepada 81% penambahan sebanyak 41%. Pengiraan skor min kejayaan menunjukkan kenaikan daripada 6.0 kepada 12.2 menaik sebanyak 6.2. Ini merupakan peningkatan yang ketara dan ini menunjukkan bahawa pada keseluruhannya terdapat peningkatan yang signifikan diantara keputusan praujian dan pasca ujian kumpulan eksperimen.

TERIMA KASIH