Anda di halaman 1dari 24

Tarian Zapin

Tarian Zapin (Jawi: )merupakan sejenis tarian rakyat Melayu tradisional. Tarian ini
diilhamkan oleh peranakan Arab dan dikatakan berasal dari Yaman. Tarian zapin telah
menular luas di kalangan penggemar seni tari di Nusantara iaitu di Semenjung Tanah
Melayu, Borneo dan gugusan pulau yang sebanding yang mana bergiat aktif dari dulu
hingga kini seperti di Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Zapin telah mengalami
pengubahsuaian dari segi bentuk dan ragamnya yang ternyata lebih tradisional sifatnya.
Dengan itu tarian Zapin biasanya mempunyai pecahan tersendiri menurut tempat ia
ditarikan, antaranya adalah:

Tarian Zapin Arab

Tarian Zapin Johor

Tarian Zapin Lenga

Tarian Zapin Pekan

Tarian Zapin Tenglu

Tarian Zapin mementingkan pergerakan berkumpulan dan bukannya usaha individu.


Antara peralatan muzik yang mengiringi tarian Zapin adalah gambus, rebana, gendang,

rebab dan marakas. Biola tidak tergolong sebagai sejenis alat muzik tarian Zapin namun
terdapat anggapan salah dalam kalangan rakyat. Ini disebabkan muzik yang dihasilkan
rebab mempunyai persamaan dengan gesekan biola.

Tarian Zapin di Brunei


Manakala di Brunei, tarian Zapin pelbagai juga jenis dan ragamnya seperti rentak dan
geraknya. Mengikut dari segi sebutan dialek orang Brunei, zapin lebih dikenali dengan
panggilan "Jipin". Jika di Brunei, di antara zapin yang cukup digemari adalah:

Zapin Laila Sembah (Jipin Laila Sembah)

Zapin Tar (Jipin Tar)

Dan mengikut dari segi asal-usul tarian zapin di Brunei, ia dipercayai pengaruh dari
budayanya yang begitu sinonim dengan kedatangan pedagang bangsa Arab kepulauan
Borneo yang tertumpu di Brunei. Tiada bukti sahih menceritakan, akan tetapi kedatangan
pedagang Arab mampu mengubah seni budaya iaitu dari segi tarian. Di mana Sultan
Sharif Ali, sultan Brunei ketiga juga merupakan berbangsa Arab dari Taif. Zapin berasal
dari segi bahasa arab iaitu "Zafn" yang bermaksud pergerakan kaki cepat mengikut rentak
pukulan. Tarian ini juga kadang-kadang ditarikan secara berlagu atau berzikir atau di
Brunei iaitu berdikir atau berselawat ke atas Nabi S.A.W.
Jika di Brunei, alat-alat muzik yang digunakan untuk membantu tarian Zapin ialah
gambus, rebana, gendang tabur dan tar.
Asal tarian
Mengikut sejarah tarian Zapin, pada mulanya tarian ini adalah sebagai tarian hiburan di
istana setelah dibawa dari Hadramaut, Yaman oleh para pedagang Arab pada awal abad

ke-16. Pada masa itu negeri Johor menjadi pengganti kepada peranan Melaka sebagai
sebuah entrepot antarabangsa pada kurun ke-16.
Tarian zapin ini kemudiannya merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti di Riau,
iaitu pusat pemerintahan Johor lama, Singapura, wilayah Sarawak, dan Brunei
Darussalam.

Tarian Zapin Arab

Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab.Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan
sekaligusmenghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu
zapin yangdidendangkan.
Asal Usul Tari Zapin Zapin berasal dari bahasa arab yaitu "Zafn" yang mempunyai arti
pergerakan kaki cepatmengikut rentak pukulan. Zapin merupakan hasanah tarianMelayu
yang mendapat pengaruhdari Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus
menghibur, digunakan sebagaimedia dakwah rumpun .Musik pengiringnya terdiri dari
dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buahalat musik tabuh
gendang kecil yang disebut marwas.Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikanoleh
penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan
penaricampuran laki-laki dengan perempuan.
Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak dasar
zapin-nyasama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera,
SemenanjungMalaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan dan Brunei
Darussalam.
Sejarah Tarian Zapin
Zapin dipercayai dibawa oleh mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah kira-kira pada abad
ke-15.Kebanyakan mubaligh-mubaligh dan pedagang-pedagang ini datang dari Tanah
Arab dan Parsi. Di dalamdialek Yamen ia dikenali sebagai Zaffana.Pada permulaan hanya
golongan lelaki yang menyertai tarian ini. Tapi kini ia telah dimodifikasi
denganpenyertaan golongan wanita.Versi paling asas ialah gerakan mengikut alunan
muzik dan kiraan 1 2 3 dan 4.Pada kiraan ke-4 kakidilunjurkan ke belah kiraan terakhir

dibuat.Ia boleh dilakukan setempat atau gerakan ke depan atau kebelakang. Semasa
melakukan gerakan, kondisi tubuh penari biasanya dalam keadaan tegak dan
agakmendada.Zapin biasanya diiringi oleh beberapa instrumen muzik tradisional dan
genre lagunya biasanya genreSamrah.Instrumen yang terlibat pula ialah Biola, Marwas
dan Gambus.Dalam Zapin tiada peraturan yang tetap dalam menentukan berapa orang
penari yang diperlukan untukmembuat persembahan. Namun, oleh kerana penari perlu
berinteraksi antara satu sama lain tarianZapin digalakkan untuk dilakukan secara
berpasangan dalam gandaan 2.
Penari-penari kemudian boleh berinteraksi dengan pasangan masing-masing dengan
bergurau,mencabar atau menikmati alunan muzik dan lenggok tarian pasangan masingmasing.Terdapat banyak bentuk tarian Zapin dan semuanya telah berevoulusi daripada
ragam yang asal.Antaravariasi tarian yang popular ialah Zapin Tengliu yang berasal dari
Mersing.Variasi Tengliu telahdiilhamkan dari para nelayan yang sering turun ke laut dan
mereka manari diatas kapal denganmengikut arus ombak laut.Kalau kita melihat variasi
ini penari seolah-olah sedang menari sambil badannya terhuyung-hayang kekiri dan
kanan sambil tangannya memegang tali kapal.Gerakan variasi Tengliu banyak
melakukangerakan yang tidak disangka-sangka seperti pusingan badan dan pinggang
diikuti dengan hentianmengejut dengan kaki, tangan dan bahu.khazanah tarian rumpun
Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian tradisional ini bersifatedukatif dan
sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagulaguzapin yang didendangkan.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu
alat musik petikgambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut
marwas.Sebelum tahun 1960, zapinhanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini
sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkanpenari campuran laki-laki dengan
perempuan.Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak
dasar zapin-nya sama,ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera,
Semenanjung Malaysia, kepulauan Riau,pesisir Kalimantan dan Brunei DarussalamAsal
usul zapin ni dari tanah arab, hadralmut.Pengaruh seni muzik seni tari, senimuzik dan
gurindam arab telah menyibar ke johor melalui kawasanpesisir pantai barat johor dan ke
pendalaman melalui sungai sungai bersama sama penempatan arab dikampung kampung

melayu.Namun begitu zapin melayu johor unik kerana telah menyaring kesenian arab
sambil mencipa kesenianmelayu dan falasafah kesenian islam.Pada zaman dahulu
kesenian zapin melayu bukan hanya dipersembahkan halaman atau di anjung rumah
ianya juga di persekitaran masjid juga surau untukmenyambut perayaan mauliurassul
s.a.w dan lain lain.terdapat beberapa jenis zapin johor diantaranya zapin pekajang, zapin
tengelu, zapin lenga dll.Zapinmelayu johor pada kebiasaannya dimulakan dengan
pemainan gambus permulaaan di namakanTaksim,terdapat beberapa ragam di dalam
tarian zapin diantaranya ragam pusau belanak besar , ragamlompat injut, ragam
kopak,ragam titi batang,ragam ayam patah, ragam pusau belanak kecil dan akhirsekali
ragam wainap.

Tarian Zapin Johor


Macam-macam tari zapin Tarian Zapin Johor merupakan sejenis tarian rakyat Melayu
tradisional. Tarian Zapin ini dipercayai berasal dari Tanah Arab yang gerakannya adalah
cepat dan tidak banyak gerakan bunga tarinya. Tarian ini popular pada tahun lima
puluhan (50an) dan enam puluhan (60an). Tarian Zapin Johor dikenali dalam dua bentuk
iaitu Zapin Melayu dan Zapin Arab. Kedua-dua tarian ini memperlihatkan perbezaaan
dari segi unsur peradaptasiannya. Secara realitinya, kedua-dua genre zapin itu berasal
daripada satu keseniaan masyarakat Arab yang dibawa dari Hadramaut.
Di Johor, Malaysia, tarian Zapin yang sudah diterima sebagai seni yang berunsur Islam
dan berfungsi sebagai hiburan sama ada pada upacara-upacara sekular mahupun pada
sambutan hari-hari kebesaran. Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian
itu sendiri, Zapin Melayu Johor walaupun lahir daripada adaptasi yang dilakukan ke atas
Zapin Arab secara selektif namun tidak dapat disangkal lagi tarian zapin ini
memperlihatkan lebih kehalusan dan keayuan geraknya dari Tarian Zapin Arab.
Satu hal yang menarik mengenai tarian Zapin Johor ialah keupayaan mewujudkan rasa
persaudaraan penari dan pemuzik serta sifat esprik decorps yang dapat dimunculkan
sesama mereka sekali gus mematahkan rasa malu penari-penari apabila menari di

khalayak ramai. Secara simbolik gerak tari zapin ini menampakkan kepentingan usaha
bersama dan bukannya usaha individu di samping meminggirkan persaingan antara
pemain dalam kumpulan mahupun antara kumpulan. Jika ditinjau daripada perspektif
inilah,maka keunikan dan keistimewaan tarian Zapin Johor amat terserlah.
Tarian Zapin Johor
Tarian Zapin Johor merupakan sejenis tarian rakyat Melayu tradisional. Tarian Zapin
ini dipercayai berasal dari Tanah Arab yang gerakannya adalah cepat dan tidak banyak
gerakan bunga tarinya. Tarian ini popular pada tahun lima puluhan (50an) dan enam
puluhan (60an). Tarian Zapin Johor dikenali dalam dua bentuk iaitu Zapin Melayu dan
Zapin Arab. Kedua-dua tarian ini memperlihatkan perbezaaan dari segi unsur
peradaptasiannya. Secara realitinya, kedua-dua genre zapin itu berasal daripada satu
keseniaan masyarakat Arab yang dibawa dari Hadramaut.
Di Johor, Malaysia, tarian Zapin yang sudah diterima sebagai seni yang berunsur Islam
dan berfungsi sebagai hiburan sama ada pada upacara-upacara sekular mahupun pada
sambutan hari-hari kebesaran. Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian
itu sendiri, Zapin Melayu Johor walaupun lahir daripada adaptasi yang dilakukan ke atas
Zapin Arab secara selektif namun tidak dapat disangkal lagi tarian zapin ini
memperlihatkan lebih kehalusan dan keayuan geraknya dari Tarian Zapin Arab.
Satu hal yang menarik mengenai tarian Zapin Johor ialah keupayaan mewujudkan rasa
persaudaraan penari dan pemuzik serta sifat esprik decorps yang dapat dimunculkan
sesama mereka sekali gus mematahkan rasa malu penari-penari apabila menari di
khalayak ramai. Secara simbolik gerak tari zapin ini menampakkan kepentingan usaha
bersama dan bukannya usaha individu di samping meminggirkan persaingan antara
pemain dalam kumpulan mahupun antara kumpulan. Jika ditinjau daripada perspektif
inilah,maka keunikan dan keistimewaan tarian Zapin Johor amat terserlah.

Tarian Zapin Pekan


Tarian Zapin Pekan merupakan sejenis tarian rakyat Melayu tradisional. Tarian Zapin
yang asal dipercayai berasal dari Tanah Arab yang geraknya adalah cepat dan tidak
banyak gerak bunga tarinya. Zapin Pekan dipercayai telah diperkenalkan di sekitar daerah
Pekan oleh seorang tukang songkok yang berasal dari Sumatera bernama Adam pada
tahun 1930-an. Tarian zapin bercorak tarian persembahan atau pertunjukan. Gerak tarinya

berasaskan kepada langkah kaki2 penari. Sungguhpun tarian ini berasal dari Arab-Parsi,
namun dari segi pakaian penari2 memakai pakaian Melayu selengkapnya.
Tarian ni ada tiga peringkat. Peringkat pertama, permulaan tarian atau pembukaan tarian.
Peringkat kedua ialah pecahan atau gerak serta lenggang tari dan peringkat ketiga
merupakan peringkat akhir iaitu sebagai penutup tarian.
Zapin begitu popular pada tahun-tahun lima puluhan dan enam puluhan di daerah Pekan
terutamanya di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Tarian zapin biasanya
ditarikan dalam majlis-majlis perkahwinan dan majlis keramaian. Anak-anak muda
menjadi penggiat utama dalam tarian zapin ini kerana mereka mempunyai tenaga dan
keupayaan menari dalam rentak yang cepat.
Alat muzik utama yang digunakan dalam tarian ini ialah gambus, rebana, gendang dan
marakas.Anatara lagu2 berirama asli yang didendangkan mengikut irama zapin ialah
lagu2 Lancang Kuning, Zapin Asli, Gendang Rebana dan lain2 lagi.
Seorang pemuzik bernama Tengku Mansor, telah mengambil inisiatif mencipta lagu-lagu
sebagai pengiring kepada muzik dan tarian zapin. Antara lagu-lagu yang dicipta ialah Ya
Salam, Yale-yale, Tanjung Serindit, Sri Pekan, Lanchang Kuning, Gambus Palembang,
Lancang Daik. Lagu-lagu ini dinyanyikan oleh isteri beliau Cik Norlia yang berasal dari
Singapura.
Tarian Zapin di Brunei
Manakala di Brunei, tarian Zapin pelbagai juga jenis dan ragamnya seperti rentak dan
geraknya. Mengikut dari segi sebutan dialek orang Brunei, zapin lebih dikenali dengan
panggilan "Jipin". Jika di Brunei, di antara zapin yang cukup digemari adalah:Zapin Laila Sembah (Jipin Laila Sembah)
Zapin Tar (Jipin Tar)
Dan mengikut dari segi asal-usul tarian zapin di Brunei, ia dipercayai pengaruh dari
budayanya yang begitu sinonim dengan kedatangan pedagang bangsa Arab kepulauan

Borneo yang tertumpu di Brunei. Tiada bukti sahih menceritakan, akan tetapi kedatangan
pedagang Arab mampu mengubah seni budaya iaitu dari segi tarian. Di mana Sultan
Sharif Ali, sultan Brunei ketiga juga merupakan berbangsa Arab dari Taif. Zapin berasal
dari segi bahasa arab iaitu "Zafn" yang bermaksud pergerakan kaki cepat mengikut rentak
pukulan. Tarian ini juga kadang-kadang ditarikan secara berlagu atau berzikir atau di
Brunei iaitu berdikir atau berselawat ke atas Nabi.
Jika di Brunei, alat-alat muzik yang digunakan untuk membantu tarian Zapin ialah
gambus, rebana, gendang tabur dan tar. Asal tarian
Mengikut sejarah tarian Zapin, pada mulanya tarian ini adalah sebagai tarian hiburan di
istana setelah dibawa dari Hadramaut, Yaman oleh para pedagang Arab pada awal abad
ke-16. Pada masa itu negeri Johor menjadi pengganti kepada peranan Melaka sebagai
sebuah entrepot antarabangsa pada kurun ke-16.
Tarian zapin ini kemudiannya merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti di Riau,
iaitu pusat pemerintahan Johor lama, Singapura, wilayah Sarawak, dan Brunei
Darussalam.

Sejarah Tarian Zapin

Zapin dipercayai dibawa oleh mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah kira-kira pada abad
ke-15. Kebanyakan mubaligh-mubaligh dan pedagang-pedagang ini datang dari Tanah
Arab dan Parsi. Di dalam dialek Yamen ia dikenali sebagai Zaffana.
Pada permulaan hanya golongan lelaki yang menyertai tarian ini. Tapi kini ia telah
dimodifikasi dengan penyertaan golongan wanita.
Versi paling asas ialah gerakan mengikut alunan muzik dan kiraan 1 2 3 dan 4. Pada
kiraan ke-4 kaki dilunjurkan ke belah kiraan terakhir dibuat. Ia boleh dilakukan setempat
atau gerakan ke depan atau ke belakang. Semasa melakukan gerakan, kondisi tubuh
penari biasanya dalam keadaan tegak dan agak mendada.
Zapin biasanya diiringi oleh beberapa instrumen muzik tradisional dan genre lagunya
biasanya genre Samrah. Instrumen yang terlibat pula ialah Biola, Marwas dan Gambus.
Dalam Zapin tiada peraturan yang tetap dalam menentukan berapa orang penari yang
diperlukan untuk membuat persembahan. Namun, oleh kerana penari perlu berinteraksi
antara satu sama lain tarian Zapin digalakkan untuk dilakukan secara berpasangan dalam
gandaan 2.
Penari-penari kemudian boleh berinteraksi dengan pasangan masing-masing dengan
bergurau, mencabar atau menikmati alunan muzik dan lenggok tarian pasangan masingmasing.
Terdapat banyak bentuk tarian Zapin dan semuanya telah berevoulusi daripada ragam
yang asal. Antara variasi tarian yang popular ialah Zapin Tengliu yang berasal dari
Mersing. Variasi Tengliu telah diilhamkan dari para nelayan yang sering turun ke laut dan
mereka manari diatas kapal dengan mengikut arus ombak laut. Kalau kita melihat variasi
ini penari seolah-olah sedang menari sambil badannya terhuyung-hayang ke kiri dan
kanan sambil tangannya memegang tali kapal. Gerakan variasi Tengliu banyak
melakukan gerakan yang tidak disangka-sangka seperti pusingan badan dan pinggang
diikuti dengan hentian mengejut dengan kaki, tangan dan bahu.

khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian tradisional
ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah
Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri
dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh
gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh
penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari
campuran laki-laki dengan perempuan.
Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak dasar
zapin-nya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung
Malaysia, kepulauan Riau, pesisir Kalimantan dan Brunei DarussalamAsal usul zapin ni
dari tanah arab, hadralmut.
Pengaruh seni muzik seni tari, senimuzik dan gurindam arab telah menyibar ke johor
melalui kawasan pesisir pantai barat johor dan ke pendalaman melalui sungai sungai
bersama sama penempatan arab di kampung kampung melayu.
Namun begitu zapin melayu johor unik kerana telah menyaring kesenian arab sambil
mencipa kesenian melayu dan falasafah kesenian islam.Pada zaman dahulu kesenian
zapin melayu bukan hanya di persembahkan halaman atau di anjung rumah ianya juga di
persekitaran masjid juga surau untuk menyambut perayaan mauliurassul s.a.w dan lain
lain.
terdapat beberapa jenis zapin johor diantaranya zapin pekajang, zapin tengelu, zapin
lenga dll.Zapin melayu johor pada kebiasaannya dimulakan dengan pemainan gambus
permulaaan di namakan Taksim,terdapat beberapa ragam di dalam tarian zapin
diantaranya ragam pusau belanak besar , ragam lompat injut, ragam kopak,ragam titi
batang,ragam ayam patah, ragam pusau belanak kecil dan akhir sekali ragam wainap.

Busana Zapin
Bunga yang dililit pada sebelah kiri sanggol menandakan pemakainya masih belum
berpunya berbanding dengan lilitan yang dibuat pada sebelah kanan sanggol yang
menandakan bahawa pemakainya sudah berstatus sebagai wanita yang sudah berumah
tangga.
Aksesori tambahan untuk busana Baju Kurung Teluk Belanga untuk orang lelaki yang
menarikan Zapin adalah kancing baju yang diperbuat daripada suasa atau perak dan diikat
dengan batu delima, zamrud atau sebagainya.

Bagi kaum wanitapula kancing yang diperbuat daripada emas, perak atau suasa diikat
dengan batu Intan dan disebut sebagai Garam Sebuku atau Kunang Sekebun.Buat masa
ini busana tersebut boleh sahaja digantikan dengan kancing-kancing biasa yang banyak
terdapat dijual di pasar.
Penari Zapin wanita juga kadangkalanya memakai aksesori tambahan yang pernah
dipakai untuk dipadankan dengan busana Baju Kurung Teluk Belanga seperti seutas
rantai emas yang sederhana panjang yang disebut sebagai Rantai Belati, sepasang antinganting telekap yang dipanggil Anting-AntingKopi dan gelang tangan yang membelit yang
dikenali sebagai Gelang Berderai.

PENGENALAN ZAPIN
Zapin dipercayai dibawa oleh mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah kira-kira pada abad ke15. Kebanyakan mubaligh-mubaligh dan pedagang-pedagang ini datang dari Tanah Arab dan
Parsi. Di dalam dialek Yamen ia dikenali sebagai Zaffana. Pada permulaan hanya golongan
lelaki yang menyertai tarian ini. Tapi kini ia telah dimodifikasi dengan penyertaan golongan
wanita. Versi paling asas ialah gerakan mengikut alunan muzik dan kiraan 1 2 3 dan 4. Pada
kiraan ke-4 kaki dilunjurkan ke belah kiraan terakhir dibuat. Ia boleh dilakukan setempat atau
gerakan ke depan atau ke belakang. Semasa melakukan gerakan, kondisi tubuh penari biasanya
dalam keadaan tegak dan agak mendada.
Zapin biasanya diiringi oleh beberapa instrumen muzik tradisional dan genre lagunya biasanya
genre Samrah. Instrumen yang terlibat pula ialah Biola, Marwas dan Gambus. Dalam Zapin
tiada peraturan yang tetap dalam menentukan berapa orang penari yang diperlukan untuk
membuat persembahan. Namun, oleh kerana penari perlu berinteraksi antara satu sama lain
tarian Zapin digalakkan untuk dilakukan secara berpasangan dalam gandaan 2. Penari-penari
kemudian boleh berinteraksi dengan pasangan masing-masing dengan bergurau, mencabar atau
menikmati alunan muzik dan lenggok tarian pasangan masing-masing.
Terdapat banyak bentuk tarian Zapin dan semuanya telah berevoulusi daripada ragam yang
asal. Antara variasi tarian yang popular ialah Zapin Tengliu yang berasal dari Mersing. Variasi
Tengliu telah diilhamkan dari para nelayan yang sering turun ke laut dan mereka manari diatas
kapal dengan mengikut arus ombak laut. Kalau kita melihat variasi ini penari seolah-olah
sedang menari sambil badannya terhuyung-hayang ke kiri dan kanan sambil tangannya
memegang tali kapal. Gerakan variasi Tengliu banyak melakukan gerakan yang tidak disangkasangka seperti pusingan badan dan pinggang diikuti dengan hentian mengejut dengan kaki,
tangan dan bahu.
khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian tradisional ini
bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui
syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama
yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut
marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah
biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan.
Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nya
sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia,
kepulauan Riau, pesisir Kalimantan dan Brunei DarussalamAsal usul zapin ni dari tanah arab,
hadralmut. Pengaruh seni muzik seni tari, senimuzik dan gurindam arab telah menyibar ke
johor melalui kawasan pesisir pantai barat johor dan ke pendalaman melalui sungai sungai
bersama sama penempatan arab di kampung kampung melayu.
Namun begitu zapin melayu johor unik kerana telah menyaring kesenian arab sambil mencipa
kesenian melayu dan falasafah kesenian islam.Pada zaman dahulu kesenian zapin melayu

bukan hanya di persembahkan halaman atau di anjung rumah ianya juga di persekitaran masjid
juga surau untuk menyambut perayaan mauliurassul s.a.w dan lain lain. Terdapat beberapa
jenis zapin johor diantaranya zapin pekajang, zapin tengelu, zapin lenga dll.Zapin melayu
johor pada kebiasaannya dimulakan dengan pemainan gambus permulaaan di namakan
Taksim,terdapat beberapa ragam di dalam tarian zapin diantaranya ragam pusau belanak besar ,
ragam lompat injut, ragam kopak,ragam titi batang,ragam ayam patah, ragam pusau belanak
kecil dan akhir sekali ragam wainap.
ASAL USUL ZAPIN

Berbagai tradisi Betawi mendapat pengaruh yang cukup kuat dari daerah-daerah Jawa Barat.
Hal ini mudah diiahami sebab wilayah budaya Betawi secara geografis termasuk ke dalam
daerah Jawa Barat. Di samping kebudayaan Betawi juga banyak mendapat pengaruh
kebudayaan Melayu yang sangat jelas pada lagu dan irama yang mengiringi tari-tarian tertentu,
seperti Samrah, Tari zafin yang kini berkembang di Jakarta sangat mungkin merupakan
pengaruh kebudayaan Melayu. Terutama setelah pengaruh Islam masuk ke Indonesia.
Diperoleh keterangan bahwa perkataan Tari dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab
"Tar ", asalnya nama sebuah alat musik Timur Tengah. Buku tentang tarian Islam yang
pertama, adalah "Kitab al-raqsh wal-zafn". Kitab tarian dan gerak kaki. Pengaruh kitab ini
masih dapat kita lihat dalam kesenian tari Indonesia di Riau. Tari Zafin (al-zafn), sekarang
masih hiudp subur di Riau. Berkembang di mana-mana semenjak dari istana sampai ke kedaikedai kopi. Serampang Dua Belas adalah "dansa" populer peninggalan kerajaan Islam Riau.
Syair dalam musiknya (Oemar Amin Hoesin, hal. 466-467).
Menurut keterangan Abdurrahman Al Habsyi, tari zafin telah ada sejak lebih dari seabad yang
lalu. Dibudayakan di kalangan ulama keturunan Arab. Menurutnya terdapat dua jenis tari zafin.
Pertama Tari Zafin Umum; kedua tari Zafin Betawi. Bahwa Tari Zafin Umum, adalah tari zafin
yang berkembang kalangan ulama (keturunan) Arab, sedangkan Tari Zafin Betawi adalah tari
Zafin yang berkembang di masyarakat Betawi yang bukan kalangan ulama.
Pengelompokkan tari zafin seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman AlHabsyi tersebut di
atas, dimaksudkan untuk mempertegas perbedaan penampilannya. Tari Zafin Umum
penampilannya lebih Arabis, artinya tidak saja karena lagu-lagunya yang berbahasa Arab, akan
tetapi gerakan tarinya juga kelihatan lebih murni. Berbeda dengan Tari Zafin Betawi yang
berkembang dewasa ini. Selain lagu-lagunya yang sudah tidak lagi mengusahakan lagu-lagu
Arab juga gerakan-gerakan tarinya sudah mendapat banyak pengaruh tari tarian Melayu.
Gerakan tangan hampir sama "lebatnya" dengan gerakan kaki. Pada Tari Zafin umumnya hal
ini tak tampak. Fungsinya juga sudah beralih, tari Zafin Betawi lebih menunjukan sebagai tari
pertunjukan dibanding sebagai tari pergaulan. Tari Zafin Betawi juga sering memperlihatkan
pola tari berpasangan, pria dan wanita, walaupun penari prianya merupakan travesti".
Selanjutnya dikatakan oleh Abdurrahman AlHabsyi, bahwa Tari Zafin Betawi lahir sebagai
peniruan atas Tari Zafin yang biasa ditarikan oleh kalangan Ulama Arab (keturunan). Oleh
sebab itu pula sebagaian masyarakat Betawi menyebutnya dengan istilah "Tari Arab

Dingkring".
Menurut perkiraan yang masih memerlukan penelitian tari zafin mungkin berasal dari tarian
kelompok ahli sufi, seperti Jalaludin Rumi, sebagai pelengkap upacara ritualnya. Tariannya
dianggap sebagai olah gerak yang membebaskan jiwa dari ikatan duniawi. Dengan menarik
nafas dalam-dalam jemaahnya berulang-ulang menggumamkan: Allah Allah - Allah. Lalu tar
(genderang) pun dipukul, mula-mula pelahan, berangsur makin nyaring. Seorang darwisy
bertopi kerucut clan berjubah mulai menari, berputar-putar ke kiri dengan kedua belah
tangannya terentang lebar-lebar, telapak tangan kanan menghadap ke atas. Seclang telapak
tangan kirinya menghadap ke bawah. Seluruh majlis mengumandangkan syahadat. Pertamatama pelahan, makin lama makin cepat, nyaring dan merdu. Kemudian masuk pula jemaah
lainnya, mengitari sang sufi yang sedang menari berputar-putar, dalam arah yang berlawanan.
Perkiraan bahwa tari zafin berasal, dari kebiasaan kelompok ahli sufi demikian itu,
berdasarkan keterangan Abdurahman Alhabsyi yang antara lain menyatakan, bahwa sudlah jadi
kebiasaan beberapa ulama kalau berkumpul pada waktu-waktu tertentu di majlis taklim Sayid
Ali Alhabsyi di Kwitang, menari zafin bersama diiringi orkes gambus.
JENIS-JENIS ZAPIN
Jenis jenis zapin mengikut daerah di negeri Johor
1.Daerah muar- dikenali dengan zapin Lenga dan zapin putar alam
2.Daerah batu pahat- zapin kores, zapin tanjung labuh dan zapin sari
3.Derah pontian-Zapin seri bunian dan zapin parit mustar
4.Daerah mersing-zapin tenglu dan zapin pulau
5.Johor baharu-zapin melayu johor dan zapin pekajang.

TARIAN INANG
Latar Belakang
Inang memberi pengertian sebagaipengasuh. Tarian Inang meberi gambaran bagaimana
lembut dan sopan santunnya seorang wanita pengasuh. Penari lelaki merupakan pasangan
untuk menggambarkan keserasian dalam kehidupan keluarga atau masyarakat.
Tempo pergerakan taria inang yang sederhana ialah 2/4 diselangi dengan paluan gong.
Inang juga boleh ditarikan dengan pantas iaitu 4/4 berdasarkan irama masri. Lengok Tari
Inang yang biasa ditarikan ialah Inang Selendang, Ayam didik, Tari Payung, Tari Sapu
Tangan, Tari Lilin dan lain-lain bergantung kepada peralatan yng diragakan dalam tarian
tersebut.

Cara Persembahan
Tarian Inang ditarikan secara berpasangan oleh penari lelaki dan wanita. Penari wanita
memakai selndang dan berbaju kebaya dengan cucuk sanggul sementara lelaki memakai
sepasang baju Melayu lengkap bersongkok dan bersamping. Pergerakan tariannya banyak
tertumpu kepada bahagian tangan yang diangkat selaras bahu baik oleh lelaki atau
wanita.
Tarian Inang merupakan versi moden bagi tarian tradisional rakyat iaitu Tarian Mak
Inang. Ia sering dipersembahkan di majlis-majlis sosial. Tarian ini ditarikan mengikut laju
tempo rebana, biola dan gendang. Semasa menari, para penari melambaikan sapu tangan
yang berwarna-warni. Tarian versi lama iaitu Tarian Mak Inang. Tarian Mak Inang dicipta
semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tarian ini amat terkenal pada masa dahulu
sebagaimana ianya terkenal pada hari ini.
Tajuk lagu Mak Inang yang mengiringi tarian ini telah dititahkan ciptaannya oleh Sultan
Mahmud Shah yang sangat gemarkan kesenian. Arahan ini telah dikeluarkan oleh Sultan

kepada ketua inang atau ketua dayang untuk diajar kepada para dayang bagi
dipersembahkan kepada Sultan semasa majlis keramaian.Lagu dan tarian ini sungguh
mempersonakan dan mempunyai kualiti persembahan istana. Tarian ini juga dipanggil
sebagai Tarian Si Kembang Cina. Kini tarian Mak Inang yang juga dikenali sebagai
Tarian Inang (versi moden tarian Mak Inang) dipersembahkan pada majlis-majlis
keramaian dan perkahwinan
KOSTUM TARIAN INANG
2. Inang memberi pengertian sebagai pengasuh. Tarian Inangmemberi gambaran
bagaimana lembut dan sopan santunnyaperibadi seseorang wanita pengasuh.Penari lelaki
merupakan pasangan untuk menggambarkankeserasian dalam kehidupan keluarga atau
masyarakat.Lenggok Tari Inang yang biasa ditarikan ialah Inang Selendang,Ayam Didik,
Tari Payung, Tari Sapu Tangan, Tari Lilin dan lain-lain bergantung kepada peralatan yang
diragakan di dalamtarian tersebut.
3. Tarian Inang atau lebih dikenali sebagai Tarian Mak Inang suatu ketika dahulu
dicipta semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tarian ini amat terkenal pada masa
dahulu sebagaimana ianya terkenal pada hari ini. Tajuk lagu Mak Inang yang
mengiringi tarian ini telah dititahkan ciptaannya oleh Sultan Mahmud Shah yang sangat
gemarkan kesenian Melayu. Arahan ini telah dikeluarkan oleh Sultan kepada ketua inang
atau ketua dayang untuk diajar kepada para dayang bagi dipersembahkan kepada Sultan
semasa majlis keramaian. Rentak tariannya adalah sangat lemah gemalai dan mempunyai
ciri-ciri yang bersesuaian untuk di tarikan di Istana Di-Raja. Ianya turut dinamakan juga
sebagai Tarian Si Kembang Cina kerana banyak terdapat pengaruh Cina terhadap
muziknya.

Kadangkalanya

penari-penarinya

mengunakan

skaf panjang semasa

melakukan persembahan.
4. Kini tarian Mak Inang lebih dikenali sebagai Tarian Inang (versi moden tarian
Mak Inang) dan seringkali dipersembahkan pada majlis-majlis keramaian dan
perkahwinan. Tarian ini ditarikan mengikut laju tempo rebana, biola dan gendang.
Semasa menari, para penari melambaikan sapu tangan yang berwarna-warni.
5. Tarian Inang ditarikan secara berpasangan oleh penari lelaki dan wanita. Penari
wanita memakai selendang dan berbaju kebaya bersama hiasan cucuk sanggul sementara

penari lelaki pula memakai sepasang baju Melayu lengkap bersongkok dan bersamping.
Pergerakan tariannya banyak tertumpu kepada bahagian tangan yang diangkat selaras
bahu baik oleh penari lelaki mahupun penari wanita. Tempo pergerakan Tarian Inang
yang sederhana ialah 2/4 diselangi dengan paluan gong. Inang juga boleh ditarikan
dengan pantas iaitu 4/4 berdasarkan irama masri. Ianya ditarikan pada majlis keramaian
orang ramai. Tarian ini mempunyai tempoh yang pantas dan di iringi dengan alat muzik
REBANA, BIOLA, dan GENDANG

6. CUCUK SANGGUL SELENDANGBAJU KURUNG/ BAJU KEBAYA

SAMPING SONGKETTambahan : SAPU TANGAN


7. Di dalam Tarian Inang, pakaian penari perempuan boleh dibahagikan kepada dua
jenis pakaian iaitu pertamanya, baju kurung, yang siap dengan kain, baju dan selendang.
Selendang dipakai dan dilekatkan di bahu dengan kemas dan biasanya tidak melingkar di
leher pemakai. Dan kedua, baju kebaya labuh, yang terdiri daripada kain, baju dan juga
selendang.A. B.
8. Panjang lengan baju adalah kira-kira dua jari dari pergelangan tangan sehingga
gelang yang dikenakan oleh kaum perempuan dapat dilihat. Lebar lengan baju kira-kira
tiga jari dari permukaan lengan. Kedalaman baju adalah bervariasi dari sampai batas betis
atau sedikit ke atas, tetapi tidak singkat. Biasanya penari perempuan akan memegang
sapu tangan kecil berwarna-warni sebagai tambahan bagi menyerikan tarian. Bagi
penari perempuan yang berpakaian lengkap, akan dihiasi dengan siput sanggul (cucuk
sanggul) yang terdiri daripada 3 jenis iaitu, siput tegang, siput cekak, dan siput lintang.
Boleh juga disesuaikan dengan selendang atau penutup kepala.
9. SONGKOK BAJU MELAYU(CEKAK MUSANG) SAMPING
10. Bagi penari Inang lelaki terdapat 3 jenis pakaian Melayu. Pertama, baju Melayu
Cekak Musang yang terdiri dari samping, kain dan songkok. Baju ini biasa digunakan
pada acara-acara keluarga seperti kenduri, perayaan dan aktiviti keramaian. Kedua, baju
Melayu Gunting Cina, baju ini biasa digunakan dalam situasi sehari-hari di rumah bagi
acara yang tidak rasmi. Terakhir ialah baju Melayu Teluk Belanga, baju ini terdiri dari
samping, kain, dan songkok. Kebiasaannya penari Inang lelaki menggunapakai baju

Melayu Cekak Musang mengikut kesesuaian majlis, yang biasanya melibatkan majlismajlis formal.

11. Bagi orang Melayu, pakaian selain berfungsi sebagai penutup aurat dan

pelindung tubuh dari panas dan dingin, juga menyerlahkan lambang-lambang yang
membawa makna. Lambang-lambang itu mewujudkan nilai-nilai luhur yang dijunjung
tinggi oleh masyarakatnya. Dengan sebatinya lambang-lambang budaya dengan
pakaian, kedudukan dan peranan, pakaian menjadi sangat mustahak dalam kehidupan
orang Melayu. Berbagai ketentuan adat mengatur tentang bentuk, corak (motif), warna,
pemakaian, dan penggunaan pakaian. Ketentuan- ketentuan adat itu diwujudkan untuk
mendidik dan meningkatkan akhlak dan peribadi si pemakainya.
12. Pakaian Melayu dari hujung kaki sampai ke hujung rambut mempunyai makna
dan gunanya. Semuanya dikaitkan dengan norma sosial, agama, dan adat-istiadat
sehingga pakaian berkembang dengan makna yang beraneka ragam. Makna pakaian
Melayu juga dikaitkan dengan fungsinya, iaitu pakaian sebagai penutup malu, pakaian
sebagai penjemput budi, dan pakaian sebagai penolak bala. Dapat dilihat pada Baju
Melayu Cekak Musang yang mempunyai 5 butang pada baju yang membawa maksud 5
Rukun Islam yang perlu dipatuhi oleh semua Umat Islam. Baju Melayu Teluk Belanga
yang mempunyai 1 butang pada baju pula bermaksud hanya Tuhan (ALLAH) yang wajib
di sembah dan tiadalah yang lain yang wajib disembah. (Bagi Umat Islam)

13.

Cucuk sanggul pula di katakan sebagai lambang pertahanan diri wanita.

CUCUK SANGGUL Setelah memakai cucuk sanggul, selendang pula diletakkan di


kepala sebagai simbolik kepada melindungi diri dan martabat seseorang wanita.
Tambahan, keronsang-keronsang yang dipin pada baju penari wanita atau selendang pula,
memperlihatkan darjat seseorang.

TARIAN JOGET

Tarian Joget merupakan sejenis tarian Melayu tradisional. Tarian Joget sangat digemari
oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia kerana ia mudah dipraktikkan dan
dipelajari. Tarian ini biasa dipersempahkan ketika upacara Mandi Safar.[1]Suatu ketika
dahulu di Negeri Melaka, tarian Joget Lambak begitu terkenal. Malah Joget Lambak juga
menjadi acara bagi memeriahkan majlis-majlis perkahwinan dan keramaian terutamanya
di Negeri Melaka.

Tarian Joget dipercayai berasal daripada tarian Kaum Portugis iaitu Branyo. Ketika itu
Joget diiringi lagu-lagu seperti Jingkling Nona tetapi sekarang banyak lagu-lagu
dihasilkan seperti Joget Serampang Laut, Joget Rentak 106, Joget Johore Sport Club,
Joget Pucuk Pisang dan lain-lain lagi. Joget juga dikenali sebagai ronggeng yang
mengambil nama daripada perkataan wrong gang kerana ditarikan secara berpasangan
lelaki dan wanita.
Cara persembahan
Dalam tarian joget, gerak geri kaki lebih penting daripada gerakan tangan. Tempo tarian
joget yang sederhana ialah langkah 2/4 dan langkah 3/8 untuk pergerakan yang pantas.
Tarian Joget ditarikan dalam satu kumpulan pergaulan yang terdiri orang tua, muda,
lelaki dan wanita secara berpasangan. Orang yang sedang menari dikatakan berjoget atau
bertandak sementara pengiring tarian dikatakan pencak joget.
Dalam pesta-pesta keramaian, penari lelaki berjoget akan mengembing atau mempelawa
(menjemput) penari wanita agar berjoget dengannya tetapi dalam persembahan joget di
atas pentas terdapat 3 atau 4 pasangan penari joget dalam satu-satu persembahan.
Pakaian Joget
Pakaian penari joget lelaki ialah sepasang baju Melayu lengkap dengan songkok dan
samping. Sementara pakaian wanita ialah kebaya labuh serta sanggul atau bunga di atas
kepalanya. Warna-warna pakaian lelaki dan wanita biasanya seragam untuk menimbulkan
keserasian dan kesenian tarian joget.

Anda mungkin juga menyukai