KOMUNIKASI KEORGANISASIAN

Latar Belakang
• • • • • •  Komponen utama  pengaliran maklumat, komunikasi & interaksi kemanusiaan  Internal & External - situasi interaksi  Perspektif tradisional - kom. bertulis, aliran mesej, jaringan, kom. informal dsb.  Perspektif baru - budaya kom., pengurusan konflik & teknologi kom. baru.  Perspektif lain - arahan, pemujukan, integrasi & inovasi.

Fungsi organisasi

 utk memenuhi keperluan bertindak, integrasi, penyelarasan, penyaringan, penyelenggaraan, regulasi, perubahan, inovasi, adaptasi, pemaklumatan, pemujukan, orientasi, pembuatan keputusan & motivasi.

Komponen organisasi

 struktur organisasi, kualiti, saiz, sistem, kandungan mesej, timing proses kom., kekangan sistem kom & persekitaran.

Faktor - kekangan sistem dlm sistem kom.
• • • • •  Masalah ketidakserasian dgn peralatan pejabat yang terlalu canggih.  Dasar pengurusan yang terlalu formal atau informal.  Sikap negatif pekerja - style pengurusan  Wujudnya istilah-istilah baru & moden  Perubahan teknologi kom terlalu pantas

Aspek2 Komunikasi Keorganisasian
Pendekatan Vertikal (Formal)
• • • • •      kom. menurun (downward) arahan - hirarki autoriti (kawalan) pembuatan keputusan & dasar organisasi kom. menaik (upward) masalah kerja & prestasi

1

tingkatkan m/balas kpd pengurusan atasan

Pendekatan Horizontal (Informal)
• •   kom mendatar aras hirarki orga. sama

Faktor2 yg mengganggu Kom Menaik
• • • • • • • • • •           proses menginterpretasi mesej jumlah link dlm jaringan komunikasi ketrampilan kom individu saiz organisasi timing komunikasi kesukaran dlm penulisan perbezaan kuasa & status mobiliti aspirasi kesalahfahaman ttg keperluan maklumat sensitiviti terhadap topik

Kom Mendatar (Informal) •
 Fungsi - utk mengatasi masalah kekangan dlm kom formal & urusan kom lebih spontan pada setiap aras pengurusan.

Peranan2 Kom Korporat Dalaman
• • • • •      Gatekeeping - kawal info & aliran kom. Jaringan dlm kump - sama tapi pelbagai Isolasi - proses kurangkan penglibatan Kepelbagaian kontak - persekitaran luaran Pemimpin pendapat (pakar) - pengaruhi ahli

Kom Vertikal (Formal)
• • • • • • • • • Fungsi - utk mempercepatkan proses perubahan iklim dan budaya organisasi. Masalah grapevine boleh diatasi. Struktur orga - corak interaksi - pendekatan berpusat (centralised) & agihan (decentralised) Budaya - budaya kump dlm orga. - kelainan Budaya yg positif - semangat kerja berkump. Pembentukan kelompok - positif & negatif Kelompok positif - kumpulan pendesak Kelompok negatif - mslh kekangan dlm sistem Kaedah Penyelesaian - masalah kekangan o penglibatan pengurusan diutamakan o keseimbangan antara penyediaan makl dgn keperluan pengguna - sistem terbuka

2

o kesedaran di kalangan pekerja o perubahan pelaksanaan pengurusan kerja Bentuk jaringan kom yg kondusif o aliran kom bergerak bebas o kawalan dlm komponen orga lebih longgar o menjana idea & amalan baru Proses sosialisasi & hubungan

Corak Komunikasi
• • • Simetrikal Keseimbangan - kualiti & kuantiti makl sama - komunikasi mendatar Asimetrikal - salah satu pihak ada makl yg lebih atau kurang - situasi interaksi superior-subordinate

Aspek Pengkayaan Minda
• • • •     Realiti Konseptual pemikiran dan nilai teras dipupuk Realiti fenomenal corak perlakuan positif - tindakan rasional

Budaya organisasi
• • • • • •       kepercayaan, nilai & ekspektasi individu (ahli organisasi) mencorakkan gaya komunikasi individu proses pembudayaan & pembinaan sosialisasi keorganisasian. Budaya disebarkan dlm pelbagai cara. Proses pembudayaan corakkan Budaya Komunikasi. Budaya cerminkan imej organisasi

Ciri-ciri Budaya Komunikasi • • • • • •  Masalah diurus secara deskriptif, bukannya evaluatif.  Orientasi masalah, bukannya kawalan  Kom spontan, bukannya terlalu berstrategi.  Kom seimbang & hormat, bukannya superiority.  Empati bukannya neutral.  Kom terbuka - sikap, perlakuan & idea positif, bukannya terlalu dogmatik.

Dua perspektif - Kom Keorganisasian
•  Perspektif Mikro

3

• • • • •

 proses komunikasi  ketrampilan yang baik - kemahiran kom  Perspektif Makro  penilaian & perubahan pada struktur dasar dan prosedur - aliran maklumat bebas  Peringkat mikro lebih signifikan berbanding dgn peringkat makro.

Perspektif2 Aliran Maklumat
• • • • • •       Penghubung rantai komunikasi Andaian & persepsi terhadap bentuk kom Sumber komunikasi Pengorganisasian maklumat Kualiti maklumat berkurangan Pelbagai faktor

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful